דוד פרישמן (1859־1922)

David Frischmann


 

דוד פרישמן : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה, מנוחה גלבוע. -- תל אביב : הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע"ש יהושע רבינוביץ, 1988.
    255 עמ'. -- (פני הספרות)
    David Frishman : a selection of critical essays on his writing / selected with an introduction by M. Gilboa

    פרישמן חי בסוף המאה התשע-עשרה ובראשית המאה ה-20. היה איש הטעם והכניס לביקורת הספרות אמות מידה אירופאיות. בקובץ זה כונס מבחר של מאמרי ביקורת על יצירת פרישמן בשיר בסיפור ובביקורת. בשלושה מעגלים מאמרי הערכה שנכתבו בחייו, מאמרי הערכה שנכתבו מייד לאחר מותו, ומאמרי המחקר שנכתבו ונכתבים עד היום.
    המאמרים הראשונים מצביעים על תולדות התקבלותו, האחרונים - על השפעתו ומקומו בספרות ובעיקר בביקורת העברית.

תוכן העניינים:

 • מנוחה גלבוע: מהלכה של הביקורת על יצירת דוד פרישמן  (עמ' 7־43)
 • יצחק קצנלסון: פרישמאן <שיר> (עמ' 44)
 • משה ליב ליליינבלום: ידידי הר שלום!  (עמ' 45־50)
 • גרשם באדר הכהן: באזני אשה  (עמ' 51־53)
 • מ. י. ברדיצ'בסקי:  דור דור  (עמ' 54־63)
 • יוסף קלוזנר: "יפי-הרוח"  (עמ' 64־75)
 • נחום סוקולוב: דוד פרישמן  (עמ' 76־84)
 • יעקב רבינוביץ: על דוד פרישמן  (עמ' 85־92)
 • יעקב פיכמן: דוד פרישמן  (עמ' 93־101)
 • יוסף אוורבוך: מודרניזם בלבוש אגדה  (עמ' 102־129)
 • שלום קרמר: שירת פרישמן  (עמ' 130־143)
 • אברהם קריב: פרישמן המספר  (עמ' 144־163)
 • שלמה צמח: על הראשונים ועל האחרונים  (עמ' 164־177)
 • מנוחה גלבוע: בין רומאנטיקה לריאליזם (עמ' 178־198)
 • עוזי שביט: ראשית הריתמוס החופשי בשירה העברית החדשה (עמ' 199־210)
 • איריס פרוש: "מלאכת מחשבת - תחית האומה" : הזיקה בין ביקורת הספרות של פרישמן לבין האידיאולוגיה האנטי-ציונית שלו  (עמ' 211־247)
 • תאריכים ופרסומים בחיי דוד פרישמן (עמ' 248)
 • כתבים מקובצים של פרישמן (עמ' 249)
 • ביבליוגרפיה נבחרת (עמ' 250־254)
 • אסופות מאמרים וביבליוגרפיות על דוד פרישמן (עמ' 255)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף