ישורון קשת (1893־1977)

Yeshurun Keshet


 

ישורון קשת.
    הבדלות
 / ישורון קשת. -- תל אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשכ"ב 1962.
364 עמ'.
 

    קובץ מאמרים ומסות ובו: על שלום עליכם, קווים לשירת שניאור, פרקי עגנון, פרקי הזז, יעקב שטיינברג המספר, על אפרים א. ליסיצקי המשורר, סיפורי צ. ז. ויינברג, על א. ראובני, על מנחם פוזננסקי, סיפורי יצחק שנהר.

תוכן העניינים:

על שלום עליכם (עמ' 7־35)
קווים לשירת שניאור (עמ' 36־85)
פרקי עגנון
    א. קווים כלליים
        1. חידושו של עגנון  (עמ' 86־93)
        2. האמן והמאמין  (עמ' 93־98)
        3. בין קודש לחול  (עמ' 98־104)
        4. אהבתו הכפולה של עגנון (עמ' 104־117)
    ב. צביונו של עגנון (עמ' 117־145)
    ג. עגנון וארץ-ישראל  (עמ' 146־169)
פרקי הזז
    א. קווים כלליים (עמ' 170־174)
    ב. אהבת-ישראל סאטירית  (עמ' 175־190)
    ג. בקץ הימים  (עמ' 191־198)
    ד. צפונות תימן  (עמ' 198־216)
    ה. מפלשי "אופק נטוי" (עמ' 216־232)
יעקב שטיינברג המספר  (עמ' 233־256)
על אפרים א. ליסיצקי המשורר (עמ' 257־274)
סיפורי צ. ז. ויינברג (עמ' 275־288)
על א. ראובני  (עמ' 289־312)
על מנחם פוזננסקי  (עמ' 313־347)
סיפורי יצחק שנהר (עמ' 348־364)
 


עודכן לאחרונה: 16 בנובמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף