אורי צבי גרינברג (1896־1981)

Uri Zvi Greenberg


גדעון קצנלסון.
    גולף הכלים של הכוסף
: מסות על שירת אורי צבי גרינברג  / גדעון קצנלסון ; [מבוא ועריכה, אבידב ליפסקר]. -- תל אביב : ירון גולן, 1993.
    234 עמ'.
    Essays on the poetry of Uri Zvi Greenberg / Gidon Kazanelson

 

תוכן העניינים:

פתח דבר    
מבוא: אבידב ליפסקר 7
     
פרק א: התחלות והמשֵכָן 31
  מ"אלבאטראָס" ועד "רחובות הנהר" 33
  שירתו של אצ"ג בשנותיו הראשונות בארץ 45
  עניים בסעודה מלכותית -- לבחינת שירתו של אצ"ג בתקופתו הראשונה בארץ 56
     
פרק ב: בין שירי אנקראון לשירת הקטרוג והאמונה 81
  שרוול הגידם כמושג ערכי בשירתו של אצ"ג 83
  עננים בשמי ירושלים -- על אחד הפנים במטפוריקה שבשירת אצ"ג 90
     
פרק ג: שירי לוחות "הארץ" 97
  יגון העולם בשירי לוחות "הארץ" 99
  מחוז חפץ השיר ב"ספר העיגול" 114
     
פרק ד: במבואי "רחובות הנהר" 119
  הנוסח הספרותי-עברי של התקופה החדשה -- הרהורים על "רחובות הנהר" 121
  בין ישראל לעמים בשירת "רחובות הנהר" 128
  נוף של גויים ב"רחובות הנהר" 133
  הדעת והדמיון בשירת "רחובות הנהר" 140
     
פרק ה: ניגון העוגבר -- שער ליצירת אצ"ג 147
  כוסף, גובה, נוגה ב"שיר העוגבר" וב"שיר גולף הכלים של הכוסף" 149
  "שיר העוגבר" -- מפתח לשירתו של אצ"ג 156
  העוגבר -- גולף הכלים של הכוסף 167
     
פרק ו: על שירי "רחובות הנהר" וסביבם 177
  מפתח נוסף לשירת אצ"ג -- "שיר העוגבר" ו"בסוד יד הקללה והדם האפל" 179
  נוסח אצ"ג כפי שהוא מתגלה ב"קינת השה לבדד" 187
  גבהות ונמיכות, גבוהים ונמוכים -- על נושא בשירתו של אצ"ג 197
     
פרק ז: שני מחזורי שירה של אצ"ג ולקחם 209
  אורי צבי גרינברג -- לאן? -- על "במעלות השיש הלבן" 211
  תוכחה ונסתרות בה -- "מעשה בסוס ורוכבו". 219

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף