אורי צבי גרינברג (1896־1981)

Uri Zvi Greenberg


המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך הלל ויס ; המערכת – יהודה פרידלנדר, אבידֹב ליפסקר, ליליאן דבי-גורי. – רמת-גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס 2000.
    535  עמ'.
    Studies on the Poetry of Uri Zvi Greenberg / editor, H. Weiss

    שירת אורי צבי גרינברג (1896־1981), גדול המשוררים בשפה העברית ובשפת יידיש בספרות היהודית והעברית החדשה, זכתה עתה סמוך לשנת המאה להולדתו לכינוס מלא, המאיר את מלוא רוחבה ועומקה, לאחר שהוגלתה מעין הקוראים קרוב לחמישים שנה. הגיעה אפוא השעה להאירה גם בהארה מחקרית מקיפה, כדי שתיחשף במלוא עושרה בפני הקורא העברי – התלמיד, המשכיל והחוקר.
    חוקריה המובהקים של שירת אצ"ג חברו בכרך זה, הניתן לפנינו, להציג קשת רחבה של נושאים, הנוגעים לגיוונה הבלתי מצוי של שירת ענקים זו: השער הראשון הוקדש למחקרים בפואטיקה של שירת אצ"ג, שבלשונה האקספרסיוניסטית המוקדמת ובפיתוחיה המטפיסיים המאוחרים הגיעה לשלמות צורנית ואידיאית שאין רבות כמותה בשירות בני דורה; בשער השני, נבחנים הן ההיבט הפילוסופי-הקיומי והן ההיבט הפוליטי-החברתי שיצירת אצ"ג היתה אחוזה בהם בשירה ובפובליציסטיקה, בבחינה מדוקדקת ומפורטת בשורה של עיונים חשובים וראשוניים מסוגם; בשער השלישי, מוגשת שורה של מחקרים השוואתיים של יצירת אצ"ג למשוררים בני זמנו על רקע זרמי שירה אירופיים ואחרים, ולמשוררים שאיתם בא המשורר במגע במהלך שבעים שנות יצירה; בשער הרביעי, מוגש לראשונה לקורא העברי מבחר מעניין של התרשמויות מדמות המשורר ומפעלו הספרותי כפי שהוטבעו בתודעת הסובבים אותו מקרוב.
    ספר המתכונת  והדמות הוא מפעל הכינוס המקיף ביותר של דברי מחקר וביקורת על יצירת אורי צבי גרינברג, והוא כאח תאום וכמלווה נאמן למפעל הכינוס הגדול של כתבי המשורר.
 

תוכן העניינים:

 • תוכן העניינים (עמ' 7־8)
 • עם הספר (עמ' 9־10)
 • הלל ויס: משיח בלי משיח : נושא גלוי ונסתר בספר <מסת מבוא> (עמ' 11־25)

 • תורת השיר: לשון, סגנון ופואטיקה
 • הלל ברזל: השלב האימפרסיוניסטי בשירת אצ"ג (עמ' 29־66)
 • דן מירון: טורא בטורא, אינש באינש : יחסי ביאליק-אצ"ג כמפגש היסטורי וכמודל פואטי (עמ' 67־141)
 • ראובן שהם: דיוקן הדובר וקשריו אל דרכי עיצוב בשירת אורי צבי גרינברג (עמ' 143־169)
 • אברהם נוברשטרן: האור והאפר : הגברות העולה – מבנה ומשמעות (עמ' 171־210)
 • ליליאן דבי-גורי: המושג "אמצע" בשירת אורי צבי גרינברג (עמ' 211־230)
 • יהודה פרידלנדר: ההוויה הסלעית-המתכתית בשירת אצ"ג : על מחזורי השירים "לסעיף סלע עיטם" (עמ' 231־235)
 • טליה הורוביץ:  "ציון, הלא תשאלי" וה"ציונים" והשפעתם על "ציוני" אורי צבי גרינברג (עמ' 237־242)
 • שמואל הופרט: הרקיע האב בא הלילה על האדמה האֵם : עיון בשירת האהבה של אורי צבי גרינברג (עמ' 243־260)

 • שירה ופוליטיקה
 • חנן חבר: "שיר ההוד לבריון" : אסתטיקה, פואטיקה, פוליטיקה ואלימות בשירת אצ"ג בשנות השלושים (עמ' 263־296)
 • אלה בלפר: שירת אורי צבי גרינברג בין ממלכתיות למשיחיות (עמ' 297־325)
 • יעקב שביט: אסכטולוגיה ופוליטיקה : בין "נבואה גדולה" ל"נבואה קטנה" – המקרה של אורי צבי גרינברג (עמ' 327־336)
 • תמר וולף-מונזון: "אותו סנבלט של תרפ"ט בתרצ"ו" : גלגולה של מטפורה פוליטית בשירת אצ"ג ובכתיבתו הפובליציסטית (עמ' 337־347)
 • פנחס גינוסר: אצ"ג בין ישעיהו לבין אפלטון (עמ' 349־382)

 • אצ"ג ושירת העולם
 • דוד וינפלד: "ערטילאים, צאוּ מן השמלות המכסות" : על מוטיב אחד ומקורותיו בשירתו של אצ"ג בשנות העשרים (עמ' 385־390)
 • חניטה גוּטבלאט: הדובר הפואטי וריבוי הקולות : בשירתם של וולט ויטמן ואורי צבי גרינברג (עמ' 391־404)
 • אבידֹב ליפסקר: הגלמודים הגדולים : אורי צבי גרינברג, וולט ויטמן והאקספרסיוניזם הגרמני (עמ' 405־441)

 • חתימת הספר
 • עליזה גרינברג טור-מלכא: אורי צבי גרינברג : הארות לשירתו (עמ' 445־463)
 • זאב ייבין: שיר של ענק (עמ' 465־492)
 • נורית גוברין: מאויב לאוהב : בין דב סדן לאורי צבי גרינברג (עמ' 493־507)
 • יוחנן ארנון: שיחות עם אורי צבי גרינברג (עמ' 509־522)
 • יעקב אורלנד: אחר הצהריים עם אורי-צבי : הפרק האחרון מתוך סמטת החבשים, סיפורו של יעקב אורלנד (עמ' 523־535)

עודכן לאחרונה: 19 במאי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף