מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (1865־1921)

Micah Joseph Berdichevsky


גנזי מיכה יוסף : ארכיון מ. י. ברדיצ'בסקי. -- חולון : ארכיון מ. י. ברדיצ'בסקי, תש"ם-תשנ"ז.
    7 כרכים
 

קובץ א (תש"ם) קובץ ב קובץ ג קובץ ד קובץ ה (תשנ"ב) קובץ ו (תשנ"ה) קובץ ז (תשנ"ז)

גנזי מיכה יוסף : ארכיון מ. י. ברדיצ'בסקי-בן-גריון. קובץ ב (תשמ"ו) / ערכו – עמנואל בן-גריון ואבנר הולצמן (חולון : בית דבורה ועמנואל, בסיוע עיריית חולון ; מוצא לאור על-ידי "רשפים", הוצאה לאור, תל-אביב, תשמ"ו)
    64 עמודים

תוכן העניינים:


  מאת מי"ב
 • "והיתה מלכותי שלמה" <מיומנו של מי"ב מיום 8 במאי 1905. תירגם – ידידיה פלס> (עמ' 2)
 • מכתב אל חבר ללימודים (צבי מלטר) משנת 1900 (עמ' 3־6)
 • קרן אור – סיפור זכרון <תרגמה מיידיש – רחל בן-גריון. עם הקדמה מאת עמנואל בן-גריון> (עמ' 6־10)
 • מן העזבון: שתי רשימות ביקורת (על עגנון ושניאור) <הקדמה מאת אבנר הולצמן> (עמ' 10־13)
  • על "גבעת החול" לש"י עגנון (עמ' 11־12)
  • על הפואמה "וילנה" לזלמן שניאור (עמ' 12־13)

 • על אודות מי"ב

 • אוזניים

 • נספח

גנזי מיכה יוסף : ארכיון מ. י. ברדיצ'בסקי-בן-גריון. קובץ ה (תשנ"ב) / ערך – אבנר הולצמן (חולון : עיריית חולון, האגף לחינוך ותרבות – המחלקה לתרבות : בית דבורה ועמנואל ; מוצא לאור על-ידי "רשפים", הוצאה לאור, תל-אביב, תשנ"ב 1992)
    176 עמודים

תוכן העניינים:

 • א. ה.: בפתח הקובץ (עמ' 7־8)

 • מן הארכיון: מאת ברדיצ'בסקי ואליו
 • מכתביו של מ"י ברדיצ'בסקי אל י"ל גורדון (1888) (עמ' 9־14)
 • "מעשה בזבוב" – חיבורו הראשון של מ"י ברדיצ'בסקי ביידיש <תורגם מיידיש על-ידי יצחק כפכפי> (עמ' 15־19)
 • תעודות לתולדותיה של הוצאת "תחיה" (1897) (עמ' 20־25)
 • סיפוריו הגרמניים הגנוזים של מ"י ברדיצ'בסקי <תורגמו מגרמנית על-ידי ידידיה פלס> (עמ' 26־39)
      חזרה בתשובה (עמ' 27־30)
      שעה של משיח (עמ' 30־33)
      הפרידה (עמ' 33־36)
      גן העדן האבוד (עמ' 37)
      הפגישה (עמ' 37־39)
 • פרקי יומן, דצמבר 1902 - דצמבר 1904 <תרגם מגרמנית – יצחק כפכפי> (עמ' 40־62)
 • מכתבו של מ"י ברדיצ'בסקי אל בן-ציון כץ, עורך 'הזמן' (1903) (עמ' 63־70)
 • מכתביו של מרדכי אהרנפרייז אל מ"י ברדיצ'בסקי (עמ' 71־91)

 • על ברדיצ'בסקי
 • עמנואל בן-גריון: שתי מסות מן העזבון
  א. על כתביו המדעיים של מי"ב (עמ' 92־97)
  ב. סיפורי-עם – אגדות דתיות – תעודות היסטוריות (עמ' 98־100)
 • דן אלמגור: תארים וצבעים חוזרים בסיפורי ברדיצ'בסקי (עמ' 101־113)
 • אבנר הולצמן: דרכי עריכה ומבנה בכתבי ברדיצ'בסקי למהדורותיהם (עמ' 114־130)

 • מה חדש בחקר ברדיצ'בסקי
 • ארבעה ספרים חדשים
  א. סיפורי תר"ס (עמ' 131־132)
  ב-ג. 'ממקור ישראל' באנגלית: מהדורה מחקרית ומהדורה עממית (עמ' 132־135)
  ד. יצחק בן-מרדכי: 'שבחי האיבה' (עמ' 135־136)
 • תוספות חדשות לארכיון המכתבים
  א. מכתבי מי"ב אל נחום סוקולוב (עמ' 137־138)
  ב. מכתבו של מי"ב אל אקים וולינסקי (עמ' 139)
  ג. מכתביו של מי"ב אל מרדכי אהרנפרייז (עמ' 141)
  ד. מכתביו של מי"ב אל ש"ז שכטר ואל ישראל פרידלנדר (עמ' 141־143)
  ה. מכתב בלתי-ידוע של י"ח ברנר אל מי"ב (עמ' 143־145)
 • יום-עיון על ברדיצ'בסקי באוניברסיטת תל-אביב (עמ' 146־147)
 • חקר ברדיצ'בסקי 1972־1992 – תמונת-מצב (עמ' 148־154)
 • עדכונים ביבליוגראפיים (עמ' 155־162)

 • פרס ישראל תשנ"א באמנות המחול לדבורה ברטונוב
 • דבורה ברטונוב – תולדות חיים (עמ' 163־165)
 • נימוקי ועדת השופטים (עמ' 166)
 • גתית הולצמן: דבורה ברטונוב על אמנות הריקוד (עמ' 167־173)
 • דן אלמגור: עורי, עורי דבורה! (עמ' 174־176)

גנזי מיכה יוסף : ארכיון מ. י. ברדיצ'בסקי-בן-גריון. קובץ ו (תשנ"ה) / ערך – אבנר הולצמן (חולון : עיריית חולון, האגף לחינוך ותרבות – המחלקה לתרבות : בית דבורה ועמנואל ; מוצא לאור על-ידי "רשפים", הוצאה לאור, תל-אביב, תשנ"ה 1994)
    184 עמודים

תוכן העניינים:

 • א. ה.: בפתח הקובץ (עמ' 5־6)

 • מן הארכיון
 • מכתבי ברדיצ'בסקי אל שמואל יוסף פין ואל יעקב רייפמן (1886־1888) (עמ' 7־13)
 • מכתביו של אליעזר בן-יהודה אל מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (1897־1899) (עמ' 14־20)
 • שלום חריף: רשימת ביקורת גנוזה על הסיפור 'מחניים'  (עמ' 21־26)
 • פרקי יומן, ינואר - נובמבר 1905 <תורגמו מגרמנית בידי יצחק כפכפי> (עמ' 27־89)
 • קווים ומוטיבים: חומר לסיפורים (עמ' 90־105)

 • על ברדיצ'בסקי
 • עמנואל בן-גריון: השקפה כללית על כתבי מי"ב (עמ' 106־112)
 • שמואל ורסס: הלכוד בין צללי החיים : על מאורע ברדיצ'בסקי בשנת תר"ס (עמ' 113־122)
 • דן אלמגור: דרכו של ברדיצ'בסקי בתיאור הדמויות בסיפוריו (עמ' 123־152)
 • מרדכי א. האושנר: יחסו של ברדיצ'בסקי ליהדות גרמניה (עמ' 153־160)
 • אבנר הולצמן: קטלוג מכתבי ברדיצ'בסקי שבארכיונים אחרים (עמ' 161־165)

 • מה חדש בחקר ברדיצ'בסקי
 • חקר ברדיצ'בסקי, תשנ"ב-תשנ"ד: ביבליוגרפיה (עמ' 166־172)
 • תוספת לארכיון: אישור הדוקטורט של ברדיצ'בסקי מאוניברסיטת ברן (עמ' 173־175)

 • נספח: מלך ראוויטש על עמנואל ורחל בן-גריון <תורגם מיידיש בידי לילה הולצמן>  (עמ' 176־178)
 • מפתחות לפרקי היומן (עמ' 180־184)

גנזי מיכה יוסף : ארכיון מ. י. ברדיצ'בסקי-בן-גריון. קובץ ז (תשנ"ז) / ערך – אבנר הולצמן (חולון : עיריית חולון, האגף לחינוך ותרבות – המחלקה לתרבות : בית דבורה ועמנואל ; מוצא לאור על-ידי "רשפים", הוצאה לאור, תל-אביב, תשנ"ז 1997)
    256 עמודים

תוכן העניינים:


עודכן לאחרונה: 3 בספטמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף