שאול טשרניחובסקי (1875־1943)

<בהכנה>

Saul Tchernichowsky

שאול טשרניחובסקי
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия]

ספריו:

 • חזיונות ומנגינות : שירים (ווארשא : תושיה, תרנ"ט 1898–תרס"א 1901) <שני כרכים>
 • שירים. לילדי ישראל (קראקוי : תושיה, ורשה, תרס"ז) <כינוס ראשון של שיריו של טשרניחובסקי לילדים. השירים נאספו מכתבי עת שונים לילדים>
 • שירים (אודיסא : השלח, תרע"א) <מהדורה שניה בתיקונים והוספות יצאה לאור באודיסה : מוריה, תרע"ד; מהדורה שלישית בתרע"ח; מהדורה רביעית: ירושלים/ברלין : מוריה, תרפ"ב; מהדורה חמישית: ירושלים/ברלין, ליפציג : מוריה ודביר, תרפ"ג>
 • מחברת הסוניטות (ירושלים ; ברלין : דביר, תרפ"ב)
 • ספורים (ירושלים ; ברלין : דביר, תרפ"ב) <שישה סיפורים>
 • ספר האידיליות (ירושלים ; ברלין ; אודיסה : מוריה, תרפ"ב) <מהדורה שניה יצאה לאור בהוצאת דביר, תל אביב, תרצ"ו. האידיליות בספרון זה הובאו לראשונה בספר "שירים" (השלח, תרע"א). האידיליה "מרדכי ויוכים" לא נכללה בקובץ זה>
 • החליל : שירים לילדים (תל אביב ; ברלין : דביר, תרפ"ג) <ציורים מאת נחום גוטמן>
 • בר כוכבא : מחזה (תל אביב : שטיבל, תרפ"ד)
 • שירים חדשים : תרע"ד-תרפ"ג (ליפסיה : הוצאת אברהם יוסף שטיבל, תרפ"ד)
 • עמנואל הרומי : מונוגרפיה (ברלין : אשכול, תרפ"ה)
 • שירים (ירושלים : קהלת, תרפ"ח) <עם מבוא מתוך מאמרו של יוסף קלוזנר ב"השלח">
 • כחם היום : אידיליה (תל אביב : אמנות, תרפ"ט)
 • גֹרֶן : שִׁירִים נִבְחָרִים לְיַּלְדֵי יִשְׂרָאֵל לְיוֹבֵל הַשִׁשִּׁים שֶׁל הַמְּשׁוֹרֵר (תל אביב : הוצאת א. י. שטיבל, [תרצ"ו 1935]) <הלקוט וההשמטות נעשו בידי ז. אריאל ; בעריכת המשורר> – תוכן העניינים
 • כוכבי-שמים רחוקים : שירים אחרונים (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תש"ד 1944)
 • שירים (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תש"ה c1943) <כולל: חזיונות ומנגינות (ספר ראשון, 1898) -- חזיונות ומגינות (ספר שני, 1900) -- שירים (1910־1920, ארבע מהדורות) -- שירים חדשים (1914־1923) -- כתבי ש. טשרניחובסקי (כרך שלישי, 1929) -- כל שירי (1937) -- ראי אדמה (1940)>
 • לידער און אידיליעס (ניו-יאָרק : אידישע קהילה און שאול טשערניכאָווסקי-קאָמיטעט פון קאַראַקאַס, ווענעזועלאַ, 1957) <אידיש, י. י. שווארץ; מיט אן עסיי פון יעקב פיכמאַן>
 • כל כתבי שאול טשרניחובסקי (תל אביב : עם עובד, תש"ן 1990-תשס"ג 2003) 8 כר'.
  התוכן:
  כרך א. שירים ובלדות.
  כרך ב. פואימות ואידיליות.
  כרך ג. איליאדה / הומרוס ; תרגם מיונית שאול טשרניחובסקי.
  כרך ד. אודיסיה / הומרוס ; תירגם מיונית שאול טשרניחובסקי.
  כרך ה. האפוסים.
  כרך ו. שירות ושירים / תירגם שאול טשרניחובסקי.
  כרך ז. שירות / תירגם שאול טשרניחובסקי.
  כרך ח. מחזות <כולל את המחזות ששאול טשרניחובסקי תרגם ומחזה אחד שחבר בעצמו. התרגומים: "אידיפוס המלך" לסופוקלס, "החולה בעיניו" של מוליר, "מקבת" ו"הלילה השנים עשר" לויליאם שקספיר. המחזה שחיבר: "בר כוכבא">
 • מבחר שירים / בחר, ערך, הוסיף פירושים למלים קשות ומבואות לשירים ולחטיבות השירים - בעז ערפלי (ירושלים : כרמל, תשע"ה 2015) <אחרית דבר - אבנר הולצמן>

עריכה:

 • ספר המונחים לרפואה ולמדעי הטבע : רומי-אנגלי-עברי / אהרן מאיר מזיא (ירושלים : מרגלית, תרצ"ד 1934) <כולל הקדמה מאת ח"נ ביאליק>
 • התקופה : רבעון (ברלין : שטיבל, תרפ"ח-תר"ץ) <הכרכים כד, כה, כו-כז בהשתתפות ב. כ"ץ וש. רבידוביץ>
 • אשכול : אנציקלופדיה ישראלית / בעריכת יעקב קלצקין (ברלין וירושלים : אשכול) <מדור חכמת הטבע והרפואה>

תרגומים:

 • שירת היאותה / ה. ו. לונגפילו (אודיסה : מוריה, תרע"ג 1913) <תרגום מאנגלית עם מבואות מאת המו"ל ומאת המתרגם>
 • ספר איליאס להומרוס (ברלין, תל-אביב : א"י שטיבל, 1930־תרצ"ד) <2 כרכים>
 • משא מלחמת איגור (תל אביב : ידידי, 1939)
 • איליאדה ואודיסיאה : שירים נבחרים / הומרוס (תל אביב : דביר, ת"ש)
 • אודיסיה / הומרוס (ירושלים : חברה להוצאת ספרים על יד האוניברסיטה העברית והוצאת שוקן, תש"א)
 • אודיסיה (תל אביב : שוקן, תש"ב) <כולל קיצור והערות מאת יהושע גוטמן>
 • איליאדה ; אודיסיה / הומרוס (ירושלים ; תל אביב : שוקן, תשי"ד)
 • אודיסיאה / הומרוס (תל אביב : עם עובד, תשמ"ז 1987)
 • איליאדה / הומרוס (תל אביב : עם עובד, תשמ"ז 1987)

על המחבר ויצירתו:

ביבליוגרפיות:
 • שאול טשרניחובסקי : ביבליוגרפיה / ערכו זיוה גולן וחביבה יונאי (תל-אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית באוניברסיטת תל-אביב ומרכז ההדרכה לספריות ציבוריות, תשמ"א 1980) <כולל רשימת יצירותיו ודברים עליו ועל יצירתו>
 • English translations of Tschernikhovsk's poems.  Modern Hebrew literature, nos. 3-4 (Winter 1975), pp. 70-72.
ספרים: מאמרים:
 • דבר.   שאול טשרניחובסקי איננו.  דבר,  ט"ז בתשרי תש"ד, 15 באוקטובר 1943, עמ' 1.
 • דבר.  שאול טשרניחובסקי - 90 שנה להולדתו.  דבר,  כ"ט בכסלו תשכ"ה, 4 בדצמבר 1964, עמ' 6.
 • אבינור, גיטה.  גורליות וטראגיות באידיליות טשרניחובסקי.  על המשמר, כ"ג באייר תש"ך, 20 במאי 1960, עמ' 5, 6 <חזר ונדפס בספרה בצל הזכרונות : מאמרים בבקורת הספרות (חיפה : מפעל סופרי חיפה, תשל"ה 1975), עמ' 58־62, בשם: יסודות מנוגדים באידיליות טשרניחובסקי>
 • אבנרי, שרגא. חזות התפארת בשירת טשרניחובסקי.  מאזנים, סדרה חדשה, כרך כ"ז, גל' 5 (תשרי תשכ"ט, אוקטובר 1968), עמ' 358־363 <חזר ונדפס בספרו 12 משוררים (תל אביב : יבנה, 1969), עמ' 11־22 ובספרו שלושה שערים : מאמרים בביקורת שירתנו (תל אביב : מפעל סופרי חיפה בשיתוף עירית חיפה על-ידי הוצאת ספרים עקד, תשל"ח 1978), עמ' 25־35>
 • אבנרי, שרגא. השיהוי והסיטואציה המושהית : על שני שירים של ש. טשרניחובסקי.  על המשמר, כ"ו בחשון תש"ל, 7 בנובמבר 1969, עמ' 6־7 <חזר ונדפס בספרו שלושה שערים : מאמרים בביקורת שירתנו (תל אביב : מפעל סופרי חיפה בשיתוף עירית חיפה על-ידי הוצאת ספרים עקד, תשל"ח 1978), עמ' 45־53>
 • אבנרי, שרגא. שאול טשרניחובסקי וש. שלום - שירה ותעודה : קווים דומים ביצירתם.  מאזנים, כרך מ"ד, גל' 1 (כסלו תשל"ז, דצמבר 1976), עמ' 24־32 <חזר ונדפס בספרו שלושה שערים : מאמרים בביקורת שירתנו (תל אביב : מפעל סופרי חיפה בשיתוף עירית חיפה על-ידי הוצאת ספרים עקד, תשל"ח 1978), עמ' 7־22>
 • אבנרי, שרגא. מסביב לאפולו. כרמלית, כרך כ"א-כ"ב (תשל"ז-תשל"ח), עמ' 233־240 <בין היתר על "לנוכח פסל אפולו" לשאול טשרניחובסקי> <חזר ונדפס בספרו שלושה שערים : מאמרים בביקורת שירתנו (תל אביב : מפעל סופרי חיפה בשיתוף עירית חיפה על-ידי הוצאת ספרים עקד, תשל"ח 1978), עמ' 36־44>
 • אונגרפלד, משה.  על אי הבנה אחת בין טשרניחובסקי לביאליק.  דבר, לספרות ולאמנות, י"ד בתשרי תשכ"ט, 6 באוקטובר 1968, עמ' 7, 8.
 • אופנהיימר, יוחאי.  ב'תבנית נוף מולדתו' : שאול טשרניחובסקי וחיוב הגלות. בתוך: מולדות בגולה : תפיסות של שייכות וזרות בתפוצה היהודית (קריית שדה בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ה 2015) (עיונים בתקומת ישראל. סדרת נושא, כרך 9), עמ' 85־122.
 • אחימאיר, אב"א.  משורר ילדות היחיד והלאום.  המשקיף, י"ח בכסלו תש"ג, 27 בנובמבר 1942, עמ' ד <חזר ונדפס בספרו עין הקורא : סופרים וספרים, עיתונאים ועיתונים (תל אביב : הוועד להוצאת כתבי אחימאיר, תשס"ג 2003), עמ' 148־151>
 • אחימאיר, אב"א.  משורר לעתיד לבוא.  חרות, מוסף לספרות, אמנות וחינוך, י"ד בתשרי תשי"ד, 23 בספטמבר 1953, עמ' ה'.
 • איגרת, זאב.  יום אחד במחיצת טשרניחובסקי.  דבר,  כ"ט בכסלו תשכ"ה, 4 בדצמבר 1964, עמ' 6.
 • אידלברג, שלמה.  היסוד ההיסטורי בשירת טשרניחובסקי : עשרים שנה למות המשורר.  הדאר, שנה 42, גל' י' (ח' בטבת תשכ"ג, 4 בינואר 1963), עמ' 162־163.
 • אלבג, רוחמה.  בצהרי יום תמוז לוהט הגענו לשדה חמניות שבשוליו ניצב שלט גדול בעל אותיות אדומות - מיכאלובקה.  הארץ, תרבות וספרות, י"א בתשרי תשע"ב, 9 באוקטובר 2011, עמ'
 • אלבג, רוחמה.  הוי הוי השדה הגדול, הוי הערבה הרחבה.  הארץ, תרבות וספרות, י"ד בתשרי תשע"ב, 12 באוקטובר 2011, עמ' 1, 4.
 • אלתרמן, נתן.  *** [שאול טשרניחובסקי איננו].  דבר, ט"ז בתשרי תש"ד, 16 באוקטובר 1943, עמ' 1.
 • אפשטיין, אברהם.  שאול טשרניחובסקי.  בספרו: סופרים : דברי מסה ובקורת (ניו-יורק : עוגן, תרצ"ה 1934), עמ' סז-פא <נחתם: כ' בסיון תרפ"ט>
 • בוגר, עורית.  "זוהר" ו"בגורן" – זיכרון מן הילדות : עיון סמנטי בשני שירים מאת ביאליק וטשרניחובסקי.  בלשנות עברית, גל' 67 (אדר תשע"ג, מארס 2013), עמ' 69־86.
 • בוסאק, מאיר.  הזעזוע והדו.  דבר, י"ד בתשרי תשי"ג, 3 באוקטובר 1952, עמ' 3 <על השפעת סיפורו של מקבת לשקספיר על טשרניחובסקי בכותבו את הבלדות על המלך שאול>
 • בוסאק, מאיר.  על המצפון שנעלם.  דבר, לספרות ולאמנות, י"ט בתשרי תשכ"ט, 11 באוקטובר 1968, עמ' 7.
 • בן-יוסף, יצחק.  קידוש השם ונקמה בשירת טשרניחובסקי.  החינוך, כרך מ"ב, חוב' א' (תשרי תש"ל, ספטמבר 1969), עמ' 53־60.
 • בן-ישי, אהרן זאב.  פארודיות גנוזות של שאול טשרניחובסקי.  מולד (סדרה חדשה), כרך ז (ל), חוב' 35־36 (245־246) (חורף תשל"ה 1975), עמ' 150־156.
 • בן-מאיר, משה שלמה.  טשרניחובסקי - אמן הצורה.  הדואר, שנה 23, גל' 2 (י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943), עמ' 25־26.
 • בן-מנחם, משה.  עם טשרניחובסקי : זכרונות מגרמניה.  העולם, שנה 26, גל' ו (ט' בחשון תרצ"ח, 14 באוקטובר 1937), עמ' 92־93; גל' ז' (ט"ז בחשון תרצ"ח, 21 באוקטובר 1937), עמ' 114־115 <נדפס בשינויים קלים תחת הכותרת 'במחיצתו של טשרניחובסקי' בקובץ מאסף לדברי ספרות, ביקורת והגות, כרך ג' (תשכ"ג), עמ' 520־523; נדפס שוב תחת הכותרת 'ביער פיכטנגרונד' ב'קטיף', כרך ו-ז (תשכ"ט), עמ' 151־174; כונס בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ"ט 1969), עמ' 80־104>
 • בן-מנחם, משה.  טשרניחובסקי בחיים ובשירה.  דבר לילדים, כרך י"ד, גל' 6 (י"ג בחשון תש"ד, 11 בנובמבר 1943), עמ' 43־44.
 • בן-מנחם, משה.  כמות שהיה : שרטוטים לדמותו של טשרניחובסקי.  עתידות, כרך ג' (תש"ה), עמ' 13־15.
 • בן-מנחם, משה.  טשרניחובסקי - משורר ציון. הפועל הצעיר, שנה 40, כרך י"ח, גל' 1־2 (י"ב בתשרי תש"ז, 7 באוקטובר 1946), עמ' 14־17 <כונס בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ"ט 1969), עמ' 43־50>
 • בן-מנחם, משה.  התנ"ך בשירת טשרניחובסקי : פתיחה למסה.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, שנה א, גל' ג (י"ג בתשרי תש"י, 6 באוקטובר 1949), עמ' 5־6 <נוסח מקוצר פורסם ב'צהר הדרום' (בואנוס איירס), שנה א, גל' א (תשרי תשכ"ה, ספטמבר 1964), עמ' 4, 15. נדפס שוב תחת הכותרת 'מוטיבים תנ"כיים בשירת טשרניחובסקי' ב'הפועל הצעיר', שנה 59, כרך ל"ז, גל' 1־2 (ח' בתשרי תשכ"ו, 4 באוקטובר 1965), עמ' 22־23. פורסם שוב תחת הכותרת 'מוטיבים תנ"כיים בשירת טשרניחובסקי' ב'מאזנים', ס"ח, כרך כ"ו, גל' ה (תשרי תשכ"ט, אוקטובר 1968), עמ' 356־358. כונס, תחת הכותרת 'לקראת שמחות' בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ"ט 1969), עמ' 70־74>
 • בן-מנחם, משה.  דמויות גבורים ביצירת טשרניחובסקי.  הפועל הצעיר, שנה 45, כרך כ"ג, גל' 50־51 (כ"ו באלול תשי"ב, 16 בספטמבר 1952), עמ' 14־16 <כונס, תחת הכותרת 'גבורים בערפל' בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ"ט 1969), עמ' 74־80>
 • בן-מנחם, משה.  על ארבעה שירים של ש. טשרניחובסקי : שמונה-עשרה שנה לפטירתו.  הפועל הצעיר, שנה 55, כרך ל"ג, גל' 2־3 (י"ז בתשרי תשכ"ב, 27 בספטמבר 1961), עמ' 24־25 <כונס בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ"ט 1969), עמ' 50־54>
 • בן-מנחם, משה.  חג הפסח בשירת הזכרונות של טשרניחובסקי.  הפועל הצעיר, שנה 55, כרך ל"ג, גל' 32־33 (י"ב בניסן תשכ"ב, 16 באפריל 1962), עמ' 22־24.
 • בן-מנחם, משה.  שירת הזכרונות של שאול טשרניחובסקי.  מאסף לדברי ספרות, ביקורת והגות, כרך ד (תשכ"ד), עמ' 433־444 <כונס בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ"ט 1969), עמ' 54־65>
 • בן-מנחם, משה.  היסוד הציוני בשירת טשרניחובסקי.  קטיף, כרך ד-ה (תשכ"ז), עמ' 123־130.
 • בן-נחום, דניאל.  שאול טשרניחובסקי.  אורלוגין, חוב' 9 (נובמבר 1953), עמ' 47־67 <פרק שני בסדרה "קדמה ונסיגה בשירתנו הקלאסית">
 • בנארי, נחום.  שאול טשרניחובסקי.  בספרו: ערכי רוח וספרות : על סופרים, ספרים ואישים (תל-אביב : מדור לספריות שע"י מרכז לתרבות ולהסברה, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, תשי"ד), עמ' 91־94.
 • בנשלום, בנציון.  שני פרחי-שירה והסוניטה.  הפועל הצעיר, שנה נ"ה, גל' 14 (ה' בטבת תשכ"ב, 12 בדצמבר 1961), עמ' 18־19 <חזר ונדפס בספרו:  ארחות יצירה : מסות ומאמרים (רמת גן : אגודת הסופרים העברים ליד הוצאת מסדה, 1966), עמ' 68־74 <דיון ביחסם של ביאליק וטשרניחובסקי הצעירים אל הסוניטה - על "חורבות" ו"לא רגעי שנת, טבע" לשאול טשרניחובסקי>
 • בנשלום, בנציון.  מוטיבים יווניים בשירת טשרניחובסקי : פרקים ראשונים.  בספרו:  ארחות יצירה : מסות ומאמרים (רמת גן : אגודת הסופרים העברים ליד הוצאת מסדה, 1966), עמ' 75־97 <נחתם: 1961־1965>
 • בנשלום, בנציון.  שירת הפרידה של שאול טשרניחובסקי : "כוכבי שמים רחוקים".  בספרו:  ארחות יצירה : מסות ומאמרים (רמת גן : אגודת הסופרים העברים ליד הוצאת מסדה, 1966), עמ' 98־100 <נחתם: 1948>
 • בנשלום, בנציון.  של "שיר ערש" לשאול טשרניחובסקי.  בספרו:  ארחות יצירה : מסות ומאמרים (רמת גן : אגודת הסופרים העברים ליד הוצאת מסדה, 1966), עמ' 101־104 <נחתם: 1957>
 • בסוק, משה.  לדורו ולבאים: שאול טשרניחובסקי  בספרו: נופי ספרות : מסה, עיון, דיוקן (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ה 1964), עמ' 25־30 <נחתם: חשון תש"ד>
 • בסוק, עידו.  היֵלכו שניים יחדיו?  – בן ציון כ"ץ כידיד וכמניח יסודות לביוגרפיה של שאול טשרניחובסקי. קשר: כתב-עת לחקר תולדות העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל, חוב' מס' 44 (חורף 2013), עמ' 74־79 <פורסם גם ב'מיזם בן-יהודה'>
 • בסוק, עידו.  'אאמינה גם בעתיד' : תהליכי התקבלותו ודחייתו של המשורר שאול טשרניחובסקי על רקע השיח הציוני בדבר 'גלות' ו'מולדת'.  בתוך:  גָּלוּיוֹת ישראליות : מולדת וגלות בשיח הישראלי / עורך – עופר שיף (קריית שדה בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ה 2015), עמ' 122־152.
 • בר-אל, יהודית.  'על תל הערבה' : הפואטיקה של הפואמה האוטוביוגראפית של ש' טשרניחובסקי.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך ט' (תשמ"ו 1986), עמ' 125־145 <חזר ונדפס בספרה: ברכות של קטיפה : מסות ומחקרים על הספרות העברית החדשה / עורכים מתי הוס, חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ט 2009), עמ' 42־62>
 • בר-אל, יהודית.  'על החיים החדשים' : 'חזיונות ומנגינות' - ההתמודדות הראשונה של שאול טשרניחובסקי עם הנורמות הפואטיות של השירה העברית בת זמננו.  בתוך: שאול טשרניחובסקי : מחקרים ותעודות / בעריכת בעז ערפלי (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ"ה 1994), עמ' 171־197 <חזר ונדפס בספרה: ברכות של קטיפה : מסות ומחקרים על הספרות העברית החדשה / עורכים מתי הוס, חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ט 2009), עמ' 131־157>
 • בר-יוסף, חמוטל.  מתוך "שירים לאילאיל" של שאול טשרניחובסקי.  ידיעות אחרונות, ספרות ואמנות, י"ז בשבט תשכ"ח, 16 בפברואר 1968, עמ' 16 <חזר ונדפס בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים, 2006), עמ' 29־30>
 • ברוידס, אברהם.  במחיצת טשרניחובסקי.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 42 (97) (כ"ג בתשרי תשל"ד, 19 באוקטובר 1973), עמ' 2.
 • ברונובסקי, יורם. טשרניחובסקי והסתירה הרומנטית. משא (מצורף ל'דבר'), גל' 42 (97) (כ"ג בתשרי תשל"ד, 19 באוקטובר 1973), עמ' 1 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 100־107>
 • ברונובסקי, יורם. תסביך טשרניחובסקי. הארץ, מוסף שבועי, ט"ז בתשרי תשנ"א, 5 באוקטובר 1990, עמ' 30־31 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 108־114>
 • ברונובסקי, יורם. שור, הגיע תור הזמיר. הארץ, תרבות וספרות, 5 באפריל 1993 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 120־122>
 • ברזל, הלל. ביאליק וטשרניחובסקי - עיון בהגדרתם כמשוררי הנשגב והיפה.  מאסף חיים נחמן ביאליק / בעריכת הלל ברזל (רמת-גן : הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1975), עמ' 247-271 <חזר ונדפס בספרו משוררים בגדולתם : מסות מחקר על משוררים עבריים (תל אביב : הוצאת יחדיו, איגוד מוציאים לאור ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל"ט 1979), עמ' 11־43>
 • ברזל, הלל. ביאליק וטשרניחובסקי - מסתורין ואוטופיה. בר-אילן: ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן, מדעי היהדות ומדעי הרוח, כרך ט"ז-י"ז (תשל"ט 1979), עמ' 278־299 <חזר ונדפס בספרו משוררים בגדולתם : מסות מחקר על משוררים עבריים (תל אביב : הוצאת יחדיו, איגוד מוציאים לאור ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל"ט 1979), עמ' 44־72>
 • ברזל, הלל.  שאול טשרניחובסקי: כליל הסונטות כז'אנר.  בספרו משוררי בשורה (תל אביב : יחדיו, 1983), עמ' 38־61.
 • ברזל, הלל. כליל הסונטות: הקפדה והזרה (עיון משווה "לשמש" ו"על הדם" לשאול טשרניחובסקי, "הסוניטות", מחזור בשלושה כלילים לש. שלוםמאזנים, כרך ס"א, גל' 2 (1987), עמ' 24־28.
 • ברזל, הלל.  חילופי משיח במשיח.  בספרו: גבהות הכיסופים: שירה מתקנת עולם : עיקרי השקפה ואמונה מ"צדקיהו בבית הפקודות" ועד "הכול הולך" (תל אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל, תשנ"ג 1993), עמ' 63־101 <על "חרבות בית-שן">
 • בריינין, ראובן [R. M. B.]   [ביקורת על "משאת נפשי" לטשרניחובסקי שפורסם ב"השרון" (תרנ"ב)].  המליץ, שנה 33, גל' 164 (כ"א באב תרנ"ג, 3 באוגוסט 1893), עמ' 3 *
 • בריינין, ראובן.  סופרים וספרים.  הצופה (וארשה), כ"ג בשבט תרס"ג, 20 בדצמבר 1903, עמ' 137.
 • בריינין, ראובן.  משוררי התחיה.  חדשות מהארץ, שנה א', גל' כ"ט (י"ט בחשון תרע"ט, 25 באוקטובר 1918), עמ' 10 <הערכה על ביאליק, טשרניחובסקי, יעקב כהן וזלמן שניאור>
 • ברינקר, מנחם.  זמן וצורה ספרותית: על השיר 'ערבות בכות' מאת שאול טשרניחובסקי.  בתוך: רגע של הולדת : מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון / עורך חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ז 2007), עמ' 780־788.
 • ברנר, יוסף חיים [בר יוחאי].  משדה הספרות [חלק] ו.  הפועל הצעיר, שנה 12, חוב' ט"ו-ט"ז (ט"ו בסיון תרע"ט, 13 ביוני 1919), עמ' 11־15 <המשך> <המשך> <המשך> <סוף> * <חזר ונדפס בכל כתבי י. ח. ברנר ובקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 89־93>
 • ברנר, יוסף חיים.  רעיון העבודה בשירי טשרניחובסקי. אחדות העבודה : קובץ (יפו : הוצאת התאחדות ציונית-סוציאלית של פועלי ארץ-ישראל "אחדות-העבודה", תרע"ט), עמ' 66־72 <חזר ונדפס ב'דבר, מוסף לשבתות ולמועדים', א' בטבת תרצ"ו, 27 בדצמבר 1935, עמ' 2־5 ובכל כתבי י. ח. ברנר>.
 • בת-מרים, יוכבד.  למות שאול טשרניחובסקידבר, ז' בחשון תש"ד, 5 בנובמבר 1943, עמ' 3 *
 • גוברין, נורית.  שני מכתבים של טשרניחובסקי.  מעריב, כ"ט באלול תשמ"ד, 26 בספטמבר 1984, עמ' 44; [חלק שני] ט' בתשרי תשמ"ה, 5 באוקטובר 1984, עמ' 32 <מתפרסם לציון יום הזכרון ה-41 לפטירתו של טשרניחובסקי. הגיב על כך יעקב צור - להלן> <חזר ונדפס בספרה קריאת הדורות, כרך ג' (תשס"ח 2008), עמ' 199־208>
 • גולדברג, לאה [עדה גראנט].  יומן ספרותי: כוכבי שמים רחוקים.  משמר, דף לספרות, ט' בתשרי תש"ד, 8 באוקטובר 1943, עמ' 4.
 • גורן, נתן [נתן גרינבלאט].  "קסמי יער" : פרקי זכרונות.  גזית, כרך ו', גל' א-ב (סא-סב) (אלול תש"ג-תשרי תש"ד, ספטמבר-אוקטובר 1943), עמ' 5־6 <שובץ במאמר "שאול טשרניחובסקי" בספרו דמויות בספרותנו : שרטוטים ורשמים (תל אביב : טברסקי, תשי"ג 1953), עמ' 99־100>
 • גורן, נתן [נ. גרינבלאט].  משהו על האלגיה.  דבר, י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943, עמ' 3.
 • גורן, נתן.  שאול טשרניחובסקי : חמש שנים לפטירתו.  דבר השבוע, גל' 42 (י"ט בתשרי תש"ט, 22 באוקטובר 1948), עמ' 7.
 • גורן, נתן.  צללים על שירתו השמשית.  זמנים, זמנים לספרות ולאמנות, י"ד בתשרי תשי"ד, 23 בספטמבר 1953, עמ' א.
 • גנן, משה.  שאול טשרניחובסקי: שנים ראשונות - הביקורת השליליתאגודת הסופרים העברים <מקוון>, 28 בספטמבר 2008 *
 • גרוס, בן-ציון.  חשיבותה של הצורה באמנות השירמאזנים, כרך ו' (כ"ט), גל' 2 (קס"ו) (טבת תשי"ח, ינואר 1958), עמ' 109־112 <על חשיבות היסודות הפורמליים ביצירה באמצעות עיון בפואמה של טשרניחובסקי "ברוך ממגנצא">
 • דורון, מיכל. המשורר שאול טשרניחובסקי על ספת הגרפולוג.  מאזנים, כרך פ"א, גל' 5־6 (סיון תשס"ח, יוני 2008), עמ' 22־23.
 • דיקמן, עמינדב.  אנקראון על קוטב העברית : על שירי אנקראון בתרגום שאול טשרניחובסקי.  דפים למחקר בספרות, כרך 13 (2001־2002), עמ' 273־294.
 • האפרתי, יוסף.  מה מקנה את ההרגשה האידילית.  הארץ, ה' בשבט תשל"ב, 21 בינואר 1972, עמ' 17.
 • האפרתי, יוסף.  תמורות בשירת הטבע כדגם של מעבר מתקופה לתקופה בהיסטוריה של הספרות. הספרות, חוב' 17 (1974), עמ' 50־54 <בין היתר על יצירתם של שאול טשרניחובסקי וח"נ ביאליק>
 • האפרתי, יוסף.  הערכות ראשונות על שירי טשרניחובסקי.  מאזנים, כרך ל"ז, גל' 5  (תשרי תשל"ד, אוקטובר 1973), עמ' 298־303 <חזר ונדפס בקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 11־21>
 • האפרתי, יוסף.  פנקסו של יעקב תם.  הארץ, ד' באייר תשל"ד, 26 באפריל 1974, עמ' 20, 21.
 • האפרתי, יוסף.  על תופעת אי-ההתקשרות בשירת טשרניחובסקי.  בתוך: ספר היובל לשמעון הלקין : במלאות לו שבעים וחמש שנים / ערכוהו בעז שכביץ ומנחם פרי (ירושלים : ראובן מס, תשל"ה 1975), עמ' 547־579 <חזר ונדפס בקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 255־287>
 • הולצמן, אבנר.  שירת שאול : טשרניחובסקי בעיני ברדיצ'בסקי.  בתוך: רגע של הולדת : מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון / עורך חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ז 2007), עמ' 789־801.
 • הירשפלד, אריאל.  לנוכח היער - טשרניחובסקי וגתה : אנטומיה של התבגרות.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך י"ט (תשס"ג 2003), עמ' 91־104.
 • הירשפלד, אריאל.  שירת הג'קרנדה.  הארץ, מוסף הארץ, ט"ו בסיון תשס"ז, 1 ביוני 2007, עמ' 16 <בין היתר, על "שירת היקרנדה" לשאול טשרניחובסקי>
 • הלוי, חיים שלום.  משורר הנקמה. המשקיף, י"ח בכסלו תש"ג, 27 בנובמבר 1942, עמ' ד.
 • הררי, יהודית. "--- עם אחי הסופרים". הארץ, 29 באוקטובר 1943, עמ' 3 <על שאול טשרניחובסקי>
 • וויינר, חיים.  שאול טשרניחובסקי : חמישים שנה לשירתו.   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 144־145.
 • ורדי, דוד.  פגישתי הראשונה עם טשרניחובסקי.  דאר היום, הוספה ספרותית לשבת, כ"ד באב תרצ"ה, 23 באוגוסט 1935, עמ' 6 *
 • ז'בוטינסקי, זאב.  משורר הגעש.  המשקיף, י"ח בכסלו תש"ג, 27 בנובמבר 1942, עמ' ג.
 • ז'בוטינסקי, זאב.  מה היה טשרניחובסקי לבית"ר.  המשקיף, כ"א בתשרי תש"ד, 20 באוקטובר 1943, עמ' ג.
 • זהרי, מנחם.  החזון בשירת טשרניחובסקי.  בספרו ביכורי עט : כתבים, חלק שלישי: יוצר ויצירה בנתיב הדורות (ירושלים, תשל"ו 1976), עמ' 83־85.
 • זילברשלג, יצחק.  טשרניחובסקי וספרות יון.  הדואר, שנה 23, גל' 2 (י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943), עמ' 29־30.
 • זילברשלג, יצחק.  טשרניחובסקי בתרפ"ט.  הדואר, שנה 59, גל' כ' (י"א בניסן תש"ם, 28 במארס 1980), עמ' 313־314.
 • זכאי, דוד.  המתרגם.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, א' בטבת תרצ"ו, 27 בדצמבר 1935, עמ'  7 *
 • זכאי, דוד.  קצת מדרך עבודתו : לתולדות שירו האחרון.  דבר, י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943, עמ' 3 * <על השיר "כוכבי שמים רחוקים">
 • ז"ק, משה אליהו.  המנון אל הגיא.  גזית, כרך ו', גל' א-ב (סא-סב) (אלול תש"ג-תשרי תש"ד, ספטמבר-אוקטובר 1943), עמ' 2־3.
 • חורגין, יעקב. האדם כמרכז בשירתו : פרקי מסה. גזית, כרך ו', גל' א-ב (סא-סב) (אלול תש"ג-תשרי תש"ד, ספטמבר-אוקטובר 1943), עמ' 3־4 <פורסם שוב, בשינויים קלים, תחת הכותרת "האדם ביצירת טשרניחובסקי" ב'היום', י"ד בתשרי תשכ"ט, 6 באוקטובר 1968, עמ' 6; וכן, תחת הכותרת "האדם בשירת טשרניחובסקי" ב'הדואר', שנה 51, גל' ל"ז (ז' בתשרי תשל"ג, 15 בספטמבר 1972, עמ' 657־658>
 • חנוך, גרשון.  המחזה "בר כוכבא" לטשרניחובסקי.   דבר, י"ט בתשרי תש"ט, 22 באוקטובר 1948, עמ'  3.
 • חקק, בלפור.  הקופסה השחורה של ביאליק וטשרניחובסקי בתיווך אונגרפלד. מאזנים, כרך פ"ו, גל' 2 (ניסן-אייר תשע"ב, אפריל 2012), עמ' 28.
 • טלפיר, גבריאל [ג.ט.]  בושם שירתו.  גזית, כרך ו', גל' א-ב (סא-סב) (אלול תש"ג-תשרי תש"ד, ספטמבר-אוקטובר 1943), עמ' 4־5.
 • טנאי, שלמה. ארצו של טשרניחובסקי.  מאזנים, כרך ו', חוב' א (כסלו תשי"ח, דצמבר 1957), עמ' 52־53.
 • טרסי-גיא, אסתר.  "עיט, עיט על הריך".  בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ"ט), עמ' 192־194.
 • טרסי-גיא, אסתר.  "תעקר המשטמה" : הצעה לשיחה.  בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ"ט), עמ' 217־219.
 • יניב, שלמה.  "הימשן": טשרניחובסקי ומאיקוב.  דפים למחקר בספרות, כרך 3 (תשמ"ו 1986), עמ' 75־88.
 • יניב, שלמה.  התבניות של בלדות שאול טשרניחובסקי.  בספרו: הבלדה העברית : פרקים בהתפתחותה (חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, תשמ"ו 1986), עמ' 101־170.
 • כגן, אליעזר. עיון במבטאו הישראלי של טשרניחובסקי. דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות (ירושלים : האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשכ"ט), כרך ב, עמ' 69־70.
 • כהן, ישראל. קוים לשירת טשרניחובסקי. הפועל הצעיר, שנה כ"ט, כרך ז', גל' 11 (א' בטבת תרצ"ו, 27 בדצמבר 1935), עמ' 11־12 <חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 112־115, בשם: בקסמי היקום>
 • כץ, בן-ציון.  על חיי שאול טשרניחובסקי.  הזמן, ינואר עד יולי 1944 <פורסם בהמשכים>
 • כנפי, עידית.  שאול טשרניחובסקי "בימי מלחמה" - פרדה מן הרומנטיקה, שיר וסיפור.  החינוך וסביבו: שנתון מכללת סמינר הקיבוצים, כרך כ"ט (תשס"ז 2007), עמ' 307־314.
 • כרמון, משה.  שאול טשרניכובסקי - איש הריניסנס.  הד המזרח, שנה שניה, כרך ב', גל' 10 (א' דר"ח חשון תש"ד, 29 באוקטובר 1943), עמ' 8־9.
 • לוז, צבי. על סיפור אחד לטשרניחובסקי. דבר, 16 באוקטובר 1970, ט"ז בתשרי תשל"א, עמ' 14 <על הסיפור "ברפש"> <חזר ונדפס בספרו משוואות שיר : מסות על שירה ופרשנות השוואתית, תקופת התחיה (תל אביב : עקד, תשמ"א 1981), עמ' 89־94.
 • לוז, צבי. אחדות ובעיתיות תחת השמש : עיון תמאטי בכליל הסוניטות "לשמש". מאזנים, כרך מ"א (תשל"ה), עמ' 200־213 <חזר ונדפס בספרו משוואות שיר : מסות על שירה ופרשנות השוואתית, תקופת התחיה (תל אביב : עקד, תשמ"א 1981), עמ' 64־88; וכן בקובץ המאמרים לשמש : מסות על גליל-סוניטות לשאול טשרניחובסקי / מבוא ועריכה, צבי לוז (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ו 1996), עמ' 109־132>
 • לוז, צבי. סיפור ופואימה לטשרניחובסקי : בין הסיפור "ברפש" לפואימה "ברוך ממגנצה". בספרו משוואות שיר : מסות על שירה ופרשנות השוואתית, תקופת התחיה (תל אביב : עקד, תשמ"א 1981), עמ' 89־102.
 • לוז, צבי. על הדם : עיון תימאטי בכליל סוניטות לטשרניחובסקי. עלי-שיח, גל' 29־30 (תשנ"ב), עמ' 91־104.
 • לוז, צבי.  מופתיו של טשרניחובסקי: סונטה ברוח המקרא ואידיליה ברוח מדרשי חז"ל.  בספרו: הזרימה הדו-סטרית של העברית : בין הקנונים לשירה המתחדשת (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011), עמ' 55־61.
 • לחובר, פישל.  שאול טשרניחובסקי : שרטוטים אחדים לצורתו הפיוטית.  הצפירה, שנה 31, גל' 140 (י"ח בתמוז תרס"ד, 1 ביולי 1904), עמ' 385־387.
 • לחובר, פישל.  ביאליק וטשרניחובסקי.  הצפירה, ח' בטבת תרע"ב, 29 בדצמבר 1911, עמ'  4; <המשך> י"א בטבת תרע"ב, 1 בינואר 1912, עמ' 1, 2 <המשך> ; <המשך> י"ג בטבת תרע"ב, 3 בינואר 1912, עמ' 1 * <חזר ונדפס בספרו שירה ומחשבה : מסות ומאמרים (תל אביב : דביר, תשי"ג 1953), עמ' 7־20, ובתוך: שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה, יוסף האפרתי (תל-אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 79־88>
 • לחובר, פישל.  טשרניחובסקי בתרגומיו (מאמר ראשון).  מאזנים, כרך ד', חוב' ו' (כ"ד) (חשון-טבת תרצ"ו), עמ' 560־570 <חזר ונדפס בספרו שירה ומחשבה : מסות ומאמרים (תל אביב : דביר, תשי"ג 1953), עמ' 21־38>
 • ליכטנבום, יוסף.  שירי הארץ שלו.  זמנים, זמנים לספרות ולאמנות, י"ד בתשרי תשי"ד, 23 בספטמבר 1953, עמ' א, ד.
 • לנדאו, דב.  האדם מול איתני הטבע בסונטה של שאול טשרניחובסקי.  בספרו: עידונה של שאגה : פרקים ביסודות השירה הלירית (תל אביב : פפירוס, תש"ן 1990), עמ' 194־201 <על השיר "לא רגעי שנת, טבע">
 • לפידוס, רינה.  בסערת הנעורים – שירת שאול טשרניחובסקי הצעיר וזיקתה לשירת מ"י לרמונטוב. בספרה: בנות לבנה בזעם החמסין : הספרות העברית וזיקותיה לספרות הרוסית. כרך ראשון (ירושלים : כרמל, תשס"ט 2009), עמ' 211־232.
 • לשם, גיורא. אודיסה של זהב. מעריב, ספרות, י"ט בתשרי תשמ"ט, 30 בספטמבר 1988, עמ' 1 <על שאול טשרניחובסקי במלאת 45 שנים למותו> <חזר ונדפס בספרו מסיבוב כפר סבא לאזרחות העולם (תל אביב : זמורה-ביתן, תשנ"א 1991), עמ' 129־133>
 • לשם, גיורא. והגדת ביום ההוא : מסה.   על המשמר, מוסף פסח תשמ"ט, י"ד בניסן תשמ"ט, 19 באפריל 1989, עמ' 28 <על שירת ישראל פנקס ושאול טשרניחובסקי> <חזר ונדפס בספרו מסיבוב כפר סבא לאזרחות העולם  (תל אביב : זמורה-ביתן, תשנ"ט 1991), עמ' 118־122>
 • מייטוס, אליהו.  ה"אהבה" בשירתנו הצעירה : מסה ספרותית. א. משירי "העצמה הכבירה". 2. טשרניחובסקי.  השלח, כרך ל"ג, חוב' ב-ג (קצד-קצה) (אלול תרע"ז-תשרי תרע"ח, אוגוסט-ספטמבר 1917), עמ' 264־271.
 • מייטוס, אליהו.  שירת טשרניחובסקי : מסה ספרותית.  השלח, כרך ל"ה, חוב' ב (אלול תרע"ח, אוגוסט 1918), עמ' 171־181.
 • מייטוס, אליהו.  שירת הנצחון : ליובל הששים של שאול טשרניחובסקי.  הארץ, כ"ד בכסלו תרצ"ו, 20 בדצמבר 1935, עמ' 9.
 • מייטוס, אליהו.  טשרניחובסקי בעל האידיליה.  מאזנים, כרך ד', גל' ו (כד) (חשון-טבת תרצ"ו), עמ' 601־604.
 • מייטוס, אליהו.  המשורר הדינאמי : שלושים למות שאול טשרניחובסקי.  משמר, י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943, עמ' 4.
 • מייטוס, אליהו.  ביקור אצל טשרניחובסקי. בספרו: במחיצתם של סופרים : פרקי זכרונות מימי שחרות (תל אביב : יבנה, תשל"ח 1977), עמ' 90־94.
 • מירון, דן.  קרוב ואהוב בכל ניגודיו : שמונים שנה להולדתו של שאול טשרניחובסקי.  זמנים, כ"ד באב תשט"ו, 12 באוגוסט 1955, עמ' 4, 5; א' באלול תשט"ו, 19 באוגוסט 1955, עמ' 4, 5 (במדור לספרות ולאמנות)
 • מירון, דן.  ביאליק וטשרניחובסקי לאור בקורתו של ב. קורצוויילהארץ, תרבות וספרות, ח' באדר תשכ"א, 24 בפברואר 1961, עמ' 10, 13.
 • מירון, דן.  סביב "כוכבי שמים רחוקים". מאזנים, כרך כ"ז, גל' 5 (תשרי תשכ"ט, אוקטובר 1968), עמ' 298־310 <דברים שנאמרו בעצרת בבית-טשרניחובסקי לציון יום-השנה הכ"ה לפטירתו של המשורר>
 • מירון, דן.  בשולי שיר נוף ארץ-ישראלי.  משא (מצורף ל'למרחב'), א' בכסלו תשכ"ט, 22 בנובמבר 1968, עמ' 2, 10. <על-פי שיחת רדיו.  חזר ונדפס בשאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל-אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 183־194>
 • מירון, דן.  'האדם אינו אלא...'; על דרכי יצירת המשמעות והמבנה בשיר טרגי.  בתוך: שאול טשרניחובסקי : מחקרים ותעודות / בעריכת בעז ערפלי (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ"ה 1994), עמ' 357־417 <חזר ונדפס בספרו: האדם אינו אלא ... : חולשת-הכוח, עוצמת-החולשה: עיונים בשירה (תל אביב : זמורה-ביתן, מוציאים לאור, תשנ"ט 1999), עמ' 19־85>
 • מלאכי, אליעזר רפאל [א-ר].  יובל טשרניחובסקי.  ניר [מדור עברי ב'נייע ווארהייט'], שנה א', גל' 136 (ה' באלול תרפ"ה, 25 באוגוסט 1925), עמ' 11.
 • מלאכי, אליעזר רפאל [א-ר].  שיחה עם שאול טשרניחובסקי.  הדואר, שנה 8, גל' ד' (י' בכסלו תרפ"ט, 23 בנובמבר 1928), עמ' 58־59.
 • מלאכי, אליעזר רפאל [א-ר].  קבלת פנים לטשרניחובסקי בלונדון.  העולם, שנה 18, גל' כ"א (כ"ב באייר תר"ץ, 20 במאי 1930), עמ' 414.
 • מלאכי, אליעזר רפאל.  טשרניחובסקי לאור הבקורת הראשונה.  הדואר, שנה 12, גל' י' (כ"ב בטבת תרצ"ג, 20 בינואר 1933), עמ' 147־148 <חזר ונדפס בספרו: מסות ורשימות (ניו יורק : הוצאת עגן על-יד ההסתדרות העברית באמריקה, תרצ"ז 1937), עמ' צו-קג>
 • מרחביה, חן-מלך [מ. חן].  אבי שירתנו הלאומית.  המשקיף, י"ח בכסלו תש"ג, 27 בנובמבר 1942, עמ' ד' ; <המשך> המשקיף, כ' בכסלו תש"ג, 29 בנובמבר 1942, עמ' ב. *
 • מרתאן, אברהם.  הדרישה אל המיתוס אצל טשרניחובסקי.  בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / ערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח 1988), עמ' 265־280.
 • ניימן, י. מ.  "עם אחי הסופרים".  דבר, כ"א בתשרי תש"ד, 20 באוקטובר 1943, עמ' 3 <עם פטירתו של שאול טשרניחובסקי>
 • סדן, דב [ד.ש.]  בלב הערבה : שרטוטים לשירת טשרניחובסקי.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, א' בטבת תרצ"ו, 27 בדצמבר 1935, עמ' 3, 4, 5  <חזר ונדפס בספרו אבני בוחן (תל אביב : מחברות לספרות, תשי"א), עמ' 78־90; בספרו בין דין לחשבון : מסות על סופרים וספרים (תל אביב : דביר, תשכ"ג 1963), עמ' 16־23 ובתום ותהום : האידיליה של טשרניחובסקי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ' 10־17, בשם: "בין תוכחה לאידיליה"> <על מאמרו של סדן – מאמרו של עדי צמח 'הלב והערבה' - להלן>
 • סדן, דב [דב שטוק].  חידת אגדה ופתרונה.  דבר, י"ח בסיון תש"ז, 22 ביולי 1947, עמ' 5 <על האגדה 'שלש אתונות' מאת שאול טשרניחובסקי> 
 • סדן, דב.  בין תפילה לחרדה : תשע שנים לפטירתו של שאול טשרניחובסקי.  דבר, י"ד בתשרי תשי"ג, 3 באוקטובר 1952, עמ' 3 <חזר ונדפס בספרו בין דין לחשבון : מסות על סופרים וספרים (תל אביב : דביר, תשכ"ג 1963), עמ' 28־34>
 • סדן, דב.  שרשי-שירה : על שאול טשרניחובסקי.  הדואר, שנה 49, גל' ל"ח (ט' בתשרי תשל"א, 9 באוקטובר 1970), עמ' 708 <חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 13־16, בשם: חלוקה משולשת>
 • סדן, דב.  עם שאול טשרניחובסקי.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 39 (197) (י"ד בתשרי תשל"ו, 19 בספטמבר 1975), עמ' 1 * <במלאת מאה שנה להולדתו ול"א שנים למותו; חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 16־17, בשם: ערב חג זיקנתו>
 • ע. מ.  ולשאול אמר ...  המשקיף, כ"ז בתמוז תרצ"ט, 14 ביולי 1939, עמ' ה'.
 • עובדיהו, מרדכי.  על אחינו הגדולדבר, י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943, עמ' 3 * <שלושים לאבל שאול טשרניחובסקי>
 • עובדיהו, מרדכי.  שירת העלומים והאור : שאול טשרניחובסקי.  בספרו: נדבכים: עם סופרי דורי : מסות ורישומים (תל אביב : הוצאת אל"ף, תשל"ו 1975), עמ' 26־30.
 • ערפלי, בעז.   "האדם אינו אלא..." לשאול טשרניחובסקי: דרכים בבניינו ובקריאתו של שיר "אמירתי". הספרות, כרך 2, גל' 2 (1970), עמ' 355־373 <חזר ונדפס בקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה, יוסף האפרתי (תל-אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 208־239>
 • ערפלי, בעז. המבט הכפול : "עולת רגל" ו"עשתרתי לי, הלא תסיחי לי" לשאול טשרניחובסקי.  מאזנים, כרך ס"ח, גל' 4 (טבת תשנ"ד, ינואר 1994), עמ' 11־16.
 • ערפלי, בעז.  "עשתרתי לי, הלא תסיחי לי" ואידיליות אחרות.  סדן : מחקרים בספרות עברית, כרך א' (תשנ"ד 1994), עמ' 251־264 <מתוך: "הקשרים ז'אנריים ותת-ז'אנריים בשירתו הלירית של שאול טשרניחובסקי">
 • ערפלי, בעז.  שלוש שקיעות: מראה, מחשבה ולשון בשירי טשרניחובסקי, פיכמן ולאה גולדברג. מאזנים: ירחון לספרות, כרך ע"ד, גל' 9 (2000), עמ' 12־16.
 • ערפלי, בעז.  שיר הגוף הרומנטי העברי הראשון: בין 'בערב היום' לח"נ ביאליק ל'חרבות'  מאת שאול טשרניחובסקי.  בתוך: רגע של הולדת : מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון / עורך חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ז 2007), עמ' 749־779.
 • ערפלי, בעז.  המהפכה היהודית והמקרא : ברדיצ'בסקי וטשרניחובסקי קוראים בתנ"ך. בתוך: מסביב לנקודה : מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר, א"ד גורדון / עורכים אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ, שלום רצבי (קריית שדה בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, תשס"ח 2008), עמ' 31־67.
 • ערפלי, בעז.  כי היינו בזבזנים עד מאוד : על "ראי אדמה" לשאול טשרניחובסקי.  עתון 77, גל' 344 (שבט-אדר תש"ע, ינואר-פברואר 2010), עמ' 24־29.
 • פטאי, יוסף.  יסודות דתיים בשירת שאול טשרניחובסקי.  מצודה, ספר ג-ד (סיון תש"ה, יוני 1945), עמ' 250־270.
 • פיכמן, יעקב.  שאול טשרניחובסקי (פתיחה למסה).  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, א' בטבת תרצ"ו, 27 בדצמבר 1935, עמ' 2 *
 • פיכמן, יעקב.  על טשרניחובסקי שהלך : שלשים לאבל שאול טשרניחובסקי.  דבר, י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943, עמ' 3 *
 • פיכמן, יעקב.  בין טשרניחובסקי לדורו.  דבר, י"ט בתשרי תש"ט, 22 באוקטובר 1948, עמ'  3.
 • פיכמן, יעקב.  עם חלוקת פרס-טשרניחובסקי.  דבר, ג' בחשון תש"ט, 5 בנובמבר 1948, עמ' 3 <במדור 'קטעי שירה ופרוזה'>
 • פיכמן, יעקב.  על טשרניחובסקי : ליום הולדתו השבעים וחמשה.  דבר, כ"א באב תש"י, 4 באוגוסט 1950, עמ' 4 <חזר ונדפס בספרו בטרם אביב : מסות (תל אביב : הוצאת מחברות לספרות, תשי"ט 1959), עמ' 97־101>
 • פלס, שמואל. מידות בשירת טשרניחובסקי.  מאזנים, כרך ו', חוב' א (כסלו תשי"ח, דצמבר 1957), עמ' 48־51 <חזר ונדפס ב'מאזנים', כרך פ"א, גל' 2 (אדר א' תשס"ח, פברואר 2008), עמ' 28־30>
 • פנואלי, ש"י.  שאול טשרניחובסקי בן הדור.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך י"א, גל' י"ט (י"ב באדר תרצ"ו, 6 במארס 1936), עמ' 5, 6.
 • פנואלי, ש"י.  צער העולם השרוי בלי נס :לנשמת שאול טשרניחובסקי.   דבר, י"ט בתשרי תש"ט, 22 באוקטובר 1948, עמ'  3, 4.
 • פנואלי, ש"יהנשר והרוח.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, שנה א, גל' ג (י"ג בתשרי תש"י, 6 באוקטובר 1949), עמ' 4־5 <נוסח מורחב חזר ונדפס בספרו: חוליות בספרות העברית החדשה (תל-אביב : דביר, תשי"ג 1953), עמ' 24־30>
 • פנואלי, ש"י. תהיה. בספרו: חוליות בספרות העברית החדשה (תל-אביב : דביר, תשי"ג 1953), עמ' 17־23.
 • פנואלי, ש"י.  איש הבלדהזמנים, זמנים לספרות ולאמנות, י"ד בתשרי תשי"ד, 23 בספטמבר 1953, עמ' א, ד.
 • פרידלנדר, נילי.  המציאות של איש החלומות.  מעריב, סופשבוע, י"ט באב תש"ם, 1 באוגוסט 1980, עמ' 20־21/
 • פרילוק, ניצה.  פסח ילדות אחד של שאול טשרניחובסקי.  האומה, שנה נ"ג, גל' 201 (אביב תשע"ו, מארס 2016), עמ' 95־105 <על הסיפור "איך נשארתי בלי מצות לפסח", כולל הסיפור עצמו שפורסם לראשונה ב'דבר לילדים' בערב פסח תש"ב, 1 באפריל 1942>
 • פרנקל-מדן, רחל.  "בעותי לילה" מאת שאול טשרניחובסקי.  בספרה: שמחות קטנות של יום חולין : האידיליה בראייה רב-תחומית / רחל פרנקל-מדן (תל-אביב :מכון מופ"ת, תשס"ג 2003), עמ' 23־78.
 • צדקה, יצחק.  שאול טשרניחובסקי – הוי, ארצי! מולדתי! : השיר ומשמעותו מנקודת-ראות תחבירית.  בלשנות עברית, חוב' 28־30 (טבת תש"ן, ינואר 1990), עמ' 157־164.
 • צוויק, יהודית.  למקורותיה של אגרת החתן ב'חתונתה של אלקה' של טשרניחובסקי. דפים למחקר בספרות, כרך 2 (תשמ"ה 1985), עמ' 237־240.
 • צור, יעקב.  טשרניחובסקי והקצב בשירה.  מעריב, ז' בחשון תשמ"ה, 2 בנובמבר 1984, עמ' 27 <תגובה למאמרה של נורית גוברין "שני מכתבים של טשרניחובסקי" - לעיל>
 • צור, ראובן.  הערבה של טשרניחובסקי ועיצובה הרומנטי.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך ה' (תשמ"ד 1984), עמ' 121־136.
 • צורן, גבריאל: הכפר הסמוך : מרחב, זמן ומשמעות ב"ברית מילה" של טשרניחובסקי.  סדן: מחקרים בספרות עברית, כרך ד' (תש"ס 2000), עמ' 151־180.
 • צורן, גבריאל:  חמתו של תמוז : "כחום היום" ומסורת האידיליה. בתוך: הספרות והחיים : פואטיקה ואידיאולוגיה בספרות העברית החדשה : למנחם ברינקר, ביובלו / עורכות – איריס פרוש, חמוטל צמיר, חנה סוקר-שווגר (ירושלים : כרמל, תשע"א 2011), עמ' 428־444.
 • צמח, עדי.  השמש ובית-האסורים : על שלוש אידיליות של שאול טשרניחובסקי, בט"ז שנים לפטירתו.  משא (מצורף ל'למרחב'), שנה 9, גל' 41 (י"ד בתשרי תש"ך, 16 באוקטובר 1959), עמ' א, ב <על האידיליות "כחום היום", "לביבות" ו"הכף השבורה"> <נוסח מתוקן נדפס בספרו קריאה תמה : בספרות עברית בת המאה העשרים (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ן 1990), עמ' 192־205>
 • צמח, עדי.  הלב והערבה. משא (מצורף ל'למרחב'), שנה 12, גל' 8 (י"ט באדר א' תשכ"ב, 23 בפברואר 1962), עמ' א, ב <על מאמרו של דב סדן 'בלב הערבה' - לעיל> <נוסח מתוקן נדפס בספרו קריאה תמה : בספרות עברית בת המאה העשרים (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ן 1990), עמ' 181־191>
 • צמח, שלמה.  שירת טשרניחובסקי.  בספרו: שתי המזוזות : מסה וביקורת (תל-אביב : הוצאת אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת 'מסדה' 1965), עמ' 50־58 <נחתם: ירושלים, 1943>
 • צמח, שלמה.  שאול טשרניחובסקי.  אורות, שנה 10, חוב' נ"ג (אדר א' תשכ"ה, פברואר 1965), עמ' 3־9.
 • קדמי, יחיאל.  השניות בשירתו של ש. טשרניחובסקי.  בספרו: בין שמא לוודאי : עיונים בשירה ובסיפורת עברית (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"א 1981), עמ' 25־34.
 • קורצווייל, ברוך.  הרקע האידילי בשירי טשרניחובסקי.  הארץ, י"ד בניסן תש"ה, 28 במארס 1945, עמ' 7 <חזר ונדפס בספרו ביאליק וטשרניחובסקי : מחקרים בשירתם (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"א 1960), עמ' 173־178; מהדורה שניה ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ד 1963), עמ' 191־196; מהדורה שלישית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ח 1967), עמ' 211־216; ומהדורה רביעית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשל"ב 1971), עמ' 211־216>
 • קורצווייל, ברוך.  דמות המלך שאול בשירת טשרניחובסקי.  דורות, גל' ח' (י"ח בחשון תש"י, 10 בנובמבר 1949), עמ' 4־5; גל' ט' (כ"ה בחשון תש"י, 17 בנובמבר 1949), עמ' 5־6 <חזר ונדפס בספרו ביאליק וטשרניחובסקי : מחקרים בשירתם (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"א 1960), עמ' 212־225; מהדורה שניה ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ד 1963), עמ' 231־245; מהדורה שלישית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ח 1967), עמ' 251־265; ומהדורה רביעית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשל"ב 1971), עמ' 251־265>
 • קורצווייל, ברוך.  לבעית בקורת התרבות בשירת טשרניחובסקי : במלאת 75 שנה להולדת המשורר.  הארץ, כ"א באב תש"י, 4 באוגוסט 1950, עמ' 5 <חזר ונדפס בספרו ביאליק וטשרניחובסקי : מחקרים בשירתם (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"א 1960), עמ' 249־255;  מהדורה שניה ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ד 1963), עמ' 269־275; מהדורה שלישית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ח 1967), עמ' 289־295; ומהדורה רביעית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשל"ב 1971), עמ' 289־295>
 • קורצווייל, ברוך.  שרשיו הנפשיים והמטאפיסיים של היסוד האידילי.  מולד, כרך ח', חוב' 45 (טבת תשי"ב, ינואר 1952), עמ' 160־171 <חזר ונדפס בספרו ספרותנו החדשה - המשך או מהפכה? (ירושלים ןתל-אביב : שוקן, תש"ך 1959), עמ' 301־328 וכן בתום ותהום : האידיליה של טשרניחובסקי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ' 18־37>
 • קורצווייל, ברוך.  חרות האדם בשירי טשרניחובסקי.  כרמלית, כרך א' (תשי"ד 1953), עמ' 29־39 <חזר ונדפס בספרו ביאליק וטשרניחובסקי : מחקרים בשירתם (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"א 1960), עמ' 226־248; מהדורה שניה ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ד 1963), עמ' 246־268; מהדורה שלישית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ח 1967), עמ' 266־288; ומהדורה רביעית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשל"ב 1971), עמ' 266־288>
 • קורצווייל, ברוך.  המשותף לשירי ביאליק וטשרניחובסקי.  דבר, כ"ט באלול תש"ך, 21 בספטמבר 1960, עמ' 18 <חזר ונדפס כמבוא בספרו ביאליק וטשרניחובסקי : מחקרים בשירתם (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"א 1960), עמ' v־xv; מהדורה שניה ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ד 1963), עמ' v־xv; מהדורה שלישית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ח 1967), עמ' v־xv; ומהדורה רביעית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשל"ב 1971), עמ' v־xv>
 • קורצווייל, ברוך. צורה ופולחן בשירת טשרניחובסקי.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"ה בטבת תשכ"ד, 10 בינואר 1964, עמ' 6, 7  <חזר ונדפס בספרו ביאליק וטשרניחובסקי : מחקרים בשירתם, מהדורה שלישית ואילך (ירושלים : שוקן, תשכ"ח 1967), עמ' 322־334; ומהדורה רביעית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשל"ב 1971), עמ' 322־334>
 • קורצווייל, ברוך.  מ'לנכן' עד 'שירים לאיאיל' : על שירי האהבה לטשרניחובסקי.  הארץ, ט"ו בכסלו תשכ"ט, 6 בדצמבר 1968, עמ' 16, 19 <חזר ונדפס בספרו ביאליק וטשרניחובסקי : מחקרים בשירתם, מהדורה רביעית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשל"ב 1971), עמ' 335־349>
 • קינסטלר, עדה. תפיסת הטבע והיצגו בשירת דור ביאליק (ביאליק, טשרניחובסקי ופיכמן). דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, חטיבה ג' (1981), עמ' 265־268.
 • קלוזנר, יהודה אריה.  המשורר במולדתו : שירת טשרניחובסקי בתקופת חייו האחרונה, 1931־1943.  מצודה, ספר ג-ד (סיון תש"ה, יוני 1945), עמ' 270־285.
 • קלוזנר, יוסף. מה נתן לנו שאול טשרניחובסקי? (למלאת שלשים שנה ל"חזיונות ומנגינות"). מאזנים (שבועון), שנה א', גל' ל"ט (י' בטבת תר"ץ, 10 בינואר 1930), עמ' 2־6.
 • קלוזנר, יוסף. שאול טשרניחובסקי ושירת הגאולה : ליובל השנים של יצירתו הפיוטית, תרנ"ג - כ' בכסליו - תש"ג.  המשקיף, י"ח בכסלו תש"ג, 27 בנובמבר 1942, עמ' ג, ה <המשך> *
 • קלוזנר, יוסף.  ביירוניסמוס בשירה העברית.  מלילה : קובץ מחקרים (מנצ'סטר), כרך 1 (תש"ד 1944), עמ' 152־162.
 • קלוזנר, יוסף.  מקומו של טשרניחובסקי בשירתנו החדשה : למלאת עשר שנים לפטירתו, א' בסוכות תש"ד-תשי"ד.  הבקר, כ"א בתשרי תשי"ד, 30 בספטמבר 1953, עמ' 5.
 • קצנלסון, גדעון. "בת הרב" - מקורות והערכה. מאזנים: ירחון לספרות, כרך כ"ז, גל' 5 (1968), עמ' 343־349.
 • קרול, צבי.  אמן התבנית (קוים).   דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, א' בטבת תרצ"ו, 27 בדצמבר 1935, עמ'  6.
 • קרול, צבי.  במחיצתו.  גזית, כרך ו', גל' א-ב (סא-סב) (אלול תש"ג-תשרי תש"ד, ספטמבר-אוקטובר 1943), עמ' 6.
 • ר' בנימין [ר' ב.]  ליובלו של טשרניחובסקימאזנים, שנה ראשונה, גל' מ' (י"ז בטבת תר"ץ, 17 בינואר 1930), עמ' 2.
 • רבינוביץ, ישעיה.  שירת המורשה הישראלית - ש. טשניחובסקי.  בספרו: הספרות במשבר הדור : מסות (ניו-יורק : אוהל, תש"ז 1947), עמ' 147־163 <א. שירת הנוער -- ב. עם בגרות היצירה: האידיליה -- ג. הגיע לגבורות>
 • רבינוביץ, ישעיה.  שאול טשרניחובסקי - האדם בעולמו : פרקים ממסה.  בתוך: הגות עברית באמריקה, כרך שני / בעריכת מנחם זהרי, אריה טרטקובר, חיים אורמיאן (תל אביב : הוצאת ברית עברית עולמית ע"י הוצאת יבנה, תשל"ג 1973), עמ' 235־267.
 • רבינוביץ, ראובן.  השיבה אל המיתוס : 25 שנה למות שאול טשרניחובסקי.  דבר, לספרות ולאמנות, י"ד בתשרי תשכ"ט, 6 באוקטובר 1968, עמ' 7, 8.
 • רגלסון, אברהם.  טשרניחובסקי ולונגפילו.   דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, א' בטבת תרצ"ו, 27 בדצמבר 1935, עמ' 5  <מצוי גם במיזם בן-יהודה>
 • רובינשטיין, בלהה.  שאול טשרניחובסקי - שירים ואידיליות.  בספרה: שירים ומה שביניהם : על משוררים ושירים בתכנית הלימודים החדשה לבית הספר העל-יסודי (תל-אביב : עם עובד, תשס"ב 2001), חלק א, עמ' 131־170.
  התוכן: שירי טבע: "לא רגעי שנת", "טבע",
  "Nocturno"
  משירי ארץ-ישראל: "אומרים ישנה ארץ", "הוי, ארצי! מולדתי", "ראי, אדמה".
  שירי אהבה - מתוך מחזור השירים לאילאיל ("איל איל..." "את אינך יודעת")
  האידיליה - עולם קטן מלא אור וחום : "לביבות", "כחום היום".
 • רוזנצויג, אברהם.  קינה על מות שאולדבר, י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943, עמ' 3 * <שיר>
 • רזיאל, מרדכי.  תחילתו של ש. טשרניחובסקי.  חרות, מוסף לספרות, אמנות וחינוך, י"ד בתשרי תשי"ד, 23 בספטמבר 1953, עמ' ה', ז'; ט"ז בתשרי תשי"ד, 25 בספטמבר 1953, עמ' ד'.
 • רייזין, מאקס.  שאול טשערניכאָוובקי.  בספרו: גרויסע יידן וואָס איך האב געקענט : עסייען (ניו-יאָרק : ציקאָ, 1950), זז. 81־91 <ביידיש>
 • שאנן, אברהם.  רנסאנס השירה העברית (ביאליק וטשרניחובסקי).  בספרו הספרות העברית החדשה לזרמיה, כרך שלישי: הספר והחיים (תל אביב : מסדה, תשכ"ב), פרק ט"ז, עמ' 134־309.
 • שביד, אליעזר.  יסודות רעיוניים בשירת טשרניחובסקי. בספרו: הערגה למלאות ההווייה  : פרקי-עיון בשירת ח. נ. ביאליק וש. טשרניחובסקי (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשכ"ח 1968), עמ' 85־105.
 • שביד, אליעזר.  שירי אהבה של שאול טשרניחובסקי. בספרו: הערגה למלאות ההווייה  : פרקי-עיון בשירת ח. נ. ביאליק וש. טשרניחובסקי (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשכ"ח 1968), עמ' 106־137.
 • שביד, אליעזר.  בסוד העיצוב האפי. בספרו: הערגה למלאות ההווייה  : פרקי-עיון בשירת ח. נ. ביאליק וש. טשרניחובסקי (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשכ"ח 1968), עמ' 138־167.
 • שביד, אליעזר.  הבלדה "אנשי חיל חבל" ומוטיב הנאמנות הטראגית בשירת  טשרניחובסקי. בספרו: הערגה למלאות ההווייה  : פרקי-עיון בשירת ח. נ. ביאליק וש. טשרניחובסקי (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשכ"ח 1968), עמ' 168־174.
 • שביד, אליעזר.  אדם ונופו.  בספרו: הערגה למלאות ההווייה  : פרקי-עיון בשירת ח. נ. ביאליק וש. טשרניחובסקי (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשכ"ח 1968), עמ' 175־194.
 • שביט, זהר ויעקב.  טשרניחובסקי לנוכח פסל אפולו.  הארץ, תרבות וספרות, י"ז באב תשס"ט, 7 באוגוסט 2009, עמ' 1, 4 <רשמי ביקור בהיידלברג, גרמניה, בה שהה שאול טשרניחובסקי במשך ארבע שנים לשם לימודי רפואה באוניברסיטה המקומית>
 • שביט, עוזי. גלגוליו של שיר ערש : על שיר הערש הראשון של שאול טשרניחובסקי. מאזנים, כרך מ"א (תשל"ה), עמ' 214־221.
 • שהם, חיים. "הולך ופוחת הדור" : משמעות הזמן באידיליה "לביבות". מאזנים, כרך מ"א (תשל"ה), עמ' 192־199.
 • שהם, ראובן. הסיטואציה הרטורית ב'הנאוה מדילסברג'.  בספרו: בדרך הקשה : עיונים בשירה ... (תל אביב : פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב, תש"ן 1990), עמ' 135־148.
 • שזר, זלמן [ז. רובשוב].  הברית הגלויה והסמויה : דברי האזכרה בכינוס הנוער העובד, בחג הסוכות.  דבר, י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943, עמ' 3 * <חזר ונדפס בספרו אור אישים : דברי מסה וזכרון על פגישות שתמו (מהדורה חדשה, מורחבת ומתוקנת) (ירושלים : הספריה הציונית, תשל"ג 1973), כרך ראשון, עמ' 213־216>
 • שטיינר, משה.  שירתו הלאומית של טשרניחובסקי : מאה שנה להולדתו של המשורר. האומה, שנה י"ד, גל' 46 (תשל"ו), עמ' 184־193 <חזר ונדפס בספרו: התחיה הלאומית בספרותנו : מבחר מאמרים (תל אביב : צ'ריקובר, 1982), עמ' 67־76>
 • שלגי, משה.  למשוררדבר, י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943, עמ' 3  <שיר>
 • שלום, ש.  שאול טשרניחובסקי, חתן בראשית.  דבר, כ"א בתשרי תש"י, 14 באוקטובר 1949, עמ' 3.
 • שלום, ש.  טשרניחובסקי ושירתו החדשה : דברים בחנוכת בית טשרניחובסקי.  דבר, ד' בטבת תשי"ח, 27 בדצמבר 1957, עמ' 5.
 • שמעוני, דוד [ד. שמעונוביץ].  לשאול בלכתו ... דבר, ט"ז בתשרי תש"ד, 16 באוקטובר 1943, עמ' 1.
 • שניאור, זלמן.  שאול טשרניחובסקי: קמץ פרחים על קברו הרענן.  הדואר, שנה 23, גל' ב (י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943), עמ' 19־21 <פורסם גם ב'דבר', כ"ז בכסלו תש"ד, 24 בדצמבר 1943, עמ' 3; י"ח בטבת תש"ד, 14 בינואר 1944, עמ' 3; ג' בשבט תש"ד, 28 בינואר 1944, עמ' 3, 4> <חזר ונדפס בספרו: ח. נ. ביאליק ובני דורו (תל אביב : הוצאת דביר, תשי"ח 1958), עמ' 431־444>
 • שניאור, זלמן.  לזכר שאול טשרניחובסקי.  דבר,  כ"ו בשבט תש"ה, 9 בפברואר 1945, עמ' 5, 6; י' באדר תש"ה, 23 בפברואר 1945, עמ' 3; י"ד בניסן תש"ה, 28 במארס 1945, עמ' 4 <תחת הכותרת 'האידיליות לשאול טשרניחובסקי'> <חזר ונדפס בספרו: ח. נ. ביאליק ובני דורו (תל אביב : הוצאת דביר, תשי"ח 1958), עמ' 413־430, בשם: עמוד ספרותי שנתמוטט>
 • שפאן, שלמה.  עיונים בריתמיקה של שירי ש. טשרניחובסקי.  בספרו: מסות ומחקרים (תל-אביב : קרני, תשכ"ד 1964), עמ' 49־56 <הרצאה בקונגרס השני למדעי היהדות, תשי"ז. פורסם ב'מאזנים', תשי"ח>
 • שפאן, שלמה.  שאול טשרניחובסקי : בחינות והרהורים במלאות חמש-עשרה שנה למותו.  בספרו: מסות ומחקרים (תל-אביב : קרני, תשכ"ד 1964), עמ' 57־64 <פורסם לראשונה ב'משא', תשי"ט>
 • שפירא, זושא.  עיט עיט על הריך.  מאסף : לדברי ספרות, בקורת והגות, כרך ב' (תשכ"א 1961), עמ'  656־659.
 • שקד, גרשון. חמישה שירים של המלך שאול : על שיריהם של טשרניחובסקי, אלתרמן, פן, גלבע ועמיחי.  משא (מצורף ל'למרחב'), שנה ח', גל' 20 (כ"ו באייר תשי"ח, 16 במאי 1958), עמ' א.
      על הבלדה "על הרי גלבוע" לשאול טשרניחובסקי.

 • Abramson, Glenda.  Tchernichowski - Against the tradition.  In: The Great Transition : the recovery of the lost centers of Modern Hebrew Literature / edited by Glenda Abramson and Tudor Parfitt (Totowa, NJ : Rowman & Allanheld, 1985), pp. 110-114.
 • Abramson, Glenda. "The first of those who return" : Incarnations of the New Jew in modern Hebrew literature.  Journal of Israeli history, vol. 30, no. 1 (March 2011), pp. 45-63. <דיון בשני פואמות של שאול טשרניחובסקי: "לנוכח פסל אפולו" ו"אני - לי משלי אין כלום" על היהודי החדש>
 • Abramson, Glenda. Shaul Tchernichowsky : The Poeta Magus.  In her: Hebrew writing of the First World War (London : Vallentine Mitchell, 2008), pp. 111-144.
 • Alter, Robert. The kidnapping of Bialik and Tchernichovsky.  Midstream, vol. 10, no.  (June 1964), pp.  <also published in his After the tradition : essays on modern Jewish writing (New York : E. P. Dutton & Co., 1969), pp. 226-240>
 • Alter, Robert.  To the Sun.  in: Reading Hebrew literature : critical discussions of six modern texts / Alan Mintz, editor (Hanover and London : Brandeis University Press, 2003), pp. 92-101.
 • Band, Arnold J.  To the Sun.  in: Reading Hebrew literature : critical discussions of six modern texts / Alan Mintz, editor (Hanover and London : Brandeis University Press, 2003), pp. 81-91.
 • Dykman, Aminadav A.  To the Sun.  in: Reading Hebrew literature : critical discussions of six modern texts / Alan Mintz, editor (Hanover and London : Brandeis University Press, 2003), pp. 73-80.
 • Finkin, Jordan.  Shooting crows with a canon : notes on the poetics of Shaul Tshernikhovski's early works. Prooftexts, vol. 30, no. 3 (Fall 2010), pp. 263-290.
 • Flantz, Richard.  Tschernikhovsky: Hebrew Hellenist and Jewish humanist.  Modern Hebrew literature, vol. 1, nos. 3-4 (Winter 1975), pp. 48-58.
 • Haephrati, Joseph.  Some aspects of landscape description in Tschernikhovsky's poetry.  Modern Hebrew literature, vol. 1, nos. 3-4 (Winter 1975), pp. 33-41.
 • Kabakoff, Jacob.  Bialik and Tschernikhovsky: their poetic responses to Jewish persecution.  Modern Hebrew literature, vol. 1, nos. 3-4 (Winter 1975), pp. 42-47.
 • Kahn, Sholom J.  Tschernikhovsky: poet of the Hebrew Renaissance.  Modern Hebrew literature, vol. 1, nos. 3-4 (Winter 1975), pp. 5-22.
 • Kahn, Sholom J. Saul Tscherikhovsky : poeta do renascimento Hebraico. Herança Judaica, no. 26 (1976), pp. 66-77.
 • Schulte, Jörg. Saul Tchernichowsky and Vladislav Khodasevich : a chapter in philological cooperation. Trumah, Bd. 21 (2011), pp. 9-27.
 • Schulte, Jörg. From Greek to Hebrew : Saul Tchernikhowsky and the translation of Classical Antiquity. In: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts = Simon Dubnow Institute Yearbook, Band 12 (2013), pp. 15-36.
 • Silberschlag, Eisig. Two giants at the centenary: Tschernikhovsky and Jung.  Modern Hebrew literature, vol. 1, nos. 3-4 (Winter 1975), pp. 23-25.
 • Sokoloff, Naomi B. Hopkins' "Windhover" and Tchernichovsky's "Eagle! Eagle!Prooftexts, vol. 3, no. 2 (May 1983), pp. 189-203.
 • Yudkin, Leon I. The idea of beauty in Tschernikhovsky's poetry.  Modern Hebrew literature, vol. 1, nos. 3-4 (Winter 1975), pp. 26-32.
על "חזיונות ומנגינות"
 • בריינין, ראובן.  מכתב אל המו"ל.  בתוך ספרו של ש' טשרניחובסקי חזיונות ומנגינות, [ספר א'] (ווארשה : תושיה, תרנ"ט 1898), עמ' i־iv <חזר ונדפס בקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 22־26>
 • האפרתי, יוסף.  הערכות ראשונות על שירי טשרניחובסקי.  מאזנים, כרך ל"ז, גל' 5  (תשרי תשל"ד, אוקטובר 1973), עמ' 298־303 <חזר ונדפס בקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 11־21>
 • פפירנא, אברהם יעקב.  אגרת בקרת.  ספר השנה, שנה ראשונה / בעריכת נחום סוקולוב (ווארשא : דפוס נ. סוקולוב, תר"ס 1900), עמ' 254־262 <חזר ונדפס בספרו כל הכתבים / ערך לדפוס והוסיף אחרית דבר - ישראל זמורה (תל אביב : מחברות לספרות, תשי"ב), עמ' 223־235 ובקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 31־39>
 • פפירנא, אברהם יעקב.  שירה חדשה.  ספר השנה, שנה שלישית / בעריכת נחום סוקולוב (ווארשא : דפוס נ. סוקולוב, תרס"ב 1901), עמ' 246־263 <על 'חזיונות ומנגינות', ספר שני (ווארשא, תרס"א)> <חזר ונדפס בספרו כל הכתבים / ערך לדפוס והוסיף אחרית דבר - ישראל זמורה (תל אביב : מחברות לספרות, תשי"ב), עמ' 236־265>
 • קלוזנר, יוסף.  משורר בחסד עליון.  האשכול, כרך שלישי (תר"ס 1900), עמ' 244־259 <חזר ונדפס בספרו יוצרים ובונים : מאמרי ביקורת (ירושלים : דביר, תר"ץ 1929), כרך שלישי, ספר שני, עמ' 156־178 ובקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 40־58>
 • קלוזנר, יוסף. ספרותנו [פרק] ה.  השלוח, כרך ח', חוב' מ"ו (חשון תרס"ב, אוקטובר 1901), עמ' 354־368 <חזר ונדפס בספרו יוצרים ובונים : מאמרי ביקורת (ירושלים : דביר, תר"ץ 1929), כרך שלישי, ספר שני, עמ' 179־197 ובקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 59־78>
 • רבניצקי, יהושע חנא [ב. ק.]  חזיונות ומנגינות.  השלח, כרך ו', חוב' ל"א-ל"ו (תמוז תרנ"ט-טבת תר"ס, יולי-דצמבר 1899), עמ' 259־261 <במדור 'ספרים חדשים'> <חזר ונדפס בקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 27־30>
על "כחום היום" על כליל הסונטות "לשמש"
 • לשמש : מסות על כליל-סוניטות לשאול טשרניחובסקי / מבוא ועריכה, צבי לוז (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ו 1996)
  התוכן:
  • צבי לוז: - הקדמה למבחר (עמ' 7־12)
  • יוסף קלוזנר: - שמש הספרות העברית : לרגלי "כליל-הסוניטות" של טשרניחובסקי (עמ' 13־27)
  • יוסף ליכטנבום: - שירי זהב (עמ' 29־35)
  • ישעיה רבינוביץ: - מולדת ומורשה (עמ' 37־39)
  • אברהם רגלסון: - הכליל 'לשמש' (עמ' 41־48)
  • ברוך קורצווייל: -  כלילי הסוניטות (49־53)
  • צבי בלומברג: -   כלילי הסוניטות בשירת טשרניחובסקי (עמ' 55־65)
  • דב לנדאו: - בין שמש השמד לריח אדמת-בול : הערות פרשניות לכליל-הסוניטות 'לשמש' (עמ' 67־107)
  • צבי לוז: - אחדות ובעייתיות תחת השמש : עיון תמאטי בכליל הסוניטות 'לשמש' לטשרניחובסקי (עמ' 109־132)
  • הלל ברזל: - כליל-הסוניטות 'לשמש' כסוגה (עמ' 133־156)
  • אברהם שאנן: - ויזיה פיוטית של מיתוס ומציאות (עמ' 157־187)
  • ראובן שהם: - הסיטואציה הרטורית ב'לשמש' (עמ' 189־216)
  • בעז ערפלי : - תום וידיעה בכליל-הסוניטות  'לשמש' (עמ' 217־278)
  • שאול טשרניחובסקי: -  'לשמש' כליל-סוניטות (עמ' 279־291)
  • ביבליוגרפיה נבחרת (עמ' 293־294)
 • ליכטנבום, יוסף. על כליל-הסוניטות "לשמש".  בתוך: אנך : במה לספרות מחשבה ואמנות, כרך א' (ניסן תשי"ד), עמ' 142־147.
 • שהם, ראובן. למכור 'שמש' צבלי להישרף : הסיטואציה הרטורית ב'לשמש'..  בספרו: בדרך הקשה : עיונים בשירה ... (תל אביב : פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב, תש"ן 1990), עמ' 149־178.
על הפואימה "עמק דדהבא"
 • אבנרי, שרגא. "עמק דדהבא" - שתי פנים להומאניות.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 39 (197) (י"ד בתשרי תשל"ו, 19 בספטמבר 1975), עמ' 1 * <חזר ונדפס בספרו שלושה שערים : מאמרים בביקורת שירתנו (תל אביב : מפעל סופרי חיפה בשיתוף עירית חיפה על-ידי הוצאת ספרים עקד, תשל"ח 1978), עמ' 54־59>
 • אלטר, אורי.  ספרות על תקופה וספרות על ספרות : הרמן ברוך, ולאדימיר נאבוקוב, שאול טשרניחובסקי.  הספרות, כרך ג', חוב' 2 (נובמבר 1971), עמ' 187־195.
 • בן-גריון, עמנואל.  שירת הזהב.  מאזנים, כרך י"ט, גל' א' (תשרי תש"ה), עמ' 8־10 <נוסח מקוצר נדפס ב'לקורא הצעיר', שנה שלישית, גל' 9־10 (תמוז-אב תשי"ג, יולי-אוגוסט 1953), עמ' 14>
 • בן-שמאי, מאיר הלל.  כנסת [פרק] ב. פרקי פיוט.  גליונות, כרך י"ב, חוב' ח' (ס"ח) (תמוז תש"א), עמ' 91־95 <סקירה>
 • בנשלום, בנציון.  על שתי הסעיפים.  גזית, כרך ד', חוב' ז'-י"ב (מ"ג-מ"ח) (שבט-תמוז תש"ב, ינואר-יוני 1942), עמ' 151־152.
 • גורן, נתן.  כנסת [פרק] ב. בספרות היפה.  מאזנים, כרך י"ב, חוב' 5־6 (ניסן-אייר תש"א), עמ' 372־373 <סקירה>
 • געש, יהודה.  שבעת השערים אשר ל"עמק דדהבא" של שאול טשרניחובסקי.  הארץ, ט"ז בתשרי תשכ"ד, 4 באוקטובר 1963, עמ' 10, 13.
 • הדומי, לאה. ה'כוורת' כמוקד אלגורי ב"עמא דדהבא".  ביקורת ופרשנות, חוב' 23 (תשמ"ח 1987), עמ' 117־131.
 • וליקובסקי, שולמית. "כוכבי שמים רחוקים".  ניב, כרך ח', גל' א' (תשרי-חשון תש"ו), עמ' 23־25.
 • יונאי, חביבה.  שלבים בהיווצרותה של "עמק דדהבא" לשאול טשרניחובסקי והשפעתם על מבנה הפואמה.  הספרות, חוב' 23 (אוקטובר 1976), עמ' 76־87.
 • מירון, דן.  ביאליק וטשרניחובסקי לאור בקורתו של ב. קורצוויילהארץ, תרבות וספרות, ח' באדר תשכ"א, 24 בפברואר 1961, עמ' 10, 13.
 • סדן, דב.  עמא דדהבא.  התנועה לאחדות העבודה, שנה ב', גל' 62 (כ' בתשרי תש"ו, 27 בספטמבר 1945), עמ' 3 <חזר ונדפס בספרו בין דין לחשבון : מסות על סופרים וספרים (תל אביב : דביר, תשכ"ג 1963), עמ' 26־28 ובספרו אבני שעשוע, כרך ראשון: לשון סופר וספר (תל אביב : עקד, תשמ"ג 1983), עמ' 26־34, בשם: "שחוקו של משורר">
 • סדן, דב.  שחוקו של משורר : ל'עמק דדהבא' של ש. טשרניחובסקי.  דבר, י"ד בתשרי תש"ז, 9 באוקטובר 1946, עמ' 3 * <חזר ונדפס בקובץ שאול טשרניחובסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יוסף האפרתי (תל אביב : עם עובד, תשל"ו 1976), עמ' 166־173>
 • פנואלי, ש"י.  איש השמש הצעירה.  על המשמר, כ"ה בתשרי תשכ"ט, 9 באוקטובר 1958, עמ' 5 <חזר ונדפס בתוך המאמר "משורר המלים הצעירות" בספרו ספרות כפשוטה (תל אביב : אגודת הסופרים ליד דביר, תשכ"ג), עמ' 144־149>
 • קדמי, יחיאל. "עמא דדהבא" לשאול טשרניחובסקי כבעיה אמנותית.  עלי-שיח, חוב' 21 ־22 (תשמ"ד 1984), עמ' 125־152.
 • קורצווייל, ברוך.  על שני מוטיבים ראשיים ב"עמא דדהבא" לטשרניחובסקי (עשר שנים למותו).  לוח הארץ, לשנת תשי"ד 1953־1954 (1953), עמ' 141־160 <חזר ונדפס בספרו ביאליק וטשרניחובסקי : מחקרים בשירתם (ירושלים : שוקן, תשכ"א 1960), עמ' 256־280;  מהדורה שניה ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ד 1963), עמ' 276־301; מהדורה שלישית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ח 1967), עמ' 296־321; ומהדורה רביעית ומורחבת (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשל"ב 1971), עמ' 296־321>
 • שאנן, אברהם.  רנסאנס השירה העברית (ביאליק וטשרניחובסקי).  בספרו הספרות העברית החדשה לזרמיה, כרך שלישי: הספר והחיים (תל אביב : מסדה, תשכ"ב), פרק ט"ז, עמ' 134־309.
 • שנהר, יצחק.  שירה דדהבא (תמצית הרצאה על ספרו של טשרניחובסקי "כוכבי שמים רחוקים").  הגלגל, כרך א', גל' 23 (ג' בסיון תש"ד, 22 במאי 1944), עמ' 23.
על "ברוך ממגנצא"
 • אבינור, גיטה. "ברוך ממגנצה" ו"בעיר ההריגה".   משא (מצורף ל'למרחב'), י"ט בתשרי תשי"ט, 3 באוקטובר 1958), עמ' א-ב <חזר ונדפס בספרה בצל הזכרונות : מאמרים בבקורת הספרות  (חיפה : מפעל סופרי חיפה, תשל"ה 1975), עמ' 63־66>
 • אחימאיר, אב"א.  ברוך ממגנצה והנער חנא בן אליקום.  המשקיף, י"ט בתשרי תש"ה, 6 באוקטובר 1944, עמ' ג.
 • אידלברג, שלמה.  היסוד ההיסטורי בשירת טשרניחובסקי : עשרים שנה למות המשורר.  הדאר, שנה 42, גל' י' (ח' בטבת תשכ"ג, 4 בינואר 1963), עמ' 162־163.
 • באנד, אברהם.  טשרניחובסקי הציוני? : ברוך ממגנצא לנוכח פסל אפולו. הדאר, שנה 77, גל' י"ב (כ"ח בניסן תשנ"ח, 24 באפריל 1998), עמ' 14־17 <נוסח מורחב נדפס בספרו שאלות נכבדות (אור יהודה : דביר : מכון הקשרים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2007), עמ' 195־206>
 • באנד, אברהם.  טריפטיכון של מסעות הצלב בספרות העברית החדשה.  בספרו: שאלות נכבדות (אור יהודה : דביר : מכון הקשרים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2007), עמ' 101־114 <על "המאכלת" לאברהם שלום פרידברג, "ברוך ממגנצא" לשאול טשרניחובסקי ו"עד מוות" מאת עמוס עוז>
 • בהט, יעקב.  עיון ב"ברוך ממגנצא" וב"הרוגי טירמוניא".  בתוך: מאסף לדברי ספרות הגות ובקרת, כרך ד' (תשכ"ד), עמ' 411־432 <נוסח מקוצר נדפס בקובץ שאול טשרניחובסקי – מדריך למורה / בעריכת י' שקד (ירושלים : משרד החינוך והתרבות, אייר תשכ"ט), עמ' 20־31>
 • בוסאק, מאיר.  למקורות "ברוך ממגנצה".  מאזנים, כרך י"ז, גל' 6 (חשון תשכ"ד, נובמבר 1963), עמ' 442־444.
 • בן-יוסף, יצחק.  קידוש השם ונקמה בשירת טשרניחובסקי.  החינוך, כרך מ"ב, חוב' א' (תשרי תש"ל, ספטמבר 1969), עמ' 53־60.
 • גרודזינסקי, יהושע ליב.  הנקמה מנקודת השקפה מוסרית.  הפועל הצעיר, שנה 42, כרך ב', גל' 13 (ג' בטבת תש"ט, 4 בינואר 1949), עמ' 14־15.
 • גרוס, בן-ציון.  חשיבותה של הצורה באמנות השיר.  מאזנים, כרך ו' (כ"ט), גל' 2 (קס"ו) (טבת תשי"ח, ינואר 1958), עמ' 109־112.
 • כנעני, יעקב.  מקורות לפואימה "ברוך ממגנצא".  פרקים לדברי ספרות, חנוך וחברה, חוב' י"ז (שבט תש"ך), עמ' 269.
 • לוינזון-לביא, משה זאב.  שנים יוצרים ואחד נושא. ספר השנה ליהודי אמריקה, כרך 7 (תש"ה 1944), עמ' 384־398.
 • ע. מ.  ולשאול אמר ...  המשקיף, כ"ז בתמוז תרצ"ט, 14 ביולי 1939, עמ' ה'.
 • עקביהו, יצחק. על חליפות המשקל ב"ברוך ממגנצה" - שאול טשרניחובסקי. מאזנים, כרך ס"ד, גל' 9־10 (אייר-סיון תש"ן, מאי-יוני 1990), עמ' 96־99.
 • פרידמן, דוד אריה.  למשפחת השילוקים (חקר אופי אנושי).  התקופה, ספר שני (ניסן-סיון תרע"ח), עמ' 610־660 <על טשרניחובסקי בעמ' 640־647>
 • קדמי, יחיאל.  היסוד הרומאנטי ב"ברוך ממגנצה".  על המשמר, י"ז באב תשל"ה, 25 ביולי 1975, עמ' 6, 7 <חזר ונדפס בספרו: בין שמא לוודאי : עיונים בשירה ובסיפורת עברית (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"א 1981), עמ' 35־43>
 • קלוזנר, יוסף.  ביירוניסמוס בשירה העברית.  מלילה : קובץ מחקרים (מנצ'סטר), כרך 1 (תש"ד 1944), עמ' 152־162.
 • קלוזנר, יוסף.  מקומו של טשרניחובסקי בשירתנו החדשה : למלאת עשר שנים לפטירתו, א' בסוכות תש"ד-תשי"ד.  הבקר, כ"א בתשרי תשי"ד, 30 בספטמבר 1953, עמ' 5.
 • שאנן, אברהם.  רנסאנס השירה העברית (ביאליק וטשרניחובסקי).  בספרו הספרות העברית החדשה לזרמיה, כרך שלישי: הספר והחיים (תל אביב : מסדה, תשכ"ב), פרק ט"ז, עמ' 134־309.
 • שטיינמן, אליעזר.  ברוך ממגנצה בימינו.  דבר, י"ח בכסלו תש"ג, 27 בנובמבר 1942, עמ' 3.
 • שייניס, יעקב. "ברוך ממגנצה".  השילוח, כרך ל"ה, חוב' ב' (כ"ו) (אלול תרע"ח, אוגוסט 1918), עמ' 199־202.
על "כל כתבי שאול טשרניחובסקי"
 • ברונובסקי, יורם. התשוקה של האפוס. הארץ, תרבות וספרות, כ"ג בכסלו תשנ"ג, 18 בדצמבר 1992, עמ' ב 9 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 115־119> <ביקורת על הכרך החמישי של "כתבי שאול טשרניחובסקי", "האפוסים">
 • דיקמן, עמינדב.  משורר גדול, מתרגם גאון.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 328 (כ"ה בסיוון תשנ"ט, 9 ביוני 1999), עמ' 28.

על "משא מלחמת איגור" על "שירת היאותה" מאת ה. ו. לונגפלו
 • זילברשלג, יצחק.  טשרניחובסקי וספרות יון.  הדואר, שנה 23, גל' 2 (י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943), עמ' 29־30.
 • לחובר, פישל [ל–ר.]  שירת היאותה.  נתיבות : בימה חפשית לעניני החיים והספרות. ספר ראשון (ורשה-ברלין : אחיספר, תרע"ג 1913), עמ' 325.
 • לחובר, פישל.  טשרניחובסקי בתרגומיו (מאמר ראשון).  מאזנים, כרך ד', חוב' ו' (כ"ד) (חשון-טבת תרצ"ו), עמ' 560־570 <חזר ונדפס בספרו שירה ומחשבה : מסות ומאמרים (תל אביב : דביר, תשי"ג 1953), עמ' 21־38>
 • מרגשיש, ש.  שירת היאוותה.  התורן, שנה ראשונה, חוב' ג' (אב תרע"ג, אוגוסט 1913), עמ' 135־137 <במדור בקרת, ב.>
על "איליאדה" להומרוס
 • ברוס, פרדריק פ.  על תרגום איליאס (קטע-פרק).  מצודה, ספר ג-ד (סיון תש"ה, יוני 1945), עמ' 285־287.
 • גורן, נתן [נתן גרינבלאט].  לתרגום "איליאס".  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, א' בטבת תרצ"ו, 27 בדצמבר 1935, עמ'  7.
על "איליאדה" ו"אודיסאה" להומרוס
 • ברונובסקי, יורם. איאוס ורודת-האצבעות. הארץ, י"ט באב תשמ"ז, 14 באוגוסט 1987, עמ' ב 6.
 • שפאן, שלמה. האפוס ההומרי ותרגומו העברי. בספרו: מסות ומחקרים (תל-אביב : קרני, תשכ"ד 1964), עמ' 11־19 <פורסם לראשונה ב'הארץ', תרבות וספרות, ספטמבר 1962>
על "ספר המונחים לרפואה ולמדעי הטבע" מאת א"מ מזיא
קישורים:


עודכן לאחרונה: 10 בספטמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף