אסתר ראב (1894־1981)

<בהכנה>

Esther Raab

ספריה:

 • קמשונים : שירים (תל אביב : הדים, תר"ץ)
 • שירי אסתר ראב (תל אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1963)
 • תפילה אחרונה (תל אביב : עם עובד, תשל"ג 1972) <שירים>
 • המיית שורשים : מבחר (תל אביב : הקבוץ המאוחד, תשל"ו) <שירים>
 • ילקוט שירים (תל אביב : יחדיו : אגודת הסופרים העברים בישראל, תשמ"ב 1982) <מבחר עריכה ומקורות - אהוד בן עזר וראובן שהם ; מבוא - ראובן שהם>
 • גן שחרב : מבחר סיפורים ושבעה שירים (תל-אביב : משרד הבטחון, ההוצאה לאור : ספרית תרמיל, תשמ"ג 1983)
 • כל השירים (תל אביב : זמורה-ביתן, תשמ"ח 1988) <המהדיר - אהוד בן עזר>
 • כל השירים (תל אביב : זמורה-ביתן, תשנ"ד 1994) <המהדיר - אהוד בן עזר> <מהד' ב מורחבת>
 • כל הפרוזה (תל אביב : אהוד בן-עזר, 1994) <המהדיר - אהוד בן עזר>
 • כל הפרוזה (תל אביב : אהוד בן עזר, 1995) <המהדיר - אהוד בן עזר>
 • כל הפרוזה : ונוספו עליה תרגומי משוררים ושירי ילדים (הוד השרון : אסטרולוג, 2001) <המהדיר - אהוד בן עזר>
 • Poems of Esther Raab / translated from the Hebrew by Harold Schimmel (Ramat Gan : The Institute for the Translation of Hebrew Literature, 1996)
 • Thistles : selected poems of Esther Raab / translated by Harold Schimmel (Jerusalem : Ibis Editions, 2002)
על המחברת ויצירתה:

ספרים:
 • בן עזר, אהוד. ימים של לענה ודבש : סיפור חייה של המשוררת אסתר ראב (תל אביב : עם עובד, תשנ"ח 1998)
  על הספר:
  • ברונובסקי, יורם [יוחנן רשת].  דודה אסתר ראב.  הארץ, תרבות וספרות, כ"ט באדר תשנ"ח, 27 במארס 1998, עמ' ד 3.
  • פרליס, איזה.  אסתר ראב המשוררת ה"צברית" הראשונה.  הדאר, שנה 77, גל' י"ב (כ"ט בניסן תשנ"ח, 24 באפריל 1998), עמ' 20־21.
 • לוז, צבי.  שירת אסתר ראב : מונוגרפיה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1997)
  על הספר:
  • חזק, יחיאל. משוררת עזת-חושים וראשונית. מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, כ"ד באלול תשנ"ז, 26 בספטמבר 1997, עמ' 31.
  • שהם, ראובן. שביל העזים של אסתר ראב. הארץ, תרבות וספרות, ו' בתמוז תשנ"ז, 11 ביולי 1997, עמ' ד 3.
מאמרים:
 • אדלהייט, עמוס.  אחרי שינוי הנוסח : עיון בשירי אסתר ראב ובשירה העברית המודרנית.  עמדה, גל' 15 (אופציה פואטית) (תשס"ז 2006), עמ' 143־173.
 • אולמרט, דנה.  גבריות ויצירתיות בשירת אסתר ראב.  בספרה: בתנועת שפה עיקשת : כתיבה ואהבה בשירת המשוררות הראשונות (תל אביב : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2012), עמ' 91־144.
 • בורשטיין, דרור.  אסתר ראב: דיוקן עצמי כשרקרקהארץ, תרבות וספרות, א' בטבת תשע"ז, 30 בדצמבר 2016, עמ' 2.
 • בן-אהרון, יפתח.  לקראת אקופואטיקה ישראליתעתון 77, גל' 357־358 (חשון תשע"ב, אוקטובר-נובמבר 2011), עמ' 19־26 <דיון, בין היתר, בשירתם של אסתר ראב, יחיאל חזק, איתן איתן, אלישע פורת, יוסף יחזקאל, סבינה מסג וינאי ישראלי>
 • בן-עזר, אהוד. יומן-נעורים של אסתר ראב. מאזנים, כרך נ"ד, גל' 1 (כסלו תשמ"ב, דצמבר 1981), עמ' 44־50.
 • בן עזר, אהוד. "הייתי עוגב לאוקלפטוסים ברוחות חורף" : במלאות מאה שנה להולדת אסתר ראב (1894־1994) - המשוררת הצברית הראשונה.  מאזנים, כרך ס"ח, גל' 7־8 (אייר-סיון תשנ"ד, אפריל-מאי 1994), עמ' 3־6 <שלושה מכתבים בין אסתר ראב וראובן שהם>
 • בן עזר, אהוד. אסתר ראב והערבים. נתיב, שנה 5, גל' 52 (תשנ"ז 1996), עמ' 72־78.
 • בן עזר, אהוד. אור חדש על אסתר ראב ויוסף לואידור. עתון 77, גל' 255 (תשס"א 2001), עמ' 17־20 <יוסף לואידור לא היה אהובה הנעלם של אסתר ראב, וברנר לא היה הומוסקסואל. המחבר מתחקה אחר הקשרים בין ברנר, אסתר ראב, יוסף לואידור וצבי שץ> <חזר ופורסם בחדשות בן-עזר, גל' 899 (ט' בטבת תשע"ד, 12 בדצמבר 2013)>
 • בר-יוסף, חמוטל.  במלכודת המשוואה : 'אישה = טבע, דבר = תרבות' ושירה של אסתר ראב 'סבתות קדושות בירושלים' .  בתוך: אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות : קובץ מחקרים בין-תחומי / עורכת, יעל עצמון (ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, תשנ"ה 1995), עמ' 337־347 <כונס בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים, 2006), עמ' 55־63>
 • בריפמן, אראלה. 'קמוש וברוש' ליהודה קרני, 'לבי עם טלליך מולדת' לאסתר ראב (עיון משווה). דפים למחקר בספרות, כרך 1 (תשמ"ד 1984), עמ' 183־193.
 • גוטבלאט, חניטה.  מי הלך / כה בשדות? שירת ארץ-ישראל בשנות העשרים.  בתוך: רגע של הולדת : מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון / עורך חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ז 2007), עמ' 630־644.
 • גוטקינד, נעמי. אסתר ראב – הצברית המשוררת. הצופה, 22 במאי 1969, עמ' 8.
 • גולדווסר, שושנה.  תפילה אחרונה : לזכר אסתר ראב ז"ל.  הדואר, שנה 61, גל' ב' (ט"ז בחשון תשמ"ב, 13 בנובמבר 1981), עמ' 27־28.
 • דיקמן, עמינדב.  'צמח הארץ - אני היא' - דבר על הילידיות בשירת אסתר ראב.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך כ"ד (תשע"א 2011), עמ' 159־180.
 • הגר, אסתר.  פגישה עם משוררת.  יוכני: עתון לספרות, חוב' ד' (אב תשכ"ג, יולי 1963), עמ' 53־60 <ראיון>
 • ויסמן, דורית.  "ריח קמוש חריף מזדקר" : מיניות אחרת בשירת אסתר ראב. מקום לשירה <מקוון>, גל' 5 (ספטמבר 2005) <נוסח מורחב נדפס ב'כתובת: כתב-עת לשירה ולביקורת', גל' 3 (יוני 2010), עמ' 95־103>
 • ורון, מירי.  שירתה המאוחרת של אסתר ראב. עלי שיח, חוב' 38 (1996), עמ' 139־146.
 • זית, שיבולת.  "אני אמרתי את כל האמת. אני נשבעת": המודל הביוגרפי של אסתר ראב.  מסד, מאסף לענייני ספרות והוראתה, גל' 2 (2004), עמ' 21־29.
 • זך, נתן.  נופה של משוררת נוף.  אמות, שנה ב', חוב' ד' (י') (שבט-אדר תשכ"ד, פברואר-מארס 1964), עמ' 86־91 <חזר ונדפס בספרו השירה שמעבר למלים : תיאוריה וביקורת 1954־1973 (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011), עמ' 247־254>
 • זמורה, ישראל. על שתי משוררות ומשורר.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך מ"ג, גל' 6 (1976), עמ' 418־424 <על אסתר ראב, דליה רביקוביץ ובנימין גלאי>
 • חבר, חנן.  המצאת הילידיות בשירת אסתר ראב.  בספרו: מראשית : שלוש מסות על שירה עברית ילידית (תל אביב : קשב לשירה, תשס"ח 2008), עמ' 9־34.
 • חנני, יוסף. על "שירי אסתר ראב" : חמישים שנה ליצירתה. קטיף: ילקוט לדברי ספרות, הגות ואמנות, כרך ט'-י' (תשל"ג), עמ'  321־323.
 • ישורון, הלית. שיחה בטבעון עם אסתר ראב, 9 בדצמבר 1980.  בספרה: איך עשית את זה? : ראיונות 'חדרים' (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה, תשע"ו 2016), עמ' 11־16.
 • לוז, צבי.  גילוי המציאות החדשה: שירי אסתר ראב.  בספרו: מציאות ואדם בספרות הארץ-ישראלית (תל אביב : דביר, תש"ל 1970), עמ' 42־52.
 • לוז, צבי.  על שירת אסתר ראב.  סדן : מחקרים בספרות עברית, כרך 2 (תשנ"ז 1996), עמ' 111־124 <"קטעים מן המונוגראפיה שירת אסתר ראב ...">
 • לוז, צבי. אני - עולם - אלהים : על שירת אסתר ראב. עלי-שיח, גל' 38 (תשנ"ז), עמ' 129־137.
 • לוז, צבי. הערכת שירת אסתר ראב : פולמוס בשנות התשעים בין דן מירון לצבי לוז. עלי-שיח, חוב' 40 (קיץ תשנ"ח 1998), עמ'  67־70.
 • לוז, צבי.  אסתר ראב: זכות הראשונות.  בספרו: הזרימה הדו-סטרית של העברית : בין הקנונים לשירה המתחדשת (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011), עמ' 25־29.
 • לרנר, חנה לפידות. "כפתורים ופרחים" : ילדים בשירתה של אסתר ראב. בתוך: מחקרים בספרות ישראל : מוגשים לאברהם הולץ / בעריכת צביה בן-יוסף גינור (ניו יורק בית המדרש לרבנים באמריקה, תשס"ג 2003), עמ' 159־175.
 • מירון, דןהקסם עדיין לא פוענח : מאה שנה להולדתה של אסתר ראבדבר, משא, י"ח באייר תשנ"ד, 29 באפריל 1994, עמ' 25; כ"ה באייר תשנ"ד, 6 במאי 1994, עמ' 25, 26; ג' בסיוון תשנ"ד, 13 במאי 1994, עמ' 21, 23 <הפרק השני נושא את הכותרת 'מולדת - טללים ומבוכה' והשלישי – 'הנהרות המאוושים : מעבר לניגוד בין המוצק לרפוי'. חזר ונדפס בספרו: האדם אינו אלא ... : חולשת-הכוח, עוצמת-החולשה: עיונים בשירה (תל אביב : זמורה-ביתן, מוציאים לאור, תשנ"ט 1999), עמ' 259־307 ובספרו: אמהות מייסדות, אחיות חורגות : על ראשית שירת הנשים העברית (מהדורה שניה מורחבת) (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2004), עמ' 283־326>
 • סובל, אילנה. 'מלים פשוטות כצעקה': על מוטיב העקדה בשירת נשים, 1930־1970. מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך כ"ב (תשס"ח 2008), עמ' 65־92 <המאמר עוקב אחר הופעותיו של מוטיב עקדת יצחק בשירת הנשים העברית מתחילת שנות השלושים ועד סוף שנות השישים, תוך התמקדות בארבע משוררות מרכזיות: רחל בלובשטיין, לאה גולדברג, אסתר ראב ורחל חלפי>
 • עופר, רחל.  "גלבוע - השם המפורש" : הר הגלבוע כסמל ציוני וכמקום קדוש : עיון בשיריהם של אברהם שלונסקי ואסתר ראב.  דרך אגדה, ביטאון המרכז להוראת האגדה - מכללת אפרתה, חוב' ט (תשס"ו 2006), עמ' 237־265.
 • צמיר, חמוטל. אהבת מולדת ושיח חירשים: שיר אחד של אסתר ראב והתקבלותו הגברית. תיאוריה וביקורת, חוב' 7 (1995), עמ' 125־145.
 • קרפל, דליה.  המשוררת שרצתה להיוולד גבר.  הארץ, מוסף שבועי, כ"ב בטבת תשס"ז, 12 בינואר 2007
 • רום, שושנה.  אהבה ומוות בשירת אסתר ראב.  הדואר, שנה 58, גל' ל"ה (א' באלול תשל"ט, 24 באוגוסט 1979), עמ' 575־576, 577.
 • שהם, ראובן. אהבת קמשונים : על שירת אסתר ראב.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 41 (1975), עמ' 1־2.
 • שהם, ראובן. הריתמוס החופשי בשירת אסתר ראב. הספרות, חוב' 24 (1977), עמ' 84־91.
 • שהם, ראובן. בת הארץ – הקול הדובר בשירת אסתר ראב.  בספרו: קול ודיוקן : תחנות בהתפתחות דיוקן הדובר בשירה העברית החדשה (חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, תשמ"ח 1988), עמ' 113־143.
 • שהם, ראובן. שירת אסתר : מבוא ל"כל שירי אסתר ראב". הדאר, שנה 67, גל' ג' (תשמ"ח), עמ' 20־23.
 • שהם, ראובן. מיתוס ה"גילוי" ביצירתה של אסתר ראב. דבר, ז' בניסן תשמ"ח, 25 במארס 1988, עמ' 20.
 • Jacobs, Adriana X.  Paris or Jerusalem? : the multilingualism of Esther Raab.  Prooftexs, vol. 26, no. 1-2 (Winter/Spring 2006), pp. 6-28 <an expanded and revised version was published in her Strange Cocktail : Translation and the Making of Modern Hebrew Poetry (Ann Arbor : University of Michigan Press, 2018), pp. 49-96> *
 • Olmert, Dana. Eucalyptus trees, ars-poetica, and feminine manhood in the early poetry of Esther Raab.  Hebrew Studies, vol. 53 (2012), pp. 275-295.
על "קמשונים" על "שירי אסתר ראב" (1963) על "תפילה אחרונה"
על "כל השירים"
 • מלמד, דוד.  פגישה מחודשת עם המשוררת הצברית הראשונה. בצרון, כרך ט' (סדרה חדשה), גל' 41־42 (371־372) (ניסן תשמ"ט 1989), עמ' 81־84.
על "כל הפרוזה : ונוספו עליה תרגומי משוררים ושירי ילדים"
 • מלצר, יורם. מזל שיש לה אחיין. מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, י"א באייר תשס"א, 4 במאי 2001, עמ' 26.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 31 ביולי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף