דוד פוגל (1891–1944)

 <בהכנה>

David Vogel

    דוד פוגל נולד בסטנוב שבפודוליה בז׳ באייר תרנ״א, 15 במאי 1891. משנת 1912 עד 1925 ישב ישיבת-קבע בווינה ולאחר מכן עבר לפריז. משנת 1917 התחיל לפרסם בעיתונות העברית שירים ליריים קטנים, רובם חרוזים לבנים, שעוררו תמיד תשומת-לב. ב-1923 יצא לאור ספרו ״לפני השער האפל״, קובץ שירים. את כוחו בפרוזה הראה פוגל לראשונה בתרגומו את ״הכופר מסואנה״ להויפטמן. אשתו הראשונה לקתה בשחפת, וגם אצלו נתגלו ב-1920 סימני המחלה. בשנת 1919 עלה ארצה אך הוא לא התאקלם בה וכעבור שנה שב לאירופה לסיבוב הרצאות על ״לשון וסיגנון בספרות העברית החדשה״. הגורל שהיה מנת-חלקו בשנות מלחמת העולם הראשונה (מחנות-הסגר ורעב) פקד אותו גם בשנות מלחמת העולם השנייה בהיותו בצרפת; אשתו השנייה ובתו ניצלו, אך דוד פוגל נעצר, בהיותו נתין זר, בידי המשטרה הצרפתית של ווישי. וכשתפסו הנאצים את כל צרפת בסוף 1942 עוד ראוהו בחיים. על אחריתו ישנן ידיעות-שמועות שונות וסותרות. על כל-פנים בתחילת 1944 מצאו הנאצים את דוד פוגל בהוטוויל (שבדרום-צרפת, שם שהתה אשתו בבית-מרפא לחולי-שחפת), הוציאוהו משם ושלחוהו כנראה למחנה השמדה. סרט דוקומנטרי איבד פוגל את פוגל על חייו ויצירתו, הופק במסגרת הסדרה ׳העברים׳ בבימוי איילת עפרים ב-2018.


לכתבות נוספות על דוד פוגל בספריה הלאומית

יצירות דוד פוגל בפרויקט בן-יהודה

[מקורות: קרסל, ויקיפדיה, המכון לתרגום ספרות עברית, Электронная еврейская энциклопедия]ספריו:

 • לפני השער האפל : שירים (וינה : מחר, 1923)
 • בבית המרפא : ספור (ירושלם : מצפה, תרפ״ח) <תורגם לגרמנית, להולנדית, לצרפתית ולאנגלית>
 • Im Sanatorium ; An der See :  zwei Novellen / aus dem Hebräischen von Ruth Achlama (München : List Verlag, 1994)
 • In het sanatorium / huit het Hebreeuws vertaald door Kees Meiling (Amsterdam : Meulenhoff, 1994)
 • Le sanatorium / traduit de l׳hébreu par Gabriel Roth (Paris : Mercure de France, 2000)
 • Two novellas : In the sanatorium ; & Facing the sea /  translated by Philip Simpson and Daniel Silverstone (London : Scribe, 2013)
 • חיי נשואים : רומן (ירושלים - תל אביב : מצפה, תר״ץ, 1929–1930) <תורגם לאנגלית, לגרמנית, לספרדית, לאיטלקית ולרוסית>
 • Married life / translated from the Hebrew by Dalya Bilu (New York : Grove Press ; London : P. Halban, 1988)
 • Eine Ehe in Wien : Roman / aus dem Hebräischen von Ruth Achlama (München ; Leipzig : List Verlag, 1992)
 • Una Vida de casado / traducido del hebreo por Jacobo Isaías Lerman y Carlos Álvarez (Madrid :  Anaya & Mario Muchnik,  1994)
 • Vita coniugale :  romanzo /  traduzione dall׳ebraico di Gaio Sciloni (Milano :  Adelphi,  1999)
 • Брачные узы / Давид Фогель ; перевод с иврита, предисловие С. Гойзман (Москва : Мосты культуры ; Иерусалим : Гешарим, 2003)
 • כל השירים / מלוקטים בצירוף מבוא ומקורות בידי דן פגיס (תל-אביב : אגודת הסופרים על ידי הוצאת מחברות לספרות, תשכ״ו) <כולל ביבליוגרפיה של מאמרים ורשימות על דוד פוגל ועל יצירתו>
 • כל השירים / מלוקטים בצירוף מבוא ומקורות בידי דן פגיס (תל אביב : אגודת הסופרים העברים - הקיבוץ המאוחד, תשל״ב 1971) <מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת> <כולל רשימה של ״מאמרים ורשימות על דוד פוגל ועל יצירתו״> <תורגם לאנגלית>
 • The dark gate :  selected poems of David Vogel /  translated from the Hebrew by A.C. Jacobs (London :  Menard Press,  1976)
 • נוכח הים : נובלה (תל אביב : מ׳ ניומן : ספרי סימן קריאה, תשל״ד) <תורגם לאיטלקית>
 • Davanti al mare / traduzione dall׳ebraico di Sarah Kaminski e Elena Loewenthal (Milano : Anabasi, 1992)
 • בבית המרפא (תל-אביב : משרד הבטחון, ההוצאה לאור : ספריית תרמיל, תשל״ה 1974)
 • לעבר הדממה : שירים / ערוכים בצירוף מבוא ונספחים על ידי אהרן קומם (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ״ג 1983)
 • חיי נישואים : רומאן (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ״ז 1986)
 • תחנות כבות : נובלות, רומאן, סיפור, יומן (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תש״ן 1990) <היומן ׳קצות הימים׳, תורגם לגרמנית>
 • Das Ende der Tage : Tagebücher und autobiographische Aufzeichnungen 1921-1922 und 1941/42 / mit einem Vorwort von Amir Eshel ; aus dem Hebräischen von Ruth Achlama (München ; Leipzig : List Verlag, 1995)
 • כל השירים (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1998) <עריכה – אהרן קומם>
 • נוכח הים : נובלה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה, תשס״ה 2005)
 • בבית המרפא : נובלה (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשס״ח 2008) <עורך הספר - מנחם פרי ; עוזרת לעורך - מירי צפריר>
 • רומן וינאי (תל-אביב : עם עובד, תשע״ב 2012) <אחרית דבר מאת לילך נתנאל> <תורגם לאנגלית, לגרמנית, לאיטלקית ולהולנדית>
 • Viennese romance / translated by Dalya Bilu (Brunswick, Vic. :  Scribe Publications,  2013)
 • Eine Wiener Romanze :  Roman / aus dem Hebräischen von Ruth Achlama (Berlin : Aufbau, 2013) <Mit einem Nachwort von Youval Shimoni und Lilach Natanel>
 • Romanzo viennese /  traduzione di Alessandra Shomroni   (Firenze : Giuntina, 2014)  <Postfazione di Lilach Nethanel ; nota sul testo di Youval Shimoni e Lilach Nethanel>
 • Een Weense romance / vertaald uit het Hebreeuws door Kees Meiling (Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2014)
 • לפני השער האפל : שירים (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע״ב 2012) <הדפסה פקסימילית של מהד׳ ראשונה, וינה 1923>
 • על שפת הכרך (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע״ט 2018) <עריכה – עוזי שביט וגדעון טיקוצקי. ״מבחר זה מתבסס על מהדורת כל שירי דוד פוגל בעריכת אהרן קומם (הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998)״>
 • אהבה עד כלות : חילופי מכתבים בין המשורר דוד פוגל לבין רעייתו עדה נדלר-פוגל  (חבל מודיעין : כנרת זמורה ביתן : הקשרים המכון לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, תשע׳׳ט  2019) <מבואות, הערות וביוגרפיה – דן לאור, רחל סטפק>

תרגום:

 • הכופר מסואנה / גרהרט הויפטמן (ורשה : שטיבל, תרפ״ג)

על המחבר ויצירתו:

ספרים: מאמרים:
 • אבנרי, שרגא.  כלום באמת נשכח דוד פוגל?  משא (מצורף ל׳למרחב׳), גל׳ 53 (ח׳ בטבת תש״ך, 8 בינואר 1960), עמ׳ 6 <מכתב למערכת – הערות בשולי מאמרו של שלמה גרודזנסקי – להלן>
 • איילון, רבקה.  שני נוודים יהודיםמקור ראשון, שבת, כ״ט באדר תשע״ח, 16 במארס 2018, עמ׳ 16–17 <על המשוררים חיים לנסקי ודוד פוגל ושימושם בלשון העברית באופן שהטרים את זמנם>
 • ארן, דוד.  דוד פוגל ואברהם בן יצחק.  על המשמר, דף לספרות ולאמנות, כ״ב בסיון תשכ״ו, 10 ביוני 1966, עמ׳ 5, 6 <כונס בספרו עם שירים ומשוררים (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ״ג 1983)>
 • בן-מנחם, משה.  מעבר לשער האפל : לדמותו של דוד פוגל ז״ל.  בתוך: אנך : במה לספרות מחשבה ואמנות, כרך א׳ (ניסן תשי״ד), עמ׳ 200–216 <חזר ונדפס בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ״ט 1969), עמ׳ 327–341>
 • בס, שמואל.  דוד פוגל.  בתוך: מעט מהרבה : מאסף סופרי ארץ-ישראל / ערוך בידי ג. שופמן (תל אביב : החברה למפעלי הספרות העברית בארץ–ישראל על-יד אגודת הסופרים העברים בארץ-ישראל בהשתתפות ״קרן התרבות״ באמריקה, תש״ז 1946), עמ׳ 292–293.
 • בר-אל, יהודית.  ואנכי אינני : מבנה העומק הסמנטי בשירת דוד פוגל.  בספרה:  ברכות של קטיפה : מסות ומחקרים על הספרות העברית החדשה / עורכים מתי הוס, חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס״ט 2009), עמ׳ 175–186 <פורסם לראשונה באנגלית - ראה להלן>
 • בר-יוסף, חמוטל.  על ״בעלייה״ של דוד פוגל. בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים,  2006), עמ׳ 44–46 <שודר ברדיו בשנת 1962 בסדרה ״לא לבחינות״>
 • בר-יוסף, חמוטל.  ״סתווים רחוקים״ של דוד פוגל.  ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, 15 בדצמבר 1967, עמ׳ 16 <כונס בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים,  2006), עמ׳ 47–49>
 • ברוידס, אברהם.  עם יומנו של דוד פוגלמאזנים, כרך י׳ (ל״ג), גל׳ 5–6 (קצג-קצד), עמ׳ 343–344.
 • ברנר, יוסף חיים [ח.ב. צלאל]ביבליוגרפיה.  האדמה, כרך א׳, חוב׳ ב׳ (תר״ף), עמ׳ 241–247 <בעיקר עמ׳ 242> <ביקורת על שירי דוד פוגל שפורסמו בגיליון הראשון של מקלט (ניו יורק, תשרי תר״ף). חזר וכונס בכל כתבי י״ח ברנר (תל אביב : א. י. שטיבל, 1924), כרך 8, עמ׳ 409>
 • ברקאי, עדה.  בין תמונה לסמל בשירת דוד פוגלדברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, כרך ג׳ (אב תשל״ג, אוגוסט 1973), עמ׳ 77–81.
 • ברקאי, עדה.  מרכיבים פרוזודיים בשירת דוד פוגל.  בתוך: חקר ועיון במדעי היהדות : ספרות, מקרא, לשון / עריכה – אפרת כרמון (חיפה : הוצאת אוניברסיטת חיפה, תשל״ו 1976), עמ׳ 77–88.
 • ברקאי, עדה.  דוד פוגל - שלושה שירי קיץמאזנים, כרך מ״ט, גל׳ 6 (חשון תש״ם, נובמבר 1979), עמ׳ 330–333.
 • ברקאי, עדה.  אל המרחק השחור : ההלך בשירת דוד פוגלמאזנים, כרך נ״א, גל׳ 2 (תמוז תש״ם, יולי 1980), עמ׳ 120–123.
 • גרודזנסקי, שלמה.  ללא יורשים דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ״ד בכסלו תש״ך, 25 בדצמבר 1959, עמ׳ 7 <הגיב על כך שרגא אבנרי במכתב למערכת – לעיל>
 • הכהן, אלישבע. מפרי עט הדעת. דעות עמודים, גל׳ 4 (1999), עמ׳ 32–33.
 • הנעמי, משה.  עולם המסורת בשירת דוד פוגל.  משא (מצורף ל׳למרחב׳), שנה 11, גל׳ 7 (א׳ באדר תשכ״א, 17 בפברואר 1961), עמ׳ א, ב.
 • הנעמי, משה.  על דוד פוגל ומאמרו בצרון, שנה כ״ו, כרך נ״א, חוב׳ א׳ (247) (תשרי-חשון תשכ״ה, אוקטובר 1964), עמ׳ 7–8 <הקדמה למאמרו של דוד פוגל ״לשון וסגנון בספרותנו הצעירה״, הרצאה שנשא פוגל במסעו לפולין בשנת 1931 ונתגלה בעזבונו>
 • זאבי, שושנה. הפואטיקה של חוויית הסף בשירה ובמוזיקה : ״השער האפל״ - דוד פוגל ואייל אדלר; ״הכרמל האי נראה״ - זלדה וינעם ליף; ״ציפור כלואה״ - יאיר הורוביץ ומנחם ויזנברג. פעימות: כתב עת למוזיקה ותרבות, גל׳ 3 (סתיו 2016), עמ׳ 157–187.
 • זירלר, וונדי.  יומן-רומן : היומנים הספרותיים של דוד פוגל וחוה שפירא.  הדור: השנתון העברי של אמריקה, תשע״א 2010, עמ׳ 58–69.
 • זך, נתן.  בעקבות משורר שנשכח : על דוד פוגל.  משא, כ״ה באלול תשי״ד, 23 בספטמבר 1954 <חזר ונדפס בספרו השירה שמעבר למלים : תיאוריה וביקורת 1954–1973 (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע״א 2011), עמ׳ 218–224>
 • זך, נתן.  ״לילה כבר שוכן שחור - - - ״  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י׳ בכסלו תש״ך, 11 בדצמבר 1959, עמ׳ 7, 8  <על שירת דוד פוגל>
 • זך, נתן.  גורלו המר של משורר רואה שחורות.  העולם הזה, גל׳ 2596 (ד׳ בסיוון תשמ״ז, 1 ביוני 1987), עמ׳ 26–27 (במדור ׳דף חדש׳) <הגיב על כך דן מירון ברשימתו ״מתי נחדל ׳לגלות׳ את פוגל״ - להלן>
 • זך, נתן.  בין חזון לאמת.  העולם הזה, גל׳ 2598 (כ׳ בסיון תשמ״ז, 17 ביוני 1987), עמ׳ 26–27 <תגובה לרשימתו של דן מירון ״מתי נחדל ׳לגלות׳ את פוגל״ - להלן>
 • זך, נתן.  על איקונה זבת-דם ואי-דיוקים דומים.  העולם הזה, גל׳ 2599 (כ״ז בסיון תשמ״ז, 24 ביוני 1987), עמ׳ 30–32 <תגובה לרשימתו של דן מירון ״מתי נחדל ׳לגלות׳ את פוגל״ - להלן>
 • זמורה, ישראל.  לשירתו של דוד פוגלדבר, כ״ט בסיון תשכ״ו, 17 ביוני 1966, עמ׳ 7 <הגיב על כך בעז ערפלי [בחתימת ״בעז אבי-עמית״] – להלן>
 • זנדבנק, שמעון.  פיכחון, בקורת ומידה נכונה.  ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, כ״ט בסיוון תשמ״ז, 26 ביוני 1987, עמ׳ 25 <תגובה לרשימתו של דן מירון ״מתי נחדל ׳לגלות׳ את פוגל״ - להלן>
 • זנדבנק, שמעון. דוד פוגל, גיאורג טראקל – והצבעים. בספרו שתי בריכות ביער : קשרים ומקבילות בין השירה העברית והשירה האירופית (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״ו 1976), עמ׳ 70–82.
 • חרמוני, מתן.  דוד פוגל. בתוך: תולדות הספרות העברית החדשה, כרך ג׳ / בעריכת מתן חרמוני, עדיה מנדלסון-מעוז, מי-טל נדלר (רעננה : למדא, ספרי האוניברסיטה הפתוחה, תשפ״ב 2022), עמ׳ 113–141 <כולל: תולדות חייו, פוגל המשורר, הפרוזה של פוגל: רומן וינאי, חיי נישואים, נוכח הים>
 • כ״ץ, בן-ציון [ב. כהין].  דוד פוגל (רשימת ביקורת).  עלים : לספרות ומלה חפשית, גל׳ 4 (סיון תרפ״ז), עמ׳ 28–32.
 • לאור, דן.  לאן הובלו העצורים? : על הפרק החסר בכרוניקת המלחמה של דוד פוגל. בתוך: ממרכזים למרכז : ספר נורית גוברין / ערך אבנר הולצמן (תל-אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, תשס״ה 2005), עמ׳ 385–411.
 • לאור, דן קם נתן זך ונגע בדוד פוגל, והתהפכה הקערה על פיה. הארץ, תרבות וספרות, י״ח בכסלו תשפ״א, 4 בדצמבר 2020, עמ׳ 1 <בשנת 1954, חמש שנים לפני שכתב את מאמרו המכונן בגנות שירת אלתרמן, פירסם נתן זך ב״משא״ מאמר שנועד להיות הפגזת ריכוך לקראת המתקפה הגדולה הזאת, בו פקח את עיני הקוראים לראות את סגולות שירתו המינורית, המאופקת, הבלתי חגיגית, של דוד פוגל, כאומר: לך לך אלתרמן ולמד כיצד כותבים שירה>
 • לוז, צבי.  אילן עתיק, שחוח : עיון משווה בשני שירים של דוד פוגל. בקורת ופרשנות, חוב׳ 11–12 (טבת תשל״ח, ינואר 1978), עמ׳ 141–149 <חזר ונדפס בספרו משוואות שיר : מסות על שירה ופרשנות השוואתית, תקופת התחיה (תל אביב : עקד, תשמ״א 1981), עמ׳ 112–120>
 • לוז, צבי.  בשורה אפלה : פרק מהחיבור ״היסוד הפילוסופי בשירה העברית״. מאזנים, כרך ע״ד, גל׳ 6 (2000), עמ׳ 27–31.
 • לוז, צבי.  ציר בין קטבים : דוד פוגל לעומת א״צ גרינברג.  בספרו: אור חוזר : מסות (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תש״ע 2010), עמ׳ 51–56.
 • מאירוביץ, דורית. לשמוע מחדש את רחש הגלים. שבו: כתב-עת לשירה, גל׳ 2 (1999), עמ׳ 127–131 <חזר ונדפס בספרה הנוף הוא הנפש : מסות ומאמרים על משוררים ושירה (תל אביב : קשב לשירה, תשע״ב 2011), עמ׳ 107–124>
 • מור, גלילה.  בין לשונו של דוד פוגל ללשונו של מאיר שלֵו באשר לתצורה ומשמעות.  בתוך: העברית שפה חיה, כרך ג׳ (2003), עמ׳ 221–240.
 • מזור, יאיר.  עיונים באחת מתופעות השיר ״המתגוון״: ״הדינמיקה החושפת״ (מקרא בשירים ״אל תירא ילדי״ ו״גדולים כברכות״ לדוד פוגל).  ראש : כתב-עת לשירה, גל׳ 4 (1979), עמ׳ 11–16.
 • מיכלי, ב.י.  פסילותיו הנמהרות של דוד פוגלמאזנים, כרך מ׳, גל׳ 3 (שבט תשל״ה, פברואר 1975), עמ׳ 197–203.
 • מיכלי, ב.י.  בשולי שירים אבודים לד. פוגלמאזנים, כרך מ״ז, גל׳ 1 (סיוון תשל״ח, יוני 1978), עמ׳ 10 <על שירים של דוד פוגל שנתגלו בארכיון גנזים>
 • מירון, דן.  מתי נחדל ׳לגלות׳ את פוגל.  ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, ה׳ בסיוון תשמ״ז, 2 ביוני 1987, עמ׳ 2–4 <תגובה לרשימתו של נתן זך ״גורלו המר של משורר רואה שחורות״ - לעיל> <חזר ונדפס בספרו הספריה הָעִוֶרֶת : פרוזה מעורבת, 1980–2005 (תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2005), עמ׳ 102–124> <הגיבו על כך נתן זך ברשימותיו ״בין חזון לאמת״ ו״על איקונה זבת-דם ואי-דיוקים דומים״ ב׳העולם הזה׳ - לעיל; ושמעון זנדבנק ברשימתו ״פיכחון, בקורת ומידה נכונה״ ב׳ידיעות אחרונות׳ - לעיל>
 • מירון, דן.  פולמוס שהסתאב ״בלי מורה-דרך, בלי משקפת ובלי מצפן״. ידיעות אחרונות, מוסף ׳7 לילות׳, ו׳ בתמוז תשמ״ז, 3 ביולי 1987, עמ׳ 22–23, 26; י״ג בתמוז תשמ״ז, 10 ביולי 1987, עמ׳ 21–22 <עוד בעניין דוד פוגל. הגיב על כך מנחם פרי בראיון עם זיסי סתוי ב׳ידיעות אחרונות׳, כ״ז בתמוז תשמ״ז, 24 ביולי 1987, עמ׳ 31>
 • מירון, דן.  שני תאריכים.  סימן קריאה, חוב׳ 22 (יולי 1991), עמ׳ 7–11 <על דוד פוגל במלאת 100 שנה להולדתו וגבריאל פרייל במלאת לו 80>
 • נתנאל, לילך.  זמן מנדלי : על ׳הפואטיקה של המרחק׳ החל בנוסח העברי של אברמוביץ ועד הרומן העברי-וינאי של פוגל. עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, כרך 26 (תשע״ו 2016), עמ׳ 280–300 *
 • ערפלי, בעז [בעז אבי-עמית]לרשימת י. זמורה על ד. פוגל.  דבר, כ״ז בתמוז תשכ״ו, 15 ביולי 1966, עמ׳ 8 <תגובה לרשימתו של ישראל זמורה – לעיל>
 • פגיס, דן. דוד פוגל: האיש ושירתו. מולד, כרך כ״ב, חוב׳ 189–190 (תמוז תשכ״ד, יולי 1964), עמ׳ 191–217.
 • פגיס, דן.  עוד שלושה שירים של דוד פוגלמאזנים, כרך כ״ד (מ״ז), גל׳ 3 (רעה) (שבט תשכ״ז, פברואר 1967), עמ׳ 179.
 • פינסקי, שמאי [פ. שמאי].  הרהורי בקרת העולם, שנה 9, גל׳ 8 (י״ג בכסלו תר״ף, 5 בדצמבר 1919), עמ׳ 4–5 <בעיקר עמ׳ 5> <ביקורת על שירי דוד פוגל שפורסמו בגיליון הראשון של מקלט (ניו יורק, תשרי תר״ף)>
 • פלאי, פינחס.  דוד פוגל – מוקדם ומאוחר : שלושה שירים שטרם נדפסו.  מאזנים, כרך נ״ב, גל׳ 2 (טבת תשמ״א, ינואר 1981), עמ׳ 121–125. 
 • פלק-פרץ, סמדר.  ״בובה שלך, הגידמת״ לדויד פוגל : פרשנות ומפתחות להוראת השירספרות ילדים ונוער, חוברת 135 (אלול תשע״ג, אוגוסט 2013), עמ׳ 51–64.
 • פנואלי, ש״י.  ד. פוגל – במלאות לו חמישים שנה.  גיליונות, גל׳ י״א (תש״א), עמ׳ 295–296.
 • פרידמן, דורית. המסת גבולות וקווי מתאר בשירת דוד פוגל - מיזוג או איון. עלי שיח, חוב׳ 49 (2002), עמ׳ 95–104.
 • צייטלין, אהרן.  דוד פוגל (לבואו)היום (ורשה), גל׳ 80 (ט׳ בניסן תרפ״ה, 3 באפריל 1925), עמ׳ 6.
 • צמח, עדי.  על שפת הכרך.  גזית, כרך יז, גל׳ ז-יב (199–204) (כסלו-אדר תש״ך, דצמבר 1959-מארס 1960), עמ׳ 115–117 <על שירו של דוד פוגל ״על שפת הכרך״. חזר ונדפס בספרו קריאה תמה : בספרות עברית בת המאה העשרים (ירושלים : מוסד ביאליק, תש״ן 1990), עמ׳ 209–216>
 • קומם, אהרן.  לפשר שירת האהבה של דוד פוגל עתון 77, שנה ו׳, גל׳ 32–33 (אדר-אייר תשמ״ב, מארס-מאי 1982), עמ׳ 2429.
 • קומם, אהרן.  גלגולי עזבונו של פוגל.  מעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, ה׳ בסיון תשמ״ג, 17 במאי 1983, עמ׳ 4–5.
 • קומם, אהרן.  האופל והפלא : נקודות האיזון בתפישת עולמו הפסימית של דוד פוגלבצרון, (סדרה חדשה), כרך ז׳, גל׳ 27–28 (357–358) (תשרי-טבת תשמ״ו, דצמבר 1985), עמ׳ 53–67.
 • קומם, אהרן.  הפנתיאיזם הפוגלי והניחום בתוככי האדםבצרון (סדרה חדשה), כרך ח׳, גל׳ 29–30 (359–360) (שבט-ניסן תשמ״ו, אפריל 1986), עמ׳ 46–58.
 • קורמן, נירית.  ״אֶתְרַקֵּם בַּחֲלוֹמֵךְ הַבְּתוּלִי, הַצָּחוֹר״ : עקבות ארוטיקה ולאומיות בלשונו של דוד פוגל.  תיאוריה וביקורת, חוב׳ 46 (קיץ 2016), עמ׳ 117–141.
 • קורמן, נירית.  יצירתו הנשית של דוד פוגל מאזנים, כרך צ׳, גל׳ 4 (חשון תשע״ז, אוקטובר 2016), עמ׳ 68–75.
 • קשת, ישורון.  בזכרי את דוד פוגל. מאזנים, כרך ל״ה, גל׳ 2 (תמוז תשל״ב, יולי 1972), עמ׳ 165–166.
 • רובינשטיין, בלהה.  דוד פוגל - זמר חרישי נשמע למרחק : פרשת חיים עגומה של משורר מופלא.  בספרה: שירים ומה שביניהם : על משוררים ושירים בתכנית הלימודים החדשה לבית הספר העל-יסודי (תל-אביב : עם עובד, תשס״ג 2003), חלק ב, עמ׳ 113–121 <כולל דיון בשיריו: ״לאט עולים סוסי״, ״בלילות הסתו״, ״בנטות היום״ ו״עיני תרה אל הגשר״>
 • ריבנר, טוביה.  קריאה בשיר מאזנים, כרך כ״ט, גל׳ 2 (תמוז תשכ״ט, יולי 1969), עמ׳ 95–100 <בעיקר עמ׳ 97–98>
 • שביט, עוזי.  בין שלונסקי לפוגל.  הספרות, כרך ד׳, חוב׳ 2 (אפריל 1973, תשל״ג), עמ׳ 251–257.
 • שביט, עוזי.  ראשית הריתמוס החופשי העברי וזיקתו לריתמוס החופשי הגרמני : לסוגיית הריתמוס של שירי פוגל.  ספר יצחק בקון : פרקי ספרות ומחקר / ערך אהרן קומם (באר-שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשנ״ב 1992), עמ׳ 91–97.
 • שוורץ, יעל.  כל ברקי צבעונים : תבניות הצבעים בשירת דוד פוגל וקישריהן עם תבניות אחרות.  סימן קריאה: רבעון מעורב לספרות, חוב׳ 1 (ספטמבר 1972), עמ׳ 76–108
 • שמיר, לילי. המציאות שאחרי המציאות : על שני שירים של דוד פוגל. עתון 77, גל׳ 296–297 (טבת תשס״ה, דצמבר 2004), עמ׳ 18–24; גל׳ 298 (שבט תשס״ה, ינואר 2005), עמ׳ 16–24 <על השירים ״בלילות הסתיו״ ו״דרך יערות״ של דוד פוגל>
 • שמיר, לילי.  ״המציאות שאחרי המציאות״ בשירת דוד פוגל.  בספרה (בשיתוף יוסי לב): מסע אל האַין : תאוריית האישיות של שלמה גיורא שוהם והשתקפויותיה בספרות ובהגות (תל אביב : רמות, אוניברסיטת תל-אביב, תשס״ז 2007), עמ׳ 119–149.
 • Abramson, Glenda.  Poet of the Dark Gate : the poetry of David Vogel.  In: Jewish Book Annual, vol. 50 (1992-1993 / 5753), pp. 128-142.
 • Abramson, Glenda. Two Telushim of Vienna : Gershon Shofman and David Vogel.  In her: Hebrew writing of the First World War (London : Vallentine Mitchell, 2008), pp. 228-258.
 • Abramson, Glenda. Vogel and the City.  In: The Russian Jewish Diaspora and European Culture, 1917-1937 / edited by Jörg Schulte, Olga Tabachnikova, Peter Wagstaff (Leiden ; Boston : Brill, 2012), pp. 37-54.
 • Bar-El, Judith. ״And I am missing״ : the basic semantic structure of David Vogel׳s poems. Modern Hebrew Literature, vol. 12, nos. 1-2 (1986), pp. 9-16.
  נוסח עברי נדפס בספרה:  ברכות של קטיפה : מסות ומחקרים על הספרות העברית החדשה / עורכים מתי הוס, חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס״ט 2009), עמ׳ 175–186.
 • Goren, Shiri.  Writing on the verge of catastrophe : David Vogel׳s last work of prose.  In:  Choosing Yiddish : new frontiers of language and culture / edited by Lara Rabinovitch, Shiri Goren and Hannah S. Pressman (Detroit : Wayne State University Press, 2013), pp. 29-45. *
 • Mazor, Yair. Come down, deadly night, and end our hounding, haunting torment : the poems ״Don׳t be afraid, my child״ and ״At the attic״ by David Fogel. פסיפס, גל׳ 72 (סתיו-חורף תשס״ט, 2008–2009), עמ׳ 45–56.
 • Nethanel, Lilach.  W ווייכערט מיט:  à propos du roman inédit de David Vogel en yiddishYod: revue des études hébraïques et juives, num. 16 (2011), pp. 61-81.
 • Shaked, Gershon. David Vogel: a Hebrew novelist in Vienna. in: Austrians and Jews in the Twentieth Century : from Franz Joseph to Waldheim / edited by Robert S. Wistrich (New York : St. Martin׳s Press, 1992), pp. 97-111 <also published in The New Tradition : essays on Modern Hebrew literature / Gershon Shaked (Cincinnati : Hebrew Union College Press, 2006), pp. 309-324>
על ״לפני השער האפל״ על ״בבית המרפא״
 • ברונובסקי, יורם.  משחקי אהבה ומוות. הארץ, תרבות וספרות, 10 בינואר 1975 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ׳ 137–142>
 • היימאן, אליעזר.  עם שירת הקץ.  נתיבות : דו-שבועון לעניני החיים, הספרות, התרבות והנוער, שנה ג׳, גל׳ 3–4 (29–30) (י״ד באדר תרפ״ח, 6 למארס 1928), עמ׳ 10.
 • מירן, ראובן.  ספר: ״בבית המרפא״ מאת דוד פוגל.  הארץ, גלריה, י״א באלול תשס״ח, 11 בספטמבר 2008, עמ׳ 12.
 • ניב, טל.  סיבולת לב-ריאההארץ, מוסף ספרים, גל׳   (כ״ג בתשרי תשס״ט, 22 באוקטובר 2008), עמ׳ 6.
 • עוז, גליה.  רפואה שלמה.  ידיעות אחרונות, 7 לילות, כ״א באב תשס״ח, 22 באוגוסט 2008, עמ׳ 23.
 • צמח, שלמה [ש.צ.].  בבית המרפא.  מאזנים, שנה ראשונה, גל׳ ט (ז׳ באייר תרפ״ט, 17 במאי 1929), עמ׳ 12–13.
על ״חיי נישואים״ על המחזה ״חיי נישואים״ המבוסס על ספרו של דוד פוגל
 • בר-יעקב, שי. נישואים בבני אדם.  ידיעות אחרונות, 7 לילות, ז׳ באדר ב׳ תשס״ח, 14 במארס 2008, עמ׳ 20 <על העיבוד לתיאטרון של דליה שימקו לספר של דוד פוגל: ״חיי נישואים״>
על ״נוכח הים״
 • א. ר.  ״נוכח הים״.  קשת, שנה י״ז, חוב׳ א (סה) (1974), עמ׳ 157.
 • ארבל, מיכל. ״בבת אחת נמצאת תלוש משום מקום מסוים שצורתו קבועה בנפש ועומדת״.  הארץ, מוסף ספרים, גל׳ 652 (י״ט באב תשס״ה, 24 באוגוסט 2005), עמ׳ 6.
 • בן-עזר, אהוד.  עם הסיפורת של דוד פוגל.  על המשמר, ז׳ באב תשל״ד, 26 ביולי 1974, עמ׳ 5.
 • ברונובסקי, יורם. צבע הנפש.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך ל״ט, גל׳ 5 (1974), עמ׳ 342–345 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ׳ 143–147>
 • חבר, חנן.
 • גלסנר, אריק. עונג רב עוצמה. מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, ז׳ באב תשס״ה, 12 באוגוסט 2005, עמ׳ 26.
 • כהן, איילת. להיאבק בין הגלים.  מקור ראשון, שבת, ג׳ באב תשס״ו, 28 ביולי 2006, עמ׳ 6 <״ההנגדה ב׳נוכח הים׳ בין עומק הים לרדידות האדמה הופכת גם את הקורא לדמות סיפורית הנחבטת ללא הרף במאבקה על הקיום״>
 • עבאדי, עדינה.  עיצוב מרחב-זמן בנובלה ״נוכח הים״ לדוד פוגל. בתוך: העברית שפה חיה : קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים בעקבות כנס אורנים תשס״ד / עורכים, רינה בן-שחר וגדעון טורי (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד : המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע״ש פורטר – אוניברסיטת תל-אביב), כרך ד׳ (2006), עמ׳ 307–325.
 • פישר, זהבה.  הים, הסמל והממשות.  מקור ראשון, שבת, ג׳ באב תשס״ו, 28 ביולי 2006, עמ׳ 5, 7.
 • שמיר, לילי.  איזו מן חופשה.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - ספרות, ז׳ באב תשס״ה, 12 באגוסט 2005, עמ׳ 29.
 • Abadi, Adina.  Landscape versus Time in the novella Facing the Sea by David Fogel (Vogel). Revue Européenne des Etudes Hébraïques, no. 19 (2017), pp. 130-152.
על ״כל השירים״ (מהדורת 1972) על ״כל השירים״ (מהדורת 1998)
 • ברונובסקי, יורם. קולו של דוד פוגל: שירה. הארץ, תרבות וספרות, י״ט באייר תשנ״ח, 15 במאי 1998, עמ׳ ד 2.
 • לאור, יצחק.  עד תעבור הספינה השחורה.  הארץ, תרבות וספרות, ב׳ בתמוז תשנ״ח, 26 ביוני 1998, עמ׳ ב 14.
 • מאירוביץ, דורית.  נוף האימה.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - תרבות, ספרות, אמנות, ו׳ באלול תשנ״ח, 28 באוגוסט 1998, עמ׳ 27–28.
על ״רומן וינאי״
על הסרט הדוקומנטרי ״איבד פוגל את פוגל״
על ״אהבה עד כלות״
קישורים:

OpenLibrary – OL170007A Wikidata – Q79071 J9U – 987007303232605171 NLI – 000157801 LC – n83300309 VIAF – 71416423
עודכן לאחרונה: 25 במאי 2022

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף