אליעזר שטיינמן (1892־1970)

<בהכנה>

Eliezer Steinman

אליעזר שטיינמן, נפטר בה' באב תש"ל, 7 באוגוסט 1970.
[מקורות: קרסל,

ספריו:

 • אסתר חיות : רומן בשני חלקים (ורשה : א"י שטיבל, תרפ"ג 1922)
 • אוקראינע וויינט : נאָוועלן (ווארשע : אלט-יונג, 1923)
 • היסוד בחנוך : מאמרים (תל-אביב : כתובים, תר"ץ)
 • במזרה הזמן : לתולדות ספרותנו החדשה (תל-אביב : אמודאים, תרצ"א)
 • במעגל הדורות (תל אביב : עם עובד, תש"ד 1944)
 • מדור אל דור : פרקי שיחות וזכרונות (תל-אביב : מ. ניומן, תשי"א)
 • הבחירה בארץ הבחירה : פרקי תש"ה-תשט"ז (תל אביב : דפוס מל"ן, תשט"ז 1956) <מסות על חיי התרבות, יחסי הצבור ודרכי המדיניות בישראל>
 • ספר המעלות : פרשיות מחיי אנשי שם בישראל : מגילות, תעודות וצוואות (תל אביב : יהושע צ'צ'יק הוצאת ספרים, תשט"ז)
 • גן החסידות (ירושלים : המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשי"ז 1957)
 • באר החסידות : ספר על צדיקים ראשונים ואחרונים : תורות, שיחות וסיפורים (תל אביב : כנסת, תשכ"ב)
 • צנצנת המן : פרשיות-עיון וסיפורי-מעשיות על גדולי התורה לדורותיהם (תל אביב : הוצאת מורשת, תשכ"ד-תשכ"ח) <שני כרכים>
 • לקול החליל : מסות, בשעפים מחזיונות (תל אביב : תרבות וחינוך, 1968)
 • אינטים מיט דער וועלט (תל-אביב : המנורה, תשל"א) <מבחר מסות ספרותיות>
 • פני עצמי. חזון האח בכרך (תל-אביב : מיטב, תשל"ב 1971)
 • צלילי ארגמן (תל אביב : מיטב, תשל"ב 1972)
 • טיולים בפרדס אליעזר שטיינמן : ליקוטים מתוך כתביו (תל אביב : דביר, תשל"ח 1977) <בחר וסידר מאיר ינאי>
 • חיים של שפע (תל אביב : עם עובד - תרבות וחינוך, תשל"ח-תש"ם) <מסות. ארבעה כרכים>
 • איש הקצוות : מבחר מדבריו מתוך כתביו (תל אביב : עם עובד, תשנ"ו 1995) <כינס, ערך והקדים מבוא אבינועם ברשאי>

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

על "במעגל הדורות"
על "הבחירה בארץ הבחירה"
 • מיכלי, ב. י. סופר על משמרתו. דבר, מוסף לספרות ואמנות, ז' בחשון תשי"ז, 12 באוקטובר 1956, עמ' 5, 6; י"ד בחשון תשי"ז, 19 באוקטובר 1956, עמ' 5, 6 <חזר ונדפס בספרו: ליד האבנים : דמויות ובעיות בספרותנו (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשי"ט), עמ'    ובספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"א 1971), עמ' 81־103>
על "באר החסידות"
 • אבינרי, עדו. "באר החסידות".   משא (מצורף ל'למרחב'), שנה 12, גל' 31 (ה' באב תשכ"ג, 26 ביולי 1963), עמ' ב.
 • שזר, זלמן.  אליעזר שטיינמן : להופעת "באר החסידות". בספרו אור אישים : דברי מסה וזכרון על פגישות שתמו (מהדורה חדשה, מורחבת ומתוקנת) (ירושלים : הספריה הציונית, תשל"ג 1973), כרך שלישי, עמ' 147־148 <נחתם: ט"ז חשוון תשכ"ב>
על "לקול החליל" על "איש הקצוות"
 • ניצן, שלמה. בתהומות של עצמו. הארץ, מוסף ספרים, גל' 157 (ח' באדר תשנ"ו, 28 בפברואר 1996), עמ' 10.
על "צלילי ארגמן"
על "טיולים בפרדס אליעזר שטיינמן"
 • פרידלנדר, יוסף.  ליקוטי א"שמאזנים, כרך מ"ז, גל' 3־4 (אב-אלול תשל"ח, אוגוסט-ספטמבר 1978), עמ' 263־265.
על "חיים של שפע"
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 15 ביולי 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף