ישורון קשת (1893־1977)

 <בהכנה>

Yeshurun Keshet

ישורון קשת (יעקב קופלביץ) נולד בכ' בכסלו תרנ"ד, 29 בנובמבר 1893  במינסק-מאזובייצקי שבפולין. לאביו מנחם קופלביץ ולאמו נחמה בת זאב-וולף גולדשטיין. למד בגימנסיה רוסית, וב-1911 שלחוהו הוריו ללמוד בגימנסיה הרצליה בתל-אביב ונשאר בארץ, עד שב-1920 יצא לשנים אחדות להשתלמות באירופה. ב-1921 נשא לאשה בברלין את ד"ר קלרה הולנדר. בשנים 1926-1920 למד באוניברסיטאות רומא וברלין, ערך נסיעות-לימודים לפאריס, לשוייץ ולעוד מקומות באיטליה ובגרמניה, וב-1927 חזר לארץ ועסק זמן מועט בהוראה, ובעיקר בספרות ובעבודת חייו העשיר את השירה והספרות העברית בכמות ובאיכות ביצירות עצמיות ובתרגומים בעלי ערך בספרות ובמדע, וכן בבקורת בספרות, בתיאטרון ובאמנות בעתונים, בכתבי עת ובספרים. עם קום המדינה החליף את שמו לישורון קשת.
קשת תרגם מאנגלית, צרפתית וגרמנית. הוא  זכה והיה לדמות ספרותית בפרוזה העברית: אצל הסופר אשר ברש בשם "אתרוג", ואצל הסופר דן צלקה בשמו שלו. בשנת תשל"ו 1976 זכה בפרס ביאליק לספרות יפה, על מפעל חיים. ישורון קשת נפטר בד' באדר תשל"ז, 22 בפברואר 1977 ונקבר בבית הקברות בהר הזיתים.
[מקורות: קרסל, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, תדהר]

ספריו:

 • ההלך בארץ : מבחר שירים (תל אביב : הוצאת קרן ישראל זנגביל בלונדון, תרצ"ב)
 • הדרך הנעלמה : עלי יומן, 1919־1939 (ירושלים : ראובן מס, תש"א)
 • בדורו של ביאליק : מסות (תל-אביב : מוסד ביאליק על-ידי דביר, תש"ג)
 • אלגיות (ירושלים : תרשיש, תש"ד)
 • בדור עולה : מסות על י"ד ברקוביץ, יעקב כהן, יעקב פיכמן, דוד שמעונוביץ, יעקב שטינברג (תל-אביב : מוסד ביאליק על-ידי דביר, תש"י)
 • משכיות : מסות בקורת (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשי"ד 1953)
  תוכן העניינים
 • שירת המקרא : מסות (תל-אביב : דביר, תשט"ו 1954)
 • מ"י ברדצ'יבסקי (בן גוריון) : חייו ופעלו (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשי"ח 1958)
  תוכן העניינים
 • החיים הגנוזים : ליקוטי שירים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשי"ט 1959)
 • רוחות המערב : מסות (תל אביב : עם עובד, תש"ך 1960)
 • הבדלות (תל אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשכ"ב 1962) <מסות>
  תוכן העניינים
 • קרן חזות : פרקי ביקורת לאומית (ירושלים : ראובן מס, 1966)
 • בין הערמון והלילך (תל אביב : עם עובד, תשכ"ז) <אוטוביוגרפיה>
 • מחרוזות : פרקי הגות (תל-אביב : יבנה, תשכ"ז)
 • רשויות : מסות הערכה על סופרי ישראל (ירושלים : ראובן מס, 1968)
 • אמדות : הערכות בקורתיות (ירושלים : אגודת שלם, תש"ל 1969)
  תוכן העניינים
 • בירושלים הנצורה : יומנים מן העורף. חלק א) מימי מלחמת השחרור <תש"ח>, חלק ב) בעת מלחמת ששת הימים <תשכ"ז> (ירושלים : ראובן מס, 1973)
 • קדמה וימה : פרקי זכרונות (תל-אביב : עם עובד, תש"מ 1980)
 • האוצר האבוד : כל השירים (ירושלים : כרמל, תשנ"ו 1996)
 • בתוך עמי (ירושלים : כרמל, תשנ"ו 1996)

תרגום:

 • ספר הזכרונות לידידי / מאת אנטול פרנס (ירושלים : מצפה, תרפ"ט 1929)
 • מרטין עדן / ג'ק לונדון (ירושלים-תל אביב : מצפה, תרפ"ט 1929)
 • גדולי הדור / וינסטון ס. צ'רצ'יל (תל-אביב : מסדה בסיוע מוסד ביאליק, 1941) <שתי מסות תורגמו בידי אשר ביילין>
 • מסות / מיכאל די מונטין  (ירושלים ותל אביב : שוקן, תש"ז)
 • המשפט / פראנץ קאפקא (ירושלים : שוקן, תשי"א 1951) <הופיע גם ב-1960 בהוצאת 'מעריב לעם'>
 • עשר הרצאות על עיקרי תורת ההגיון על המשפט וההיסק / ברנרד בוזנקט (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשי"ב 1952)
 • כתבים ציונים ויהודיים / משה הס (ירושלים : הספריה הציונית, תשי"ד 1954)
 • סיפורים ופרקי התבוננות / פראנץ קאפקא (ירושלים : שוקן, תשכ"ה 1964) <"כל סיפורי הספר תורגמו בידי ישורון קשת, להוציא את סיפורי המדור "התבוננות" וכן את הסיפור "גזר דין", שתורגמו בידי דן מירון">
 • הגילגול / פראנץ קאפקא (תל אביב : פירסומי קצין חינוך ראשי - ענף השכלה : משרד הביטחון - ההוצאה לאור : ספרית תרמיל, תשל"ה)
 • רופא כפרי : סיפורים קטנים / פראנץ קאפקא (תל-אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשל"ח)

על המחבר ויצירתו:

 • אונגרפלד, משה.  המשורר והמבקר ישורון קשת ז"ל.  הדואר, שנה 57, גל' ל' (כ"ד בסיון תשל"ז, 10 ביוני 1977), עמ' 460.
 • הר-אבן, יעקב.  למען כבודו של סופר עברי גדול לא אחשה.  גזית, כרך ל', גל' ה-ח (353־356) (אב תשל"ג-חשון תשל"ד, אוגוסט-נובמבר 1973), עמ' 77־79 <על ביקורת של יעקב קופליביץ (ישורון קשת) על דוד פרישמן>
 • סדן, דב.  מאמר ישן ומבוא חדש לו: עם דברים במסיבה לכבודו של ישורון קשת.  אמות, שנה ג', גל' 5 (י"ז) (ניסן-אייר תשכ"ה, אפריל-מאי 1965), עמ' 52־56 <חזר ונדפס בספרו אבני גדר : על סופרים וספרים (רמת-גן : הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1970), עמ' 163־168>
 • סתוי, דבורה.  מאוצרות 'גנזים' : המשוררת זלדה כותבת למבקר ישורון קשת.  מאזנים, כרך פ"ג, גל' 3  (אב-אלול תשס"ט, אוגוסט 2009), עמ'  22־23.
על "ההלך בארץ"
על "מ"י ברדיצ'בסקי (בן גוריון)"
על "החיים הגנוזים"
על "בין הערמון והלילך"
 • קרמר, שלום. דיוקנו העצמי של סופר.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך ל"ח, גל' 3 (1974), עמ' 138־146.
על "רשויות"
 • אוהל, מילא.  ארבע-עשרה מסות לישורון קשת.  מעריב, ספרא וסייפא, 4 באפריל 1969, עמ' 27.

על "ספר הזכרונות לידידי" מאת אנטול פרנס
על "מרטין עדן" מאת ג'ק לונדון
על "מסות" למיכאל דה-מונטין
 • ליפשיץ, אריה.  עם תרגום מונטיין וגוגול.  גזית, כרך י, גל' ה-ו (שבט-אדר תש"ח, פברואר-מארס 1948), עמ' 50.
 • קרמר, שלום.  מונטין בעברית.  מאזנים, כרך א, גל' א (י"ב בתשרי תש"ח, 26 בספטמבר 1947), עמ' 22־23.
על "סיפורים ופרקי התבוננות" לפרנץ קפקא
 • בלאט, אברהם.  רקע "הגלגול" ומשמעותיו.  הצופה, ה' באייר תשכ"ה, 7 במאי 1965, עמ' 4, 6.
על "המשפט" לפראנץ קפקא
על "רופא כפרי" לפראנץ קפקא
 • נצר, רות. קריאה נוספת ב"רופא כפרי" של קפקא.  שיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה, כרך ג', גל' 2 (1989), עמ' 146 <חזר ונדפס בספרה: השלם ושברו : מיתוס, ספרות, שירה : כינוס מאמרים ממבט פסיכולוגיית המעמקים של יונג (ירושלים : כרמל, תש"ע 2009), עמ' 91־95>
קישורים:


עודכן לאחרונה: 18 בנובמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף