שמואל דוד לוצאטו (1800–1865)

<בהכנה>

Samuel David Luzzatto

    שמואל דוד לוצאטו נולד בא׳ באלול תק״ס, 22 באוגוסט 1800 בטרייסט, איטליה (אז בידי אוסטריה). אביו חזקיה היה ממשפחת המשורר משה חיים לוצאטו (הרמח״ל) והמשורר אפרים לוצאטו. שמואל דוד לוצאטו (שד״ל) למד בתלמוד־תורה שנטה לכיוון ההשכלה בעיר הולדתו ובנוסף ללימודי קודש למד גם איטלקית, גרמנית ומתמטיקה. בימי נפוליון הראשון נוספו לתכנית הלימודים גם לשונות צרפת ורומי (לטינית), גיאוגרפיה והיסטוריה. בגיל שמונה עשרה נתפרסם בתור משורר וחוקר. ב״בכורי העתים״ נתפרסם מאמרו על השמות הנרדפים העברים והופיע קובץ שיריו ״כנור נעים״. הוא גם השתתף בכתיבה ב״כרם חמד״. הוא חיבר מספר ספרים ומאמרים בעברית ובאיטלקית. חלק מעבודותיו יצאו לאור בשני כרכים בשם ״מחקרי היהדות״.  כמה שנים היה שד״ל פרופסור בבית המדרש לרבנים בפדובה.  שד״ל היה משורר וחוקר. הקשפתו על היהדות היתה רומנטית. כמנדלסון עמד גם שד״ל להגן על הדת ועל האמונה ועל עיקרי המוסר הנובעים מתוך תורת היהדות מפני חתירה שחתרה תחתיהם בזמנו הפילוסופיה הרציונליסטית. דת הרגש כנגד דת השכל, יהודה הלוי כנגד  הרמב״ם, היהדות המסורתית העומדת על החמלה והאהבה כנגד דת השכל של שפינוזה וכנגד התפיסה היוונית בכלל – על יסודות אלה עמדה השקפתו של שד״ל, ולה נלחם בחכמי ״חכמת ישראל״ אשר נסחפו עם זרם השכלתנות. שמואל דוד לוצאטו נפטר בשעת עבודתו על תרגום כתבי־הקודש לאיטלקית בליל יום הכיפורים תרכ״ו, 30 בספטמבר 1865.
[מקורות: קרסל, האנציקלופדיה העברית, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия, Jewish encyclopedia]

ספריו:

 • ויכוח על חכמת הקבלה ועל קדמות ספר הזהר והקדמות הנקדות והטעמים (גוריציאה : י״ב זייטץ, ב׳ג׳ו׳ר׳י׳צי׳א׳ה׳ ה׳ע׳י׳ר׳ [תרי״ב] 1852)
 • אגרות שד״ל / אשר הוציא לאור שאלתיאל אייזיק גראֶבער (פרזעמישל : דרוק זופניק עט קנאָללער, תרמ״ב 1882)
 • פרקי חיים (ניו יורק : תלפיות, ישיבה אוניברסיטה, תשי״א 1951) <לוקטו, תורגמו וכונסו בצרוף הערות מסבירות בידי משה א. שולוואס>
 • כתבים / ההדיר וצירף מבוא והערות – מנחם עמנואל הרטום (ירושלים : מוסד ביאליק : ספריית ׳דורות׳, תשל״ו 1976)
 • על החמלה וההשגחה : רחם וגמול שמים / הביא לדפוס יהונתן בשיא (תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2008) <מהדורה חדשה של ספר יסודי התורה>
 • ה״ויכוח״ : ויכוח על חכמת הקבלה ועל קדמות ספר הזהר וקדמות הנקודות והטעמים / עורך יונתן בשיא (ירושלים : כרמל, תשע״ג 2013)

עריכה:

 • בתולת בת יהודה : לקוטי שירים מדיואן ר׳ יהודה הלוי זצ״ל עם הקדמה והערות מאת שמואל דוד לוצאטו (פראג : Druck bei M. J. Landau, שנת ת״ר 1840)

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • ורגון, שמואל.  שמואל דוד לוצאטו : ביקורתיות מתונה בפירוש המקרא (רמת־גן : הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, תשע״ג 2013)
  על הספר
 • Margolies, Morris B.  Samuel David Luzzatto : traditionalist scholar (New York : Ktav Pub. House, 1979)
  About the book:
  • קבקוב, יעקב. הקיים והחולף בתורתו של שד״ל.  הדואר, שנה 59, גל׳ ל׳ (י״ב באב תש״ם, 25 ביולי 1980), עמ׳ 491–492.
מאמרים:
 • בלזם־גלד, אסנת.  על אטיציזמוס, יודאיזמוס והיחס של שמואל דוד לוצאטו לפילוסופיה ולפילוסופים.  דעת: כתב עת לפילוסופיה וקבלה, כרך 84 (תשע״ח 2017), עמ׳ 257–282.
 • גולדברג, ראובן.  ויכוח בין שד״ל לאייכנבויםתרביץ, כרך 38, גל׳ 2 (טבת תשכ״ט, דצמבר 1968), עמ׳ 175–180 <על הפולמוס הארוך שנמשך כמעט 10 שנים בין המשורר והמתימטיקאי יעקב אייכנבוים לבין ש״ד לוצטו על ספרו של אברהם אבן עזרא ’יסוד מורא’. המאמר מתאר את השתלשלות הפולמוס בין השניים, שהיו מעורבים בו גם חכמים אחרים מבני דורם>
 • דינסטג, ישראל יעקב.  סניגוריה של רנ״ק על הרמב״ם נגד הבקורת של שד״לבצרון, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב׳ א (261) (תשרי–חשון תשכ״ז, אוקטובר 1966), עמ׳ 34–37.
 • זהרי, מנחם.  שמואל דוד לוצאטו.  תרבות (לונדון), שנה ט״ז, גל׳ 2–3 (טבת תשכ״ב)  <חזר ונדפס בספרו ביכורי עט : כתבים, חלק שלישי: יוצר ויצירה בנתיב הדורות (ירושלים, תשל״ו 1976), עמ׳ 25–28; בספרו פרקי ספרות : מסות ורשימות (ירושלים, תשמ״ה 1985), עמ׳ 7–10 ובספרו  עיוני ספרות ותולדה : מסות ובחינות (ירושלים : כרמל, תשס״ד 2004), עמ׳ 18–23>
 • זילברשלג, יצחק שד״ל המשורר : מאה למותו. בצרון, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב׳ א (261) (תשרי–חשון תשכ״ז, אוקטובר 1966), עמ׳ 19–26.
 • חמיאל, אפרים.  השפעת שד״ל על פרשנות קאסוטו לתורה.  מועד: שנתון למדעי היהדות, כרך כ״א (תשע״ג 2013), עמ׳ 118–150.
 • חמיאל, אפרים.  התפתחות ההלכה : עמדתו המתפתחת של שד״ל.  פעמים, חוב׳ 139–140 (אביב–קיץ תשע״ד 2014), עמ׳ 187–212.
 • חמיאל, אפרים.  שד״ל ורחל מורפורגו – בין קבלה לתבונה.  דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, כרך 85 (תשע״ח 2018), עמ׳ 415–424.
 • לחובר, פ.  שמואל דוד לוצאטו.  בספרו: ראשונים ואחרונים : מסות ומאמרים (מהד׳ שניה מורחבת) (תל אביב : דביר, תשכ״ו), עמ׳ 47–53 <נחתם: תר״ץ–תרצ״ג>
 • מירסקי, שמואל ק.  שד״ל בראי דורנובצרון, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב׳ א (261) (תשרי–חשון תשכ״ז, אוקטובר 1966), עמ׳  16–19.
 • ניסנבוים, יצחק [י. נ.].  שד״ל על שלמות התורה ותכליתההצפירה, כ׳ בתשרי תרע״ט, 26 בספטמבר 1918, עמ׳ 9–10; כ״ז בתשרי תרע״ט, 3 באוקטובר 1918, עמ׳ 6–8.
 • קדרי, מנחם צבי.  לדמותו של שד״ל כבלשן.  בתוך:  ספר בר־אילן למדעי הרוח והחברה, קובץ העשור (תשט״ז–תשכ״ה) ב׳ לאוניברסיטת בר־אילן (תשכ״ח 1969), עמ׳ 78–97.
 • קלוזנר, יוסף.  שמואל דוד לוצאטו.  בספרו: פילוסופים והוגי־דעות : מסות ומחקרים (ירושלים : הוצאת ״מדע״, 1956), עמ׳ 106–163.
 • רודבסקי, דוד.  השקפתו הלאומית של שד״לבצרון, שנה כ״ח, כרך נ״ה, חוב׳ א (261) (תשרי–חשון תשכ״ז, אוקטובר 1966), עמ׳ 27–33.
 • שולוואס, משה א.  שמואל דוד לוצטו : למלאת מאה וחמשים שנה להולדתו.  ספר היובל של הדאר : למלאת לו שלשים שנה / בעריכת מנחם ריבולוב (ניו יורק : הוצאת ההסתדרות העברית באמריקה, תשי״ב 1952), עמ׳  300–309.
 • Klein, Daniel A.  Unconventional but not unorthodox : Shadal׳s approach to the oral Torah.  La rassegna mensile di Israel, vol. 84, no. 1–2 (Gennaio–Agusto 2018, Tevet–Av 5778), pp. 47–67.
 • Kravitz, Nathaniel.  The Judaism of Samuel David Luzzato.  The Chicago Jewish forum, vol. 17, no. 3 (Spring 1959), pp. 141–145 <translated from the Yiddish by William Shure>

על ״על החמלה וההשגחה״
קישורים:


עודכן לאחרונה: 26 במארס 2023

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף