אורי צבי גרינברג (1896־1981)

Uri Zvi Greenberg


סדן : גליונות לבטוי / בעריכת אורי צבי גרינברג (ירושלים עיה"ק, כסלו תרפ"ה-חשון תרפ"ז, 1924־1927)
גיליונות [ג] - [ו] - יצאו לאור בתל-אביב. ארבעת הגליונות הראשונים נדפסו באותה שנה, ואילו הגליון האחרון נדפס לאחר הפסקה של למעלה משנה.
א/ב - סדן: גליונות לבטוי - כסלו תרפ"ה -- [ג]. סדנא דארעא: קובץ לבטוי - אדר תרפ"ה -- [ד]. - סדן - תמוז תרפ"[ה] -- [ה]. - סדן: ירחון לבטוי/ירח-האבל - אב תרפ"ה -- ה [צ"ל ו]. סדן (רשאי להיות ירחון) - חשוון תרפ"ז.


גל' א/ב גל' [ג] גל' [ד] גל' [ה] גל' ה [צ"ל ו]

סדן : גליונות-לבטוי גל' א-ב / בעריכת אורי צבי גרינברג (כסלו תרפ"ה)

תוכן העניינים:

 • אורי צבי גרינברג: [מבוא] "ואף-על-פי-כן, למרות כל החשבונות ליאוש, אני מעמיד ס ד ן  לשם בטוי החדש על אדמת ישראל"   (עמ' א-ב)
 • מניפסט לבטוי (עמ' ב-ט)
 • בלי שדי (עמ' ט-טז)
 • על אדרסת התאחדות הקתולים ברומא (עמ' טז-כ)
 • העתונות הבוגדת (עמ' כ-כא)
 • למען ירושלים (עמ' כא-כב)
 • י. גולדשטיין: יחס (עמ' כב-כד)
 • י. אבֶלֶס: בין הגויים (עמ' כה-כו)
 • י. לופבן: מִפִּנְקָסוֹ שֶׁל אִישׁ יְרוּשָׁלָיִם (עמ' כז-כט)
 • יעקב הורוביץ: וֵי (עמ' כט-לא)
 • יעקב הורוביץ: עד אשקלון (עמ' לא-לג)
 • אורי צבי גרינברג: טור מלכא (עמ' לג-לז)
 • ישראל פלדמן: מגדלנו <פתוח עץ> (עמ' לז)
סדנא דארעא : קובץ לבטוי / בהשתתפות אורי צבי גרינברג, יעקב הורוביץ, יהודה, יצחק לופבן, י.ג., מרק שוַרץ  (תל אביב באדר תרפ"ה)

תוכן העניינים:

 • אורי צבי גרינברג: המומנט שנתגלה (עמ' א-ה)
 • המושג שאיננו (עמ' ה-ו)
 • עד דילב (עמ' ו-ז)
 • בישוב הַמִתְהַוֶה (עמ' ז-ט)
 • עַל הֶתֵּר הִיסְטוֹרִי וּדְמָמָה מְצוּוָה (עמ' י-יג)
 • אודיסא דפלשתינא ונאלעווקי"ם (עמ' יג-טז)
 • גלגל החוזר (עמ' טז-יט)
 • בנוגע לקבוצה (עמ' כ-כב)
 • מבפנים (עמ' כב-כג)
 • יעקב הורוביץ: אֶל מוּל הַפֻּרְקָן הַיוֹמִי (עמ' כד-כז)
 • יצחק לופבן: מִפִּנְקָסוֹ שֶׁל אִישׁ יְרוּשָׁלָיִם (עמ' כז-כט)
 • יהודה: במבט למעלה (עמ' כט-ל)
 • אורי צבי: מִסִפְרִי: טוּר מַלְכָּא (עמ' ל-לא)
 • י. ג.: בהד ל"הדים" (עמ' לא-לב)
 • א. צ. ג.: הערה (עמ' לב)

סדן : ירחון לבטוי    (תל אביב תמוז תרפ"ה)

תוכן העניינים:

 • העורך: דוקומנט המחאה והבטוי (עמ' א-ב)
 • אורי צבי גרינברג: מן הגוש הכּאוּב. AD ACTA ... (קטעים מיומן) (עמ' ב-ג)
 • עד משבר (עמ' ג-ה)
 • באין אילוזיה (עמ' ה-ז)
 • פרוצס הירידה (עמ' ז)
 • תקיעה במאוחר (עמ' ז-ח)
 • לידי סכּוּם (עמ' ח-ט)
 • לדידי (עמ' ט-י)
 • טשטוש המושג בהסתדרות העובדים (עמ' י-יב)
 • לסדר תל-אביב (עמ' יב-יד)
 • יעקב הורוביץ: מספר דוד הראובני (מתוך גוּש דרמתי)  (עמ' יד-יז)
 • יהודה גולדשטין: ביחס ליצירה (עמ' יח-יט)
 • י. ה.: הוגו ברגמן (עמ' יט)
 • כשרון ההסתגלות (עמ' יט)
 • יחס (עמ' יט-כ)
 • יוסף מולכו: ממפולת היהדות בפולין (עמ' כ-כד)
  א. מלכות הרשעה (עמ' כ-כא)
  ב. ליטערארישע בלעטער ווארשע (עמ' כא-כד)
  ג. הדמעה (עמ' כד)
 • א. ש. יוריס: בבורסה הריבולוציונית (בת הרשעים "ארבעטער-וועלט" דפוס הגפיר, חיפה. "נגד סדן") (עמ' כה)

סדן : ירחון לבטוי / ירח-האבל (תל אביב אב תרפ"ה)

תוכן העניינים:

 • אורי צבי: לתשעה באב תרפ"ה - איכה  (עמ' א-ג)
 • אצלנו בעולם (עמ' ג-ו)
 • אל מאידך גיסא (עמ' ז)
 • האגדה (עמ' ח)
 • מתוך מכתב  (עמ' ח-ט)
 • פרוצס ההתגשמות  (עמ' ט-י)
 • העיגול הסימבולי (עמ' יא-יג)
 • טעות החוזרת (עמ' יג-יד)
 • יוסף מולכו: הדואט והפירמה (עמ' טז-כ)
 • יהודה גולדשטין: ביחס ליצירה  (עמ' כ-כא)
 • יעקב הורוביץ: לפני כור היצירה (עמ' כא-כב)
 • א. צ.: ש. צמח (עמ' כג-כד)

סדן (רשאי להיות ירחון), חוברת ה' [צ"ל ו'] / חשון תרפ"ז / מאת אורי צבי גרינברג

תוכן העניינים:

 • [לתפיסת המצב] (עמ' א-ב]
   
 • במוצאי שתיקה (עמ' ג-ו)
   
 • בין מים למים (עמ' ו-יב)
   
 • "שיבה לחזון" (עמ' יג-יד)
   
 • התנועה והספרות (עמ' יד-יז)
   
 • לדברי בן גוריון (עמ' יז)
[עודכן לאחרונה: 19 בינואר 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף