גרשון חנוך (1894־1956)

<בהכנה>

Gershon Hanoch

גרשון חנוך רוטפלד נולד בזמושץ, פולין, בג' באב תרנ"ד, 5 באוגוסט 1894* לאביו אברהם-יוסף (סוחר עצים) ולאמו דבורה. קיבל חינוך מסורתי בזמושץ ובבריסק דליטא. עלה ארצה בקיץ 1913 ועבד בחקלאות בנס-ציונה, רחובות, ראשון לציון, פתח-תקוה, קסטינה, קלנדיה-עטרות, גן-שמואל ועוד. לאחר מלחמת העולם הראשונה היה מפעילי 'הפועל הצעיר'. היה בשליחות מפלגת פועלי ארץ-ישראל (מפא"י) בארצות הברית (1921־1922) והיה שם מזכיר "צעירי ציון-התאחדות". חזר ארצה, דרך ברלין, והיה חבר מרכז "הפועל הצעיר" וחבר מערכת "הפועל הצעיר" ואחר כך עבד במערכת עיתון 'הארץ' (1931) וב"הבימה" (מ-1933). מ-1948 ערך את "הספריה הציונית" של ההסתדרות הציונית העולמית. מאז שבתו באמריקה היה פעיל בעניני תיאטרון ואמנות הבמה. פירסם רשימות בעניני יום, ספרות ואמנות, תחילה ב"הפועל הצעיר" שלאחר מלחמת העולם הראשונה ומאז בעתוני הארץ וכתבי-העת. כתב מחזה מחיי העליה השניה "מצבות ופרחים" ("במה", חוב' נ', תש"ו). מבחר רשימותיו כונסו לאחר מותו בספר "בדמי הסער" (תשכ"ב עם הקדמה מאת חיים שורר). פירסם קונטרסים בעניני יום וערך קבצים שונים ואת כתב-העת "במה" (משנת 1934) ותירגם את "הנערה הצ'כית" מאת מקס ברוד (תש"ה). גרשון חנוך נפטר בירושלים בו' בשבט תשט"ז, 19 בינואר 1956.
[מקורות: קרסל, תדהר; *ע"פ תדהר, נולד ב-15 ביולי 1894]

ספריו:

 • העיר העברית תל אביב (ירושלם : קרן היסוד, תרצ"ג) <תורגם ליידיש>
 • די אידישע שטאָדט תל אביב (ירושלים : קרן היסוד, תרצ"ג)
 • הבימה בת כ"ה : ראשי פרקים לתולדותיה (תל אביב : אלבום ע"י המענית - מכון ארגוני סטטיסטי, תש"ו 1946)
 • בדמי הסער : מבחר כתבים (ירושלים : הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, תשכ"ב) <ערך שמשון מלצר>

תרגום:

 • הנערה הצ'כית : סיפור / מקס ברוד (תל אביב : מסדה, תש"ה)

עריכה:

 • דרכי הנוער : קובץ לעניני הנוער בציונות (ירושלים : מחלקת הנוער של ההנהלה הציונית, תרצ"ח 1937)
 • אדם בטבע : חוברת רשימות ומאמרים / מאת דוד שמטרלינג (תל-אביב : הסתדרות גורדוניה בארץ ישראל, תרצ"ט)
 • יוסף בוסל : עשרים שנה למותו : חוברת זכרון ג' אב תרע"ט-תרצ"ט / ערוכה בידי ג' חנוך (תל אביב : הסתדרות גורדוניה בארץ ישראל, תרצ"ט)
 • יצחק בן יעקב : פרקי חייו / כתובים בידי יוסף ברץ וקבוצת חברים ; ערוכים בידי ג. חנוך (תל אביב : המרכז לנוער של הסתדרות העובדים בארץ ישראל, תש"א)
 • בישובי דייגים : קובץ לקראת הכנוס (תל אביב : הסתדרות הפועלים החקלאית בארץ ישראל, תש"ד) <החומר רוכז בידי שלום בנדה וזאב פרדס ; ערוך בידי ג. חנוך>
 • כפרים עברים : חמשים מושבי עובדים בארץ ישראל, סקירות וצלומים / בצירוף מבוא מאת יעקב אורי, ופרקים ממשנתם של א"ל יפה וא"ד גורדון (תל אביב : הוצאת מזכירות תנועת המושבים והארגונים על ידי הוצאת לעם, תש"ו 1945)

על המחבר ויצירתו:

 • ברטונוב, שלמה. מדור התיאטרון בכתבי גרשון חנוך. במה: כתב-עת לאמנות התיאטרון, גל' 13 (66) (אביב תשכ"ב 1962), עמ' 87־89.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף