שאול טשרניחובסקי (1875־1943)

Saul Tchernichowsky
תום ותהום
: האידיליה של טשרניחובסקי / עורכים: בועז ערפלי, זיוה שמיר, עוזי שביט. -- תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1998.
219 עמ' .
Innocence and Experience : essays on Tchernichovsky's Idylls / edited by Boaz Arpaly, Ziva Shamir, Uzi Shavit

תוכן העניינים:

פתח דבר (7)

מבואות (9)
דב סדן:  בין תוכחה לאידיליה (10)
ברוך קורצוויל: שרשיו הנפשיים והמטאפיסיים של היסוד האידילי (18)
יוסף האפרתי: עקרונות האידיליה של טשרניחובסקי (38)
דן מירון: הצומת האידילי (45)

ברית מילה   (59)
אליעזר שביד: בסוד העיצוב האפי (60)
יוסף האפרתי: יסודות לא-אידיליים ב"ברית מילה" (69)
אברהם שאנן: אידיליה או שירת העולם הגוסס (80)

כחום היום
  (85)
יוסף האפרתי: השימוש באנאלוגיה ב"כחום היום" וב"לביבות" (86)
חמוטל בר-יוסף: היחסיות של הרוע החברתי באידיליה "כחום היום" של טשרניחובסקי (96)
זיוה שמיר: ללא תכלית וללא תועלת: על האידיליה "כחום היום" מאת שאול טשרניחובסקי (104)

לביבות   (121)
חמוטל בר-יוסף ובלהה רובינשטיין: הוראת האידיליה "לביבות" (122)
חיים שוהם: הולך ופוחת הדור - משמעות הזמן באידיליה "לביבות" (137)

הכף השבורה   (151)
שמואל טרטנר: הדרך להתמודד עם 'כלא היקום' על פי "הכף השבורה" לשאול טשרניחובסקי (152)
יוחאי אופנהיימר: "הכף השבורה": אידיליה ואקטואליה אצל טשרניחובסקי (163)

האידיליה ומעבר לה: הפלגות   (181)
ראובן צור: הערבה של טשרניחובסקי ועיצובה הרומאנטי (182)
בועז ערפלי:  אידליות "אחרות" בשירת טשרניחובסקי (199)

מקורות ומבחר ביבליוגרפי   (216)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף