שאול טשרניחובסקי (1875־1943)

Saul Tchernichowsky


שאול טשרניחובסקי : מחקרים ותעודות / בעריכת בעז ערפלי. -- ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ"ה 1994.
    629 עמ' . -- (קבצים לחקר הספרות העברית – קובץ שאול טשרניחובסקי)
    Saul Tchernichowsky : studies and documents / edited by Boaz Arpaly
 

    בכרך מבחר תעודות רובן ככולן משל המשורר עצמו, וכתריסר מחקרים חדשים, שיש בהם כדי להאיר צדדים שונים בשירתו ובאישיותו.
    בין התעודות שבקובץ בולט במיוחד כתב היד של  'מעין אוטוביוגרפיה' - סיפור ילדותו שכתב המשורר בשנות חייו האחרונות – הרואה כאן לראשונה את אור הדפוס; אליה מצטרפים מאמרים נבחרים שפירסם טשרניחובסקי בכתבי-עת שונים, מהם נידחים - על עצמו, על ביאליק ועל נושאים ספרותיים שונים (שניים מן המאמרים מופיעים כאן לראשונה בתרגום עברי) וכן טקסטים אחדים המאירים את היחסים האישיים והספרותייםעבין טשרניחובסקי למשורר הרוסי ולדיסלב חודסביץ'.
    בחטיבת המחקרים נכללו אינטרפרטציות חדשות ומפורטות לאחדים משיריו הידועים של המשורר, שהן גם התבוננויות-חתך בכלל שירתו. גם הובאו בה עיונים בסוגיות היקפיות לה – התמודדתו של טשרניחובסקי עם הנורמות ששלטו בספרות העברית בעת כניסתו אליה (על פי קובץ שיריו הראשון 'חזיונות ומנגינות'); השפעת הסימבוליזם הרוסי על שירת הגבורה והכוח שלו ושל ביאליק; היבטים של קירבה בינו לבין א"נ גנסין, והתפתחות עמדותיו של מבקר מרכזי (דב סדן) כלפי שירתו.
    מדור נפרד מוקדש ל'זיקה ההומרית' של טשרניחובסקי – עיון בתרגומיו של המשורר לאיליאדה ולאודיסאה מזה, ובגילויים הומריים באידיליות שלו, מזה.
    שני נספחים ביבליוגרפיים מקיפים חותמים את הקובץ.

תוכן העניינים:

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף