חיים הזז (1898־1973)

Haim Hazaz


דן מירון.
    חיים הזז
: אסופת מסות / דן מירון. -- מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקבוץ הארצי השומר הצעיר, 1959.
198 עמ'. -- (לכל)

תוכן העניינים:

על הדרשה (כפתיחה) : מדרש ההיסטוריה בכתבי הזז <חזר ונדפס ב'חיים הזז: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא, הלל ברזל (תל-אביב : עם עובד, 1978), עמ' 111־122>
א. דורות ראשונים
ב. הנידון לחיים : הערות והארות ל'יעיש':
    יציאת הצדיק : על מוטיב ה'יציאה' ב'יעיש'; על מעגל הקסמים ועל פריצתו : מוטיב התחליף ב'יעיש'; בין יעיש למארי סעיד; לפשר שמו של יעיש.
ג. שני משלים: על הזקנה ועל מותה; לפשר דמות החמור.
ד. שתי יציאות: בישוב של יער; רקיע וארץ נושכים זה בזו.
שני נספחים: בעקבי תיבת הזמרה; 'הדרשה' ו'ההשמטה' של יל"ג.  

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף