דוד פוגל (1891־1944)

 <בהכנה>

David Vogel

דוד פוגל נולד בסטנוב שבפודוליה בז' באייר תרנ"א, 15 במאי 1891. משנת 1912 עד 1925 ישב ישיבת-קבע בווינה ולאחר מכן עבר לפריז. משנת 1917 התחיל לפרסם בעיתונות העברית שירים ליריים קטנים, רובם חרוזים לבנים, שעוררו תמיד תשומת-לב. ב-1923 יצא לאור ספרו "לפני השער האפל", קובץ שירים. את כוחו בפרוזה הראה פוגל לראשונה בתרגומו את "הכופר מסואנה" להויפטמן. אשתו הראשונה לקתה בשחפת, וגם אצלו נתגלו ב-1920 סימני המחלה. בשנת 1919 עלה ארצה אך הוא לא התאקלם בה וכעבור שנה שב לאירופה לסיבוב הרצאות על "לשון וסיגנון בספרות העברית החדשה". הגורל שהיה מנת-חלקו בשנות מלחמת העולם הראשונה (מחנות-הסגר ורעב) פקד אותו גם בשנות מלחמת העולם השנייה בהיותו בצרפת; אשתו השנייה ובתו ניצלו, אך דוד פוגל נעצר, בהיותו נתין זר, בידי המשטרה הצרפתית של ווישי. וכשתפסו הנאצים את כל צרפת בסוף 1942 עוד ראוהו בחיים. על אחריתו ישנן ידיעות-שמועות שונות וסותרות. על כל-פנים בתחילת 1944 מצאו הנאצים את דוד פוגל בהוטוויל (שבדרום-צרפת, שם שהתה אשתו בבית-מרפא לחולי-שחפת), הוציאוהו משם ושלחוהו כנראה למחנה השמדה.
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה, ithl]

ספריו:

 • לפני השער האפל : שירים (וינה : מחר, 1923)
 • בבית המרפא : ספור (ירושלם : מצפה, תרפ"ח)
 • חיי נשואים : רומן (ירושלים - תל אביב : מצפה, תר"ץ, 1929־1930)
 • כל השירים / מלוקטים בצירוף מבוא ומקורות בידי דן פגיס (תל-אביב : אגודת הסופרים על ידי הוצאת מחברות לספרות, תשכ"ו) <כולל ביבליוגרפיה של מאמרים ורשימות על דוד פוגל ועל יצירתו>
 • כל השירים / מלוקטים בצירוף מבוא ומקורות בידי דן פגיס (תל אביב : אגודת הסופרים העברים - הקיבוץ המאוחד, תשל"ב 1971) <מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת> <כולל רשימה של "מאמרים ורשימות על דוד פוגל ועל יצירתו">
 • נוכח הים : נובלה (תל אביב : מ' ניומן : ספרי סימן קריאה, תשל"ד)
 • בבית המרפא (תל-אביב : משרד הבטחון, ההוצאה לאור : ספריית תרמיל, תשל"ה 1974)
 • לעבר הדממה : שירים / ערוכים בצירוף מבוא ונספחים על ידי אהרן קומם (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג 1983)
 • חיי נישואים : רומאן (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז 1986)
 • תחנות כבות : נובלות, רומאן, סיפור, יומן (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תש"ן 1990)
 • כל השירים (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1998) <עריכה, אהרן קומם>
 • נוכח הים : נובלה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה, תשס"ה 2005)
 • בבית המרפא : נובלה (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשס"ח 2008) <עורך הספר - מנחם פרי ; עוזרת לעורך - מירי צפריר>
 • רומן וינאי (תל-אביב : עם עובד, תשע"ב 2012) <אחרית דבר מאת לילך נתנאל>
 • לפני השער האפל : שירים (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"ב 2012) <הדפסה פקסימילית של מהד' ראשונה, וינה 1923>

תרגום:

 • הכופר מסואנה / גרהרט הויפטמן (ורשה : שטיבל, תרפ"ג)

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • בקון, יצחק.  דוד פוגל המשורר כאמן "נסתר" (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2005)
 • נתנאל, לילך.  כתב ידו של דוד פוגל : מחשבת הכתיבה (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ב 2012)
  תוכן הענינים
 • קומם, אהרן. האופל והפלא : עיונים ביצירתו של דוד פוגל (חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, תשס"א 2001)
 • רייך, דנה.  מבט סמנטי על לשון השירה של לאה גולדברג ודוד פוגל (תל-אביב, 2007) <עבודת גמר לתואר "מוסמך". אוניברסיטת תל-אביב, 2007>
 • שמיר, לילי.  היפרדות ואיחוד בשירת דוד פוגל (רמת גן, תשס"א 2000) <דיסרטציה--אוניברסיטת בר-אילן, תשס"א 2000>
 • David Fogel (1891-1944) and the emergence of Hebrew modernism / edited by Michael Gluzman, Chana Kronfeld, and Eric Zakim (Baltimore, Maryland : Johns Hopkins University Press, 1993) (Prooftexts : a journal of Jewish literary history, vol. 13, no. 1, January 1993)
  התוכן
  • Robert Alter: - Fogel and the forging of a Hebrew self (pp. 3-13)
  • David Fogel: - Language and style in our young literature (1931) (pp. 15-20)
  • Michael Gluzman: - Unmasking the politics of simplicity in modernist Hebrew poetry : rereading David Fogel (pp. 21-43)
  • Chana Kronfeld: - Fogel and modernism : a liminal moment in Hebrew literary history (pp. 45-63)
  • Uzi Shavit: - David Fogel and Hebrew free verse : Is there a Fogelian nusaḥ in Hebrew poetry? (pp. 65-86)
  • Naomi Seidman: - "It is you I speak from within me" : David Fogel's poetics of the feminine voice (pp. 87-102)
  • Eric Zakim: - Between fragment and authority in David Fogel's (Re)presentation of subjectivity (pp. 103-124)
מאמרים:
 • בן-מנחם, משה.  מעבר לשער האפל : לדמותו של דוד פוגל ז"ל.  בתוך: אנך : במה לספרות מחשבה ואמנות, כרך א' (ניסן תשי"ד), עמ' 200־216 <חזר ונדפס בספרו בנתיב האור : מסות, רשימות ודברי-בקרת (תל אביב : יבנה, תשכ"ט 1969), עמ' 327־341>
 • בר-אל, יהודית.  ואנכי אינני : מבנה העומק הסמנטי בשירת דוד פוגל.  בספרה:  ברכות של קטיפה : מסות ומחקרים על הספרות העברית החדשה / עורכים מתי הוס, חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ט 2009), עמ' 175־186 <פורסם לראשונה באנגלית - ראה להלן>
 • בר-יוסף, חמוטל.  על "בעלייה" של דוד פוגל. בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים,  2006), עמ' 44־46 <שודר ברדיו בשנת 1962 בסדרה "לא לבחינות">
 • בר-יוסף, חמוטל.  "סתווים רחוקים" של דוד פוגל.  ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, 15 בדצמבר 1967, עמ' 16 <כונס בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים,  2006), עמ' 47־49>
 • ברקאי, עדה.  דוד פוגל - שלושה שירי קיץ.  מאזנים, כרך מ"ט, גל' 6 (חשון תש"ם, נובמבר 1979), עמ' 330־333.
 • הכהן, אלישבע. מפרי עט הדעת. דעות עמודים, גל' 4 (1999), עמ' 32־33.
 • זאבי, שושנה. הפואטיקה של חוויית הסף בשירה ובמוזיקה : "השער האפל" - דוד פוגל ואייל אדלר; "הכרמל האי נראה" - זלדה וינעם ליף; "ציפור כלואה" - יאיר הורוביץ ומנחם ויזנברג. פעימות: כתב עת למוזיקה ותרבות, גל' 3 (סתיו 2016), עמ' 157־187.
 • זירלר, וונדי.  יומן-רומן : היומנים הספרותיים של דוד פוגל וחוה שפירא.  הדור: השנתון העברי של אמריקה, תשע"א 2010, עמ' 58־69.
 • זך, נתן.  בעקבות משורר שנשכח : על דוד פוגל.  למרחב, כ"ה באלול תשי"ד, 23 בספטמבר 1954 <חזר ונדפס בספרו השירה שמעבר למלים : תיאוריה וביקורת 1954־1973 (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011), עמ' 218־224>
 • זך, נתן.  "לילה כבר שוכן שחור - - - "  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י' בכסלו תש"ך, 11 בדצמבר 1959, עמ' 7, 8  <על שירת דוד פוגל>
 • זך, נתן.  גורלו המר של משורר רואה שחורות.  העולם הזה, גל' 2596 (ד' בסיוון תשמ"ז, 1 ביוני 1987), עמ' 26־27 (במדור 'דף חדש') <הגיב על כך דן מירון ברשימתו "מתי נחדל 'לגלות' את פוגל" - להלן>
 • זך, נתן.  בין חזון לאמת.  העולם הזה, גל' 2598 (כ' בסיון תשמ"ז, 17 ביוני 1987), עמ' 26־27 <תגובה לרשימתו של דן מירון "מתי נחדל 'לגלות' את פוגל" - להלן>
 • זך, נתן.  על איקונה זבת-דם ואי-דיוקים דומים.  העולם הזה, גל' 2599 (כ"ז בסיון תשמ"ז, 24 ביוני 1987), עמ' 30־32 <תגובה לרשימתו של דן מירון "מתי נחדל 'לגלות' את פוגל" - להלן>
 • זנדבנק, שמעון.  פיכחון, בקורת ומידה נכונה.  ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, כ"ט בסיוון תשמ"ז, 26 ביוני 1987, עמ' 25 <תגובה לרשימתו של דן מירון "מתי נחדל 'לגלות' את פוגל" - להלן>
 • זנדבנק, שמעון. דוד פוגל, גיאורג טראקל – והצבעים. בספרו שתי בריכות ביער : קשרים ומקבילות בין השירה העברית והשירה האירופית (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ו 1976), עמ' 70־82.
 • לאור, דן.  לאן הובלו העצורים? : על הפרק החסר בכרוניקת המלחמה של דוד פוגל. בתוך: ממרכזים למרכז : ספר נורית גוברין / ערך אבנר הולצמן (תל-אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ה 2005), עמ' 385־411.
 • לוז, צבי.  לפני השער האפל : עיון בשיריו של דוד פוגל.  מולד, כרך כב (תשכ"ד), עמ' 218־224.
 • לוז, צבי.  אילן עתיק, שחוח : עיון משווה בשני שירים של דוד פוגל. בקורת ופרשנות, חוב' 11־12 (טבת תשל"ח, ינואר 1978), עמ' 141־149 <חזר ונדפס בספרו משוואות שיר : מסות על שירה ופרשנות השוואתית, תקופת התחיה (תל אביב : עקד, תשמ"א 1981), עמ' 112־120>
 • לוז, צבי.  בשורה אפלה : פרק מהחיבור "היסוד הפילוסופי בשירה העברית". מאזנים, כרך ע"ד, גל' 6 (2000), עמ' 27־31.
 • לוז, צבי.  ציר בין קטבים : דוד פוגל לעומת א"צ גרינברג.  בספרו: אור חוזר : מסות (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תש"ע 2010), עמ' 51־56.
 • מאירוביץ, דורית. לשמוע מחדש את רחש הגלים. שבו: כתב-עת לשירה, גל' 2 (1999), עמ' 127־131 <חזר ונדפס בספרה הנוף הוא הנפש : מסות ומאמרים על משוררים ושירה (תל אביב : קשב לשירה, תשע"ב 2011), עמ' 107־124>
 • מזור, יאיר.  עיונים באחת מתופעות השיר "המתגוון": "הדינמיקה החושפת" (מקרא בשירים "אל תירא ילדי" ו"גדולים כברכות" לדוד פוגל).  ראש : כתב-עת לשירה, גל' 4 (1979), עמ' 11־16.
 • מיכלי, ב.י.  בשולי שירים אבודים לד. פוגלמאזנים, כרך מ"ז, גל' 1 (סיוון תשל"ח, יוני 1978), עמ' 10 <על שירים של דוד פוגל שנתגלו בארכיון גנזים>
 • מירון, דן.  מתי נחדל 'לגלות' את פוגל.  ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, ה' בסיוון תשמ"ז, 2 ביוני 1987, עמ' 2־4 <תגובה לרשימתו של נתן זך "גורלו המר של משורר רואה שחורות" - לעיל> <חזר ונדפס בספרו הספריה הָעִוֶרֶת : פרוזה מעורבת, 1980־2005 (תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2005), עמ' 102־124> <הגיבו על כך נתן זך ברשימותיו "בין חזון לאמת" ו"על איקונה זבת-דם ואי-דיוקים דומים" ב'העולם הזה' - לעיל; ושמעון זנדבנק ברשימתו "פיכחון, בקורת ומידה נכונה" ב'ידיעות אחרונות' - לעיל>
 • מירון, דן.  פולמוס שהסתאב "בלי מורה-דרך, בלי משקפת ובלי מצפן". ידיעות אחרונות, מוסף '7 לילות', ו' בתמוז תשמ"ז, 3 ביולי 1987, עמ' 22־23, 26; י"ג בתמוז תשמ"ז, 10 ביולי 1987, עמ' 21־22 <עוד בעניין דוד פוגל. הגיב על כך מנחם פרי בראיון עם זיסי סתוי ב'ידיעות אחרונות', כ"ז בתמוז תשמ"ז, 24 ביולי 1987, עמ' 31>
 • מירון, דן.  שני תאריכים.  סימן קריאה, חוב' 22 (יולי 1991), עמ' 7־11 <על דוד פוגל במלאת 100 שנה להולדתו וגבריאל פרייל במלאת לו 80>
 • נתנאל, לילך.  זמן מנדלי : על 'הפואטיקה של המרחק' החל בנוסח העברי של אברמוביץ ועד הרומן העברי-וינאי של פוגל. עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, כרך 26 (תשע"ו 2016), עמ' 280־300 *
 • פגיס, דן. דוד פוגל: האיש ושירתו. מולד, כרך כב (תשכ"ד), עמ' 191־217.
 • פרידמן, דורית. המסת גבולות וקווי מתאר בשירת דוד פוגל - מיזוג או איון. עלי שיח, חוב' 49 (2002), עמ' 95־104.
 • צמח, עדי.  על שפת הכרך.  גזית, כרך יז, גל' ז-יב (199־204) (כסלו-אדר תש"ך, דצמבר 1959-מארס 1960), עמ' 115־117 <על שירו של דוד פוגל "על שפת הכרך". חזר ונדפס בספרו קריאה תמה : בספרות עברית בת המאה העשרים (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ן 1990), עמ' 209־216>
 • קומם, אהרן.  גלגולי עזבונו של פוגל.  מעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, ה' בסיון תשמ"ג, 17 במאי 1983, עמ' 4־5.
 • קורמן, נירית.  "אֶתְרַקֵּם בַּחֲלוֹמֵךְ הַבְּתוּלִי, הַצָּחוֹר" : עקבות ארוטיקה ולאומיות בלשונו של דוד פוגל.  תיאוריה וביקורת, חוב' 46 (קיץ 2016), עמ' 117־141.
 • רובינשטיין, בלהה.  דוד פוגל - זמר חרישי נשמע למרחק : פרשת חיים עגומה של משורר מופלא.  בספרה: שירים ומה שביניהם : על משוררים ושירים בתכנית הלימודים החדשה לבית הספר העל-יסודי (תל-אביב : עם עובד, תשס"ג 2003), חלק ב, עמ' 113־121 <כולל דיון בשיריו: "לאט עולים סוסי", "בלילות הסתו", "בנטות היום" ו"עיני תרה אל הגשר">
 • שביט, עוזי.  ראשית הריתמוס החופשי העברי וזיקתו לריתמוס החופשי הגרמני : לסוגיית הריתמוס של שירי פוגל.  ספר יצחק בקון : פרקי ספרות ומחקר / ערך אהרן קומם (באר-שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשנ"ב 1992), עמ' 91־97.
 • שורץ, יעל.  כל ברקי צבעונים : תבניות הצבעים בשירת דוד פוגל וקישריהן עם תבניות אחרות.  סימן קריאה: רבעון מעורב לספרות, חוב' 1 (ספטמבר 1972), עמ' 76־108
 • שמיר, לילי. המציאות שאחרי המציאות : על שני שירים של דוד פוגל. עתון 77, גל' 296־297 (טבת תשס"ה, דצמבר 2004), עמ' 18־24; גל' 298 (שבט תשס"ה, ינואר 2005), עמ' 16־24 <על השירים "בלילות הסתיו" ו"דרך יערות" של דוד פוגל>
 • שמיר, לילי.  "המציאות שאחרי המציאות" בשירת דוד פוגל.  בספרה (בשיתוף יוסי לב): מסע אל האַין : תאוריית האישיות של שלמה גיורא שוהם והשתקפויותיה בספרות ובהגות (תל אביב : רמות, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ז 2007), עמ' 119־149.
 • Abramson, Glenda. Two Telushim of Vienna : Gershon Shofman and David Vogel.  In her: Hebrew writing of the First World War (London : Vallentine Mitchell, 2008), pp. 228-258.
 • Bar-El, Judith. "And I am missing" : the basic semantic structure of David Vogel's poems. Modern Hebrew Literature, vol. 12, nos. 1-2 (1986), pp. 9-16.
  נוסח עברי נדפס בספרה:  ברכות של קטיפה : מסות ומחקרים על הספרות העברית החדשה / עורכים מתי הוס, חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ט 2009), עמ' 175־186.
 • Mazor, Yair. Come down, deadly night, and end our hounding, haunting torment : the poems "Don't be afraid, my child" and "At the attic" by David Fogel. פסיפס, גל' 72 (סתיו-חוף תשס"ט, 2008־2009), עמ' 45־56.
 • Nethanel, Lilach.  W ווייכערט מיט: A propos du roman inédit de David Vogel en yiddish.  Yod: revue des études hébraïques et juives, num. 16 (2011), pp. 61-81.
 • Shaked, Gershon. David Vogel: a Hebrew novelist in Vienna. in: Austrians and Jews in the Twentieth Century : from Franz Joseph to Waldheim / edited by Robert S. Wistrich (New York : St. Martin's Press, 1992), pp. 97-111 <also published in The New Tradition : essays on Modern Hebrew literature / Gershon Shaked (Cincinnati : Hebrew Union College Press, 2006), pp. 309-324>
על "בבית המרפא" על "נוכח הים"
 • ארבל, מיכל. "בבת אחת נמצאת תלוש משום מקום מסוים שצורתו קבועה בנפש ועומדת".  הארץ, מוסף ספרים, גל' 652 (י"ט באב תשס"ה, 24 באוגוסט 2005), עמ' 6.
 • ברונובסקי, יורם. צבע הנפש.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך ל"ט, גל' 5 (1974), עמ' 342־345 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 143־147>
 • גלסנר, אריק. עונג רב עוצמה. מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, ז' באב תשס"ה, 12 באוגוסט 2005, עמ' 26.
 • כהן, איילת. להיאבק בין הגלים.  מקור ראשון, שבת, ג' באב תשס"ו, 28 ביולי 2006, עמ' 6 <"ההנגדה ב'נוכח הים' בין עומק הים לרדידות האדמה הופכת גם את הקורא לדמות סיפורית הנחבטת ללא הרף במאבקה על הקיום">
 • עבאדי, עדינה.  עיצוב מרחב-זמן בנובלה "נוכח הים" לדוד פוגל. בתוך: העברית שפה חיה : קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים בעקבות כנס אורנים תשס"ד / עורכים, רינה בן-שחר וגדעון טורי (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד : המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר – אוניברסיטת תל-אביב), כרך ד' (2006), עמ' 307־325.
 • פישר, זהבה.  הים, הסמל והממשות.  מקור ראשון, שבת, ג' באב תשס"ו, 28 ביולי 2006, עמ' 5, 7.
 • שמיר, לילי.  איזו מן חופשה.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - ספרות, ז' באב תשס"ה, 12 באגוסט 2005, עמ' 29.
על "חיי נישואים"
 • בר-יוסף, חמוטל. "חיי נישואים" ולידה בוינה. ידיעות אחרונות, תרבות ספרות אמנות, ט' באייר תשמ"ז, 8 במאי 1987, עמ' 20, 25; ט"ז באייר תשמ"ז, 15 במאי 1987, עמ' 23, 25 <כונס בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים,  2006), עמ' 170־182>
 • ברונובסקי, יורם. האשה הערפד, הגבר השפן. הארץ, תרבות וספרות, ט"ו בסיון תשמ"ז, 12 ביוני 1987, עמ' ב 8 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 148־153>
 • י. ג.  "חיי נשואים", רומן מאת דוד פוגלמאזנים (שבועון), שנה ב', גל' 7 (נ"ז) (כ"ג בסיון תר"ץ, 19 ביוני 1930), עמ' 12־13.
 • כהן, אדיר.  אהבה אובססיבית וייסורי הבגידה : "חיי נישואים" לדוד פוגל.  בספרו: אדם, חווה והנחש : ריבוי הפנים של פרשות מחוץ לנישואים (אבן יהודה : אמציה, 2011), עמ' 352־356.
 • מוקד, גבריאל.  "חיי נשואים" של ד. פוגל.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י"ב באדר א' תשכ"ב, 16 בפברואר 1962, עמ' 8.
 • Pinhas-Delpuech, Rosie. Écrire l'Europe en hébreu : "Vie conjugale" de David Vogel.  Les cahiers du judaïsme, num. 23 (sommaire 2008), pp. 48-53.
על "כל השירים" (מהדורת 1998)
 • ברונובסקי, יורם. קולו של דוד פוגל: שירה. הארץ, תרבות וספרות, י"ט באייר תשנ"ח, 15 במאי 1998, עמ' ד 2.
 • מאירוביץ, דורית.  נוף האימה.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - תרבות, ספרות, אמנות, ו' באלול תשנ"ח, 28 באוגוסט 1998, עמ' 27־28.
על "רומן וינאי"
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 6 ביולי 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף