ישראל זרחי (1909־1947)

<בהכנה>

Israel Zarchi

    ישראל זרחי (גרטלר), סופר עברי, מתרגם ועורך, נולד ביֶנגז׳יוב, פולין בהושענא רבה (כ״א בתשרי) תר״ע, 6 באוקטובר 1909.  עלה ארצה ב-1929, הצטרף לקיבוץ והיה פועל. בין השאר שימש פקיד וסולל כבישים, ואף כתב על כך סיפור קצר - ״יומו הגדול של מיכאלי״. סיפוריו החלו מתפרסמים בכתבי עת בראשית שנות השלושים. בשנת 1933 יצא לאור ספרו הראשון, ״עלומים״. עד מותו, בדמי ימיו, בגיל שלושים ושבע, בז׳ באב תש״ז, 24 ביולי 1947, הספיק ישראל זרחי לפרסם כעשרה רומנים וקובצי סיפורים. הרומן ״ארץ לא זרועה״ זיכה אותו  בפרס-ירושלים ע״ש דוד ילין לשנת תש״ז. ישראל זרחי הוא אביהן של המשוררת, המספרת וסופרת הילדים נורית זרחי ואחותה מיכל.


יצירות ישראל זרחי בפרויקט בן-יהודה

[מקורות: תדהר, קרסל א 764–765, ויקיפדיה]
 

ספריו:

 • עלומים : רומן (תל אביב : מצפה, תרצ״ג)
 • ימים יחפים : רומן (תל אביב : מצפה, תרצ״ה 1934)
 • הנפט זורם לים התיכון : רומן (ירושלים : הוצאת הספרים הארץ-ישראלית, תרצ״ז)
 • קראו לו כילי : ספור (ירושלים : ספרות צעירה, תרצ״ט)
 • מסע בלא צרור : עלים מפנקס מסעות (ירושלים : הוצאת הספרים הארץ-ישראלית, תרצ״ט)
 • הר הצופים : ארבע שנים מחייו של דניאל גפן : רומן (ירושלים : אחיאסף, 1940)
 • בית סבתא שחרב : ספור (ירושלים : אחיאסף, תש״א)
 • עיטורי ירושלים : שבילים בעיר העתיקה (ירושלים : דפוס ש׳ וינפלד, תש״ב)<הדפסה מיוחדת מ״ילקוט ירושלמי״>
 • עיטורי ירושלים : שבילים בעיר העתיקה (תל אביב : עדי, תש״ג)
 • שלהבת גנוזה : מחזור סיפורים (ירושלים : דפוס ש׳ וינפלד, 1943)
 • הימים הרעים : שני סיפורים (ירושלים : עפר, תש״ה)
 • ארץ לא זרועה : רומן (תל אביב : עם עובד, תש״ו)
 • נחלת אבות : ספור (ירושלים : ר׳ מס, תש״ו)
 • על שום מה : סיפור (תל אביב : ספרית השעות, 1946)
 • מלון אורחים : סיפור (תל אביב : ידיעות אחרונות, תש״ז)
 • כפר-השילוח : רומן (תל אביב : עם עובד, תש״ח)
 • עלית תימן (תל אביב : עם עובד, 1950)
 • החוף הנכסף : סיפורים (ירושלים : ר׳ מס, 1950) <הביאם לדפוס - חיים תורן>
 • נחלת אבות (תל אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור : ספריית תרמיל, תשל״ד) <״סיפור ירושלמי לירי-היסטורי״>
 • ילקוט סיפורים (תל אביב : יחדיו, תשמ״ג 1983) <ליקט, הקדים מבוא והוסיף הסברים וביבליוגרפיה אבינועם ברשאי>
 • בית סבתא שחרב ; מלון אורחים ; על שום מה (תל-אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשמ״ח 1988)
 • הנפט זורם לים-התיכון : וקודם, מלון אורחים (ירושלים : עמדה / כרמל, תשס״ז 2006)

עריכה:

תרגום:

 • ספורים מפי השמועה : א. הסיפור. ב. נשמתו של חייל / יוסף קונרד (ירושלים : עפר, תש״ה)
 • שעת כושר : סיפור / ו. סומרסט מוהם (ירושלים : עפר, 1945)
 • שלוש נובלות : מיכאל קולהאז, המרקיזה פון או --- , דו-קרב. / היינריך פון קלייסט (תל אביב : עם עובד, תשי״ד) <עם הקדמה מאת מכס ברוד ; התרגום בידי ישראל זרחי ומרדכי טמקין>

על המחבר ויצירתו:

ספרים ביבליוגרפיה מאמרים
על ״עלומים״
 • וויינר, חיים.  ״עלומים״.   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש״ך 1960), עמ׳ 132־133 <פורסם לראשונה ב״הארץ״, 4 באוגוסט 1933>
על ״שלהבת גנוזה״ על ״כפר השילוח״
 • בן-ציון.  שיחות ירושלים.  דבר, ט׳ בניסן תש״ז, 30 במארס 1947, עמ׳  2  <בין היתר על ״ארץ לא זרועה״ ו״כפר השילוח״ לישראל זרחי>
 • טובי, יוסף. על כפר השילוח ועל הספר ״כפר השילוח״ לישראל זרחי.  אפיקים, גל׳ קכז-קכח (127־128) (אב תשס״ו, אוגוסט 2006), עמ׳ 29־35.
 • ליפשיץ, אריה.  כפר השילוח.  במעלה, כרך י״ח, גל׳ 20־21 (420־421) (ג׳ בחשון תש״ט, 5 בנובמבר 1948), עמ׳ 420.
 • עובדיהו, מרדכי.  מחונני עפר ירושליםמאזנים (דו-שבועון), כרך א׳, גל׳ 13–14 (ז׳ בניסן תש״ח, 16 באפריל 1948), עמ׳ 305–306
 • תורן, חיים. ״כפר השילוח״ לישראל זרחי.  דבר,  י״ט בשבט תש״ח, 30 בינואר 1948, עמ׳  7.
על ״עלית תימן״ על ״הנפט זורם לים התיכון״
 • הופמן, חיה. ״עגום-העין ונדיב הקולמוס״.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - ספרות, י׳ בכסלו תשס״ז, 1 בדצמבר 2006, עמ׳ 26 <על ישראל זרחי עם פרסום מחדש של שתיים מיצירותיו: ״הנפט זורם לים התיכון״ ו״מלון אורחים״>
 • פרבר, חבצלת.  ״ומאורעות הימים דוהרים בסער וסופה״.  מקור ראשון, שבת, ז׳ בשבט תשס״ז, 26 בינואר 2007, עמ׳ 16.

על ״ילקוט ירושלמי לדברי ספרות״ בעריכת ישראל זרחי, עזרא מנחם וחיים תורן

על ״מיכאל קולהאז״ של היינריך פון-קלייסט
 • אדרת, אברהם. על ״מיכאל קולהאס״.  עלי שיח, חוב׳ 6 (תשרי תשל״ט, אוקטובר 1978), עמ׳ 193־198.
 • דור, דבורה. בין קולהאס לקולהאוז.  עלי שיח, חוב׳ 6 (תשרי תשל״ט, אוקטובר 1978), עמ׳ 201־203.
 • יצחקי, ידידיה. ״מיכאל קולהאז״ ו״רגטיים״ - הקבלה וניגוד.  עלי שיח, חוב׳ 6 (תשרי תשל״ט, אוקטובר 1978), עמ׳ 188־193.
 • כרמל, זיסקינד. מיכאל קולהאס וקולהאוז ווקר הבן.  עלי שיח, חוב׳ 6 (תשרי תשל״ט, אוקטובר 1978), עמ׳ 198־200.
קישורים:

Wikidata – Q7056620 J9U – 987007302317705171 NLI – 000210586 LC – n 84072693 VIAF – 74158142
עודכן לאחרונה: 10 ביוני 2021

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף