שאול טשרניחובסקי (1875־1943)

Saul Tchernichowsky


שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי. -- תל אביב : עם עובד, תשל"ו, 1976.
    316 עמ' . -- (פני הספרות)
    Saul Tchernichowsky : a selection of critical essays of his writings / selected with an introduction by Yosef Ha'efrati
 

    בקובץ זה, הרואה אור בשנת המאה להולדת המשורר שאול טשרניחובסקי, מכונסים אחדים מדברי הפרשנות, הביקורת והערכה, שנכתבו על יצירתו במשך כשבעים וחמש שנה, למן פרסום ספרו הראשון "חזיונות ומנגינות" ועד הנה. לספר צורף פרק מבוא, העוסק בתיאור הביקורת המוקדמת על יצירתו של שאול טשרניחובסקי ונוספו נספחים ביבליוגרפיים וביוגרפיים.
    בקובץ מאמרים ורשימות מאת ראובן בריינין, יהושע חנא רבניצקי, אברהם יעקב פאפירנא, יוסף קלוזנר, פישל לחובר, יוסף חיים ברנר, יעקב רבינוביץ, דב סדן (שטוק), שמעון הלקין, עדי צמח, דן מירון, שלום קרמר, בעז ערפלי ויוסף האפרתי. ערך את הקובץ יוסף האפרתי.

תוכן העניינים:

  • יוסף האפרתי: הערכות ראשונות על שירי טשרניחובסקי (עמ' 11־21)
  • ראובן בריינין: מכתב אל המו"ל (עמ' 22־26)
  • יהושע חנא רבניצקי: ספרים חדשים: חזיונות ומנגינות ... (עמ' 27־30)
  • אברהם יעקב פאפירנא: אגרת ביקורת: חזיונות ומנגינות ... (עמ' 31־39)
  • יוסף קלוזנר: משורר בחסד-עליון (עמ' 40־58)
  • יוסף קלוזנר: ספרותנו (עמ' 59־78)
  • פישל לחובר: ביאליק וטשרניחובסקי (עמ' 79־88)
  • יוסף חיים ברנר: משדה הספרות (עמ' 89־93)
  • יעקב רבינוביץ: שאול טשרניחובסקי (עמ' 94־122)
  • יוסף קלוזנר: תפיסת-העולם של שאול טשרניחובסקי (עמ' 123־141)
  • דב סדן: בין תוכחה לאידיליה (עמ' 142־150)
  • שמעון הלקין: תבל ואדם (עמ' 151־165)
  • דב סדן: שחוקו של משורר : ל"עמק דדהבא" של ש. טשרניחובסקי (עמ' 166־173)
  • עדי צמח: השמש ובית-האסורים : על שלוש אידיליות של שאול טשרניחובסקי, בט"ז שנים לפטירתו (עמ' 174־182)
  • דן מירון:  בשולי שיר נוף ארץ-ישראלי (עמ' 183־194)
  • שלום קרמר:  על ההסתכלות האידילית של טשרניחובסקי (עמ' 195־207)
  • בעז ערפלי:  "האדם אינו אלא ..." לשאול טשרניחובסקי (עמ' 208־239)
  • יוסף האפרתי:  אי-התקשורת בתחומי הקטע ובתחומי העלילה, על-פי "ברלה חולה" (עמ' 240־254)
  • יוסף האפרתי:  על תופעת אי-התקשרות בשירת טשרניחובסקי (עמ' 255־287)
  • נספחות:
   ציונים ביוגרפיים וביבליוגרפיים (עמ' 290־291)
   רשימת ביבליוגרפיות של כתבי שאול טשרניחובסקי ושל הכתבים עליו (עמ' 292)
   רשימת הספרים של שאול טשרניחובסקי לפי סדר כרונולוגי (עמ' 293־297)
   ספרים וחוברות על שאול טשרניחובסקי (עמ' 298)
   ביבליוגרפיה נבחרת (עמ' 299־306)
   עיתונים וכתבי-עת שהקדישו לטשרניחובסקי גליונות מיוחדים (מבחר) (עמ' 307־310)
   המשתתפים בקובץ (עמ' 311־313)
   על העורך יוסף האפרתי ז"ל (עמ' 315־316)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף