שאול טשרניחובסקי (1875־1943)

Saul Tchernichowsky


יאיר מזור.
    טשרניחובסקי  האחר: תבנית נוף סיפורו : לאמנות הסיפור של שאול טשרניחובסקי / יאיר מזור. – תל אביב : פפירוס – בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ב 1992.
    202 עמ'. – (מראה מקום : סדרת עיונים בספרות עברית, אוניברסיטת תל-אביב)
    The Other Tchernichovsky : his narrative's landscape: Saul Tchernichovsky's Art of Narrative / by Yair Mazor

    בעוד ששירתו של טשרניחובסקי גאתה וצברה תאוצה של הכרה והערכה בקרב המבקרים והקוראים, נותרה הסיפורת שלו בבחינת חלקה שכוחה, הסויה, בשוליה הספיחיים של מפת הסיפורת העברית. הספר שבזה מנתח את הטעמים שהביאו להיאלמותה של סיפורת טשרניחובסקי וחושף את איכויותיה והישגיה שהיו עלומים עד כה.  המחקר המובא כאן מוכיח כי סיפורת טשרניחובסקי מפגינה פואטיקה מגובשת ומרשימה, רחוקה מאוד מן המינון המינורי ששויך לה. וזו תובעת את שיקומו והשבתו של כבודה האבוד של סיפורת טשרניחובסקי. הספר מספר אפוא את סיפורה האחר של סיפורת טשרניחובסקי: הסיפור שלא סופר.

תוכן העניינים:

 • פרק ראשון: מסַפֵּר נדלוּת: גם למראֶה אפור יש רגע של הוּלדת (עמ' 9־24)
 • פרק שני: בּקטנוֹת יהלֵך : הביקורת עד כה על סיפורי טשרניחובסקי (עמ' 25־34)
 • פרק שלישי: אמנות הסיפור של טשרניחובסקי : מבנה פיגומי, תפיסות יסוד (עמ' 34־58)
 • פרק רביעי: אפורה כשֹק, עצובה כאבן. סיפורי הווי (עמ' 59־88)
 • פרק חמישי: סתם יום של חול. סיפורי מעשה (עמ' 89־125)
 • פרק שישי: אומרים, תאווה יש בעולם. סיפורי אהבים (עמ' 127־160)
 • פרק שביעי: שלגיה לא גרה שם יותר. סיפורי ילדים (עמ' 161־176)
 • פרק אחרון: חוּם מחוספס, חשֹוּך חמתו של תמוז (עמ' 177־183)

 • הערות (עמ' 185־189)
 • מפתחות (עמ' 191־195)
 • תמצית באנגלית – Abstract (עמ' 197־202)
לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף