ש. שלום (1904–1990)

 <בהכנה>

Shin Shalom

    ש. שלום (או בשמו המקורי, שלום יוסף שפירא), משורר, מחזאי וסופר, מהבולטים ביוצרים העבריים של העלייה השלישית, נולד בי״א בטבת תרס״ה, 19 בדצמבר 1904 בפארצ׳יב שבפולין לאביו, האדמו״ר המצייר ר׳ אברהם יעקב שפירא ולאמו הרבנית אסתר גולדה, בת האדמו״ר מפארצ׳יב. ילדותו המוקדמת עברה עליו בחצר סבו האדמו״ר מדרוֹהוֹביץ, רבי חיים מאיר יחיאל שפירא, ושנות גידולו עברו עליו לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה בחצר האדמו״ר בווינה עד לעליית המשפחה לארץ ישראל בשנת 1922. בשנים אלה קנה לעצמו השכלה רחבה למדי ושליטה מלאה בשפה הגרמנית, ואף פרסם שלושה שירים בעיתונות הגרמנית בעיר זו. עם עליית המשפחה לארץ-ישראל התגורר בירושלים ולאחר מכן הצטרפה משפחתו לקבוצת חסידי יבלונה, מייסדי כפר חסידים (אז נחלת יעקב), ועסק שם בהוראה עד 1927. לימים תיאר את ימי התיישבות אלה בפרקי יומן ׳עליית חסידים׳. שיריו הראשונים נדפסו בעיתון הָאֱהֶלָה בעריכת ר׳ בנימין (יהושע רדלר פלדמן). באותן שנים ערך את שיריו הראשונים שנכתבו על ידו בווינה וכן את אלה שנכתבו בירושלים, ופרסמם בקובץ שיריו הראשון בלב העולם (ירושלים: תרבות, תרפ״ז). שירים אלה נושאים עליהם תווי סגנון אקספרסיוניסטיים מובהקים, וניכר כי הושפעו מאקלימה התרבותי של וינה בין שתי מלחמות-העולם, והם תואמים בקוויהם הכלליים את אקלימה הספרותי של התקופה כפי שאנו מכירים אותו משירת יצחק למדן, אברהם שלונסקי וא״צ גרינברג באותן שנים. בשנת 1928 עבר לראש-פינה ושימש כמורה לילדי המושבה ולילדי הבדואים בסביבה. תקופת חיים זו תועדה על-ידו בנובלה אקספרסיוניסטית  יומן בגליל (נירנברג: עברים, 1931), ובה תיאור אהבתו של המספר לתלמידתו הבדואית לוּנָה. הנובלה תורגמה לגרמנית (Galiläicsches Tagebuch) וזכתה להערכה רבה בחוגי האקספרסיוניסטים הגרמנים. בשנת 1930 יצא ללימודי פנומנולוגיה באוניברסיטת אֶרְלַנגֶן אצל תלמידו הישיר של א׳ הוסרל – אוֹיגֶן הֶריגֶל. ללימודים אלה היתה השפעה רבה על כתיבתו שנעשתה מופנמת ומאופקת, ולמעשה נסוגה כליל מערכי הכתיבה האקספרסיוניסטית. מהפך זה הוליך אותו להתכחשות גורפת לראשית כתיבתו, והוא טרח תדיר להעלים את ספרו האקספרסיוניסטי הראשון בלב העולם. מעתה קבלו שיריו צביון מופנם, מיסטי ופסיכולוגיסטי – מתכונת שקבעה את סגנון כתיבתו עד ליום מותו. ספר שיריו  מי? (תל-אביב: מוריה, 1930) הוא הדוגמה המובהקת הראשונה לנטייה הסימבוליסטית-מיסטית, ובשלו זכה באהדה רבה מצידו של ח״נ ביאליק, שסייע לו בהדפסת ספר זה. ביאליק נעשה במידה מסוימת לפטרונו, וסייע לו להשתלב בממסד הספרותי של אותה עת.
    הישגו הספרותי הבולט הראשון הוא ספר השירים פלא גמע (תל-אביב: דבר, 1934) שבו נדפסו מחזורי שיריו הסימבוליסטים המשובחים ביותר (׳כענבי כחול׳, ׳פנים אל החיה׳) ובמיוחד כלילי הסונטות ׳מעבר לדם׳, ׳אשה׳ ו׳חנינא בני׳. סונטות אלה הן מן המעולות בשירה עברית בכלל, והן הותירו רושם עמוק על ש״י עגנון שערך את עלילת הרומן שלו שירה על-פי תבנית עלילתן וציטט כמה טורים מהן לאורך הרומן. באותן שנים ניכר נסיונו להימנות על כותבי השירה העברית-הלאומית (מתוך הלהבות, אודים, תרצ״ט), שינוי סגנוני שהזיק מאוד למוניטין שלו כמשורר אנין טעם. נסיונותיו החוזרים לשלב בין שירה מיסטית-סימבוליסטית ושירה לאומית לא עלו יפה, למעט אולי הפואמה ׳החלוצית׳ און בן פלא (תל-אביב: גזית, 1940), שבה הצליח במידה רבה להתיך מוטיבים מיסטיים-קבליים-חסידיים עם מוטיבים לאומיים-חלוציים לכדי יצירה לכידה ומרשימה.
    נראה כי הישגו הייצוגי בכלל עבודותיו לאחר כתיבת הסונטות הוא הקובץ רחב-ההיקף פנים אל פנים (ירושלים ותל-אביב: מוסד ביאליק-דביר, 1940) שבו הקים מבנה לירי אוטוביוגרפי, מיסטי רווי יסודות קבליים חסידיים רב-פרקים סבוך ומרתק. יצירה שירית זו קבעה יותר מכל את דיוקנו כמשורר ובגינה זכה בפרס ביאליק באותה שנה. נראה כי לא הצליח לחזור על הישגו זה בכתיבת שירה, אף שהיה משורר פורה למדי, והוציא מדי שנים ספורות קבצי-שירה עמוסי התפעמות רומנטית-מיסטית מהתממשות החזון של הקמת המדינה. ככל שהרבה לפרסם קבצי שירה אלה כן התמעטה דמותו בעיני דור המשוררים של שלונסקי ואלתרמן, ואט-אט הוא נדחק לחלוטין לשולי החיים הספרותיים בישראל. בהיעדר חוג ספרותי תומך הסתופף בעיקר בחוגו של יצחק למדן, עורך כתב העת גליונות, ושם מצא לו מבקרים אוהדים שליוו את כתיבתו שנים רבות (בעיקר אפרים שמואלי ויצחק עקביהו ולאחר מכן שרגא אבנרי). ספריו בפרוזה היד השניה (1942) הנר לא כבה (1952), במתח הגבוה (1956) לא הקנו לא מעמד מוכר בקרב כותבי הפרוזה באותה עת, אף שיש בהם עניין רב למי שמבקש למצוא שיקופים ריאליסטיים ביוגרפים לחומרי השירה שלו. גם על רקע ירידת קרנו כמשורר אי אפשר להתעלם מהישגיו המעניינים והמתמשכים בכתיבת דרמות ליריות כמו שבת העולם, אדמה, דן השומר (עם מכס ברוד) מחזה שעובד לליבריט לאופרה הישראלית הראשונה בארץ ישראל מאת מארק לברי (1940), ומלוכת שאול (עם מכס ברוד). ראויים לציון הם תרגומיו לשירה סימבוליסטית צרפתית ולסונטות של שקספיר עליהם זכה לפרס טשרניחובסקי לתרגום. באחרית ימיו פרסם סדרה של ספרי שירה בהוצאת ׳עקד׳ ובהם שירים קצרים ביותר, מרוכזים בהבעתם הלירית וטעונים באותה מיסטיות אקסטאטית שאפיינה אותו מראשית דרכו. בשנת 1973 זכה לפרס ישראל על כתיבתו הלירית. כל כתביו ראו אור כסדרת כתבים, א-יט (תל-אביב: יבנה, וכן: תל-אביב: עקד, תשכ״ו-תשנ״א). לאחר מותו בשנת 1990 טרח המשורר ראובן בן-יוסף על הוצאת ספריו שבעיזבונו והללו ראו כולם אור כהמשך לסדרת כתבים בהוצאת עקד.  שלום יוסף שפירא נפטר בחיפה בה׳ באדר תש״ן, 2 במארס 1990.

[נכתב על-ידי אבידֹב ליפסקר עבור לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים]
 [מקורות נוספים: תדהר, קרסל, ארכיון ג. קרסל בספריה הלאומית בירושלים, גרנות, ויקיפדיה, אתר בית אבי חי, איתמר לוי]
[צילום: מכון גנזים]

ספריו:

 • בלב העולם : שירים (ירושלם - תל אביב : תרבות, תרפ״ז)
 • מי? : שירים (תל אביב : מוריה, תר״ץ)
 • יומן בגליל : מימי הדמים בארץ (נירנברג : עברים, תרצ״ב)
 • הסונטות (תל אביב : דבר, תרצ״ד)
 • פלא גמע : שירים וסוניטות (תל אביב : דבר, תרצ״ד)
 • מתוך הלהבות : שירים תרפ״ט-תרצ״ו (ירושלים : אודים, תרצ״ו)
 • ירושלים טירה נמה (תל-אביב : ה׳ לוונשטיין, תרצ״ז) <כולל אחד-עשר פתוחי עץ מאת יעקב שטינהרד> <מהד׳ שניה יצאה לאור בהוצאת עקד בתשמ״ו>
 • יריות אל הקבוץ : דרמה בשש מערכות וקולן בינים (ירושלים : אודים, ת״ש)
 • ספר השירים והסוניטות (תל אביב : דבר, ת״ש)
 • און בן פלא : פואימה בששה פרקים (תל אביב : גזית, ת״ש) <מהד׳ שניה הופיעה בהוצאת עדי בתש״ב, ומהד׳ דו-לשונית בתשמ״ב 1982>
 • פנים אל פנים : שירים (תל אביב : מוסד ביאליק על ידי דביר, תש״א) <ובתוכו שירי 'שער החמישים'>
 • היד השניה : ספורים (תל אביב : גזית, תש״ב)
 • אדמה : מחזה בחמש מערכות (ירושלים : ר׳ מס, 1942) <המוסיקה מאת ד׳ סמבורסקי>
 • דן השומר (יריות אל הקבוץ) : דרמה בחמש מערכות (ירושלים : קרית ספר, תש״ה 1945) <מהדורה מחודשת> <״הדרמה הזאת, בעיבודו של מכס ברוד, שימשה ליברטו לאופרה העברית הארצישראלית הראשונה מאת מ. לברי, הצגת-הבכורה: תל-אביב, 17.2.45)״>
 • עולם בלהבות : שירי הזמן הזה תרצ״ו-תש״ד (תל אביב : עם עובד, תש״ד)
 • שבת העולם : פואימה דרמתית בחמשה מראות ופתיחה (תל אביב : יבנה, תש״ה)
 • חג לי היום : שירי ילדים (ירושלים : עבר, תש״ה)
 • אילן בכות : שירים (תל אביב : יבנה, תש״ו)
 • עלית חסידים (ירושלים : עפר, 1946)
 • אדמה ושמי-שמים : פרקי מכורה (תל אביב : עם עובד, תש״ט)
 • הנר לא כבה : רומן מחיי משורר בארץ (תל אביב : יבנה, תשי״ב) <מהד׳ מחודשת יצאה לאור בהוצאת ראובן מס בתשכ״א>
 • היינו כחולמים : שירים (תל אביב : יבנה, תשי״ד)
 • ילקוט שירת ש. שלום : לבתי הספר ולנער (תל אביב : יבנה, תשט״ו 1954) <לקטו והקדימו מבואות שלמה שפאן וי. שה-לבן>
 • אדמה ושמי-שמים (חיפה : מועצת פועלי חיפה - ועדת התרבות, תשט״ו)
 • מבחר שירים : חדשים וגם ישנים (תל אביב : דביר, תשט״ז)
 • במתח הגבוה : תשעה סיפורים ומחזה (ירושלים : ראובן מס, 1956)
 • בין תכלת ללבן : שירים חדשים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשי״ח 1957)
 • שירי קוממיות ישראל : מימי החלוציות ועד שנת העשור למדינת ישראל (תרפ״ד-תשי״ח) (תל-אביב : יבנה, תשי״ח 1958)
 • ספר חי רואי : שירים חדשים (חיפה : מגילות, תשכ״ג) <עם שער העטיפה וארבעה ציורים מאת יעקב שטינהרט>
 • ילקוט שירים (תל אביב : יבנה בשיתוף עם יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשכ״ח) <ליקט והוסיף מבוא והסברים יצחק עקביהו ; עורך הילקוט - ש׳ קרמר>
 • כוכב התקומה : פואימה לבני הנעורים (תל אביב : יבנה, 1972)
 • כי פנה יום : שירים (תל-אביב : יבנה, תשל״ד 1974)
 • אור הגנוז : שירים חדשים (תל אביב : עקד, תשל״ו)
 • ספר השירים : אספה מתוך כל קבצי שיריו (תל אביב : יבנה, תשל״ח 1977)
 • און בן פלא (חיפה : חבל ימי ישראל, תשמ״ב 1982) <מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית; כולל מאמר באנגלית על המשורר מאת הרולד פיש>
 • New poems : a bilingual edition / edited and translated by Ada Aharoni (Tel-Aviv : Eked, 1985)
 • אחרית יונה : סיפור ושירים מן העזבון (ירושלים : קרן העזבון ע״ש ש׳ שלום, תשנ״ד)
 • כל יום תמיד : מבחר שירים בעברית ותרגומם לרוסית (ירושלים : קרן העזבון ע״ש ש׳ שלום, תשנ״ט) <תרגום לרוסית מאת אלכסנדר וולוביק ורינה לוינזון>
 • כתבים (תל אביב : יבנה, תשכ״ו-תשנ״א 1991) 19 כר׳.
  • א-ד. כל שירי ש. שלום (תשכ״ו)
  • ה. תרגומים (תשכ״ז)
  • ו. ספורים (תשכ״ז)
  • ז. חזיונות (תשכ״ז)
  • ח. מסות (תשכ״ח)
  • ט. מחתרת השיר, שירים חדשים (תשל״א)
  • י. משא ומסע : פרקי ספרות, פרשיות ויומני מסע (תשל״ד 1973)
  • יא. כי פנה יום : שירים (תשל״ד)
  • יב. שי לבן : שירים ספורים וחזיונות לבני הנעורים ולילד (תשל״ה 1974)
  • יג. השירים החדשים : אור הגנוז, שירים אחרי חצות (תש״ם 1980)
  • יד. אלגביש : שירי השרים האחרונות (תשמ״ד)
  • טו. עם חיים נחמן ביאליק ומכס ברוד : פגישות (תשמ״ד)
  • טז. מאלגביש ומעלה : מסכת שירים על השמינית (תשמ״ו)
  • יז. ש. שלום: ראיון על שירתו / נערך על ידי אברהם הולץ (תשמ״ז 1987)
  • יח. ספר השמחה : שירים (תשמ״ח 1988)
  • יט. להאיר בבקר בבקר; שירים (תשנ״א)

עריכה:

 • כרמלית : קובץ ספרותי (תל אביב : דביר וסניף אגודת הסופרים בחיפה, תשי״ד- <בשיתוף שלום קרמר>

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • ש. שלום : הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה – שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973)
  תוכן העניינים
 • שירה ומסתורין : עיונים ליובלו של המשורר ש׳ שלום / עורכים - י׳ אלשטיין, ח׳ שוהם (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשמ״ו 1985)
  תוכן העניינים
 • אבנרי, שרגא. שירת ש. שלום : מסות (תל אביב : עקד, תשמ״ה 1985)
  תוכן העניינים
  על הספר
 • ליפסקר, אבידב. הסימבוליקה בשירת ש. שלום : עיון בקובץ ״פנים אל פנים״ (רמת גן, תשל״ז) <דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת בר-אילן, תשל״ז>
 • ליפסקר, אבידב. אדם בין תבל וסמל : ש. שלום-הסימבוליקה בשירתו (חיפה : רנסנס, תשמ״ב 1982)
 • ליפסקר, אבידב. תמורות פואטיות בשירת ש. שלום: תרפ״ב-תש״א (רמת גן, תשמ״ד 1984) <דיסרטציה - אוניברסיטת בר-אילן, תשמ״ד>
 • ליפסקר, אבידב. שירת ש. שלום : תרפ״ב-תש״א : מאקספרסיוניזם נוסח העליה השלישית לסימבוליזם (תל אביב : ספרית פועלים, תשנ״ב 1992)
 • מארק, אריה.  מאחורי הפרגוד  (ירושלים : כרמל, תשע״ג 2012) <חליפת מכתבים ושיחות שנערכו בין המחבר לש’ שלום על המחזה ״היד השנייה״. כולל תקליטור המכיל הקלטה של השיחה בין אריה מארק וש. שלום>
מאמרים:
 • ש. שלום.  יהי לך היומן הזה לעזר. פתח בו את כל השסתומים של נפשך.  הארץ, תרבות וספרות, ט׳ בתמוז תשע״ב, 29 ביוני 2012, עמ׳ 1, 4 <דפים ראשונים ביומן שהחל ש. שלום לכתוב ושהתגלו בארכיון ״גנזים״> <ראה רשימתו של עופר אדרת - להלן>
 • על ש. שלום.  פסיפס, גל׳ 14 (1991), עמ׳ 8–11 <דיון בהשתתפות: ראובן בן-יוסף, הלל ברזל, שלמה טנאי, יצחק עקביהו, שלום רצבי, משה שמיר>
 • אבינור, גיטה.  שירת המסתורין. מעריב, ספרא וסייפא, כ״ט באלול תשכ״ו, 14 בספטמבר 1966, עמ׳ 33 <חזר ונדפס בספרה  בצל הזכרונות : מאמרים בבקורת הספרות  (חיפה : מפעל סופרי חיפה, תשל״ה 1975), עמ׳ 70–72>
 • אבנרי, שרגא.  ״העקדה״ בשירתו של ש. שלום.  דבר, כ״ד בשבט תשי״ח, 14 בפברואר 1958, עמ׳ 5, 6 <חזר ונדפס בספרו:  12 משוררים (תל אביב : יבנה, 1969), עמ׳ 63–70 ובתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 252–259 * >
 • אבנרי, שרגא.  תופת ערוך, או – בכבשון בעיות השירה.  כרמלית, כרך י׳ (תשכ״ד) <חזר ונדפס בספרו:  12 משוררים (תל אביב : יבנה, 1969), עמ׳ 71–82>
 • אבנרי, שרגא.  במאבק על דמות האדם : עם השלמת כתבי ש. שלוםמאזנים, כרך כ״ו, גל׳ 5–6 (ניסן-אייר תשכ״ח, אפריל-מאי 1968), עמ׳ 361–370 <חזר ונדפס בספרו:  12 משוררים (תל אביב : יבנה, 1969), עמ׳ 83–99>
 • אבנרי, שרגא. שאול טשרניחובסקי וש. שלום - שירה ותעודה : קווים דומים ביצירתם.  מאזנים, כרך מ״ד, גל׳ 1 (כסלו תשל״ז, דצמבר 1976), עמ׳ 24–32 <חזר ונדפס בספרו שלושה שערים : מאמרים בביקורת שירתנו (תל אביב : מפעל סופרי חיפה בשיתוף עירית חיפה על-ידי הוצאת ספרים עקד, תשל״ח 1978), עמ׳ 7–22; ובספרו שירת ש. שלום : מסות (תל אביב : עקד, תשמ״ד 1984), עמ׳ 9–24>
 • אדרת, עופר.  ״הרי לפנינו משורר!״.  הארץ, תרבות וספרות, ט׳ בתמוז תשע״ב, 29 ביוני 2012, עמ׳ 1 <הקדמה לפרקי יומן של ש. שלום שהתגלו בארכיון ״גנזים״ - ראה לעיל>
 • אוריין, מאיר.  בשורה ושליחות :קווים לשירתו של ש. שלום לרגל הופעת כל כתביו.  בצרון, שנה ל״ג, כרך ס״ג, גל׳ א׳ (294) (תשרי-חשון תשל״ב, אוקטובר-נובמבר 1971), עמ׳ 24–29.
 • אורלן, חיים.  רשימות וציונים: אהבת ישראל בשירת ש. שלום.  הדואר, שנה 60, גל׳ ג׳ (י״ג בכסלו תשמ״א, 21 בנובמבר 1980), עמ׳ 44.
 • בבלי, הלל.  על ש. שלום.  הדואר, גל׳ י״ז (י״ד באדר תש״י, 3 במארס 1950) <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 57–59 * >
 • בן-יוסף, ראובן.  כתר אחד : מוטיבים של ״שיר השירים״ ב״שיר השירים רבה״ וב״פלד קור המוות״ לש. שלום.  בצרון, כרך א, חוב׳ 1–2 (332–333) (ניסן תשל״ט, אפריל 1979), עמ׳ 79–81.
 • בנארי, נחום.  נרו של ש. שלום.  בספרו: ערכי רוח וספרות : על סופרים, ספרים ואישים (תל-אביב : מדור לספריות שע״י מרכז לתרבות ולהסברה, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, תשי״ד), עמ׳ 116–118.
 • בסוק, משה.  נגן ובנאי: ש׳ שלום. בספרו: נופי ספרות : מסה, עיון, דיוקן (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ״ה 1964),
 • עמ׳ 94–99.
 • ברוד, מכס.  לדמותו של המשוררדבר השבוע, גל׳ 8 (140) (כ״ה בשבט תש״ט, 24 בפברואר 1949), עמ׳ 9 <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 43–44 * >
 • ברוד, מכס.  בכור שיריו דבר, כ״ו בשבט תש״ט, 25 בפברואר 1949, עמ׳ 3 <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 42–43 * >
 • ברזל, הלל.  ש. שלום: שיר-בן-פלא.  בספרו: משוררים על שירה (תל אביב : עקד, תש״ל 1970), כרך ב׳׳, עמ׳ 47–79.
 • ברזל, הלל. עיון ב״מחתרת השיר״ לש. שלום. כרמלית, כרך י״ז-י״ח (תשל״ג-תשל״ד), עמ׳ 80–108 <חזר ונדפס בספרו משוררים בגדולתם : מסות מחקר על משוררים עבריים (תל אביב : הוצאת יחדיו, איגוד מוציאים לאור ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל״ט 1979), עמ׳ 234–261> <ראה גם בספרו: שירת ארץ-ישראל: מיסטיקה וסימבוליקה (בני ברק : ספרית פועלים, תשס״ט 2008), עמ׳ 300–324>
 • ברזל, הלל. המסתורין בשירת ש. שלום. מאזנים, כרך מ׳, גל׳ 1 (כסלו תשל״ה, דצמבר 1974), עמ׳ 23–41 <על מסתורין ופלא בשירת ש. שלום> <חזר ונדפס בספרו משוררים בגדולתם : מסות מחקר על משוררים עבריים (תל אביב : הוצאת יחדיו, איגוד מוציאים לאור ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל״ט 1979), עמ׳ 202–233>
 • ברזל, הלל.  כפירה ואמונה.  בספרו: גבהות הכיסופים: שירה מתקנת עולם : עיקרי השקפה ואמונה מ״צדקיהו בבית הפקודות״ ועד ״הכול הולך״ (תל אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל, תשנ״ג 1993), עמ׳ 185–218 <על ״שבת העולם״>
 • ברזל, הלל. ש. שלום. בספרו: שירת ארץ-ישראל: מיסטיקה וסימבוליקה (בני ברק : ספרית פועלים, תשס״ט 2008), עמ׳ 13–441.
 • גולן, ארנה.  ״שמרני, אלוהים משנוא״ מאת ש. שלום.  בספרה גבר, אישה, תעודת זהות : שאלות של זהות ביצירות מן הספרות העברית  (תל אביב : חורב, תשס״ה 2004), עמ׳ 174–180.
 • גולן, ארנה.  ״הזעקה״ מאת ש. שלום.  בספרה גבר, אישה, תעודת זהות : שאלות של זהות ביצירות מן הספרות העברית  (תל אביב : חורב, תשס״ה 2004), עמ׳ 181–183.
 • גורן, נתן [גרינבלאט]המשורר ההומניסטדבר השבוע, גל׳ 8 (140) (כ״ה בשבט תש״ט, 24 בפברואר 1949), עמ׳ 9 <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 45–47 * >
 • הלמן, יום-טוב.  מזמור ליגון הרודם : שירת הדור של ש. שלום.  הדואר, שנה כ׳, גל׳ ט״ז-י״ח (שבט ואדר ת״ש) <חזר ונדפס בתוך: ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 104–119 * >
 • וקסלר, רחל.  המשורר ש. שלום לגבורות.  בצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר, כרך ו׳, גל׳ 24–25 (1984–1985), עמ׳ 113.
 • זיגלמן, אידה.  פגישתו של הרבי יחזקאל טאוב, מייסד כפר חסידים עם המשורר ש. שלום, המורה הראשון בכפרבצרון, כרך ז׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 27–28 (357–358) (תשרי-טבת תשמ״ו, דצמבר 1985), עמ׳  22–23.
 • זיידמן, י״א.  משהו על סגנון הפרוזה של ש. שלום : לרגל זכייתו בפרס רופין, תשי״ז.  הפועל הצעיר (י״ג באייר תשי״ז, 14 במאי 1957)  <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 72–74 * >
 • זמורה, ישראל.  שירתו. דבר, י״ג בטבת תשט״ו, 7 בינואר 1955, עמ׳ 5 <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 65–68 * >
 • חבר, חנן.  הגעגוע הצורב. בספרו: קורא שירה : רשימות, מסות ומחקרים על שירה עברית (תל אביב : קשב לשירה, תשס״ה 2005), עמ׳ 54–63 <על ״קולות בלילה״ לש. שלום>
 • חורגין, גרשון [ג. א. דבשוני] משהו על אמנות הסיפור של ש. שלום.  בצרון, שנה ל״א, כרך ס״א, חוב' ה' (285) (אייר תש״ל, אפריל 1970), עמ' 209–210 <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 88–90 * >
 • טולקס, ירוחם.  לשירת ש. שלום.  גזית, כרך ב', גל' יא-יב (תש״ח) <כונס בספרו: בסוד סופרים והוגים (תל אביב : עומר, תשל״ו 1976), עמ׳ 15–18 ; חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 135–138 * >
 • טוקר, נפתלי.  ש. שלום: על ״הקול הנעלם״ : להופעת כתביו המקובצים בשמונה כרכים.  הצופה, א' בסיון תשכ״ז, 9 ביוני 1967, עמ' 5 <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 320–326 *>
 • טנאי, שלמה.  במחתרת נגד התוהו.  מאזנים, כרך ל״ד, גל׳ 4 (אדר תשל״ב, מארס 1972), עמ׳ 251–252 <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 91–93 * >
 • כהן, אדיר.  עיונים בשירתו של ש. שלום. בצרון, שנה ל״א, כרך ס״א, חוב' ה' (285) (אייר תש״ל, אפריל 1970), עמ' 204–208.
 • לוז, צבי.  בן שלושים לכוח : ״מיטב השיר״ לש׳ שלום.   צפון: קובץ ספרותי, כרך ז (תשס״ד 2004), עמ׳ 245–274 <חזר ונדפס בספרו: מחתרת השיר : מגמות ״אחרות״ בשירה העברית (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס״ו 2006), עמ׳ 76–112>
 • ליפסקר, אבידב.  ״הניגון המתאפק״ – על מגמתם הפואטית של שינויי נוסח ועריכה בשירתו המוקדמת של ש׳ שלום.  בקורת ופרשנות, חוב׳ 18 (כסלו תשמ״ג, דצמבר 1982), עמ׳ 29–42.
 • ליפסקר, אבידב.  טופסי התפענחות המסתורין בשירת ש׳ שלום : היבטים מיסטיים בשלושה שירים.  בתוך: שירה ומסתורין  : עיונים ליובלו של המשורר ש׳ שלום / עורכים - י׳ אלשטיין, ח׳ שוהם (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשמ״ו 1985), עמ׳ 89–110.
 • ליפשיץ, אריה.  שירתו של ש. שלום.  ספרות צעירה, חוב׳ ב׳ (כ״ה באדר תרצ״ט)  <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 29–31 * >
 • ליפשיץ, אריה. יסוד היחיד בתפארת הכלל : עולמו הפיוטי של ש. שלום.  בספרו:  הווייתה של תקופה : יצירות ודיוקנאות בספרות העלייה השלישית (תל-אביב : יחדיו, תש״ם 1980), עמ׳ 49–57.
 • ליפשיץ, אריה.  שיר הייחוד העבריבצרון, כרך ז׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 27–28 (357–358) (תשרי-טבת תשמ״ו, דצמבר 1985), עמ׳ 10–13.
 • לנדאו, דב.  מתרדמת אדישים ל-״יקיצה״ אל ה-״יש״ בשיר פתיחה של ש׳ שלום.  בספרו: עידונה של שאגה : פרקים ביסודות השירה הלירית (תל אביב : פפירוס, תש״ן 1990), עמ׳ 210–224 <על השיר ״עם פתיחת שערים / יקיצה״>
 • מיטוס, אליהוהמוטיב החלוצי בשירת ש. שלום.  קמה: ספר-שנה של הקרן הקיימת לישראל לבעיות העם והארץ (תש״י) <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 60–64 * >
 • מיכלי, ב. י.  על ש. שלום.  גליונות (אדר-סיון תש״ט) <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 187–193, בשם: ״משוררו של דור נסער״>
 • מיכלי, ב. י.  המשורר על שירו.  הפועל הצעיר, כ״ג בשבט תשט״ו <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 212–219; ובתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 177–183 *>
 • מיקם (מהלר), משה.  המוטיבים העקריים של ״שירי תנ״ך״ לש. שלום.  בתוך: מזכרת לוי : ספר זכרון לכבוד הרב ד״ר לוי פרוינד ז״ל (תל אביב : הוצאת ספרים נ. טברסקי, תשי״ד, אוקטובר 1953), עמ׳ 67–93 *
 • נגב, אילת.  ״אהבתי את התום, הטוהר והיופי שלה״.  ידיעות אחרונות, 7 ימים, כ״א בשבט תש״ן, 16 בפברואר 1990, עמ׳ 40–42 <על המשורר ש. שלום בן 85 המסכם מסכת חיים מרתקת> <חזר ונדפס בספרה: שיחות אינטימיות (תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 1995), עמ׳ 121–130>
 • נגב, אילת.  שבועות אחרונים.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, י״ב באדר תש״ן, 9 במארס 1990, עמ׳ 21 <על ש. שלום>
 • נהר, אנדרה.  לאופי יצירתו של ש. שלוםבצרון, כרך ז׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 27–28 (357–358) (תשרי-טבת תשמ״ו, דצמבר 1985), עמ׳ 6–9.
 • סדן, דב.  אור קדומים.  דבר, כ״ו בשבט תש״ט, 25 בפברואר 1949, עמ' 3, 5 <פרק ממגילת ספר. למקורות לשונותיו של ש. שלום בשירתו> <פרק א' נדפס בהרחבה במאמר 'בין און ופלא : גלגולים של מדרש שמות' שפורסם בספר יובל מוגש לכבוד הרב ד״ר שמעון פדרבוש על-ידי ועד היובל במלאות ארבעים שנה ליצירתו הספרותית-מחקרית ומנהחגות צבורית / בעריכת הרב י״ל הכהן מימון (ירושלים : הוצאת מוסד הרב קוק, תשכ״א 1960), עמ׳ רסו–רעו> <המאמר המקורי חזר ונדפס בתוך: ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 139–146 *>  
 • עובדיהו, מרדכי.  בסוד שירת סוד : ש. שלום.  בספרו: נדבכים: עם סופרי דורי : מסות ורישומים (תל אביב : הוצאת אל״ף, תשל״ו 1975), עמ׳ 118–120.
 • עובדיהו, מרדכי.  משורר רב-פנים.  בספרו: נדבכים: עם סופרי דורי : מסות ורישומים (תל אביב : הוצאת אל״ף, תשל״ו 1975), עמ׳ 120–122.
 • עובדיהו, מרדכי.  משורר כי יספר.  בספרו: נדבכים: עם סופרי דורי : מסות ורישומים (תל אביב : הוצאת אל״ף, תשל״ו 1975), עמ׳ 123–127.
 • עמיר-פינקרפלד, אנדה.  התוהה לעולם : עם הענקת פרס ברנר לשירי ש. שלום.  דבר הפועלת, ג׳ בתמוז תש״ט, 30 ביוני 1949 <חזר ונדפס בתוך: ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 48–51 * >
 • פנואלי, ש״י [פינלס]. שני מחזות של ש. שלום. בתוך: ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 25–28 <על ״אלישע והשבת״ (תרצ״ב) ו״מערת יוסף״ (תרצ״ה)> <נדפס לראשונה ב׳דבר׳, תרצ״ה>
 • פנואלי, ש״י [פינלס]. עם שירת הדור.  בתוך: ילקוט ירושלמי לדברי ספרות (ירושלים : אחיאסף, תש״ב), עמ׳ 37–52.
 • פנואלי, ש״י. שירה שהותכה לפרוזה. מאזנים, כרך ז׳, גל׳ 5 (תשרי תשי״ט, אוקטובר 1958), עמ׳ 327–329.
 • פניאל, נח היבטים חינוכיים ביצירת ש. שלוםבצרון, כרך ז׳ (סידרה חדשה), חוב׳ 27–28 (357–358) (תשרי-טבת תשמ״ו, דצמבר 1985), עמ׳  14–19.
 • צייטלין, אהרן.  דמותו של משורר : להופעת ״כל כתבי ש. שלום״דבר, כ״ג באייר תשכ״ו, 13 במאי 1966, עמ' 7, 8 <נדפס גם בהדואר, שנה 44, גל׳ ל׳ (כ״ה בסיון תשכ״ה, 25 ביוני 1965), עמ׳ 552–553, 554 ובש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 313–319 *>
 • קורצווייל, ברוך.  הצלילה לתוך תהומות האני. מאזנים, כרך א׳ גל׳ 2 (אדר תשט״ו, מארס 1955), עמ׳ 87–101 <חזר ונדפס בספרו: בין חזון לבין האבסורדי : פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תשכ״ו 1966), עמ׳  ובמהדורה השניה (תשל״ג 1973), עמ׳ 110–141 וכן בתוך: ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 184–209 * >
 • קורצווייל, ברוך.  על משמעות הפלא בשירת ש. שלום. בספרו: בין חזון לבין האבסורדי : פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תשכ״ו 1966), עמ׳  ובמהדורה השניה (תשל״ג 1973), עמ׳ 142–154>
 • קריב, אברהם.  עיוני שירה.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, י״ז באלול ת״ש, 20 בספטמבר 1940, עמ׳ 4; כ״ד באלול ת״ש, 27 בספטמבר 1940, עמ׳ 4 <חלקו הראשון של המאמר נדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 32–35, בשם: שירת ש. שלום>
 • קרמר, שלום.  שירת ש. שלום.  גזית, שנה 16, כרך ט׳, חוב׳ ב-ז (צ״ח-ק״ג) (חשון-ניסן תש״ז, נובמבר 1946–אפריל 1947),  עמ׳ 173–175 <חזר ונדפס בתוך: ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 120–125 * >
 • רבינוביץ, ישעיה.  בנפתולי שערים : ש. שלום.  בצרון (תשי״ז)  <חזר ונדפס בתוך: ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 216–251 * >
 • רוקח, דוד.  ש. שלום.  ספרות צעירה, גל׳ ב׳ (כ״ה באדר תרצ״ט) <חזר ונדפס בתוך: ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 97–103 * >
 • ריבולוב, מנחם.  ה״אני״ השירי של ש. שלום.  בספרו: עם הכד אל המבוע : מסות בקרת (ניו יורק : הוצאת עֹגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה, 1950), עמ׳ 57–83 <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 153–176 *>
 • שאנן, אברהם.  החוויה המיסטית בשירת ש. שלוםבצרון, שנה ל״א, כרך ס״א, חוב' ה' (285) (אייר תש״ל, אפריל 1970), עמ' 201–203 <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 327–331 *>
 • שופמן, גרשם.  ש. שלום.  דבר, י״ג בסיון תש״ט, 10 ביוני 1949, עמ׳ 3 <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 52–53 * >
 • שופמן, גרשם.  [לש. שלום – בן החמשים]דבר, י״ג בטבת תשט״ו, 7 בינואר 1955, עמ׳ 5 <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 53 * >
 • שלו, יצחק.  כל צבעי הקשת.  מאזנים, כרך א׳ (כ״ד), גל׳ 2 (אדר תשט״ו, מארס 1955), עמ׳ 101–103  <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 69–71 * >
 • שלו-תורן, פועה. ״הנר לא כבה״. הפועל הצעיר, חוב׳ 34–35 (תשי״ב) <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 54–56 * >
 • שמואלי, אפרים.  האני והעולם : לדרכו של המשורר ש. שלום.  מולד, גל'  (ניסן תש״ט)  <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 147–152 *>
 • שמואלי, אפרים.  ההרפתקה הדיאלקטית בשירי ש. שלום.  הדואר, שנה 59, גל׳ ל״ד (ט׳ בתשרי תשמ״א, 19 בספטמבר 1980), עמ׳ 580–581.
 • שפאן, שלמה.  צורה ומשקל בשירת ש. שלום.  גזית, כרך ב', גל' יא-יב (תש״ח) <כונס בספרו: מסות ומחקרים (תל-אביב : קרני, תשכ״ד 1964), עמ׳ 102–110 ; חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 126–134 * >
 • שקד, גרשון.  מחזותיו הפיוטיים של ש. שלום.  מאסף, כרך ה-ו (תשכ״ה-תשכ״ו) <חזר ונדפס  בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 306–312 *> <מתוך המסה ״המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחייה״>
 • תורן, חיים. קווים לדמותו של ש. שלום. כרמלית, כרך י”ט-כ’ (תשל״ה), עמ׳ 18–20.
 • Cohen, Israel. On the poetry of Shin Shalom.  Modern Hebrew Literature, no. 1 (Spring 1975), pp. 29-34.
 • Rechnitzer, Haim Otto. ״Let the Other be Me - The Theo-Political Predicament and the Arab in Shin Shalom’s Early Writings.״ CLCWeb: Comparative Literature and Culture, vol. 20, no.1 (2018):
על ״בלב העולם״
 • ברש, אשר.  ״בלב העולם״. הדים, ה׳ (תרפ״ז-תרפ״ח) <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 11–12 * >
 • ייבין, ה.  ״בלב העולם״העולם, שנה 15, גל׳ 12 (כ״א באדר ב׳ תרפ״ז, 25 במארס 1927), עמ׳ 237 <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 13 * >
על ״מי?״
 • ב-ן [ר׳ בנימין]: ש. שלום: ״מי?״  מאזנים (שבועון), שנה ב, גל׳ 6 (נ״ו) (ט״ז בסיון תר״ץ, 12 ביוני 1930), עמ׳  13 <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 14–15, בשם: כוסף אביבים>
 • רחל.  שירי ש. שלום ״על אשר לא כאן״ (משירי ש. שלום).  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך ה׳, גל׳ כ״ח (ח׳ בתמוז תר״ץ, 4 ביולי 1930) <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 16–17 *. כונס גם ב פרויקט בן יהודה>
על ״יומן בגליל״
 • יציב, יצחק. ״יומן בגליל״.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך ח׳, גל׳ ז׳ (כ״ט בטבת תרצ״ב, 8 בינואר 1932), עמ׳ 4 <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 18–19 *>
על ״פלא גמע״
 • זוסמן, עזרא.  ש. שלום: ״פלא גמע״.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך י׳, גל׳ ח׳ (ט׳ בכסלו תרצ״ה, 16 בנובמבר 1934), עמ׳ 2  <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 22–24 *>
 • סדן, דב.  בין און ופלא : גלגולים של מדרש שמות. בתוך: ספר יובל מוגש לכבוד הרב ד״ר שמעון פדרבוש על-ידי ועד היובל במלאות ארבעים שנה ליצירתו הספרותית-מחקרית ומנהחגות צבורית / בעריכת הרב י״ל הכהן מימון (ירושלים : הוצאת מוסד הרב קוק, תשכ״א 1960), עמ׳ רסו–רעו <בעקבות שם ספרו של ש. שלום:  ׳פלא גמע׳ ועל הפואימה שלו ׳און בן פלא׳>
 • פרידמן, יהושע.  על ספרים: ״פלא גמע״. הארץ, י״א בסיון תרצ״ד, 25 במאי 1934, עמ׳ 7 <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 20–21 *>
על ״ירושלים טירה נמה״
על ״ספר השירים והסוניטות״
 • מיכלי, ב. י. ״ספר השירים והסוניטות״.  הפועל הצעיר, ד׳ בסיון ת״ש  <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 193–198>
על ״און בן פלא״
 • מיכלי, ב. י. ״און בן פלא״.  הפועל הצעיר, ד׳ בסיון ת״ש  <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 202–205, בשם: ״און בן פלא - החלוץ האלמוני״>
 • סדן, דב.  בין און ופלא : גלגולים של מדרש שמות. בתוך: ספר יובל מוגש לכבוד הרב ד״ר שמעון פדרבוש על-ידי ועד היובל במלאות ארבעים שנה ליצירתו הספרותית-מחקרית ומנהחגות צבורית / בעריכת הרב י״ל הכהן מימון (ירושלים : הוצאת מוסד הרב קוק, תשכ״א 1960), עמ׳ רסו–רעו <בעקבות שם ספרו של ש. שלום:  ׳פלא גמע׳ ועל הפואימה שלו ׳און בן פלא׳>
על ״פנים אל פנים״
 • גינזבורג, פסח.  משורר בפתח ״השער האחרון״הארץ, י״ג בטבת תש״ב, 2 בינואר 1942, עמ׳ 3 <חזר ונדפס בתוך ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 36–38 * >
 • ליפסקר, אבידב. הסימבוליקה בשירת ש. שלום : עיון בקובץ ״פנים אל פנים״ (רמת גן, תשל״ז) <דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת בר-אילן, תשל״ז>
 • מיכלי, ב. י. ״פנים אל פנים״.  הפועל הצעיר, י״ג באייר תש״ב  <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 198–202, בשם: ״הערות לשירי ׳פנים אל פנים׳״>
    על שירי ״שער החמישים״
 •     ברזל, הלל. מקרא ב״שער החמישים״ לש׳ שלום.  בתוך: שירה ומסתורין  : עיונים ליובלו של המשורר ש׳ שלום / עורכים - י׳ אלשטיין, ח׳ שוהם (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשמ״ו 1985), עמ׳ 111–133.
 •     קצנלסון, גדעון.  אני אחד שהם שנים : על ״שער החמישים״ של ש. שלום ועל שירת המיסתורין שלו בכלל.  מאסף, כרך ה-ו (תשכ״ה-תשכ״ו) <חזר ונדפס בתוך: ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 279–305 *>
על ״היד השניה״
 • מיכלי, ב. י.  ״היד השניה״.  הפועל הצעיר, י״ג באייר תש״ב <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 211–212, בשם: ״ניסוייו בתחום הסיפור׳״>
על ״עולם בלהבות״
 • מיכלי, ב. י.  ״עולם בלהבות״. גליונות, תשרי-חשון תש״ה <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 205–207, בשם: ״על שיריו האקטואליים׳״>
על ״שבת העולם״
 • מיכלי, ב. י. ״שבת העולם״.  הפועל הצעיר, כ״ז בסיון תש״ה  <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 207–209, בשם: ״שבת העולם - פואימה דרמאטית׳״>
על ״חג לי היום״
 • מיכלי, ב. י. ״חג לי היום״. הד הגן, גל׳ ה-ו (תש״ה)  <חזר ונדפס בספרו: דמויות וצדודיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971), עמ׳ 209–210, בשם: ״על שיריו לילדים״>
על ״אילן בכות״
 • יפה, אברהם ב.  הדי ימינו בשירת ש. שלום.  דבר, כ״ג בשבט תש״ו, 25 בינואר 1946 <חזר ונדפס בתוך  ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 39–41 * >
 • תורן, חיים. ש. שלום.  מצודה, ספר ה-ו (תש״ח 1948), עמ׳ 604–605.
על ״אדמה ושמי-שמים״
 • גורן, נתן.  ״אדמה ושמי-שמים״.  דורות, גל׳ ח׳ (י״ח בחשון תש״י, 10 בנובמבר 1949), עמ׳ 12–13.
על ״הנר לא כבה״
 • ברתיני, ק. א.  היוצר מול עצמו.  מעריב, ספרא וסייפא, י״ב באייר תשכ״א, 28 באפריל 1961, עמ׳ 14 <חזר ונדפס בתוך  ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 80–81 * >
 • כהן, אדיר.  ״הנר לא כבה״.  הבוקר, טורי ספרות, כ׳ באלול תשכ״א, 1 בספטמבר 1961, עמ׳ 5 <חזר ונדפס בתוך  ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 82–85 * >
 • כהן, אדיר.  בשערי הסיפורת של ש׳ שלום. כרמלית, כרך י”ד-ט״ו (תשכ״ט), עמ׳ 469–471.
על ״בין תכלת ללבן״
על ״ספר חי רואי״
 • ברזל, הלל.  ״ספר חי רואי״.  הפועל הצעיר, 23 באוקטובר 1962 <חזר ונדפס בתוך  ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 260–269 * >
 • גורפיין, רבקה.  ש. שלום: משורר הכיסופים.   בספרה: לאור הכתוב : סופרים ומשוררים בישראל (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״ב 1972), עמ׳ 193–195.
 • חנני, יוסף.  ספר חי רואי.  קטיף, כרך ג׳ (תשכ״ה), עמ׳ 221–226.
 • לאזר, דוד. שירה גדולה.  מעריב, י׳ בכסלו תשכ״ג, 7 בדצמבר 1962 <חזר ונדפס בתוך  ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 86–87 * >
 • עקביהו, יצחק.  מבירא עמיקתא לאיגרא רמה (עם הופעת ״ספר חי רואי״ לש' שלום).  עקד, חוב' 9–10 (1963) <חזר ונדפס בתוך  ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 270–278 *>
 • קורצווייל, ברוך.  הערות ל״ספר חי רואי״ לש. שלום.  הארץ, י״ז בכסלו תשכ״ג, 14 בדצמבר 1962 <חזר ונדפס בתוך  ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 210–215 * >
על ״הסונטות״
 • הלל, ברזל. כליל הסונטות: הקפדה והזרה (עיון משווה ״לשמש״ ו״על הדם״ לשאול טשרניחובסקי, ״הסוניטות״, מחזור בשלושה כלילים לש. שלום)  מאזנים, כרך ס״א, גל׳ 2 (1987), עמ׳ 24–28.
על ״במתח הגבוה״
 • עובדיהו, מרדכי.  משורר כי יספר.  הדואר, (ד׳ בטבת תשי״ח, 27 בדצמבר 1957) <חזר ונדפס בתוך  ש. שלום: הדים, תגובות ומאמרים על שירתו / ליקט, ערך וצירף מבוא וביבליוגרפיה שרגא אבנרי (ירושלים : חיפה : תל-אביב : הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל״ג 1973), עמ׳ 75–79 * >
 • קרמר, שלום. במתח הגבוה. מאזנים, כרך ז׳, גל׳ 5 (תשרי תשי״ט, אוקטובר 1958), עמ׳ 330–332
על ״כי פנה יום״
 • קרמר, שלום. בשולי ספרו החדש של ש. שלום. מאזנים: ירחון לספרות, כרך מ׳, גל׳ 1 (1974), עמ׳ 48–49.
 • קרמר, שלום. מן האין אל היש : במלאת שבעים שנה לש. שלום.  כרמלית, כרך י”ט-כ’ (תשל״ה), עמ׳ 9–17.
על ״ספר השירים״ (תשל״ח 1977)
על ״שירים אחרי חצות״
 • שמיר, משה. כוס צימאון.  הדואר, שנה 59, גל׳ י״ג (כ״א בשבט תש״ם, 8 בפברואר 1980), עמ׳ 199–200 <פורסם לראשונה ב׳מעריב׳>
על ״אלגביש״
על ״New poems : a bilingual edition״
קישורים:

Wikidata – Q3482158 J9U – 987007268054905171 NLI – 000120943 LC – n84017725 VIAF – 88125993

עודכן לאחרונה: 16 בדצמבר 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף