שאול טשרניחובסקי (1875־1943)

Saul Tchernichowskyיוסף האפרתי
    האידיליה של טשרניחובסקי
/ יוסף האפרתי. -- מרחביה ותל-אביב : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשל"ב 1971.
149 עמ' .
 

תוכן העניינים:
 

פתח דבר 7
למה קרא טשרניחובסקי 'אידיליה'? 9
התמורה שחולל טשרניחובסקי בשירת האידיליה העברית 20
מה בין "אידיליה" ל"אידילי"? 32
האידילה של תיאוקריטוס 37
האידליה הבורגנית של גיתה 42
מה בין האידיליות של טשרניחובסקי ובין אלה של תיאוקריטוס מזה ושל גיתה מזה 53
הקומפוזיציה של "הכף השבורה" 58
יסודות לא-אידיליים ב"ברית מילה" 68
אי-התקשרות בתחומי הקטע ובתחומי העלילה, עפ"י "ברלה החולה". 82
השימוש באנאלוגיה ב"כחם היום" וב"לביבות" 99
דרכו של המספר ב"חתונתה של אלקה" 116
סיכום: עקרונות האידיליה של טשרניחובסקי 141

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף