שאול טשרניחובסקי (1875־1943)

Saul Tchernichowskyיוסף ליכטנבום.
    שאול טשרניחובסקי
: תולדותיו ויצירתו / יוסף ליכטנבום. -- ירושלים : המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית, תש"ו.
    159, [1] עמ' .
 

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 7־8)
 • פרק ראשון: תולדותיו (עמ' 11־37)
 • פרק שני: המשורר בדורו (עמ' 38־46)
 • פרק שלישי: השירה הלירית (עמ' 47־63)
 • פרק רביעי: הבלדות (עמ' 64־78)
 • פרק חמישי: הפואימות (עמ' 79־85)
 • פרק ששי: האידיליות (עמ' 86־100)
 • פרק שביעי: שירי הזהב (עמ' 101־110)
 • פרק שמיני: שירי הארץ (עמ' 111־117)
 • פרק תשיעי: בר-כוכבא (עמ' 119־127)
 • פרק עשירי: הפרוזה (עמ' 128־133)
 • פרק אחד עשר: התרגומים (עמ' 134־147)
 • ביבליוגרפיה: א. כתבי ש. טשרניחובסקי (עפ"י ב. שוחטמן) (עמ' 148־153)
 •                       ב. מנגינות לשירי טשרניחובסקי (עפ"י ח. בר-דיין) (עמ' 154־159)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף