ישורון קשת (1893־1977)

Yeshurun Keshet


 

ישורון קשת.
    אמדות
 : הערכות בקורתיות / ישורון קשת. -- ירושלים : אגודת שלם, תש"ל 1969.
231 עמ'.
Approximations : essays in literary criticism / Yeshurun Kesheth

תוכן העניינים:

הקדמת המחבר (עמ' 5)

א  
על מ. מ. דוליצקי (במקום פתח-דבר) (עמ' 9)
על יעקב פראנסיש ואחיו (עמ' 12)
על ראובן בריינין (עמ' 17)
על י. ד. ברקוביץ (עמ' 40)
על דבורה בארון (עמ' 46)
על אשר בן-ישראל (עמ' 57)
על פ. לחובר (עמ' 67)
על צבי וויסלבסקי (עמ' 74)
על אליעזר שטיינמן (עמ' 82)
על רחל (עמ' 87)
על משה סתוי (עמ' 96)
על יהדות המזרח בספרותנו (עמ' 109)

ב  
על יעקב שטיינברג (עמ' 127)
על ל. א. אריאלי (אורלוף) (עמ' 135)
על נתן ביסטריצקי-אגמון (עמ' 146)
על גבריאל פרייל (עמ' 161)
על אלישבע (עמ' 169)
על אנדה עמיר-פינקרפלד (עמ' 181)
על דליה רביקוביץ (עמ' 188)

ג  
על מאכס נורדאו (עמ' 203)
על ישראל זנגוויל (עמ' 207)
על אנדרי ספיר (עמ' 213)
על ליאון בלום (עמ' 219)
על פראנץ רוזנצווייג (עמ' 226)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף