אהרן צייטלין (1898־1973)

 <בהכנה>

Aaron Zeitlin

אהרן צייטלין, בנו בכורו של הלל צייטלין (1871־1942), נולד באובארוביץ', כיום בבלארוס, בי"ג בסיון תרנ"ח, 3 ביוני 1898. ימי ילדותו עברו עליו בהומל ובאווירה הספרותית של בית אביו. מ-1907 התגורר בוארשה בה סיים לימודיו האקדמיים. ב-1920־1921 שהה בארץ ועסק בהוראה בזכרון-יעקב. חזר לוארשה ועסק בכתיבה ספרותית ועיתונאית. ב-1923 ערך את הדו-שבועון לילדים "שבלים". ב-1926 ערך את היומון היידי "אונזער עקספרעס". ב-1939 בא לארצות הברית, להצגת-בכורה של מחזהו, ובפרוץ מלחמת העולם השניה השתקע בניו-יורק. עסק בהוראה בבית המדרש למורים ולמדעי היהדות שליד בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר בניו-יורק.  אהרן צייטלין נפטר בניו-יורק בראש-השנה תשל"ד, 27 בספטמבר 1973 ונקבר בישראל.
צייטלין פתח את דרכו הספרותית בשירה לירית, ואחר כך עבר לכתיבה הגותית ולדרמה. בגיל 13 נדפס סיפורו הראשון בשבועון-הילדים "השחר"; אחר-כך פירסם שירי ילדים בשבועון ה"הפרחים" בעריכת ישראל-בנימין לבנר ב-1912 ובדו-שבועון "שבלים" שערך וביידיש ב-1914. מאז היה משורר דו-לשוני, מחזאי, פובליציסט, מסאי וכן פירסם דברי-עיון והגות בשתי הלשונות. היה בעל טור קבוע בעיתון היומי-יידי "טאָג מאָרגן זשורנאל".
אחיו הצעיר, אלחנן צייטלין (1902־1942, נספה בשואה), פירסם קובץ שירים וספר זכרונות על בית-אביו: "בבית ספרותי" (וארשה 1937, מהדורה מורחבת, עם אחרית דבר מאת אהרן צייטלין, בואנוס-איירס 1946).
[מקורות: קרסל, לכסיקון אופק לספרות ילדים, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия]

ספריו (יידיש):

 • מטטרון : אפאָקאליפטישע פאָעמע / מיט א פאָררעדע פון ד"א פרידמאן (ווארשא : אלט-יונג, 1922)
 • יעקב פראנק : דראמע אין זעקס בילדער (ווילנע : קלעצקין, 1929)
 • ברענער : דראמאטישע דיכטונג אין 3 אקטן 10 בילדער (ווארשע : ראקאָווסקי, 1929)
 • ברענענדיקע ערד : ראָמאן (ווארשע : יידישע אוניווערסאל-ביבליאָטעק, 1937)
 • אין קאמף פאר א אידישער מלוכה (ניו יאָרק : אידיש-נאציאָנאלער ארבעטערע פארבאנד, 1943)
 • געזאמעלטע לידער (ניו יאָרק : מתנות, 1947-תשי"ז 1957) 3 באנד.
 • אלע לידער און פאָעמעס (ניו יאָרק : פארלאג בערגען בעלזען, 1967־1970) 2 באנד. <לידער פון חורבן און לידער פון גלויבן. - ווייטערדיקע לידער פון חורבן און לידער פון גלויבן און יאנוש קאָרטשאק'ס לעצטער גאנג>
 • דרכו האחרונה של יאנוש קורצ'אק : פואימה בפרוזה / עברית, מרדכי אמיתי ; רישומים - מאנה כץ (לוחמי הגיטאות : בית לוחמי הגיטאות, תש"ן 1989)
 • געזאמלטע דראמעס (תל אביב : פארלאג י"ל פרץ פארלאג, 1974)
 • ברענענדיקע ערד : ראָמאן (תל אביב : פארלאג י"ל פרץ, תשל"ט 1979)
 • דראמעס (תל אביב : פארלאג י"ל פרץ, תש"ם 1980)
 • ליטערארישע און פילאָסאָפישע עסייען / מיט א פאָרוואָרט פון יצחק באשעוויס ; און א נאכוואָרט פון אלי וויזעל ; צונויפגעשטעלט פון י' ליפשיץ (ניו יאָרק : אלטוועלטלעכן יידישן קולטור-קאָנגרעס, תש"מ 1980)

ספריו (עברית):

 • שירים ופואימות (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"י 1949)
 • בין האש והישע : פואמה דרמתית (תל אביב : יבנה, תשי"ז)
 • המדינה והרוח : מסה פוליטוסופית בי"ג פרקים (ניו יורק : הדואר, תשט"ו) <"תדפיס מן 'הדואר' בצירוף נוספות">
 • מן האדם ומעלה : שתי פואמות דרמטיות (תל אביב : יבנה, תשכ"ד) <התוכן: השיבה לזכרון-יעקב. -- חלומו של עולם>
 • מדינה וחזון מדינה / בצירוף מבוא מאת שמואל ה' ברגמן (תל אביב : יבנה, תשכ"ה)
 • המציאות האחרת : הפאראפסיכולוגיה והתנועות הפאראפסיכיות : עובדות ואירועים מתחום המופלא אימותם מכוח העדות של אנשי שם בעבר ובהווה עיונים בתופעות פסי ומשמעותן / בצירוף דברים על הספר ועל המחקר הפסיכי מאת יצחק באשוויס-זינגר ... (תל אביב : יבנה, תשכ"ז)
 • על יחסי הגומלין בין המדינה לגולה : הרצאת-אורח בחוג לפעילי התפוצות (תל-אביב : האיחוד העולמי - פועלי ציון - צ"ס - התאחדות – החוג לפעילי התפוצות, 1966)
 • פאראפסיכולוגיה מורחבת : ... הרחבתו של מחקר המופלא ודיונים בתופעות של סוד שעדיין אין הפאראפסיכולוגיה מטפלת בהן; אוסף חדש של עובדות ותעודות מתחום המופלא בישראל ובעמים ... (תל אביב : יבנה, תשל"ג)
 • רוח ממצולה : שירים ופואמות (תל אביב : יבנה, תשל"ה)
 • בין אמונה לאמנות / מבוא דב סדן (תל אביב : י. אורנשטין, תש"ם) 2 כר'. <התכן: כרך א. מדור לדור. כרך ב. באוהלי ספרות>
 • ברנר, אסתרקה, וייצמן השני : שלושה מחזות / ערך והוסיף פתח דבר ומבוא יחיאל שיינטוך (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשנ"ג 1993)
עריכה:
 • שבלים : עתון עם ציורים לבני הנעורים / העורכים: בשנה הראשונה - א.ל. יעקבוביץ, בשנה השניה – אהרן ציטלין. שנה א- שנה ב, גל' ג; א' ניסן תרפ"ב-יז סיון תרפ"ג. (ורשה : הועד המרכזי של הסתדרות "תרבות" בפולניה, 1922־1923)
 • אנטאָלאָגיע פון דער יידישער פראָזע אין פוילן : צווישן ביידע וועלט מלחמות (1914־1939) (ניו-יאָרק : ציקאָ, 1946) <יחד עם י.י. טרונק>
תרגום:
 • אמריקה : ספורים / שלום אש (תל אביב : שטיבל, תרפ"ח)
 • חיים נחמן ביאליק: שיריו האידיים / עברית בידי אהרן צייטלין ; בצירוף מבוא מאת המתרגם (תל אביב : דביר, תשי"ז 1956)
 • מזמר הרחוב : קורות אנקור אחד / א' טומפסון ; מעבד ע"י א' ציטלין (וילנה : תרבות, תרפ"ב)
על המחבר ויצירתו:
 • אונגרפלד, משה.  משורר הנסתר : ליובל השבעים של אהרן צייטלין.  דבר, כ"ט באב תשכ"ח, 23 באוגוסט 1968, עמ' 7.
 • איתן, רחל.  אהרן צייטלין - מן המציאות ולמעלה.  בצרון, שנה ל"ב, כרך ס"ב, גל' ג'  (טבת-שבט תשל"א, ינואר-פברואר 1971), עמ' 124-129 <שיחה עם המשורר לרגל קבלו פרס ניומן>
 • איתן, רחל.  "החיים בישראל גדולים מן הספרות שלה".  הצופה, עטורי סופרים וספרים, 13 באוגוסט 1971, עמ' 5 <שיחה עם המשורר אהרן צייטלין>
 • בכרך, קלמן. ט-ת בשירי אהרן צייטלין.  הדואר, שנה 51, גל' כ"ח (כ"ז בסיון תשל"ב, 9 ביוני 1972), עמ' 480.
 • ברנדוויין, חיים.  מן האדם ומעלה : למהות שירתו של אהרן צייטלין.  הדואר, שנה 44, גל' כ"ג (י"ב באייר תשכ"ד, 24 באפריל 1964), עמ' 406־407.
 • ברתיני, ק. א.  מן האדם ומעלה : על אהרן צייטלין.  בספרו: שדה ראייה : מסות ספרותיות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ח 1977), עמ' 234־255 <נחתם: 1973>
 • ברתיני, ק. א.  דרכו של אהרן צייטלין בשירה בצרון, כרך א, חוב' 3־4 (334־335) (תשרי תש"ם, ספטמבר 1979), עמ' 64־68, 69.
 • גולדסמיט, עמנואל ס. על שירת החורבן של אהרן צייטלין.  בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / התקין וערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח 1988), עמ' 99־112.
 • נחמני, עמיהוד. שלושה פרקי זכרונות על אהרן צייטלין. הדואר, שנה 55, גל' ל"ח (ז' בתשרי תשל"ז, 1 באוקטובר 1976), עמ' 666; גל' ל"ט (כ"ח בתשרי תשל"ז, 22 באוקטובר 1976), עמ' 681־682; שנה 56, גל' א' (י"ב בחשון תשל"ז, 5 בנובמבר 1976), עמ' 6־7.
 • סינגר, שלמה.  "משא צבר".  אמות: דו-ירחון לענייני חברה וספרות, שנה ב, חוב' ה (י"א) (ניסן-אייר תשכ"ד, אפריל-מאי 1964), עמ' 96 <תגובה לשירו של א' צייטלין "משא צבר" שפורסם בגל' ט' של 'אמות'>
 • סקלר, ה.  מורפייאוס נוסח חב"ד : במעגלי יצירתו של אהרן צייטלין.  ספר הדואר : מבחר מאמרים ליובל הששים, תרפ"ב-תשמ"ב / בעריכת יעקב ק. מיקלישנסקי, יעקב קבקוב (ניו יורק : הוצאת ההסתדרות העברית באמריקה, תשמ"ב 1982), עמ' 195־196.
 • שטיין, א"ש.  משורר האש והישע.  דבר, ד' בטבת תשי"ח, 27 בדצמבר 1957, עמ' 5.
 • שיינטוך, יחיאל. על אהרן צייטלין.  הדואר, שנה 59, גל' ל"ג (כ"ד באלול תש"ם, 5 בספטמבר 1980), עמ' 554־555.
על "בין האש והישע"
על "מן האדם ומעלה"
על "מדינה וחזון מדינה"
 • אונגרפלד, משה. "מדינה וחזון מדינה".  הצופה, ה' באייר תשכ"ה, 7 במאי 1965, עמ' 4.
על "המציאות האחרת"
על "רוח ממצולה"
 • אונגרפלד, משה. "רוח ממצולה". הדואר, שנה 55, גל' ט' (כ"ט בטבת תשל"ו, 2 בינואר 1976), עמ' 139־140.
על "בין אמונה לאמנות"
 • שביט, עוזי.  מסוביו של איש אשכולות.  מאזנים, כרך נ"א, גל' 6 (חשון תשמ"א, נובמבר 1980), עמ' 429־431.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 30 במאי 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף