מרדכי דוד ברנדשטטר (1844־1928)

 <בהכנה>

Mordecai David Brandstädter

יליד גאליציה, היה סוחר אמיד ומכובד.

ספריו:
  • מרדכי קיזאָוויטץ : נאָוועללע (ווארשא : Тип. Н. Шрифтгисера, תרמ"ד 1884) <הטקסט בעברית> <תורגם ליידיש>
  • מרדכי קיזאָוויץ און זיין חלום (ווילנא : דפוס פין ראָזענקראנץ ושריפטגעטצער, תרל"ה) <איין איבערזעץ פון רוסיש דורך י' רימאָן. הסיפור במקורו בעברית>
  • דער שרעקליכער חלום : א שיינע ערצאהלונג (ווילנא : דפוס ראָזענקראנץ, תרנ"ה) <תרגום מרוסית. המקור בעברית: "מרדכי קיזאוויץ">
  • כל ספורי מ"ד בראנדשטעטער : ישנים גם חדשים בשני חלקים (קראקאָ : דפוס י' פישער, תרנ"א 91־1890)
  • כל כתבי מ"ד ברנדשטטר ישנים גם חדשים בשלשה חלקים עם תמונת המחבר ותולדתו / מאת מ' רבינזון (ורשה : תושיה, תר"ע-תרע"ג)
  • סיפורים / ההדיר וצירף מבוא והערות - בן עמי פיינגולד (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ד 1974) <התוכן: אליהו הנביא -- מרדכי קיזאוויטץ -- ראשית מדון ואחריתו -- הנפלאות מעיר זידיטשובקה -- צורר היהודים בעיר גריליב -- ד"ר יוסף אלפסי -- כפר מזגגים -- בנק למסחר ולחרשת המעשה -- ר' למל תרווד>
על המחבר ויצירתו: על "מרדכי קיזאוויטץ" על "סיפורים"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף