שלמה גרודזנסקי (1904־1972)

<בהכנה>

Shlomo Grodzensky

שלמה גרודזנסקי נולד בכ' בכסלו תרס"ה, 28 בנובמבר 1904 בהורדנה (כיום בבלארוס). למד ב"חדר מתוקן" ובמקצת גם בישיבה. בהיותו בן 12, ב-1916, היגר עם אמו לארצות הברית (אביו כבר היה שם מקודם) ועבד שם כפועל בבתי-חרושת. עלה ארצה ב-1924 ועבד במושבות וכן היה חבר קבוצת "מעבר" בפתח-תקוה, ב-1925 חזר לארצות הברית. בשנים 1932־1951 היה מעורכי השבועון היידי של תנועת פועלי-ציון באמריקה: דער אידישער קעמפער (יחד עם חיים גרינברג). ב-1951 עלה ארצה להשתקע. תחילה היה עורך העיתון היומי "הדור" ובשנים 1952־1957 עורך הוצאת הספרים "עם עובד". מ-1958 היה חבר מערכת העיתון "דבר". פירסם מסות ביקורת בענייני ספרות ומאמרים פובליציסטיים בעתונות וכתבי-עת בארץ. ערך, יחד עם עזרא זוסמן, את כתב העת "אכסניה" (תשט"ו) ומאז 1962 ערך את הדו-ירחון אמות, שיצא לאור בתמיכת "הועד היהודי האמריקני". אף ערך את אסופת שיריו של חיים לנסקי "מעבר לנהר ליתי".  בערוב ימיו הגיש תוכנית רדיו אישית משלו בגלי צה"ל.
[מקורות: קרסל, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, לעקסיקאָן פון יידיש-שרייבערס, Yiddish Leksikon, ויקיפדיה]

ספריו:

 • געקליבענע שריפטן (תל-אביב : פארלאג י.ל. פרץ, תשל"ד 1973)
 • אוטוביוגראפיה של קורא : מסות ורשימות על ספרות (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ה) <ליקטו והביאו לדפוס שמעון זנדבנק ואברהם יבין>
 • על כל פנים : שיחות רדיו, 1969־1972 (תל-אביב : עם עובד, תשל"ה 1975) <הביאו לדפוס שמעון זנדבנק ואברהם יבין>
 • תשומת לב : מאמרים ורשימות בענייני חברה (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ו) <ליקטו והביאו לדפוס שמעון זנדבנק ואברהם יבין>

עריכה:

 • יוסף חיים ברענער : פון זיין לעבן און שאַפן : זאַמלבוך צום צוואַנציקסטן יאָרצייט / רעדאַקטירט פון שלמה גראָדזענסקי (ניו-יאָרק : י.ח. ברענער צווייג 169 אידיש נאַציאָנאַלער אַרבעטער פאַרבאַנד, 1941)
 • חיים אַרלאָזאָראָוו בוך : צו זיין צענטן יאָרצייט / רעדאַגירט פון שלמה גראָדזענסקי (דעטראָיט : חיים אַרלאָזאָראָוו צווייג (137) אידיש נאַציאָנאַלער אַרבעטער-פאַרבאַנד, 1944)
 • אמות : דו-ירחון לענייני חברה וספרות / העורך - שלמה גרודזנסקי (תל-אביב, תשכ"ב-
על המחבר ויצירתו:

 • ספרי שלמה גרודזנסקי <רשימה ביבליוגרפית> שדמות: במה לתנועה הקיבוצית, חוב' ע"ה (תש"ם), עמ' 168.
 • באר, חיים. עין הקורא. דבר, דבר השבוע, 29 באפריל 1988, עמ' 8־9 <מאמר מן הסדרה: מזכרונותיה של תולעת ספרים, הדן בקשרים וביחסים הספרותיים בין שלמה גרודזנסקי ודן מירון>
 • ברונובסקי, יורם. שלמה גרודזנסקי. הארץ, תרבות וספרות, 26 בינואר 1973 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 91־94>
 • זוסמן, עזרא. אל שלמה. שדמות: במה לתנועה הקיבוצית, חוב' ע"ה (תש"ם), עמ' 107־108.
 • זך, נתן.  כמה הערות קונסטרוקטיביות.  דבר, י"ט בחשון תש"ך, 20 בנובמבר 1959, עמ' 7 <תגובה לרשימתו של שלמה גרודזנסקי: 'כמה הערות דיקאדנטיות', דבר, 13 בנובמבר 1959 (המשך); חזר ונדפס בספרו השירה שמעבר למלים : תיאוריה וביקורת 1954־1973 (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011), עמ' 203־205>
 • זנדבנק, שמעון.  שלמה גרודזינסקי : שנה למותו.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 4 (60) (כ"ג בשבט תשל"ג, 26 בינואר 1973), עמ' 1.
 • זנדבנק, שמעון.  הסגנון האורבני: עשרים וחמש שנה למותו של שלמה גרודזנסקי. הארץ, תרבות וספרות, ז' באדר א' תשנ"ז, 14 בפברואר 1997, עמ' ד 2 <על דמותו ויצירותיו>
 • זנדבנק, שמעון.  שלוש מזכרות - לייטס, ללואי ולשלמה: על הדמיון והשוני בין שיר ההספד של נתן זך לשלמה גרודזנסקי לבין שיר ההספד של אודן לזכר לואי מקניס (בצירוף קטעים מתוך השירים). הארץ, תרבות וספרות, ה' בסיוון תשס"א, 27 במאי 2001, עמ' ב 14.
 • מיכלי, ב. י.  גרודזנסקי המבקר.  דבר, ט"ו באב תשי"ח, 1 באוגוסט 1958, עמ' 5, 6  <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"א 1971), עמ' 149־153, בשם "הופעתו של מבקר">
על "אוטוביוגרפיה של קורא"
 • בן-עזר, אהוד. אוטוביוגרפיה של קורא. מאזנים: ירחון לספרות, כרך מ', גל' 4 (1975), עמ' 313־316.
 • ברונובסקי, יורם. מגבה-הקול הטבעי. משא (מצורף ל'דבר'), גל' 6 (164) (כ"ו בשבט תשל"ה, 7 בפברואר 1975), עמ' 1 * <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 95־99>
על "על כל פנים" על "תשומת לב"
 • פרוז'נסקי, ס. פובליציסטיקה טובה. מאזנים, כרך מ"ג, גל' 1 (1976), עמ' 70־71.
על כתב העת "אמות"
 • פרנק, מ. צ. אמות לבנין.  הדואר, שנה 44, גל' ד' (כ"ב בכסלו תשכ"ה, 27 בנובמבר 1964), עמ' 61־62
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף