מרדכי שניר (1894־1961)

<בהכנה>

Mordecai Snir

מרדכי שניר (קושניר) נולד בבאלטה, פודוליה (כיום באוקראינה) בכ"ט בכסלו תרנ"ה, 27 בדצמבר 1894. עלה ארצה עם הוריו בחנוכה תרס"ו (1905). עבד כפועל חקלאי ביהודה ובגליל. מ-1918 עסק בעבודות ספרותיות. הביא לדפוס בה בשנה את הקובץ "בעבודה", בו נתפרסם מאמרו הראשון בשאלות הגדודים. היה חבר מערכת ה"קוטרס" (תרע"ט-תרפ"ג), בעבודה בספריה המרכזית של ההסתדרות, בשליחות החלוץ בגרמניה (1927), בקבוצת שילר (1928), בהבאה לדפוס של ילקוטי "אחדות העבודה". בשנים 1929־1934 היה בקבוצת גבע ואחר-כך ב"מרכז לנוער" ובהקמת חדרי-עיון ע"ש נחמן סירקין בתל אביב, שניהלם עד פרישתו ב-1960. פירסם כל השנים מאמרים ורשימות בעיקר בענייני תנועת העבודה ואישיה וכן סיפורים ואגדות. במסגרת עבודתו בחדרי העיון ע"ש סירקין ערך ביבליוגרפיות בתחום תנועת העבודה.  אחיו הוא הסופר שמעון קושניר. מרדכי שניר נפטר בתל אביב בכ"ט בכסלו תשכ"ב, 7 בדצמבר 1961.
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה]

ספריו:

 • ערכים (תל אביב : הוצאת המרכז לנוער של הסתדרות העובדים בארץ ישראל, תרצ"ד)
 • בימי פקודה : מאורעות בארץ ולקחן (ירושלים, תרצ"ז)
 • בין אדם לקבוצה (תל אביב : עם עובד, תש"ד)
 • על י"ח ברנר (תל אביב : ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הועד הפועל, תש"ה)
 • פרקי עליה : קורות וערכים (ירושלים : ר' מס, תש"ה)
 • אגדות תימן (תל אביב : עם עובד, תשי"ב)
 • בתחום הימים : מאמרים ורשימות בשאלות האומה והתנועה (תל אביב : עם עובד, תשי"ד)
 • בני הדור ומוריו (תל-אביב, תשי"ט)
 • כיבוש עבודה : ביבליוגרפיה על מאבקי העבודה העברית, כיבושיה וארגונה משנות תרס"ו-תש"ט (תל אביב : הסתדרות הפועלים החקלאים, תשי"ט)
 • הנעימה האחת (תל-אביב : עמיחי, תשכ"ד 1963)
עריכה:
 • אהל לדברים שכתב (תל אביב : דפוס אחדות, 1921)
 • א. זכרונות ; ב. לשון חסידים / א"ז רבינוביץ ; לוקט וסודר ע"י מ' קושניר (תל אביב, אחרי תרצ"ה)
 • רחל ושירתה : מבחר דברי זכרונות והערכה (תל-אביב : דבר, תש"ו) <מהדורה חדשה ומורחבת יצאה לאור ב-1971>
 • א"ד גורדון : זכרונות ודברי הערכה (תל אביב : המרכז לתרבות, תש"ז)
 • דוד רמז : איש החזון והמעשה (ילקוט דברים עליו) (תל אביב : מפלגת פועלי ארץ ישראל, תשכ"ב)
 • יוסף חיים ברנר : מבחר דברי זכרונות (עין חרוד : הקיבוץ המאוחד, תש"ד) <מהדורה מורחבת יצאה לאור ב-1971>
 • הסולם אל החזון : לקט מדבריו של ברל כצנלסון על הקרן הקימת לישראל ועל גאולת הארץ (ירושלים : הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תש"ו)
 • על ב' כצנלסון : זכרונות ודברי הערכה (תל אביב : מפלגת פועלי ארץ ישראל, תשי"ב)
 • כתבים / אברהם משה קולר (תל-אביב : הוצאת חברים, תש"ך)
על המחבר ויצירתו:
על "בני הדור ומוריו"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף