ש. שלום (1904־1990)

Shin Shalom


שירה ומסתורין : עיונים ליובלו של המשורר ש' שלום / עורכים: י' אלשטיין, ח' שוהם. -- רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ו 1985.
134 עמ'. -- (מפרסומי מכון קורצווייל)
Poetry and mysticism : collected papers in honor of the poet Shin Shalom / edited by Y. Elstein, Ch. Shoham

תוכן העניינים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף