משה מנדלסון (1729־1786)

 <בהכנה>

Moses Mendelssohn

משה בן מנחם-מנדל (מנדלסון או מנדלסזון) נולד בי"ב באלול תפ"ט, 6 בספטמבר 1729 בדסאו, גרמניה, נצר לר' משה איסרליש (הרמ"א).

ספריו:

 • אור לנתיבה : והוא הקדמה לחבור נתיבות השלום הכולל חמשה חמשי תורה עם תקון סופרים ותרגום אשכנזי ובאור ... (ברלין, תקמ"ג)
 • ירושלים : כתבים קטנים בעניני יהודים ויהדות (תל אביב : מסדה, תש"ז) <עם מבוא מאת נתן רוטנשטרייך. תרגם מגרמנית - שלמה הרברג>
 • אור לנתיבה : והוא הקדמה לחבור נתיבות השלום, הכולל חמשה חומשי תורה עם תקון סופרים ותרגום אשכנזי ובאור ... (בת ים : דברים נדירים, תשכ"ז) <דפוס צילום, כולל צילום השער של מהדורת ברלין, תקמ"ג. כולל מבוא מאת ג. קרסל>

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • פיינר, שמואל.  מהפכת הנאורות : תנועת ההשכלה היהודית במאה ה-18 (ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס"ב 2002)<ערך והביא לבית הדפוס יחזקאל חובב>
  על הספר:
 • פיינר, שמואל.  משה מנדלסון  (ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשס"ה 2005)
  על הספר:
  • אסולין, יאיר. עם שאינו יודע את עברו אין לו עתיד. מאזנים, כרך פ', גל' 3־4 (תמוז תשס"ו, יוני 2006), עמ' 53־54.
 • פלאי, משה. משה מנדלסון: בכבלי מסורת (תל אביב : הוצאת ספרים אל"ף, תשל"ב 1972)
 • Feiner, ShmuelMoses Mendelssohn : sage of modernity /   translated from the Hebrew by Anthony Berris (New Haven : Yale University Press, 2010)
מאמרים:
 • בן-אור (אורינובסקי), אהרן.  אבות ההשכלה העברית באשכנז – משה מנדלסזון ורנה"ו.  בספרו: תולדות הספרות העברית החדשה : כרך א': תקופת ההשכלה בישראל (תל אביב : יזרעאל, תש"ו 1946), עמ' 27־44.
 • לחובר, פ.  משה מנדלסזון : למלאות מאתים שנה להולדתומאזנים, שנה ראשונה, גל' כ"ו (כ"ט באלול תרפ"ט, 4 באוקטובר 1929), עמ' 12־13; <סוף> מאזנים, שנה ראשונה, גל' כ"ח (י"ד בתשרי תר"ץ, 18 באוקטובר 1929), עמ' 12־13<חזר ונדפס בספרו: ראשונים ואחרונים : מסות ומאמרים, ספר ראשון (תל אביב : הוצאת דביר, תרצ"ד 1934), עמ' 7־15; ובתוך ראשונים ואחרונים : מסות ומאמרים (מהד' שניה מורחבת) (תל אביב : דביר, תשכ"ו), עמ' 11־19>
 • לחובר, פ. [ליף].  מנדלסזון ובני-דורו.  מאזנים, שנה ראשונה, גל' כ"ו (כ"ט באלול תרפ"ט, 4 באוקטובר 1929), עמ' 13־15 <על פי הספר Moses Mendelssohn im Urteil seiner Zeitgenossen מאת ד"ר באטי ברוין>
 • פינס, שלמה.  הערות על משה מנדלסון בהקשר התיחסותו לרמב"ם ולשפינוזה.  מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך ב', חוב' א' (תשרי תשמ"ג 1982/1983), עמ' 150־152.
 • פלאי, משה.  דמותו של משה מנדלסון כפי שהיא משתקפת בראשיתה של ספרות ההשכלה העברית בגרמניה ("המאסף", תקמ"ד-תקנ"ז).   דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (אב תשכ"ט, אוגוסט 1969), חטיבה ג', כרך ג' (1972), עמ' 269־282 *
 • פלאי, משה. רקעה ומחברה של אימרת-כנף על משה מנדלסון.  בצרון, כרך ס"ג, חוב' ד' (297) (ניסן-אייר תשל"ב, מארס 1972), עמ' 184־188.
 • פלאי, משה.  השקפתו של משה מנדלסון על דת אבותיו.   בתוך: הגות עברית באמריקה, כרך שני / בעריכת מנחם זהרי, אריה טרטקובר, חיים אורמיאן (תל אביב : הוצאת ברית עברית עולמית ע"י הוצאת יבנה, תשל"ג 1973), עמ' 158־175.
 • קרסל, ג. כתביו העבריים של משה מנדלסון במהדורה חדשה : בפתח שנת המאתיים וחמישים להולדתו (תפ"ט-תשל"ט).  הדואר, שנה 58, גל' י"ב (כ"ז בטבת תשל"ט, 26 בינואר 1979), עמ' 190־191.
 • קרסל, ג. כתביו העבריים של משה מנדלסון : מכתביו בעברית וביידיש.  הדואר, שנה 58, גל' ט"ז (כ"ו בשבט תשל"ט, 23 בפברואר 1979), עמ' 255־257.
 • רוטנשטרייך, נתן.  מנדלסון והרעיון המדיני.  בתוך: ספר היובל לכבוד מרדכי מנחם קפלן למלאת לו שבעים שנה (ניו יורק : בית המדרש לרבנים באמריקה, תשי"ג 1953), חלק עברי, עמ' רלז-רמז <חזר ונדפס בספרו סוגיות בפילוסופיה (תל אביב : דביר, תשכ"ב), עמ' 97־112>
 • שפירא, חיים נחמן.  משה מנדלסון.  בספרו: תולדות הספרות העברית החדשה. כרך ראשון: ספרות ההשכלה במרכז גרמניה (1784־1829) (קובנה : דפוס אולימפיה וילקבישקיס, 1939), עמ' 177־193.
 • Abrahams, Israel.  Moses Mendelssohn.  In his: Chapters on Jewish Literature  (Philadelphia : Jewish Publication Society of America, 1899), pp. 253-260.
 • Abrahams, Israel. Mendelssohn's "Jerusalem". In his: By-paths in Hebraic Bookland (Philadelphia : Jewish Publication Society of America, 1920), pp. 178-183.
 • Kochan, Lionel. Moses Mendelssohn as political educator. In Jewish education and learning : published in honour of Dr. David Patterson on the occasion of his seventieth birthday / edited by Glenda Abramson and Tudor Parfitt (Chur, Switzerland ; Langhorne, Pa. : Harwood Academic Publishers, 1994), pp. 299-306.
על "ירושלים" על "אור לנתיבה"
 • קרסל, ג. האור מ"אור לנתיבה".  דבר, ט' בשבט תשכ"ז, 20 בינואר 1967, עמ' 6 <מבוא לספר "אור לנתיבה" (בת-ים : דברים נדירים, תשכ"ז), דפוס צילום של מהדורת ברלין, תקמ"ג למשה מנדלסזון>
על "קהלת מוסר"
 • גילון, מאיר.  קהלת מוסר למנדלסון על רקע תקופתו  (ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשל"ט 1979)
  על הספר:
  • פלאי, משה.  "קהלת מוסר" - כתב-העת העברי הראשון.  הדואר, שנה 59, גל' כ"א (ב' באייר תש"ם, 18 באפריל 1980), עמ' 347־348.
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 10 במאי 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף