שמעון הלקין (1898־1987)

Simon Halkin


מחקרי ספרות : מוגשים לשמעון הלקין / בעריכת עזרא פליישר. -- ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל"ג 1973.
    280 עמ'.
Studies in literature : presented to Simon Halkin  / edited by Ezra Fleischer

תוכן העניינים:

יונתן דובוסרסקי: עיון מחודש במחזה העברי הראשון <על מחזהו של יהודה סומו 'צחות בדיחותא דקידושין'> (1)
יוסף דן: התהוותו ומגמותיו של מעשה עשרת הרוגי מלכות (15)
יוסף היינימן: דויד המלך והתפרצות מי התהום : לדרכי מסירתן ויצירתן של אגדות (23)
שמואל ורסס: הסיפור 'מעבר לנהר' של מ"י ברדיצ'בסקי - עיון במקורותיו ונוסחאותיו (35)
דן מירון: פרקים ממבוא ל'אשמת שומרון' אברהם מאפו> (61)
אהרן מירסקי: דוגמאות מדרש בשירת ספרד (115)
דן פגיס: 'ושתה בלב טוב יינך' : לבחינת היסוד הרעיוני בשירי יין של שמואל הנגיד (131)
צפירה פורת: יהודי למוד מדבר : פרומתוס המורד, היהודי הנודד, והנוצרי הכוזב ב'קלארל' להרמן מלוויל (153)
שלמה פינס: מאפלה לאור גדול (173)
אליעזר ארי' הלוי פינקלשטיין: לביאור ברייתא סתומה בספרי (181)
עזרא פליישר: ענייני פיוט ושירה (183)
רות קרטון-בלום: על משמעותם של תוארי-צבע בשירת יוכבד בת מרים (205)
חיים שירמן: עשרה שירים חדשים ליהודה הלוי (225)
גרשון שקד: בחותם העת : על סימני ההווה במחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחייה (243)
ישעיה תשבי: תפיסת ההשכלה והערכתה בכתבים של צבי הרמן שפירא (263)

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף