אהרן אברהם קבק (1883־1944)

<בהכנה>

Aharon Avraham Kabak

נולד בסמורגון, פלך וילנה  בכ"ט בכסלו תרמ"ד, 28 בדצמבר 1883. בן לרב בווישיי, פלך סובאלק שחיבר ספר רבני אך היה גם בקי בספרות רוסית שתרגם משירי לרמונטוב לעברית. אהרן אברהם למד ב'חדר' ובישיבות. ב-1906 היה בגרודנה ושם היה בפעילי ההגנה העצמית. משם יצא לקושטא ועסק בהוראה וכן היה כתבם של כמה עיתונים וכתבי-עת עבריים (לרוב בחתימת "א. בר-נתן") וכן השתתף בכתיבה בעיתונות היידיש. עלה ארצה ב-1911 ועסק בהוראה בתל-אביב (בגימנסיה 'הרצליה'). ב-1914 יצא לשם לימודים באוניברסיטת ברלין ומשם עבר לשוייץ ולמד באוניברסיטאות ג'נבה ולוזאן ושם קיבל תאר אקדמי בתחום הפסיכולוגיה והפילוסופיה. חזר ארצה ב-1921 והורה כל השנים ספרות בגימנסיה רחביה בירושלים. כל שנותיו היה מפעילי אגודת הסופרים, הסתדרות המורים ועוד. היה גיסו של חיים טשרנוביץ ('רב צעיר'). א"א קבק נפטר בירושלים בשבת, ב' בכסלו תש"ה, 18 בנובמבר 1944.
[מקורות: קרסל, תדהר, ויקיפדיה, ITHL, Электронная еврейская энциклопедия]

ספריו:

 • לבדה : רומן (ורשה : תושיה, תרס"ה)
 • מעל המגדל : ספור (ורשה : ספרות, תר"ע)
 • המעפיל (אודיסא : מוריה, תר"ע) <סיפור>
 • ספורים (ורשה : תושיה, תרע"א)
 • דניאל שפרנוב : רומן (ורשה : ספרות, תרע"ב)
 • נצחון : משורת הספורים יצירה : רומן (ורשה : א"י שטיבל, תרפ"ג)
 • אהבה : רומן (ירושלים : מצפה, תרפ"ו)
 • ננו : קול באפלה, הנביא (תל אביב : אגודת הסופרים, תרפ"ז)
 • שלמה מולכו : טרילוגיה (לונדון : העולם, תרפ"ח-תרפ"ט) 3 כר'.
 • בהמוט ממלכה : מדרש דרמתי בשלש עלילות ושתי תמונות (ירושלים : זוטות, תרפ"ט)
 • בין ים ובין מדבר : רומן (תל-אביב : א"י שטיבל, תרצ"ג) 3 כר'.
 • במשעול הצר : רומן (תל אביב : מוסד ביאליק, תרצ"ז) 2 כר'.
 • תולדות משפחה אחת (תל אביב : עם עובד, תש"ג-תש"ה) 3 כר'.
 • כל כתבי א"א קבק (תל אביב : עם עובד, תש"ו-תשי"ב) 6 כר'.
  כרך א-ג. שלמה מולכו. תש"ו.
  כרך ד-ה. במשעול הצר. תש"י.
  כרך ו. אהבה. ננו. תשי"ב.
 • צעיף המאייה : ספור (תל אביב : דפוס מל"ן, תש"ז) <נדפס לראשונה בתוך 'ספר קלוזנר' (תרצ"ז)>
 • מסות ודברי ביקורת (ירושלים : אגודת שלם, תשל"ה) <הביא לדפוס מאיר חובב>
 • שלמה מולכו : טרילוגיה (תל אביב : עם עובד, תשמ"ח 1988) <מהד' חדשה>
 • תולדות משפחה אחת : טרילוגיה (תל אביב : דביר, תשנ"ח 1998) 3 כר' ב־2 <מבוא, מלכה שקד ; ביאורים והערות, רות שינפלד> <מהדורה מתוקנת>.

עריכה:

 • מאסף סופרי ארץ ישראל : לספרות ולדברי מחשבה (תל אביב : המפעל העצמי של אגודת הסופרים העברים בארץ ישראל - "החברה למפעלי הספרות העברית" בע"מ בהשתתפות קרן התרבות באמריקה, ת"ש) <בהשתתפות אליעזר שטיינמן>

תרגום:

 • הדיג מאיסלנד : רומן / פייר לוטי (ירושלם : מצפה, תרפ"ו)
 • האדם והשחור : רומן / סטנדל ; מצרפתית - א"א קבק ; עם מבוא מאת סטיפן צויג (ירושלים : מצפה, תרפ"ט) 3 כר'.
 • השאלה המינית / מאת אבגוסט פורל (תל אביב : מצפה, תרצ"א 1930־1931) 3 כר'.
 • בר אוזותים / יעקב וסרמן (תל אביב : אמנות, תרצ"ג) 6 כר' (762 עמ')
 • הדקבריסטים / ד. ס. מרז'קובסקי (תל אביב : אמנות, תרצ"ה 1935) 2 כר'.
 • רחוב החתול הצד דגים : רומן / יולן פלדש (תל אביב : מסדה בסיוע מוסד ביאליק, תש"א 1940) <תרגום מצרפתית. המקור בהונגרית>

עיבוד:

 • בעקבות החשמונאים : (לפי החוברת "יסוד גדרה" בספרית "לנער" מאת ש. בן-ציון) (תל אביב : אמנות ; ירושלים : הקרן הקימת לישראל, 1937)
 • בשער השרון : לפי החוברת "חדרה" (בספרית "לנער") מאת מ. סמילנסקי (תל אביב : אמנות ; ירושלים : הקרן הקימת לישראל, 1937)
 • כובשי המולדת : (לפי החוברת "בני ביל"ו" בספרית "לנער" מאת ש. בן-ציון)(תל אביב : אמנות ; ירושלים : הקרן הקימת לישראל, 1937)
 • כיצד היה רפאל "לשומר" : (עפ"י החוברת "השומר" על עבר הדני שבספרית "לנער") (תל אביב : אמנות ; ירושלים : הקרן הקימת לישראל, 1938)

על המחבר ויצירתו:

על "שלמה מולכו"
 • אורן, יוסף. הרומן ההיסטורי הראשון של קבק ["שלמה מולכו"]. מאזנים, כרך ל"ט, גל' 6  (חשון תשל"ה, נובמבר 1974), עמ' 376־381 <חזר ונדפס בספרו שבבים (תל אביב : יחדיו, תשמ"א 1981), עמ' 187־195>
 • צמח, שלמה. שלמה מולכו.  מאזנים, שנה ראשונה, גל' א (ג' באדר ב' תרפ"ט, 15 במארס 1929), עמ' 17 <בחתימת: ש. בהריא> *
 • קרול, צבי.  שלמה מולכו.  דבר השבוע, כ' בכסלו תש"ז, 13 בדצמבר 1946, עמ' 11.
על "במשעול הצר"
 • קבק, אהרן אברהם.  למה כתבתי את ספרי "במשעול הצר".  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 14, גל' 14 (כ"ב בטבת תרצ"ט, 13 בינואר 1939), עמ' 1־3 <חזר ונדפס בקובץ שבילי האמונה בדור האחרון : אוסף דברי הגות / ליקט וערך עןבדיה מרגליות (תל אביב : מחברות לספרות, תשכ"ד 1964), עמ' 152־162>
 • הגורן-גרין, אברהם. משעול אל "במשעול הצר". בספרו:  סיפורת בת-ימינו (תל אביב : אור-עם, תש"ן 1989), עמ' 158־161 <נדפס קודם לכן ב'מעלות'>
 • לנדאו, דב. השאיפה לחירות כמקור לשעבוד. הצופה, עיטורי סופרים וספרים, י"ד בניסן תשמ"ז, 13 באפריל 1987, עמ' 7.
 • סדן, צבי וקציעה עלון. נשבה בקסמיו של האיש מנצרת : א. א. קבק: במשעול הצר.  עתון 77, גל' 312־313 (תמוז-אב תשס"ו, יולי-אוגוסט 2006), עמ' 22־24, ביבליוגרפיה בעמ' 53.
 • סדן, צבי.  אברהם אהרן קבק  – במשעול הצר. בספרו: בשר מבשרנו : ישוע מנצרת בהגות הציונית (ירושלים : כרמל, תשס"ח 2008), עמ' 163־190 וכן, ראה במפתח.
 • קרמר, שלום.  אמונה ואמנות.  אמר, מוסף, ה' באדר ב' ת"ש, 15 במארס 1940, עמ' 4 <העיתון 'דבר' נסגר לתקופה מה על-ידי שלטונות המנדט, אולם המשיך להופיע בשם 'אמר'>
 • ראובני, אהרן.  "במשעול הצר".  בספרו:  עיון ובקורת (ירושלים : מ. ניומן, תשכ"ז), עמ' 168־178.
 • שה-לבן, יוסף.  "במשעול הצר" לא"א קבק : קווים למשמעות הרעיונית ולהבעה האמנותית.  טורים לחינוך ולהוראה, גל' ח' (אלול תשל"ח, ספטמבר 1978), עמ' 27־29.
על "תולדות משפחה אחת"
 • קריב, אברהם.  נתלבתה הגחלת : על "החלל הריק".  דבר, י"ח בטבת תש"ד, 14 בינואר 1944, עמ' 3 <על הכרך הראשון של "תולדות משפחה אחת". נוסח מורחב נדפס בספרו: עיונים : מאמרי בקורת (תל אביב : הוצאת ספרים של אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש"י 1950), עמ' 272־281>
 • שקד, מלכה. בין תליה לתחיה : יחסים בין-מוטיביים וארגון המשמעות ברומן האחרון של א. א. קבק. בצרון (סדרה חדשה), כרך ט', גל' 37־38 (367־368) (חורף-אביב תשמ"ח, 1988), עמ' 58־74.
 • שקד, מלכה. "תולדות משפחה אחת" לאברהם אהרן קבק.  בתוך ספרה: חוליות ושלשלת : הרומן העברי על תולדות משפחה (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1990), עמ' 55־128 <וראה במפתח>
קישורים:


עודכן לאחרונה: 19 בינואר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף