יוסף בריל (1839־1919)

<בהכנה>

Joseph Brill

יוסף בריל נולד בגורקי, ליד מוגילב בבלארוס ב-1839. נתייתם מהוריו בילדותו, נתגלגל בערים ועיירות אצל קרובים וידידים ונתחנך בחדרים ובישיבות. באחת התחנות שלו, מינסק, הגיעו אליו ספרי השכלה ושם אף החלה ראשית כתיבתו ב"המגיד" (שנה ב', 1858). מאז היה מן הפוריים שבמשתתפים בעתונות העברית וכן במאספים השונים ונודע ביחוד בכינויו: "איו"ב (ראשי תיבות של "אני יוסף בריל") ממינסק". פירסם סיפורים, סטירות, מאמרים ומחקרים. היה מהראשונים שהכניסו נעימת הומור לספרות העברית ואף הכניס את הסופרים, הספרות העברית והמבקרים לכלל הנושאים של הסטירות. כל יבולו הספרותי במשך עשרות בשנים לא כונס ורק פה ושם יצאו תדפיסים ("קיצור שולחן ערוך", סטירה בנוסח שולחן ערוך, מ"אוצר הספרות" ג', "מדרש סופרים", סטירה על הסופרים והמבקרים העברים מ"השחר" י', ועוד). בריל מת במצוקה ובדחקות בראשית ימי המהפכה.
[מקורות: קרסל, Jewish encyclopedia]

ספריו:

  • מדרש סופרים : ... בתוספת באור חדש וקצר לתועלת הקוראים (וויען : דפוס געאָרג בראג, תרמ"א)  <פרודיה בסגנון המדרש. נדפס בהשחר שנה עשירית>
  • קצור שלחן ערוך למלמדים ולמורים : והם פסקי דינים ... לתת למלמדים בינה ... (קראקא : דפוס י' פישער, תר"ן) <פרודיה>
  • ארח צדקה : ביום מלאת ששים שנה לנשואי ... קלונימוס זאב וויסאָצקי / ... מאת איו"ב ממינסק (ווילנא : דפוס גארבער, תרס"ב 1902) <מהד' תנינא יצאה לאור בתרס"ד 1904>
  • גלעד : ספור (קובץ) (וילנה? : חמו"ל, תרע-?)
  • קצור שלחן ערוך הלכות עשירות / איו"ב ממינסק (ווילנא : דפוס "דפוס של הוצאה", תרע"ב) <סטירה בסגנון השו"ע>

תרגום:

  • איש יהודי : מחזה שעשועים בחמש מערכות / יצרו ... הסופר ריצארד קומבערלאנד ; העתק לעברית ע"י יוסף ברילל ... (ווילנא : יהודה ליב בן אליעזר ליפמאן מ"ץ, תרל"ח)

על המחבר ויצירתו:

קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף