שמעון הלקין (1898־1987)

Simon Halkin


שמעון הלקין.
    דרכים וצדי-דרכים בספרות
 / שמעון הלקין. -- ירושלים : אקדמון, תש"ל 1969.
    3 כרכים.
 

תוכן העניינים:
    כרך ראשון: מושכלות ורשמים

 • אל הקורא (עמ' 7־10)
 • לוח המאמרים שבשלושת הכרכים עם ציון מקומות-ההדפסה הראשונים (עמ' 11־13)
  מדור ראשון: אֵבעָיות ראשונות
 • תפקיד השירה בחיינו (עמ' 17־24)
 • התמימות הנצחית (עמ' 25־27)
 • הפשרה המוכרחת (עמ' 28־31)
 • בדממה הגואלת (עמ' 32־34)
 • תחומי שירתנו (עמ' 35־42)
 • האמן והאומה (עמ' 43־48)
 • תקופת "התחייה" (עמ' 49־52)
 • לקראת החזון המשתזר (עמ' 53־60)
 • השירה העברית וקוראיה (עמ' 61־64)
 • שירה עברית ושירה אידית באמריקה (עמ' 65־69)
 • אמריקניות וספרותנו (עמ' 70־74)
 • "אירופה"  (עמ' 75־81)
 • פאראגונים ואפיגונים בשירתנו (עמ' 82־94)
 • המשורר חסר הקוראים (עמ' 95־98)
  מדור שני: סוגיות
 • כרכי שירה צעירה בשנים האחרונות (עמ' 101־137)
 • אמונה וגישושי אמונה בשירה העברית החדשה (עמ' 138־154)
 • היסטוריה והיסטוריזם בספרות העברית החדשה (עמ' 155־182)
  מדור שלישי: נרות נשמה
 • ז' פישמן  (עמ' 185־190)
 • מ' י' ברדיצ'בסקי (עמ' 191־192)
 • דוד פרישמן (עמ' 193־194)
 • נחום סוקולוב (עמ' 195־197)
 • ח' נ' ביאליק (עמ' 198־199)
 • ב' נ' סילקינר  (עמ' 200)
 • אשר ברש  (עמ' 201־202)
 • שלמה גולדמן (עמ' 203־205)
 • דרור אורון (עמ' 206־210)
 • י' ד' ברקוביץ (עמ' 211־218)
  מדור רביעי: מהרהוריו של רצנזנט
 • הרהורי רצנזנט (עמ' 221־222)
 • בכפרים (עמ' 223־225)
 • בלבב ימים (עמ' 226־227)
 • במשעול הצר (עמ' 228־230)
 • דברי ימי בן אדם אלמוני אחד (עמ' 231־232)
 • "לזכר ייטס" (עמ' 233־234)
 • בפעמי הכליון (עמ' 235־236)
 • חתונת החתונות (עמ' 237)
 • על קבר אב (עמ' 238)
 • "ראשונים" (עמ' 239־241)
 • כתבים נבחרים (עמ' 242־249)
 • היהודי והעולם (עמ' 250־252)
 • שתי אנתולוגיות:
      [א]: שירה עברית באידית  (עמ' 253־257)
      [ב]: שירה אנגלית בעברית (עמ' 257־260)
 • אנשי המזה (עמ' 261־262)
 • מלחמת העולמות (עמ' 263־265)
 • כלבם של בני בסקרויל (עמ' 266־267)
  מדור חמישי: סניגוריה על השירה (מאת פ' ב' שלי)
 • סניגוריה על השירה / מאת פ' ב' שלי [בתרגום ובליווי הערות מאת שמעון הלקין] (עמ' 271־300)
 • מפתחות (עמ' 301־307)

    כרך שני:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף