אהרן צייטלין (1898–1973)

 <בהכנה>

Aaron Zeitlin

אהרן צייטלין, בנו בכורו של הלל צייטלין (1871–1942), נולד באובארוביץ׳, כיום בבלארוס, בי״ג בסיון תרנ״ח, 3 ביוני 1898. ימי ילדותו עברו עליו בהומל ובאווירה הספרותית של בית אביו. מ-1907 התגורר בוארשה בה סיים לימודיו האקדמיים. ב-1920–1921 שהה בארץ ועסק בהוראה בזכרון־יעקב. חזר לוארשה ועסק בכתיבה ספרותית ועיתונאית. ב-1923 ערך את הדו־שבועון לילדים ״שבלים״. ב-1926 ערך את היומון היידי ״אונזער עקספרעס״. ב-1939 בא לארצות הברית, להצגת־בכורה של מחזהו, ובפרוץ מלחמת העולם השניה השתקע בניו־יורק. עסק בהוראה בבית המדרש למורים ולמדעי היהדות שליד בית המדרש לרבנים ע״ש שכטר בניו־יורק.  אהרן צייטלין נפטר בניו־יורק בראש־השנה תשל״ד, 27 בספטמבר 1973 ונקבר בישראל.
צייטלין פתח את דרכו הספרותית בשירה לירית, ואחר כך עבר לכתיבה הגותית ולדרמה. בגיל 13 נדפס סיפורו הראשון בשבועון־הילדים ״השחר״; אחר־כך פירסם שירי ילדים בשבועון ה״הפרחים״ בעריכת ישראל־בנימין לבנר ב-1912 ובדו־שבועון ״שבלים״ שערך וביידיש ב-1914. מאז היה משורר דו־לשוני, מחזאי, פובליציסט, מסאי וכן פירסם דברי־עיון והגות בשתי הלשונות. היה בעל טור קבוע בעיתון היומי־יידי ״טאָג מאָרגן זשורנאל״.
אחיו הצעיר, אלחנן צייטלין (1902–1942, נספה בשואה), פירסם קובץ שירים וספר זכרונות על בית־אביו: ״בבית ספרותי״ (וארשה 1937, מהדורה מורחבת, עם אחרית דבר מאת אהרן צייטלין, בואנוס־איירס 1946).
[מקורות: קרסל, לכסיקון אופק לספרות ילדים, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия]

ספריו (יידיש):

 • מטטרון : אפאָקאליפטישע פאָעמע / מיט א פאָררעדע פון ד״א פרידמאן (ווארשא : אלט־יונג, 1922)
 • יעקב פראנק : דראמע אין זעקס בילדער (ווילנע : קלעצקין, 1929)
 • ברענער : דראמאטישע דיכטונג אין 3 אקטן 10 בילדער (ווארשע : ראקאָווסקי, 1929)
 • ברענענדיקע ערד : ראָמאן (ווארשע : יידישע אוניווערסאל־ביבליאָטעק, 1937)
 • אין קאמף פאר א אידישער מלוכה (ניו יאָרק : אידיש־נאציאָנאלער ארבעטערע פארבאנד, 1943)
 • געזאמעלטע לידער (ניו יאָרק : מתנות, 1947–תשי״ז 1957) 3 באנד.
 • אלע לידער און פאָעמעס (ניו יאָרק : פארלאג בערגען בעלזען, 1967–1970) 2 באנד. <לידער פון חורבן און לידער פון גלויבן. – ווייטערדיקע לידער פון חורבן און לידער פון גלויבן און יאנוש קאָרטשאק׳ס לעצטער גאנג>
 • דרכו האחרונה של יאנוש קורצ׳אק : פואימה בפרוזה / עברית, מרדכי אמיתי ; רישומים – מאנה כץ (לוחמי הגיטאות : בית לוחמי הגיטאות, תש״ן 1989)
 • געזאמלטע דראמעס (תל אביב : פארלאג י״ל פרץ פארלאג, 1974)
 • ברענענדיקע ערד : ראָמאן (תל אביב : פארלאג י״ל פרץ, תשל״ט 1979)
 • דראמעס (תל אביב : פארלאג י״ל פרץ, תש״ם 1980)
 • ליטערארישע און פילאָסאָפישע עסייען / מיט א פאָרוואָרט פון יצחק באשעוויס ; און א נאכוואָרט פון אלי וויזעל ; צונויפגעשטעלט פון י׳ ליפשיץ (ניו יאָרק : אלטוועלטלעכן יידישן קולטור־קאָנגרעס, תש״מ 1980)

ספריו (עברית):

 • שירים ופואימות (ירושלים : מוסד ביאליק, תש״י 1949)
 • בין האש והישע : פואמה דרמתית (תל אביב : יבנה, תשי״ז)
 • המדינה והרוח : מסה פוליטוסופית בי״ג פרקים (ניו יורק : הדואר, תשט״ו) <״תדפיס מן ׳הדואר׳ בצירוף נוספות״>
 • מן האדם ומעלה : שתי פואמות דרמטיות (תל אביב : יבנה, תשכ״ד) <התוכן: השיבה לזכרון־יעקב. – חלומו של עולם>
 • מדינה וחזון מדינה / בצירוף מבוא מאת שמואל ה׳ ברגמן (תל אביב : יבנה, תשכ״ה)
 • המציאות האחרת : הפאראפסיכולוגיה והתנועות הפאראפסיכיות : עובדות ואירועים מתחום המופלא אימותם מכוח העדות של אנשי שם בעבר ובהווה עיונים בתופעות פסי ומשמעותן / בצירוף דברים על הספר ועל המחקר הפסיכי מאת יצחק באשוויס־זינגר ... (תל אביב : יבנה, תשכ״ז)
 • על יחסי הגומלין בין המדינה לגולה : הרצאת־אורח בחוג לפעילי התפוצות (תל־אביב : האיחוד העולמי – פועלי ציון – צ״ס – התאחדות – החוג לפעילי התפוצות, 1966)
 • פאראפסיכולוגיה מורחבת : ... הרחבתו של מחקר המופלא ודיונים בתופעות של סוד שעדיין אין הפאראפסיכולוגיה מטפלת בהן; אוסף חדש של עובדות ותעודות מתחום המופלא בישראל ובעמים ... (תל אביב : יבנה, תשל״ג)
 • רוח ממצולה : שירים ופואמות (תל אביב : יבנה, תשל״ה)
 • בין אמונה לאמנות / מבוא דב סדן (תל אביב : י. אורנשטין, תש״ם) 2 כר׳. <התכן: כרך א. מדור לדור. כרך ב. באוהלי ספרות>
 • ברנר, אסתרקה, וייצמן השני : שלושה מחזות / ערך והוסיף פתח דבר ומבוא יחיאל שיינטוך (ירושלים : הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס, תשנ״ג 1993)
עריכה:
 • שבלים : עתון עם ציורים לבני הנעורים / העורכים: בשנה הראשונה – א.ל. יעקבוביץ, בשנה השניה – אהרן ציטלין. שנה א–שנה ב, גל׳ ג; א׳ ניסן תרפ״ב–יז סיון תרפ״ג. (ורשה : הועד המרכזי של הסתדרות ״תרבות״ בפולניה, 1922–1923)
 • אנטאָלאָגיע פון דער יידישער פראָזע אין פוילן : צווישן ביידע וועלט מלחמות (1914–1939) (ניו־יאָרק : ציקאָ, 1946) <יחד עם י.י. טרונק>
תרגום:
 • אמריקה : ספורים / שלום אש (תל אביב : שטיבל, תרפ״ח)
 • חיים נחמן ביאליק: שיריו האידיים / עברית בידי אהרן צייטלין ; בצירוף מבוא מאת המתרגם (תל אביב : דביר, תשי״ז 1956)
 • מזמר הרחוב : קורות אנקור אחד / א׳ טומפסון ; מעבד ע״י א׳ ציטלין (וילנה : תרבות, תרפ״ב)
על המחבר ויצירתו:
ספרים
 • שיינטוך, יחיאל. ברשות הרבים וברשות היחיד : אהרן צייטלין וספרות יידיש : פרקי מבוא ואיגרות מוערות בליווי תעודות לתולדות תרבות יידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם (ירושלים : הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס, תש״ס 2000)
  על הספר:
מאמרים
 • אונגרפלד, משה.  משורר הנסתר : ליובל השבעים של אהרן צייטלין.  דבר, כ״ט באב תשכ״ח, 23 באוגוסט 1968, עמ׳ 7.
 • איתן, רחל.  אהרן צייטלין – מן המציאות ולמעלה.  בצרון, שנה ל״ב, כרך ס״ב, גל׳ ג׳  (טבת–שבט תשל״א, ינואר–פברואר 1971), עמ׳ 124–129 <שיחה עם המשורר לרגל קבלו פרס ניומן>
 • איתן, רחל.  ״החיים בישראל גדולים מן הספרות שלה״.  הצופה, עטורי סופרים וספרים, 13 באוגוסט 1971, עמ׳ 5 <שיחה עם המשורר אהרן צייטלין>
 • בכרך, קלמן. ט–ת בשירי אהרן צייטלין.  הדואר, שנה 51, גל׳ כ״ח (כ״ז בסיון תשל״ב, 9 ביוני 1972), עמ׳ 480.
 • ברנדוויין, חיים.  מן האדם ומעלה : למהות שירתו של אהרן צייטלין.  הדואר, שנה 44, גל׳ כ״ג (י״ב באייר תשכ״ד, 24 באפריל 1964), עמ׳ 406–407.
 • ברתיני, ק. א.  מן האדם ומעלה : על אהרן צייטלין.  בספרו: שדה ראייה : מסות ספרותיות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל״ח 1977), עמ׳ 234–255 <נחתם: 1973>
 • ברתיני, ק. א.  דרכו של אהרן צייטלין בשירה בצרון, כרך א, חוב׳ 3–4 (334–335) (תשרי תש״ם, ספטמבר 1979), עמ׳ 64–68, 69.
 • גולדסמיט, עמנואל ס. על שירת החורבן של אהרן צייטלין.  בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / התקין וערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ״ח 1988), עמ׳ 99–112.
 • טרין, מרים.  הטרמת השואה בשירתו של אהרן צייטלין חוליות, כרך 6 (סתיו 2000), עמ׳ 141–186.
 • נחמני, עמיהוד. שלושה פרקי זכרונות על אהרן צייטלין. הדואר, שנה 55, גל׳ ל״ח (ז׳ בתשרי תשל״ז, 1 באוקטובר 1976), עמ׳ 666; גל׳ ל״ט (כ״ח בתשרי תשל״ז, 22 באוקטובר 1976), עמ׳ 681–682; שנה 56, גל׳ א׳ (י״ב בחשון תשל״ז, 5 בנובמבר 1976), עמ׳ 6–7.
 • סינגר, שלמה.  ״משא צבר״.  אמות: דו־ירחון לענייני חברה וספרות, שנה ב, חוב׳ ה (י״א) (ניסן–אייר תשכ״ד, אפריל–מאי 1964), עמ׳ 96 <תגובה לשירו של א׳ צייטלין ״משא צבר״ שפורסם בגל׳ ט׳ של ׳אמות׳>
 • סקלר, ה.  מורפייאוס נוסח חב״ד : במעגלי יצירתו של אהרן צייטלין.  ספר הדואר : מבחר מאמרים ליובל הששים, תרפ״ב–תשמ״ב / בעריכת יעקב ק. מיקלישנסקי, יעקב קבקוב (ניו יורק : הוצאת ההסתדרות העברית באמריקה, תשמ״ב 1982), עמ׳ 195–196.
 • שטיין, א״ש.  משורר האש והישע.  דבר, ד׳ בטבת תשי״ח, 27 בדצמבר 1957, עמ׳ 5.
 • שיינטוך, יחיאל. על אהרן צייטלין.  הדואר, שנה 59, גל׳ ל״ג (כ״ד באלול תש״ם, 5 בספטמבר 1980), עמ׳ 554–555.
על ״בין האש והישע״
על ״מן האדם ומעלה״
על ״מדינה וחזון מדינה״
 • אונגרפלד, משה. ״מדינה וחזון מדינה״.  הצופה, ה׳ באייר תשכ״ה, 7 במאי 1965, עמ׳ 4.
על ״המציאות האחרת״
על ״רוח ממצולה״
 • אונגרפלד, משה. ״רוח ממצולה״. הדואר, שנה 55, גל׳ ט׳ (כ״ט בטבת תשל״ו, 2 בינואר 1976), עמ׳ 139–140.
על ״בין אמונה לאמנות״
 • שביט, עוזי.  מסוביו של איש אשכולות.  מאזנים, כרך נ״א, גל׳ 6 (חשון תשמ״א, נובמבר 1980), עמ׳ 429–431.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 30 במאי 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף