אברהם מאפו (1808־1867)

 <בהכנה>

Abraham Mapu

    אברהם בן יקותיאל מאפו נולד בקובנה, ליטא, בח' בשבט תקס"ח, 6 בפברואר 1808. עד גיל 12 למד ב'חדר' ואחר כך למד בעצמו. בגיל 17 (ב-1825) התחתן. לאחר נישואיו עבד כמורה בערים שונות. הצטרף לתנועת ההשכלה. למד גרמנית, צרפתית ורוסית. כשהוא קיבל מהרבי המקומי שלו תרגום לטיני של התנ"ך, הוא למד את השפה בקוראו את התרגום. ב-1848 חזר לעיר מולדתו קובנה. באותה תקופה הכיר את שניאור זק"ש, שהשפיע עליו השפעה חשובה. ראשית יצירתו הוא הרומן "אהבת ציון", שיצא בוילנה בשנת תרי"ג (1853). ברומן ראשון זה של הספרות העברית במאה ה- 19, נתגלו עולם המקרא ועולם הזוהר של ישראל בימי בית ראשון. הספר "אהבת ציון" עורר רושם עז ותורגם לכמה וכמה לשונות: יידיש, גרמנית, אנגלית, רוסית, לאדינו, ערבית קלאסית ועוד. לא תתואר תנועת חיבת ציון בלי ספר זה, והביוגרפיות של ראשי התנועה במשך כמה דורות מספרות על כך בהדגשה יתירה. מאפו בלט בייחודו בקבוצת סופרי ליטא וחכמיה, בהעתיקו את רוח התנ"ך ולשונו לתחום הספרות היפה. בשנת תרכ"ו (1865) – פורסם רומן היסטורי נוסף שלו "אשמת שומרון" . בשנת תרי"ז (1857) – הופיע ספרו "עיט צבוע" ובו ביקורת חריפה על ההווי היהודי בליטא. מאפו הוציא אף ספרי לימוד אחרים, שאף הם מילאו תפקיד נכבד בחינוכם של כמה וכמה דורות. ביניהם: "חינוך לנוער" (תרי"ט); "אמון פדגוג" (תרכ"ז), וכן סיפור היסטורי מדורו של שבתי צבי "חוזי החזיונות" וסיפור בשם "בית חנן". מאפו זכה לפרסום ולכבוד רב בעולם היהודי.  מאפו נפטר בקניגסברג (גרמניה) ביום כיפור תרכ"ח, 9 באוקטובר 1867.
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה, Jewish Encyclopedia]

ספריו:
 • אהבת ציון (ווילנא : דפוס ראָם, תרי"ג) <מהדורות נוספות הופיעו בתרכ"ה 1864, תר"ל, תרע"ח 1918>
 • עיט צבוע (ווילנא : דפוס ראָם, תרי"ז) <חלק ב' יצא לאור בתרכ"א וחלק ג' בתרכ"ג>
 • חנוך לנער : ללמד לילדי ישרון ראשית דעת שפת עבר (ווילנא : יוסף ראובן ראָם, תרי"ט) <מהדורה נוספת יצאה לאור בתרל"ג>
 • דער הויזפראנצאָזע : פיר אנפאנגער אונד אנפאנגערין ... אין קורצער צייט ... ; איינע גרונדלאגע אין דער פראנצאָזישען שפראכע צו האבין (ווארשוי : לעבענזאהן, 1859)
 • אשמת שומרון : נכבדות מדבר בו בימי אחז מלך יהודה ופקח בן רמליהו והושע בן אלה מלכי ישראל (ווילנא : דפוס י"ר ראם, תרכ"ו 1865) [2 כרכים].<מהדורות נוספות הופיעו בתר"ל, תרל"ג>
 • אמון פדגוג : כשמו כן הוא, אומן ופדגוג לנער עברי ללמדו שפת עבר צרופה (קניגסברג : דפוס גרובר ולונגרין, תרכ"ז) <מהדורה נוספת יצאה לאור בתרל"א>
 • עיט צבוע (ורשה : דפוס גולדמן, תרכ"ט) [5 כרכים] <עם חלק ה' יצא ספרו:  "חוזי חזיונות". תרכ"ט. מהדורה נוספת יצאה לאור בתרל"ג-תרל"ד>
 • אשמת שומרון (ורשה : אחיספר, תרפ"ח 1928) <עם מבוא מאת יעקב פיכמן. נדפס מחדש בתל-אביב ע"י הוצאת יזרעאל ב-1942 וב-1965>
 • כל כתבי אברהם מאפו (תל אביב : הוצאת דביר, תרצ"ט) <כולל מסה 'אברהם מאפו: חייו ויצירתו', מאת יעקב פיכמן. התוכן: אהבת ציון – אשמת שומרון – עיט צבוע – חוזי חזיונות – בית חנן – מכתב לשניאור זק"ש>
עריכה:
על המחבר ויצירתו:
ספרים מאמרים
 • אברבנאל, ניצה.  יהודה ושומרון - חוה ולילית. בספרה: חוה ולילית (רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ד 1994), עמ' 78־88 <אהבת ציון - אשמת שומרון - דמויות הנשים ביצירת מאפו - הנשים בשני הקטבים - דמות הגבר אצל מאפו - סיכום>
 • בר-יוסף, חמוטל. עלילה של סרט טורקי באהבת ציון ובאשמת שומרון של אברהם מאפו.  בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים, 2006), עמ' 142־150 <עבודה סמינריונית בקורס של ד"ר עמרי רונן, "הרומן הפופולרי", החוג לספרות השוואתית, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1973>
 • דלמצקי-פישלר, ברכה. שלושה מטביעין זה על גב זה : בין מובאה לבבואה בלשון מאפו, מנדלי והזז.  בתוך:  מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה / עורך - חיים א' כהן (ירושלים : האקדמיה ללשון העברית, תשס"ט 2009), עמ' 65־104.
 • זהרי, מנחם.  אברהם מאפו.  בספרו ביכורי עט : כתבים, חלק שלישי: יוצר ויצירה בנתיב הדורות (ירושלים, תשל"ו 1976), עמ' 36־41; בספרו פרקי ספרות : מסות ורשימות (ירושלים, תשמ"ה 1985), עמ' 17־22  בספרו: פרקי סופר וספר : עיונים בספרות העברית החדשה (ירושלים : כרמל, תשנ"ח 1998), עמ' 63־72.
 • לחובר, פישל.  אברהם מאפו : למלאת חמשים שנה למותו.  הצפירה, י"א בתשרי תרע"ח, 27 בספטמבר 1917, עמ' 10; י"ח בתשרי תרע"ח, 4 באוקטובר 1917, עמ' 8־9; כ"ה בתשרי תרע"ח, 11 באוקטובר 1917, עמ' 8־9; ט' בחשון תרע"ח, 25 באוקטובר 1917, עמ' 7־8 <חזר ונדפס בספרו: מחקרים ונסיונות, כרך א' (ורשה : שטיבל, תרפ"ה), עמד מ"ד-נ"ד; בספרו ראשונים ואחרונים : מסות ומאמרים, ספר ראשון (תל אביב : הוצאת דביר, תרצ"ד 1934), עמ' 61־68 ובתוך ראשונים ואחרונים : מסות ומאמרים (מהד' שניה מורחבת) (תל אביב : דביר, תשכ"ו), עמ' 65־72>
 • ליכטנבום, יוסף.  אברהם מאפו.  בספרו: סופרינו : ממאפו עד ביאליק : תולדותיהם, הערכותיהם ופרקים נבחרים מיצירותיהם. -- מהד' שניה מתוקנת (ירושלים : אחיאסף, 1950), עמ' 9־36.
 • סלושץ, נחום.  על מכתבי אברהם מאפו לאחיו מתתיהו.  מאזנים, שנה ראשונה, גל' 23 (י"ז באב תרפ"ט, 23 באוגוסט 1929), עמ' 7־8.
 • פיכמן, יעקב.  אברהם מאפו. התקופה, ספר שלישי (ניסן-סיון תרע"ח), עמ' 649־675.
 • פרידלנדר, יהודה.  אברהם מאפו כסאטיריקן.  מעריב, כ"ט באלול תשל"ד, 16 בספטמבר 1974, עמ' 41 <נוסח מורחב נדפס בספרו בין הלכה להשכלה : מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות (רמת גן : הוצאה אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ד 2004), עמ' 173־177>
 • צמח, שלמה.  לאברהם מפו. בתוך: ארץ : מאסף לספרות יפה ולבקרת (אודיסה, תרע"ט 1919), עמ' 5.
 • קוץ, גדעון.  אברהם מאפו, העיתונות העברית והראיון הראשון.  בתוך: המשכיל בעת הזאת : ספר היובל למשה פלאי : מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות / בעריכת זאב גרבר, לב חקק ושמואל כץ (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 2017), עמ' 281־297.
 • רבינזון, מרדכי.  הרומאן המקורי.  בספרו: סַפרותנו החדשה : תולדות ספרותנו העברית החדשה ... (וילנה : הוצאת רוזנקרנץ ושריפטזטצר, תרע"ג), עמ' 1־27.
 • שטיינמן, אליעזר.  * * * <לאברהם מאפו>. בתוך: ארץ : מאסף לספרות יפה ולבקרת (אודיסה, תרע"ט 1919), עמ' 6.
 • שרפשטין, צבי. אברהם מאפו : לשנת המאה להולדתו.  המצפה, שנה 6, גל' 1 (ח' בטבת תרס"ט, 1 בינואר 1909), עמ' 1־2.
 • Baram Eshel, Einat.  "Mapu, Abraham".  Encyclopedia of the Bible and Its Reception (Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2019), vol. 17, col. 860-862.

על "אהבת ציון"

 • ארבל, מיכל. אברהם מאפו: התמודדויות ראשונות : "אהבת ציון" – הרחקת העדות והסיום השלם. בספרה: תם ונשלם? : על דרכי הסיום בסיפורת (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס"ח 2008), עמ' 56־60.
 • בן אשר, י.  "אהבת ציון" לאברהם מאפו.  במעלה, כרך י"ח, גל' 3 (403) (י' באדר א' תש"ח, 20 בפברואר 1948), עמ' 48.
 • ורסס, שמואל.  שיטות הסיפור של אברהם מאפו ב"אהבת ציון".  מאסף לדברי ספרות, בקורת והגות, כרך ח-ט (תשכ"ח), עמ' 179־190.
 • כהן, טובה.  הערות לעיבודו של מקור ספרותי עברי ב"אהבת ציון" לא. מאפו.  בקורת ופרשנות, חוב' 9־10 (תשרי תשל"ז, אוקטובר 1976), עמ' 160־175.
 • מירון, דן.  הציפוי המזהיר : תרגיל בהבנת האמנות המליצית של אברהם מאפו ב'אהבת ציון'.  הדואר, שנה 53, גל' ב' (י"ד בחשון תשל"ד, 9 בנובמבר 1973), עמ' 23־26; גל' ג' (כ"א בחשון תשל"ד, 16 בנובמבר 1973), עמ' 36־39 <חזר ונדפס ב'מולד', סדרה חדשה, כרך ו' (כ"ט), חוב' 31 (241) (אייר-תמוז תשל"ד, אפריל-יוני 1974), עמ' 93־107>
 • צבן, יחיל.  את מי אנחנו בעצם אוהבים? : ביקורת וגילוי עריות ב אהבת ציון לאברהם מאפו.  בתוך: הספרות והחיים : פואטיקה ואידיאולוגיה בספרות העברית החדשה : למנחם ברינקר, ביובלו / עורכות: איריס פרוש, חמוטל צמיר, חנה סוקר-שווגר (ירושלים : כרמל, תשע"א 2011), עמ' 214־236 <נוסח מורחב בשם "חיות טרף וגילוי עריות ברומן  אהבת ציון".  נדפס בספרו  'ונפשו מאכל תאוה' : מזון ומיניות בספרות ההשכלה (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ד 2014), עמ' 31־58>
 • רימון, הלנה.  יהודים לעומת בנגלים : רומן הרפתקאות היסטורי ככלי להבניית הזהות הלאומית.  בתוך: בין דת, לאום וארץ : המאבק על הזהות היהודית בעת החדשה / ערך יוסי גולדשטיין (אריאל : אוניברסיטת אריאל בשומרון, תשע"ד 2014) (מחקרים במדעי היהדות : שנתון בין-תחומי, כרך א'), עמ' 313־319.
 • שוורץ , יגאל.  פאודליזם נאור וביתור מפלצות : שמרנות חברתית ומהפכנות דתית באהבת ציון לאברהם מאפו.  בספרו מה שרואים מכאן : סוגיות בהיסטוריוגרפיה של הספרות העברית החדשה (אור יהודה : דביר, תשס"ה 2005), עמ' 51־67.
על "עיט צבוע"
 • ארבל, מיכל. "עיט צבוע" – התפרקות הלכידות ברומן האקטואלי. בספרה: תם ונשלם? : על דרכי הסיום בסיפורת (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס"ח 2008), עמ' 72־79.
 • ורסס, שמואל.  זמן ומרחב ברומאן "עיט צבוע" של מאפו.  מחקרים בספרות עברית : ספר זכרון לאורי שהם / בעריכת ראובן צור, עוזי שביט (תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ו 1986), עמ' 67־84.
 • ורסס, שמואל.  התרגומים ליידיש של "עיט צבוע" לאברהם מאפו. בתוך: כמנהג אשכנז ופולין : ספר יובל לחנא שמרוק : קובץ מחקרים בתרבות יהודית / עורכים - ישראל ברטל, חוה טורניאנסקי, עזרא מנדלסון (ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשנ"ג), עמ' 323־357 <חזר ונדפס בספרו מלשון אל לשון : יצירות וגלגוליהן בספרותנו (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשנ"ו), עמ' >
 • מזור, יאיר. סיפורת ההשכלה - פנים אחרות : פרקים בפואטיקת המבנה של הסיפורת העברית ה'ריאליסטית' בתקופת ההשכלה. מחקרים בספרות עברית : ספר זכרון לאורי שהם / בעריכת ראובן צור, עוזי שביט (תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ו 1986), עמ' 39־65 <כולל דיון ב"קבורת חמור" לפרץ סמולנסקין, "עיט צבוע" לאברהם מאפו, "קול רינה וישועה באהלי צדיקים" לאברהם בר גוטלובר>
 • צבן, יחיל.  נשים וכשרות ברומן  עיט צבוע.  בספרו  'ונפשו מאכל תאוה' : מזון ומיניות בספרות ההשכלה (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ד 2014), עמ' 58־72.
על "אשמת שומרון"
 • אורלן, חיים.  רשימות וציונים: מאה שנים ל"אשמת שומרון".  הדואר, שנה 44, גל' ל' (כ"ה בסיון תשכ"ה, 25 ביוני 1965), עמ' 555.
 • ארבל, מיכל. "אשמת שומרון" – היחלשות הסיגור. בספרה: תם ונשלם? : על דרכי הסיום בסיפורת (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס"ח 2008), עמ' 61־72.
 • ברתנא, אורציון.  הנסיגה מן השומרון ותורת הצמצום של ארץ-ישראל ושל עם ישראל : הסברים לוויתור על השומרון ב"אשמת שומרון" של אברהם מאפו.  מחקרי יהודה ושומרון, קובץ ט"ז (תשס"ז 2007), עמ' 349־362.
 • מירון, דן.  פרקים ממבוא ל'אשמת שומרון'.  בתוך: מחקרי ספרות : מוגשים לשמעון הלקין / בעריכת עזרא פליישר (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל"ג 1973), עמ' 61־113.
על "חוזי חזיונות"
על "אמון פדגוג"
על "כל כתבי אברהם מאפו" (תרצ"ט)
קישורים:
עודכן לאחרונה: 14 במאי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף