אורי צבי גרינברג (1896–1981)

<בהכנה>

Uri Zvi Greenberg

    אורי צבי גרינברג נולד בסוכות, ט״ו בתשרי תרנ״ז, 22 בספטמבר 1896 בביאליקאמין, מזרח גליציה, בן בכור להורים צאצאי שושלות חסידיות מרכזיות באוקראינה ובגליציה. בילדותו עקרה המשפחה לעיר המחוז למברג (לבוב), שם שימש האב כמורה הוראה שכונתי. המשפחה חיה בדוחק, מנוהלת על ידי האם הנמרצת והסוערת בת שבע, בעוד האב, ר׳ חיים, איש מופנם ותלמיד חכם, היה שקוע בלימוד ובתפילה. מילדותו ספג לימודי קודש ברוח המיסטיקה החסידית. עם זאת, הוריו לא כיהו בו כשהחל, בעודו ילד, לקרוא בספרויות העברית והיידית המודרניות ולכתוב שירים בשתי הלשונות. כנער נעשה מקורב הן לחוג המשוררים היידיים בלמברג, שבראשו עמד הליריקן שמריהו אימבר, והן לסופרים עבריים ובראשם גרשון שופמן, שחי באותה התקופה בבירת גליציה המזרחית. הוא סייע לו בהדפסת שירי הביכורים העבריים שלו, ואילו שיריו היידיים הראשונים נדפסו בעיתון היידי המקומי טאָגבלאט, שעורכו, מבקר התיאטרון צבי ביקלס־שפיצר, נטה חסד למשורר המתחיל. ב-1912, והוא נער בן שש־עשרה, ראה אורי צבי את שיריו בשתי הלשונות נקבעים בדפוס. הוא התגלה אז כמשורר של הלוך נפש עגמומי, מחברם של שירים ליריים קצרים, חרוזים ושקולים.
    מלחמת העולם הראשונה קטעה את מהלך חייו הרגוע למדי (אמנם בינתיים התחולל בחייו האישיים משבר, כשאמו לא הניחה לאהבתו לבת האופה המקומי למצוא את מימושה בנישואים. הנערה נישאה לאחר ונפטרה סמוך לנישואיה). ב-1915, משכבש הצבא האוסטרי מחדש את גליציה, הוא גויס, ואחרי כמה שבועות של אימונים הוטל אל תוך מלחמת השוחות של הצבא האוסטרי בצבא המורדים הסרבים, השתתף במתקפה שהביאה צבא זה עד בלגרד המוכנעת, חווה חוויות אימים שלא שכחן כל ימיו. לאחר מכן צורף לצבא התחזוקה האוסטרי בבלקן, שבו שימש הן בתפקידים משרדיים והן בתפקידי שיטור ופיקוח, עד לעריקתו ב-1918, כשהתמוטטות מדינות הציר היתה כבר גלויה לעין.
    בעוד הוא לוחם בחזית הסרבית, ראה אור ספרו הראשון, ערגיץ אויף פעלדער (״אי־שם בשדות״, 1915), שהיה מורכב משני מחזורים ליריים־אלגיים המביעים את כאב החייל המועד להיהרג בשדות אירופה הפורחים ואת האבל על הנערה, אהובתו. לאחר העריקה חזר ללמברג והתחבא שם עד סוף המלחמה. בנובמבר 1918 נחשף עם בני משפחתו לפוגרום שערכו ביהודי למברג אנשי המיליציה הפולנים אחרי כיבוש העיר מידי האוקראינים. הוא ומשפחתו עמדו להיירות וניצלו בנס. התנסות זו השפיעה עליו לא פחות מהחוויות הקשות שחווה במהלך המתקפה על בלגרד. עם תום המלחמה המשיך בפעילותו הספרותית, פירסם את יומן החזית שלו בלוויית שירים שנכתבו במהלך המלחמה (אין צייטנס רויש, ״בשאון הזמנים״, 1919) וכינס את שירתו היידית המוקדמת בכרך פארנאכטנגאלד (״זהב בין ערביים״, 1921).
    בשלב זה התחוללה תמורה עמוקה בכתיבתו. הזרמים המודרניסטיים הפוסט־סימבוליסטיים בשירת אירופה, שחדרו אז לשירת יידיש ולשירה העברית, המציאו לו את הכלים הפואטיים־הגותיים והסגנוניים שבאמצעותם ביטא עולם פנימי סוער ומלא ניגודים חריפים, שניזון לא רק מחוויות המלחמה והפוגרומים אלא גם מתשתית נפשית אישית, שכוסתה עד כה על ידי המעטה האלגי־מלנכולי של הליריקה המוקדמת שלו. אצ״ג שינה באורח דרסטי את המרקם ואת הסגנון של שירתו ונעשה לאחד מנושאי הדגל של המודרניזם (בעיקר האקספרסיוניסטי) בשירת היידיש ובמידת־מה גם בשירה העברית. היצירה שבה מצאה תפנית זו את ביטויה המלא היתה הפואמה היידית ״מפיסטו״ (1921), שבה העמיד את עולמו השומם והטרגי של האדם ה״ניהיליסטי״ (במשמעות שהקנה למושג זה פ׳ ניטשה), עם הסתלקות הביטחון הדתי והתמוטטות הסדר החברתי והחלפתם בהכרת ״ישות״ הכרוכה בעמידת האדם נוכח הוודאות של המוות.
    כל אלה קיבלו מבע עז וגועש בסדרת שירים רבי־ממדים, נעדרי מוזיקליות רכה, כתובים בחרוז החופשי ובשפה שהתכוונה להיות ״מחוספסת״, גרמית ועתירת מטפוריקה מזעזעת. ״מפיסטו״ היתה לאחת היצירות המרכזיות של האקספרסיוניזם היידי ועוררה פולמוס פואטי סוער. אצ״ג עצמו לחם את מלחמת המודרניזם האקספרסיוניסטי בכתב העת אלבטרוס (1923-1922) שייסד, ערך ואף כתב את מרבית החומר שנכלל בשלוש חוברותיו. בתקופה זו חי בוורשה, שממנה נמלט (מאימת הצנזור הפולני) לברלין.
ב-1923 נתלווה למהפך הפואטי מהפך אידיאולוגי. אם קודם נתן ביטוי לתפישת מציאות טרגית־ניהיליסטית, הרי עתה עבר לציונות, לאחר שהשתכנע כי צירוף האיבה הנוצרית הוותיקה עם הפראות החברתית של העידן שלאחר מלחמת העולם, יביא בעתיד הלא־רחוק להשמדה פיזית של יהדות אירופה. לשכנוע זה נתן ביטוי בפואמה החזונית המחרידה ״במלכות הצלב״ (1923), שבה חתם את תקופת היותו בעיקר משורר יידי. מיד החל בהכנות לעלייה לארץ ישראל, שאליה הגיע בסופה של השנה. אבל עוד קודם העתיק את מוקד יצירתו מיידיש לעברית, ובה בעת פתח במאבק נגד המנהיגות של התנועה הציונית, שבעמדותיה ראה מכשול להגשמת מטרותיה של ״המהפכה העברית״, זו החייבת ליצור דינמיקה היסטורית סוחפת, שתוביל תוך זמן קצר להקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל.
    עם בואו ארצה פיתח פעילות קדחתנית בשלושה תחומים: ביצירת שירה ארץ־ישראלית אקספרסיוניסטית, שנתנה ביטוי הן לשבר הקיומי שחל בעולמו של האדם המודרני והן לחזון הגאולה הציוני ולהגשמתו בידי החלוצים בארץ ישראל; במסאות פואטית, שבה הגן על המודרניזם ועל מושגי היסוד שלו, אגב התקפה ביקורתית על נוסח השירה של משוררי דור תלמידי ביאליק; ובפובליציסטיקה, שבה נדרש לפרטי הפרטים של המאבק על מימוש החזון הציוני בארץ. המכנה המשותף לכל התחומים היה התביעה לשינוי מהפכני בכל תחומי החיים בארץ ישראל.
    בתחום השירה יצר ב-1924 את ספר היסוד של המודרניזם הארץ־ישראלי הציוני, אימה גדולה וירח, שבו מצא האקספרסיוניזם הרדיקלי את ביטויו המלא הראשון בשפה העברית. הספר, שעקב בסדרה של פואמות רחבות ממדים אחר התהליך הדיאלקטי המוליך מהייאוש ומחורבן התרבות האירופית הליברלית ל״הרואיקה״ של החלוציות הארץ־ישראלית, עורר פולמוס גועש, שחייב את פעילותו של המשורר כפולמוסן וכהוגה דעות מקורי ונועז בתחומי הפואטיקה ותפישת התרבות. פעילות זו הגיעה לשיאה בשתי מסות שראו אור בקונטרס כלפי תשעים ותשעה (1928).
    בשנים 1926–1927 שקע בייאוש עמוק, שמקורו במשבר שפקד את המפעל הציוני בארץ. לתקופת־מה התנזר מיצירה פיוטית. כאשר חרג (ב-1928) מן השיתוק הקצר, נתגלה בפנים חדשות. מחד גיסא, חזר לליריקה אישית של יגון ושל מודעות קיומית חריפה, שמצאה ביטוי (במחזור או בקובץ אנקריאון על קוטב העיצבון) בשירים קצרים, מגובשים, לעתים קרובות אף חרוזים ושקולים. מאידך גיסא, נולד בשעה זו המשורר הפוליטי המנסה להמריד בכוח ״חיתוך הביטויים״ החריף שלו את ״הלגיונות״ הציוניים המובסים נגד מנהיגותם שבגדה בהם (חזון אחד הלגיונות, 1928; כלב בית, 1929).
    בתוך כך התרופף הקשר בינו ובין תנועת העבודה הציונית, וגברה הקרבה בינו ובין התנועה הרוויזיוניסטית. ב-1930 הצטרף לתנועה זו ונעשה מיד לאחד ממנהיגיה ודובריה. במהלך שנות השלושים, שאותן בילה בעיקר במרכז הפעילות הציונית הרוויזיוניסטית בפולין, התמסר לייעודו כמשורר פוליטי וכתועמלן מפלגתי. שיריו שנכתבו בעשור זה, וכונסו ב-1937 בספר הקיטרוג והאמונה, מצטרפים למעין רומן לירי־סאטירי־פוליטי אישי, ועם זאת בעל מגמה ציבורית, על אודות גורלו של המשורר־הנביא המנסה להציל את חזון מלכות ישראל השוקע בשל מנהיגות כושלת ובוגדת. הספר הוא אסופת השירים הפוליטיים השנונה, המוחצת והסוחפת ביותר שנכתבה בשפה העברית. ספר הקיטרוג והאמונה הוחרם על ידי הציבור הקרוב לתנועת העבודה בארץ ובעולם. המשורר מצא עצמו מוקף גידופים ושנאה. שירתו, גם זו שקדמה למהלך הפוליטי שלו, הורחקה מסדר היום הספרותי הציבורי. עובדה זו גרמה לשיתוק ממושך ביצירתו השירית, שנמשך, לפחות בתחום הפרסומים הספרותיים, עד תום מלחמת העולם השנייה.
    בפרוץ המלחמה נמלט מוורשה הנצורה לארץ ישראל. כאן חי חיי בידוד בבית ידידים נאמנים (משפחת י״ה ייבין) ועקב בחרדה אחר גורל המלחמה, ובייחוד אחר גורלה של יהדות אירופה המזרחית, ובתוכה הוריו, אחיותיו, בעליהן וילדיהן. כאשר, מ-1943 ואילך, התבררו והלכו ממדיה של תוכנית השמדת העם היהודי, הוא נעשה מרוכז כולו במה שהוא סירב לכנות ״שואה״ (כינוי המעניק לפשע מראית פנים של אסון טבע) והעדיף לכנות ״חורבן עם״ ו״כרת גלויות״.
    לאחר כניעת גרמניה חזר ליצירה שירית בהיקף ובתוקף חסרי תקדים. הוא פתח במהלך שירי חדש, שהיה עתיד להביא להעמדתו של קורפוס שירי ענק, מיוחד לעצמו, קשור ביצירתו כפי שהתפתחה עד סוף שנות השלושים, אך גם נבדל ממנה בסגנון, בצורה ובמידת־מה גם בנושאים.
    במהלך חדש זה, שקווי ההיכר שלו הסתמנו במחצית השנייה של שנות הארבעים, התבלטו שלושה זרמים עיקריים. הראשון היה זרם שירי הקינה והאבל בעקבות השמדת יהדות אירופה. שירים אלה, שהופיעו עד סוף שנות הארבעים, הקנו לו מחדש את מעמדו במרכז הזירה הספרותית־הציבורית ונתפשו כמבע השלם והמעמיק ביותר לתחושת האבל הלאומית. המשורר נע בהם לא רק בין שירה אישית ריגושית אדירת עוצמה של בן שהוריו נרצחו לבין שירה קולקטיבית, שניסתה לסכם את משמעותו הלאומית של האבל, אלא גם בין רגשות אשם קשים של מי שלא נותר להגן על יקיריו או למות עמם, לבין חזונות גרנדיוזיים על חידוש מלכות ישראל מן היאור ועד לפרת.
    המוני הקוראים הזדהו בעיקר עם הכאב ותחושת האשם של המשורר, וראו בו את מבטא רגשותיהם. ב-1948, בעצם ימי מלחמת העצמאות, הוענק למשורר בפעם הראשונה פרס ביאליק לספרות יפה, למרות מחאותיהם של דוברי השמאל הציוני, שלא סלחו לו על שירי הסאטירה שלו משנות השלושים. זרם זה בשירת אצ״ג הגיע לסיכומו (אבל לא למיצויו) עם כינוס שירי ״מדע האבל״ בספר הגדול רחובות הנהר (1951), שזיכה את המשורר שנית בפרס ביאליק היוקרתי.
    הזרם השני היה זרם השירה הפוליטית, מעין המשך של ספר הקיטרוג והאמונה, שהמשורר חידש את כתיבתה בטונים מז׳וריים בימי מלחמת העצמאות. אצ״ג לא היה שלם עם תוצאות המלחמה (חלוקת הארץ, ביתור ירושלים, השארת הר הבית בידי המלך הירדני), ושירתו הפוליטית נעשתה קודרת יותר ויותר. תחושתו היתה ששליחותו נכשלה פעם נוספת, וכי הגאולה שאליה חתר שוב הוחמצה. במשך הזמן גרמה תחושה זו להסתגרות ואולי גם להימנעות מפרסום ספרי שירה נוספים (מכלול השירים האקטואליים־חזוניים עמד לראות אור בספר העמודים, אך ברגע האחרון ביטל המשורר את פרסומו).
    ואולם העצב, הבדידות וההסתגרות לא מנעו מגרינברג המשך יצירה ופרסומים. מסוף שנות הארבעים (הפואמה מן החכליל ומן הכחל, 1949) ועד חתימת יצירתו באמצע שנות השבעים, יצר מערכת שירית מסועפת ואדירת ממדים, שהתגבשה בעשרות ״מסכתות״ ארוכות וקצרות (הבולטות שבהן: מתוך ספר העיגול, 1950; מנופים רחוקי מהות – היצירה פורסמה פרקים־פרקים במשך שנות החמישים; משא ונבל, 1953; שירי אספקלר/ בהאי עלמא, 1954; בהאי עלמא ובהאי ארעא, 1955, 1960; ובעיקר בספר הנחלים, מסכת המתכונת והדמות ולסעיף סלע עיטם, שפורסמו בפרקים רבים בשנות השישים).
    כשם שברחובות הנהר ניסה המשורר, כאותו עוגבר של בית המקדש, לברוא בכוח נגינתו את ההיסטוריה הלאומית ולהחזיר את העם למעמד חציית ים סוף, כך ניסה במסכתות שירה מטפיזית־לירית ״להמציא״ מחדש את העצמי המרוסק, לחקור את מהלך חייו מאז ילדותו בחיק הוריו, ללכת בדרכים השונות שהיו פתוחות לפניו ולבדוק את הצלחתה וכישלונה של שליחותו כ״איש אש״ אוכל אש, שותה אש ומכלה עצמו באש. כך יצר את ״שירת עצמי״ הנרחבת ביותר בשירה העברית, המשך לשירת העצמי של המשורר הנערץ עליו, וולט ויטמן. במסגרתה נבדקו עשרות מוטיבים שיריים, שותף הטבע כולו ונפתחו פתחים לעולמות מיסטיים־קבליים, שהמשורר השתקע בהם יותר ויותר. כמו כן נוהל בה דיאלוג מקיף ומורכב עם שירתו המוקדמת.
    ב-1949 נבחר כנציג תנועת החירות בכנסת הראשונה, אך הוא לא המשיך בפעילות פוליטית פומבית וסירב להציג את מועמדותו לכנסת השנייה. ב-1950 נשא לאישה את המשוררת עין טור־מלכא (עליזה גורביץ־גרינברג) והקים משפחה. לזוג נולדו חמישה ילדים, שארבעה מהם נקראו על שם קרובי המשפחה שנרצחו. ואולם החל מסוף שנות החמישים גברה במשורר תחושת הבדידות. פרסים וכיבודים שהעתירו עליו מוסדות המדינה ומוסדות אקדמיים שונים בארץ ובחוץ לארץ לא פוגגו אותה. המשורר בילה את עשורי חייו האחרונים כמין שמשון מתבודד על סלע עיטם בלב המדבר, גם אם סלע זה היה ביתו ומשפחתו, והמדבר שהקיף אותם היה מדברה של מדינת ישראל.
    אורי צבי גרינברג נפטר בה׳ באייר תשמ״א (יום העצמאות), 9 במאי 1981 ונטמן בהר הזיתים בירושלים.

 
לכתבות נוספות על אורי צבי גרינברג בספריה הלאומית
   

נכתב על־ידי דן מירון עבור לקסיקון הקשרים לספרות ישראלית 
[מקורות נוספים: קרסל, גרנות, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish leksikon,  ויקיפדיה, תדהר, Электронная еврейская энциклопедия, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ITHL]

ספריו:

 • ערגיץ אויף פעלדער (לעמבערג : O. Schreck, 1915)
 • פארנאכטענגאָלד (ווארשע : פארלאג ״די צייט״, 1921) <שירים> *
 • אנקראון על קטב העצבון (תל אביב : דבר, תרפ״ח) <״י״א שערי שיר״>
 • רחובות הנהר : ספר האיליות והכח (ירושלים : שוקן, תשכ״ח 1968)
 • באמצע העולם ובאמצע הזמנים : מבחר שירים משנות העשרים והשלושים / אורי צבי גרינברג ; בחר - בנימין הרושובסקי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״ט 1979)
 • געזאַמלטע ווערק (ירושלים : הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל״ט 1979). 2 כר׳.
 • מבחר שירים / ליקט יהודה פרידלנדר (ירושלים : שוקן, תשל״ט) <מבחר שירים מותאם לתכנית הלימודים לבתי הספר העל־יסודיים>
 • קורצווייל, עגנון, אצ״ג : חילופי איגרות / ההדירה בצירוף הקדמה והערות ליליאן דבי–גורי (רמת גן : אוניברסיטת בר־אילן, תשמ״ז 1987) <התכתבות בין ברוך קורצווייל לבין שמואל יוסף עגנון ואורי צבי גרינברג>
 • כל כתביו / אורי צבי גרינברג (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״א-תשס״ד 1990–2021). 21 כר׳.  <עורך המהדורה - דן מירון>
  התוכן:
  כרך א. שירים חלק א - אימה גדולה וירח, הגברות העולה, אנקראון על קטב העצבון.
  כרך ב. שירים חלק ב - חזון אחד הלגיונות, כלב בית, אזור מגן ונאום בן הדם.
  כרך ג. שירים חלק ג - ספר הקטרוג והאמונה.
  כרך ד. שירים חלק ד - לקט שירים תרע״ב-תר״ץ.
  כרך ה. שירים חלק ה - רחובות הנהר, ספר האיליות והכח.
  כרך ו. שירים חלק ו - רחובות הנהר, ספר האיליות והכח.
  כרך ז. שירים חלק שביעי - ספר העמודים.
  כרך ח. שירים חלק שמיני - ספר העמודים.
  כרך ט. שירים חלק תשיעי - ספר העגול.
  כרך י. שירים חלק עשירי - שירי אספקלר, בהאי עלמא.
  כרך יא. שירים חלק אחד עשר - על דעת הזמן והמקום.
  כרך יב. שירים חלק שנים עשר - לסעיף סלע עיטם.
  כרך יג. שירים חלק שלושה עשר - לסעיף סלע עיטם ומפתחות לכרכים א-יג.
  כרך יד. רישומים - אות ודמות.
  כרך טו. מאמרים חלק א.
  כרך טז. מאמרים חלק ב. סדן א-ב, ממגילת הימים ההם, כלפי תשעים ותשעה.
  כרך יז.  מאמרים חלק ג. בכור המהפכה העברית.
  כרך יח.
  כרך יט. קריאה בזמן ובמקום - מאמרי ידיעות רמת גן,
  כרך כ.
  כרך כא.
 • במלכות הצלב = אין מלכות פון צלם / תרגם מיידיש, בנימין הרשב (ירושלים : בית מורשת אצ״ג ; תל־אביב : בית שלום עליכם, תשס״ז 2006)
 • בעבי השיר : מבחר שירים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס״ז 2007) <בחר והוסיף דברי הסבר - דן מירון>

עריכה:

 • סדן : גליונות לבטוי / בעריכת אורי צבי גרינברג (ירושלים עיה״ק, כסלו תרפ״ה-חשון תרפ״ז)
  גיליונות [ג] - [ו] - יצאו לאור בתל־אביב. ארבעת הגליונות הראשונים נדפסו באותה שנה, ואילו הגליון האחרון נדפס לאחר הפסקה של למעלה משנה.
  א/ב - סדן: גליונות לבטוי - כסלו תרפ״ה -- [ג]. סדנא דארעא: קובץ לבטוי - אדר תרפ״ה -- [ד]. - סדן - תמוז תרפ״[ה] -- [ה]. - סדן: ירחון לבטוי/ירח-האבל - אב תרפ״ה -- ה [צ״ל ו]. סדן (רשאי להיות ירחון) - חשוון תרפ״ז.
  תוכן העניינים

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • אורי צבי גרינברג : מבחר מאמרי ביקרת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה יהודה פרידלנדר (תל אביב : עם עובד, תשל״ה 1974)
  על הספר:
  • עקרוני, אביב. חופר את חרסי העולם.  ידיעות אחרונות, 7 בפברואר 1973 <חזר ונדפס בספרו על כפות המאזניים : מבחר מאמרים : ספרות, היסטוריה, יהדות, הגות, חינוך (תל־אביב : עקד, תשס״ז 2007), עמ׳ 80–83>
 • בעקבי השיר : דברי הערכה ומחקר על שירת אורי צבי גרינברג יוצאים לאור מזמן לזמן / העורך - י. ה. ייבין (ירושלים : הוצאת המילוא, תש״ט-תש״י)
  תוכן העניינים
 • המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך - הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000)
  תוכן העניינים
 • ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג / בעריכת חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס״ט 2008)
  תוכן העניינים
  על הספר:
 • אלדד, ישראל.  דמע ונוגה, דם וזהב : עיונים בשירת אורי צבי גרינברג (ירושלים ותל־אביב : שוקן, תשס״ג 2003)
 • ארנון, יוחנן.  אורי צבי גרינברג - ביבליוגרפיה של מפעלו הספרותי : ומה שנכתב עליו בשנים תרע״ב-תשל״ח, 1912–1978 (תל אביב : ע. מוזס : מהדורת ידיעות אחרונות, תשמ״א 1980)
  על הספר:
  • ברונובסקי, יורם. אצ״ג - מדריך למסע ארוך ומופלא.  הארץ, תרבות וספרות, 5 בדצמבר 1980, עמ׳ 18, 19 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ׳ 164–170>
  • Band, Arnold. The ״Rehabilitation״ of Uri Zevi  Greenberg.  Prooftexts, vol. 1, no. 3 (September 1981), pp. 316-326.
 • ארנון, יוחנן.  אורי צבי גרינברג : תחנות בחייו : מבחר מאמרים (תל אביב : עקד, תשנ״א 1991)
 • ברמור, יצחק. אורי צבי גרינברג - ממשיכן של מסורות בספרות העברית (חיפה, תשל״ט 1979) <עבודת גמר (מ״א)--אוניברסיטת חיפה, החוג לספרות עברית>
 • דבי־גורי, ליליאן.  ערכי יסוד בשירת אורי צבי גרינברג : תנודות שחלו במשמעותם (רמת גן, תשל״ז 1976) <דיסרטציה, אוניברסיטת בר אילן, תשל״ז 1976>
 • הופרט, שמואל תומס.  קודקוד־אש : במחיצתו של המשורר אורי צבי גרינברג (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006)
  על הספר:
  • ארליך, צור.  ג׳ינג׳י בשיער לבן.  מקור ראשון, דיוקן, כ״ו בחשון תשס״ז, 17 בנובמבר 2006, עמ׳ 42.
  • רחמים, יחזקאל.  התפעלות והתנגדות - אהבה אינטלקטואלית.  עתון 77, גל׳  322 (תמוז תשס״ז, יולי 2007), עמ׳ 8.
 • הרשב, בנימין. ריתמוס הרחבות : הלכה ומעשה בשירתו האקספרסיוניסטית של אורי צבי גרינברג (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1978)
  על הספר:
  • Band, Arnold. The ״Rehabilitation״ of Uri Zevi  Greenberg.  Prooftexts, vol. 1, no. 3 (September 1981), pp. 316-326.
 • וולף־מונזון, תמר.  לנוגה נקודת הפלא : הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג בשנות העשרים  (חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה : זמורה ביתן, תשס״ו 2005)
  על הספר:
 • חבר, חנן.  אורי צבי גרינברג במלאת לו שמונים : תערוכה בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי (ירושלים : בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשל״ז) <קטלוג מקיף הסוקר את מכלול יצירת א״צ גרינברג ומכיל קטעים מיצירותיו>
  על הספר:
  • קרסל, גצל. ביוגראפיה ספרותית של אורי צבי גרינברג.  מאזנים, כרך מ״ה, גל׳  3–4 (אב-אלול תשל״ז, אוגוסט-ספטמבר 1977), עמ׳ 273–274.
  • Band, Arnold. The ״Rehabilitation״ of Uri Zevi  Greenberg.  Prooftexts, vol. 1, no. 3 (September 1981), pp. 316-326.
 • חבר, חנן.  מולדת המוות יפה : אסתטיקה ופוליטיקה בשירת אורי צבי גרינברג (תל אביב : עם עובד, תשס״ד 2004)
  על הספר:
  • בר־טל, יוסף. עד כלות.  הארץ, תרבות וספרות, כ״א בחשוון תשס״ה, 5 בנובמבר 2004, עמ׳ ה 2.
  • לויתן, עמוס.  הקואליציה של חבר עם אצ״ג.  עתון 77, גל׳ 294 (חשון תשס״ה, אוקטובר 2004), עמ׳ 37–41.
  • משעני, דרור. הקול האומר ״אני״, בקולו של מישהו אחר.  הארץ, מוסף ספרים, גל׳ 607 (כ״ח בתשרי תשס״ה, 13 באוקטובר 2004), עמ׳ 1, 2.
  • קלדרון, נסים. הפאשיזם כ״יצירה גדולה״. מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, כ״ד באלול תשס״ד, 10 בספטמבר 2004, עמ׳ 27.
 • כנעני, דוד.  לנוגה עץ רקב : לבחינת שירתו של א. צ. גרינברג (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1950)
  פרק מהספר נדפס ב״על המשמר״, י״ד באדר תש״י, 3 במארס 1950, עמ׳ 5, 6 <המשך>*
 • לינדנבאום, שלום.  שירת אורי צבי גרינברג - העברית והיידית : קווי מיתאר (תל אביב : הדר, 1984)
  על הספר:
 • ליפסקר, אבידב. שיר אדום שיר כחול : שבע מסות על שירת אורי צבי גרינברג ושתיים על שירת אלזה לסקר־שילר (רמת גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ע 2010)
 • מיטל, איריס.  לשנוא גם את אשר אהבנו : משפחה ולאומיות בשירת אורי צבי גרינברג (תל אביב : אוניברסיטת תל־אביב והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע״ח 2017)
  על הספר:
 • מירון, דן.  אקדמות לאצ״ג (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס״ג 2002) <״מורה־דרך תמציתי לשם התמצאות בעולמו הנרחב והמסובך של אורי־צבי גרינברג ויצירתו״>
  על הספר:
  • חבר, חנן. תיאולוגיה פוליטית של משורר. הארץ, מוסף ספרים, גל׳ 522 (כ״ד באדר א׳ תשס״ג, 26 בפברואר 2003), עמ׳ 8.
  • לויתן, עמוס. שניים מחזיקים באצ״ג. עתון 77, שנה כז, גל׳ 278 (ניסן תשס״ג, אפריל 2003), עמ׳ 26–27.
  • פרידלנדר, יהודה. מפתח לעולם נעול. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת – ספרות, י״ז באדר ב׳ תשס״ג, 21 במארס 2003, עמ׳ 26–27.
  • צימרמן, עקיבא. מי אתה אורי צבי גרינברג? הצופה, מוסף לשבת, י״ד באייר תשס״ג, 16 במאי 2003, עמ׳ 11.
 • פרידלנדר, יהודה.  עיונים בשירת א.צ. גרינברג : לבחינת המיטאפוריקה של המות בשירתו (תל־אביב : מחברות לספרות, תשכ״ו 1966)
 • פרידלנדר, יהודה. אורי צבי גרינברג - עיונים בשירתו (ירושלים : שוקן, תשל״ג 1973)
  תוכן העניינים
 • קדמי, אילנה.   אורי צבי גרינברג : להכרת הישות העצמית של המשורר מתוך שירתו בשנות ה-20 וה-30 (תל־אביב : אוניברסיטת תל־אביב, 1976) <הוגש כעבודת גמר לקראת התואר מוסמך>
 • קורב בונפיל, עליזה.  שם מלים נשתקות : אורי צבי גרינברג: השירה והציבור : משירי רחובות הנהר ועד ספר העמודים (בני ברק : הקיבוץ המאוחד : ספריית ״הילל בן־חיים״, 2011)
  תוכן העניינים
 • קצנלסון, גדעון.  גולף הכלים של הכוסף : מסות על שירת אורי צבי גרינברג (תל־אביב : ירון גולן, 1993) <מבוא ועריכה - אבידב ליפסקר>
  תוכן העניינים
 • שהם, ראובן.  סנה בשר ודם : פואטיקה ורטוריקה בשירתו המודרניסטית והארכיטיפית של אורי צבי גרינברג (שדה בוקר : המרכז למורשת בן גוריון : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשנ״ז 1997)
  תוכן העניינים
מאמרים:
 • אבנרי, שרגא.  בגיאותם של ״רחובות הנהר״ : עיון בשירת אורי צבי גרינברג.  מאזנים, כרך י׳ (ל״ג), גל׳ 5–6 (ניסן-אייר תש״ך, אפריל-מאי 1960), עמ׳ 361–367 <חזר ונדפס בספרו 12 משוררים (תל אביב : יבנה, 1969), עמ׳ 44–56>
 • אוכמני, עזריאל. על האקטואליות, או, על קו־היכר אחד של השירה העברית הצעירה.  בספרו לעבר האדם : דברים בשולי הספרים והזמן (מרחביה : ספרית פועלים, 1953), עמ׳ 199–207 <נחתם: 1942> <על שירתם של א׳ שלונסקי, נ׳ אלתרמן, יוכבד בת־מרים, לאה גולדברג ואורי צבי גרינברג>
 • אוכמני, עזריאל. בכל נטף דם.  בספרו לעבר האדם : דברים בשולי הספרים והזמן (מרחביה : ספרית פועלים, 1953), עמ׳ 285–289 <נחתם: 1946>
 • אוכמני, עזריאל. פרס ופירושו : בשולי מתן ״פרס ביאליק״ לא. צ. גרינברג.  בספרו לעבר האדם : דברים בשולי הספרים והזמן (מרחביה : ספרית פועלים, 1953), עמ׳ 290–298 <נחתם: 1948>
 • אופנהיימר, יוחאי. ״מוכרחים היינו לשנוא גם את אשר אהבנו״? גלותיות ואבל בשירת העלייה השלישית.  תיאוריה וביקורת, גל׳ 42 (אביב 2014), עמ׳ 175–206 <דיון, בין היתר, בשירתם של אברהם שלונסקי, יצחק למדן ואורי צבי גרינברג שנכתבה במהלך שנות העשרים>
 • אורלנד, יעקב.  אחר הצהריים עם אורי־צבי : הפרק האחרון מתוך סמטת החבשים, סיפורו של יעקב אורלנד.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 523–535.
 • אורן, יוסף.  משורר ההכרה הארץ־ישראלית.  מאזנים, כרך מ״ג, גל׳ 5 (תשל״ז 1976), עמ׳ 335–340 <חזר ונדפס בספרו שבבים (תל אביב : יחדיו, תשמ״א 1981), עמ׳ 146–155> <על שירתו של אצ״ג שהפנתה עורף למסורת השירה האירופית ושבה אל מסורת השירה הנבואית>
 • אלבק־גדרון, רחל ואבידב ליפסקר. גניזין : מפתח לספר הזוהר של אורי צבי גרינברג. בתוך: ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג / בעריכת חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס״ט 2008), עמ׳ 224–292.
 • אלדד, ישראל [שייב].  איתן. בעקבי השיר, חוב׳ א (תמוז תש״ט), עמ׳ יט-כא.
 • אלדד, קרני ואריה.  השירה המברזלת : אורי צבי גרינברג, עשרים וחמש שנה לפטירתו.  מקור ראשון, ספרות שבת, ז׳ באייר תשס״ו, 5 במאי 2006, עמ׳ 3.
 • אפק, עדנה.  עיון בשירו של אורי צבי גרינברג ״כריתת כנף״. מעלות, כרך ט״ו, גל׳ א׳ (1983), עמ׳ 18–23.
 • אריק א.  ״העירום, השעיר והקדמון״ : על האפוס של האני בשירה המוקדמת של אורי צבי גרינברג בא״י.  עמדה, גל׳ 15 (אופציה פואטית) (תשס״ז 2006), עמ׳ 12–99.
 • אריק א.  ״העירום, השעיר והקדמון״ : על האפוס של האני בשירה המוקדמת של אורי צבי גרינברג בא״י.  יקוד: כתב עת לספרות עברית <מקוון>, 30 באוגוסט 2010 <חלק ראשון> <חלק שני><חלק שלישי> <חלק רביעי> <חלק חמישי>
 • ארנון, יוחנן.  על יצירות אורי צבי גרינברג : ביבליוגרפיה על כל ספר וספר.   תגים: קובץ ביבליוגרפי תורני־מדעי, חוב׳ ה-ו (אלול תשל״ה, אוגוסט 1975), עמ׳ 131–143.
 • ארנון, יוחנן.  אצ״ג - תחנות בדרך חייו.  מעריב, י״ד בתשרי תשל״ז, 8 באוקטובר 1976, עמ׳ 28.
 • ארנון, יוחנן.  פגישות עם אצ״געתון 77, גל׳ 34 (סיון-אלול תשמ״ב, יוני-אוגוסט 1982), עמ׳ 38–39, 45.
 • ארנון, יוחנן.  שיחות עם אורי צבי גרינברג.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 509–522.
 • ארני, שמואל.  על ״מלכות ישראל״ בשירת אצ״ג. בעקבי השיר, חוב׳ א (תמוז תש״ט), עמ׳ כב-לו.
 • בהט, יעקב.  בעקבות כלי נגינה ביצירתו של אורי צבי גרינברג. כרמלית, כרך י”ט-כ’ (תשל״ה), עמ׳ 60–91.
 • בהט, יעקב.  נושא המוות בשירתו ובהגותו של אורי צבי גרינברג.  מאזנים, כרך מ״ט, גל׳ 5 (תשרי תש״ם, אוקטובר 1979), עמ׳ 238–244.
 • בהט, יעקב.  העקדה ומורשת היהדות בשירתו של אורי צבי גרינברג.  מאזנים, כרך נ״ו, גל׳ 6 (אייר-סיון תשמ״ג, מאי 1983), עמ׳  36–39.
 • בלאט, אברהם. דם וזהב - על שירת אורי צבי גרינברג. הצופה, י״ד בניסן תשכ״ה, 16 באפריל 1965, עמ׳ 7 <חזר ונדפס בספרו:  בנתיב סופרים (תל־אביב : המנורה, תשכ״ז 1967), עמ׳ 9–22>
 • בלפר, אלה.  שירת אורי צבי גרינברג בין ממלכתיות למשיחיות.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 297–325.
 • בן־אור. נעים זמירות הפאשיזם – וגמולו. קול העם, כ״ג באייר תשי״ז, 24 במאי 1957, עמ׳ 5 <על הענקת פרס ישראל לאורי צבי גרינברג>
 • בר־אל, יהודית. ״מנופים רחוקי מהות״ : לפואטיקה של חטיבה(ות) מאוחר(ו)ת בשירתו של אורי צבי גרינברג. בתוך: ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג / בעריכת חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס״ט 2008), עמ׳ 166–170 <חזר ונדפס בספרה: ברכות של קטיפה : מסות ומחקרים על הספרות העברית החדשה / עורכים מתי הוס, חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס״ט 2009), עמ׳ 125–130>
 • ברוך, אדם.  בין אצ״ג לביאליק (בית ברמת גן).  בספרו: מה נשמע בבית (אור יהודה : דביר, תשס״ה 2004), עמ׳ 113–127.
 • ברונובסקי, יורם. משורר על קוטב האוטופיה : מהלך אישי בשירתו של אורי צבי גרינברג. הארץ, 15 במאי 1981, עמ׳ 18, 19 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ׳ 171–176>
 • ברונובסקי, יורם. גדול המשוררים המקוללים. הארץ, מוסף שבועי, 6 במארס 1992, עמ׳ 27.
 • ברזל, הלל.  אורי צבי גרינברג: שיר־אש־דת־כיסופים.  בספרו: משוררים על שירה (תל אביב : עקד, תש״ל 1970), כרך ב׳׳, עמ׳ 5–45.
 • ברזל, הלל. דמויות ועיצובן בשירתו.  מאזנים, כרך מ״ג, גל׳ 5 (תשרי תשל״ז, אוקטובר 1976), עמ׳ 293–306 <חזר ונדפס בספרו משוררים בגדולתם : מסות מחקר על משוררים עבריים (תל אביב : הוצאת יחדיו, איגוד מוציאים לאור ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל״ט 1979), עמ׳ 90–113>
 • ברזל, הלל. הקינה בשירת אורי צבי גרינברג. מאזנים, כרך מ״ה, גל׳ 3–4 (אב-אלול תשל״ז, אוגוסט-ספטמבר 1977), עמ׳ 197–205 <חזר ונדפס בספרו משוררים בגדולתם : מסות מחקר על משוררים עבריים (תל אביב : הוצאת יחדיו, איגוד מוציאים לאור ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל״ט 1979), עמ׳ 73–89>
 • ברזל, הלל.  נצח ירושלים, סופיות האדם.  בספרו: גבהות הכיסופים: שירה מתקנת עולם : עיקרי השקפה ואמונה מ״צדקיהו בבית הפקודות״ ועד ״הכול הולך״ (תל אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל, תשנ״ג 1993), עמ׳ 102–129 <על ״עד גבהות הכיסופים״>
 • ברזל, הלל.  כוחם של מאניפסטיים ומגבלותיהם: על ״כלפי תשעים ותשעה״.  בספרו: גבהות הכיסופים: שירה מתקנת עולם : עיקרי השקפה ואמונה מ״צדקיהו בבית הפקודות״ ועד ״הכול הולך״ (תל אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל, תשנ״ג 1993), עמ׳ 253–287.
 • ברזל, הלל. תורת השיר של אצ״ג: על המונח ״הזדהרות״ במילונו הפואטי. מאזנים, כרך ע״א, גל׳ 5 (שבט תשנ״ז, פברואר 1997), עמ׳ 9–16.
 • ברזל, הלל. השלב האימפרסיוניסטי בשירת אצ״ג. בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 29–66.
 • ברקוביץ׳, אילן.  כל אחד רואה שהשמים כחולים.  הארץ, תרבות וספרות, ו׳ בטבת תשס״ט, 2 בינואר 2009, עמ׳ 4.
 • ברתנא, אורציון.  ״ירושלים של מטה״ : מיתוס המשורר הנביא כבסיס למיתוס הציוני : על המהפך בשירת א״צ גרינברג: מאקספרסיוניזם לאקספרסיוניזם ציוניבצרון (סדרה חדשה), כרך ח׳, גל׳ 32–33 (362–363) (חורף-אביב תשמ״ז,אפריל 1987), עמ׳ 54–64.
 • גוברין, נורית.  מאויב לאוהב : בין דב סדן לאורי צבי גרינברג.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 493–507 <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ב (תשס״ב 2002), עמ׳ 336–350>
 • גוטבלאט, חניטה.  הדובר הפואטי וריבוי הקולות : בשירתם של וולט ויטמן ואורי צבי גרינברג.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 391–404.
 • גוטבלאט, חניטה. ״פתקה מן שמיא״ : אשנב לשיח הציוני בשירתו האקספרסיוניסטית העברית של אורי צבי גרינברג. בתוך: ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג / בעריכת חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס״ט 2008), עמ׳ 61–77.
 • גולן, ארנה.  ״[רק זה שאהב]״ מאת א״צ גרינברג.  בספרה גבר, אישה, תעודת זהות : שאלות של זהות ביצירות מן הספרות העברית  (תל אביב : חורב, תשס״ה 2004), עמ׳ 167–173.
 • גיורא, משה.  על שירתו של אורי צבי גרינברג.  הירדן, י׳ בחשון תרצ״ח, 15 באוקטובר 1937, עמ׳ 7;  י״ז בחשון תרצ״ח, 22 באוקטובר 1937, עמ׳ 7;  א׳ בכסלו תרצ״ח, 5 בנובמבר 1937, עמ׳ 7.
 • גינוסר, פנחס. אצ״ג, אלתרמן ונתן זך.  הדואר, שנה 58, גל׳ ב׳ (י׳ בחשון תשל״ט, 10 בנובמבר 1978), עמ׳ 24. <תגובה למאמרו של בנימין הרושובסקי <הרשב>, ״ריתמוס הרחבות״ שפורסם ב׳הספרות׳, כרך 1, חוב׳ א׳ (1968) על הפואטיקה של אורי־צבי גרינברג>
 • גינוסר, פנחס.  אצ״ג בין ישעיהו לבין אפלטון. בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 349–382.
 • גלדמן, מרדכי. אוכל אש, שותה אש : המראה, הכפיל והאהובה הנעדרת בשירת אצ״ג - היבטים פסיכואנליטיים.  בספרו:   אוכל אש, שותה אש : עיונים פסיכואנליטיים בא.א. פו, א״צ גרינברג, וו. שקספיר (בני־ברק : הקיבוץ המאוחד, תשס״ב 2002), עמ׳ 49–83.
 • גרינברג, עליזה טור מלכא.  שירי ׳כרוניקה שחורה / קרע הברית׳ : מתוך ׳ספר הקטרוג והאמונה׳.  צפון: קובץ ספרותי, כרך ה׳ (תשנ״ח 1998), עמ׳ 5–16.
 • גרינברג, עליזה טור מלכא.  והאמצע זו ירושלים : על פי  שירת אורי צבי גרינברגבצרון, כרך י״א (סידרה חדשה), חוב׳ 49–51 (379–381) (תשרי-סיון תשנ״ב, ספטמבר 1991–יוני 1992), עמ׳ 125–130.
 • גרינברג, עליזה טור מלכא.  אורי צבי גרינברג : הארות לשירתו.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 445–463.
 • גרינברג, עליזה טור מלכא.  במעלות השיר : עיון בשירת אורי צבי גרינברג.  האומה, גל׳ 182 (קיץ תשע״א, יוני 2011), עמ׳ 83–85.
 • גרינברג, עליזה טור מלכא ודוד י׳ גרינברג.  אצ״ג ודממת ההתכחשות.  הארץ, תרבות וספרות, ה׳ באייר תשע״ו, 13 במאי 2016, עמ׳ 1 <35 שנה לפטירתו של אורי צבי גרינברג>
 • גרינברג, עליזה טור מלכא.  במלאות מאה ועשרים שנה להולדתו של אורי צבי גרינברג. דחק, כרך ח׳ (תשע״ז, יולי 2017), עמ׳ 66–69.
 • דבי־גורי, ליליאן. גלות וגאולה בשירת אורי צבי גרינברג. בקורת ופרשנות: כתב־עת למחקר ספרות עם־ישראל, חוב׳ 15 (ניסן תש״ם, מארס 1980), עמ׳ 183–200.
 • דבי־גורי, ליליאן. דמויות מקראיות חריגות בשירת א.צ. גרינברג. עלי שיח, חוב׳ 10–11 (1981), עמ׳ 47–50.
 • דבי־גורי, ליליאן. הערך המטאפוראלי של הצבעים בשירת אורי צבי גרינברג : הערות לזיקת שירתו למקורות קבליים.  בתוך:  שירה ומסתורין  : עיונים ליובלו של המשורר ש׳ שלום / עורכים - י׳ אלשטיין, ח׳ שוהם (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תשמ״ו 1985), עמ׳ 73–87.
 • דבי־גורי, ליליאן.  הערות אחדות לעניין היחסים בין ביאליק לאורי־צבי גרינברג.  בתוך: הלל לביאליק : עיונים ומחקרים ביצירת ח״נ ביאליק מוגש לפרופ׳ הלל ברזל / בעריכת הלל ויס וידידיה יצחקי (רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשמ״ט 1989), עמ׳ 333–336.
 • דבי־גורי, ליליאן. אורי צבי גרינברג: שירת האהבה כאספקלר לשירת היחיד ואשנב לנופים מקדם ובבראשיתיותם (קריאה בשירי האהבה מתוך הקבצים שבלוחות הארץ). אפיריון, גל׳ 16–17 (1989–1990), עמ׳ 52–53; גל׳ 22–23 (1992), עמ׳ 71–73; גל׳ 31 (1994), עמ׳ 39–46.
 • דבי־גורי, ליליאן. אורי צבי גרינברג - שירה וסמכות דתית: על מקורות סמכותה של השירה בין התגלות נבואית לחוויה מיסטית. בקורת ופרשנות: כתב־עת למחקר ספרות עם־ישראל, כרך 27 (1991), עמ׳ 79–97.
 • דבי־גורי, ליליאן. ההתגלמויות והדיוקנאות של תכונות האל ומהויותיו בשירת אורי צבי גרינברג. דברי הקונגרס העולמי האחד־עשר למדעי היהדות, חטיבה ג׳, כרך 3 (1993), עמ׳ 175–182.
 • דבי־גורי, ליליאן. המושג ״אמצע״ בשירת אורי צבי גרינברג. בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 211–230.
 • דבי־גורי, ליליאן. המושג ״אמצע״ בשירת אורי צבי גרינברג. בתוך: ארצות הצבי : מחקרים על נוף ואדם בספרות העברית, מוגשים לצבי לוז / עורכים – זיוה שמיר, אבידב ליפסקר (ירושלים : כרמל, תשפ״ב 2021), עמ׳ 169–191.
 • דוכובני־תמיר, נגה.  ויאמר שם אשתו בלחישההארץ, תרבות וספרות, י״ז בחשון תשע״ז, 18 בנובמבר 2016, עמ׳ 1 <שירו של אורי צבי גרינברג, שיר ה׳ מתוך ״פִּרְקֵי חֶלְקַת הַזִּוּוּגִין״, ושיר התגובה של רעייתו, עין טור מלכא>
 • דורון, מיכל.  אורי־צבי גרינברג: הקפדן : אורי־צבי גרינברג על ספת הגרפולוג.  מאזנים, כרך פ״ג, גל׳ 4 (תשרי תש״ע, ספטמבר 2009), עמ׳ 15.
 • דעואל־לוסקי, חיים.  ״אימה גדולה וירח״ והרגע האונטולוגי של העברית.  ביקורת ופרשנות: כתב־עת למחקר ספרות עם־ישראל, חוב׳ 42 (חורף תש״ע 2010), עמ׳ 311–331 <המאמר עוסק באירוע של שפה, של גילוי, אירוע מכונן מיוחד במינו שממנו המחבר מבקש לחשוב על אודות מרחב ההבנה שבתוכו נטועים היחסים הלשוניים. הכוונה להופעת ספר הפואמות של אורי צבי גרינברג ״אימה גדולה וירח״ (תרפ״ה), ובו ביטויים רבים למהות דיוניסית שהיתה טמונה באונטולוגיה של העברית: שחרור העוצמות שנכלאו במרחב הנבנה של היעדר הדיבור במשך הזמן בו סירבו לדבר אותה - גם בהיותה שפת קודש - זמנים שבהם בחרו לדבר בעיקר ״בלשונות של אחרים״ שאינן מסכנות את חשיפת הישות הנוכחית בעברית. אך אם הדיוניסי הניטשיאני מחובר ברובד הגילוי אל ההיולי, אל הסינכרוניות שבגוף, הרי שהגילוי כאן הוא גילוי מטאפיזי, גילוי של מרחב סימולקרה אליו מתייחסים החוקרים בטעות כאל ממשות ארכיטיפית, כאל ״תבנית עומק שנועדה לאפשר למשורר להעמיד את חזונו הפיוטי־הנבואי על תשתית רטורית אמינה״ (מתוך המאמר)>
 • הולצמן, אבנר.  אורי צבי גרינברג והאמנות הפלסטית. בקורת ופרשנות, חוב׳ 29 (סיון תשנ״ג, יוני 1993), עמ׳ 5–15.
 • הופרט, שמואל.  שירי ״ציונים״ של אצ״ג ושורשיהם.  מאזנים, כרך נ״ו, גל׳ 6 (אייר-סיון תשמ״ג, מאי 1983), עמ׳  40–42.
 • הופרט, שמואל.  והמכבש היה מובל / כמרכבת המשיח ... : עיון ביחסו של אורי צבי גרינברג אל תנועת העבודה, כפי שהוא משתקף בשירתו העברית, שנדפסה בשנות העשרים והשלושים.  בתוך: הספרות העברית ותנועת העבודה / עורך פנחס גינוסר (באר־שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תשמ״ט 1989), עמ׳ 98–115.
 • הופרט, שמואל.  הרקיע האב בא הלילה על האדמה האֵם : עיון בשירת האהבה של אורי צבי גרינברג.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 243–260.
 • הורוביץ, טליה.  זיקתה של שירת אורי צבי גרינברג לפיוטי ״עקידה״ של ימי הבינייםשאנן: שנתון המכללה הדתית לחינוך, כרך א׳ (שבט תשנ״ה, ינואר 1995), עמ׳ 56–70.
 • הורוביץ, טליה.   קינות דמויות סוניטה בשירת אורי צבי גרינברג.  שאנן: שנתון המכללה הדתית לחינוך, כרך ג׳ (תמוז תשנ״ז, יולי 1997), עמ׳ 119–130.
 • הורוביץ, טליה.  ״ציון, הלא תשאלי״ וה״ציונים״ והשפעתם על ״ציוני״ אורי צבי גרינברג.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 237–242.
 • הורוביץ, טליה.  זיקת הקינה האוניברסאלית של אורי צבי גרינברג לקינה המקראית האוניברסאלית.  שאנן: שנתון המכללה הדתית לחינוך, כרך ו׳ (תשון תשס״א, נובמבר 2000), עמ׳ 141–161.
 • הורוביץ, טליה.  דמותו של דוד המלך בשירה העברית של אורי צבי גרינברג. שאנן: שנתון המכללה הדתית לחינוך, כרך ז׳ (תשון תשס״ב, אוקטובר 2001), עמ׳ 97–106.
 • הורוביץ, טליה.  מקומם של מזמורי תהלים בשירה העברית של אורי צבי גרינברגשאנן: שנתון המכללה הדתית לחינוך, כרך ז׳ (תשון תשס״ב, אוקטובר 2001), עמ׳  107–115.
 • הורוביץ, טליה.  מעבר ליאוש, הללויה.  מקור ראשון, ספרות שבת, ז׳ באייר תשס״ו, 6 במאי 2006, עמ׳ 6 <על דוד המלך בשירתו של א״צ גרינברג>
 • הירשפלד, אריאל.  לקראת השיר האלם : על נקודת המוצא השירית ב״ספר העיגול״.  צפון: קובץ ספרותי, כרך ה׳ (תשנ״ח 1998), עמ׳ 17–29.
 • הלפרן, יחיאל.  המלחמה והשואה : אורי צבי גרינברג.  בספרו: המהפכה היהודית : מאבקים רוחניים בעת החדשה (תל אביב : הוצאת עם עובד, תשכ״א 1961), כרך ב, עמ׳ 546–567.
 • וויינר, חיים.  אורי צבי גרינברג.   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית־ספר, תש״ך 1960), עמ׳ 113–114 <פורסם לראשונה ב״פאָרווערטס״, 27 ביוני 1948>
 • וולף־מונזון, תמר.  ״אותו סנבלט של תרפ״ט בתרצ״ו״ : גלגולה של מטפורה פוליטית בשירת אצ״ג ובכתיבתו הפובליציסטית.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 337–347.
 • וולף־מונזון, תמר.  ׳פתח דבר׳ ל׳אימה גדולה וירח׳ לאורי צבי גרינברג : אַרְס־פּוֹאֶטִיקָה גלויה וסמויה על־רקע ביקורת עוינת חוליות, כרך 6 (סתיו 2000), עמ׳ 213–231.
 • וולף־מונזון, תמר.  מבעלות פאטריארכלית להתפתחות היסוד הנשי שבנפש : עיון בפואמה ׳הכרת הישות׳ לאורי צבי גרינברג.  דפים למחקר בספרות, כרך 13 (2001–2002), עמ׳ 79–101.
 • וולף־מונזון, תמר וזהר לבנת. ״אני שב לביטויי כנפח לסדנו״ : כבילות ויצרניות בלשונו של אורי צבי גרינברג. בקורת ופרשנות, חוב׳ 38 (קיץ תשס״ה 2005), עמ׳ 305–331.
 • וולף־מונזון, תמר.  דימויים ארכיטיפיים כצפנים פואטיים : קריאה בשירי הגברות העולה ו טור מלכא לאורי צבי גרינברג.  בתוך: מעשה סיפור : מחקרים בסיפורת היהודית מוגשים ליואב אלשטיין / עורכים, אבידב ליפסקר, רלה קושלבסקי (רמת גן : אוניברסיטת בר־אילן, תשס״ו 2006), עמ׳ 399–429.
 • וינפלד, דוד.  שירת אורי צבי גרינברג בשנות העשרים על רקע האכספרסיוניזם.  מולד (סדרה חדשה), כרך ח (לא), חוב׳ 39–40 (249–250) (תש״ם 1980), עמ׳ 65–72.
 • וינפלד, דוד.  ״ערטילאים, צאוּ מן השמלות המכסות״ : על מוטיב אחד ומקורותיו בשירתו של אצ״ג בשנות העשרים. בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 385–390.
 • חבר, חנן.  שירה ופובליציסטיקה בשנתו הראשונה של א״צ גרינברג בארץ ישראל.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך ט׳ (תשמ״ו 1986), עמ׳ 187–200.
 • חבר, חנן.  התשוקה לאוטופיה : שירת אורי צבי גרינברג והקמת מדינת ישראל.  בתוך: אתגר הריבונות : יצירה והגות בעשור הראשון למדינה / העורך – מרדכי בר־און (ירושלים : הוצאת יד יצחק בן־צבי, תשנ״ט 1999), עמ׳ 375–401.
 • חבר, חנן.  ״שיר ההוד לבריון״ : אסתטיקה, פואטיקה, פוליטיקה ואלימות בשירת אצ״ג בשנות השלושים.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 263–296.
 • חבר, חנן.  שירת המנהיג ומנהיגות השירה : אורי צבי גרינברג וזאב ז׳בוטינסקי.  בתוך: איש בסער : מסות ומחקרים על זאב ז׳בוטינסקי / עורכים אבי בראלי, פנחס גינוסר (קרית שדה בוקר : מכון בן־גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן־גוריון, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תשס״ד 2004), עמ׳ 253–281 (עיונים בתקומת ישראל. סדרת נושא)
 • חבר, חנן.  לקרוא שיר פוליטי.  בספרו: קורא שירה : רשימות, מסות ומחקרים על שירה עברית (תל־אביב: קשב לשירה, תשס״ה 2005), עמ׳ 80–85.
 • חבר, חנן.  ״ואיפה טור מלכא״ : לגורלו של ספר השירים ״טור מלכא״. בתוך: ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג / בעריכת חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס״ט 2008), עמ׳ 148–165 <חזר ונדפס בספרו בכוח האל : תיאולוגיה ופוליטיקה בספרות העברית המודרנית (ירושלים : מוסד ון־ליר : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע״ג 2013), עמ׳ 74–89>
 • חבר, חנן.  תיאולוגיה פוליטית ב״עם לבדד״ מאת אורי צבי גרינברג.  בתוך: אינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות : ספר היובל לזיוה בן־פורת / בעריכת מיכאל גלוזמן ואורלי לובין (תל אביב : הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע״ש פורטר, אוניברסיטת תל־אביב, תשע״ב 2012), עמ׳ 207–214 <חזר ונדפס בספרו בכוח האל : תיאולוגיה ופוליטיקה בספרות העברית המודרנית (ירושלים : מוסד ון־ליר : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע״ג 2013), עמ׳ 90–97>
 • חקק, בלפור.  אורי צבי גרינברג ואימת הקיום.  מאזנים, כרך פ״ה, גל׳ 4 (אלול תשע״א, ספטמבר 2011), עמ׳ 28.
 • טנאי, שלמה.  סימפוניות ליהודי החדש.  מעריב, י״ד בתשרי תשל״ז, 8 באוקטובר 1976, עמ׳ 28.
 • טריינין, אבנר.  מהמנון הגשמי אל הנפש השוכנת בלַבָּה – אורי צבי גרינברג. בספרו: בין שירה למדע : עיונים בשירה העברית החדשה (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס״א 2000), עמ׳ 124–129.
 • יונתן, נתן.  קסמי־שירים: צפרים : יומן קריאהבצרון (סדרה חדשה), כרך ז׳, גל׳ 26 (356) (אייר–תמוז תשמ״ה, יוני 1985), עמ׳ 46–50 <בין היתר על השיר ״שיר נס השיר״>
 • ייבין, זאב.  שיר של ענק.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 465–492.
 • ייבין, יהושע השל.  המשורר בדורותיובעקבי השיר, חוב׳ א (תמוז תש״ט), עמ׳ ו–יח.
 • ייבין, יהושע השל.  הזכרון והכוסף בשירת אצ״ג. בעקבי השיר, חוב׳ ב (אדר תש״י), עמ׳ יא–כט.
 • כץ, אברהם יצחק.  א. צ. גרינברג – משורר הדור ותחלואיו.  בתוך: חלוץ ומעש : קובץ מחקרים ומאמרים, מוגש לפרופ׳ א״י כץ ביובלו / עורך, יעקב בן־יוסף (תל אביב : אבוקה, תשל״ו 1975), עמ׳ 267270 <דברים בעת הענקת פרס ע״ש ישראל ובלהה ניומן לא״צ גרינברג, תמוז תשכ״ה, יולי 1965>
 • לאור, דן. דיוקן המשורר כאיש ציבור : א״צ גרינברג בכנסת הראשונה. בתוך: רגע של הולדת : מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון / עורך, חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס״ז 2007), עמ׳ 356–383 <חזר ונדפס בספרו המאבק על הזיכרון : מסות על ספרות, חברה ותרבות (תל אביב : עם עובד, תשס״ט 2009), עמ׳ 79–109>
 • לב, יוסי ולילי שמיר. ״וכוח הכסף, האינו נחשב בכוחות?״ מסע אל האין בספרות.  נפש: רבעון לפסיכולוגיה, לטיפול, לטיפוח רגשי ולחינוך יצירתי, גל׳ 17–18 (2004), עמ׳ 22–37. <המאמר מנסה, באמצעות תיאורית האישיות של שלמה גיורא שוהם, לזהות את האין בשלש יצירות: במחזהו של שייקספיר ״רומאו ויוליה״, בשירת אצ״ג ובסיפור ״הלב והמעיין״ של ר׳ נחמן מברסלב, וכן לדון באופן שבו הוא מעשיר את עולם המשמעויות שלהן>
 • לוז, אהוד.  אמונה כהימור : על פן תיאולוגי אחד בשירת א״צ גרינברג.  בקורת ופרשנות, חוב׳ 29 (סיון תשנ״ג, יוני 1993), עמ׳ 33–49.
 • לוז, צבי. אימה וגבהות : א.צ. גרינברג. מאזנים, כרך ע״ד, גל׳ 10 (תש״ס), עמ׳ 4–9.
 • לוז, צבי.  שירה פוליטית.  מאזנים, כרך פ״ב, גל׳ 2 (תשרי–חשון תשס״ט, אוקטובר 2008), עמ׳ 2–4 <על שירתם הפוליטית של אצ״ג, ח״נ ביאליק ונתן אלתרמן>
 • לוז, צבי.  ציר בין קטבים : דוד פוגל לעומת א״צ גרינברג.  בספרו: אור חוזר : מסות (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תש״ע 2010), עמ׳ 51–56.
 • לוין, ישראל.  תבערה עצומה – שיר של אצ״ג על החורבן.  בספרו: תנים וכינור : חורבן, גלות, נקם וגאולה בשירה העברית הלאומית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ׳ 57–59 <על השיר ״שיר בשעת דלקה״>
 • לוין, ישראל.  הפחד מפני שואה קרובה בשירה החדשה.  בספרו: תנים וכינור : חורבן, גלות, נקם וגאולה בשירה העברית הלאומית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ׳ 5140–152 <בעיקר על שירת אצ״ג>
 • לוין, ישראל.  הנוקם ב״מסדה״ של למדן וחזון הנקם בשירת אצ״ג.  בספרו: תנים וכינור : חורבן, גלות, נקם וגאולה בשירה העברית הלאומית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ׳ 207–215.
 • לוין, ישראל.  תורת הנקם ב״ספר הקטרוג והאמונה״.  בספרו: תנים וכינור : חורבן, גלות, נקם וגאולה בשירה העברית הלאומית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ׳ 216–223.
 • לוין, ישראל.  חוויית העליה השלישית – כפל פניה בשירת אצ״ג.  בספרו: תנים וכינור : חורבן, גלות, נקם וגאולה בשירה העברית הלאומית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ׳ 356–362.
 • לוין, ישראל.  המפנה הרוחני, האידיאולוגי והפואטי בשירת אצ״ג.  בספרו: תנים וכינור : חורבן, גלות, נקם וגאולה בשירה העברית הלאומית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ׳ 363–369.
 • לוין, ישראל.  נבואה, משיחים ומשיחיות בשירת אצ״ג.  בספרו: תנים וכינור : חורבן, גלות, נקם וגאולה בשירה העברית הלאומית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ׳ 370–380.
 • לוין, ישראל.  מן הקרע בפרוכת בידי טיטוס עד ״אמן האיחוי״ המשיחי.  בספרו: תנים וכינור : חורבן, גלות, נקם וגאולה בשירה העברית הלאומית (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998), עמ׳ 381–388.
 • לזר־ליטאי, חיים.  ״מתהלך בינינו חוזה הצופה למרחקים״ - פגישות עם אורי צבי גרינברג.  האומה, גל׳ 200 (חורף תשע״ו, נובמבר 2015), עמ׳ 81–91.
 • לינדנבאום, שלום.  כלפי תשעים ותשעה - או לגורלו של הנבחרמעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, י״ד התשרי תשל״ז, 8 באוקטובר 1976, עמ׳ 30; כ״א בתשרי תשל״ז, 15 באוקטובר 1976, עמ׳ 37, 39.
 • לינדנבאום, שלום.  ״מפיסטו״ לאצ״ג - מודעות כביטוי לשבר מטפיזי.  נתיב, שנה א, גל׳ 4 (תשרי-חשון תשמ״ט, ספטמבר 1988), עמ׳ 64–70.
 • לינדנבאום, שלום.  פזורה אכסטריטוריאלית ויידיש : ארץ ישראל ועברית: פולמוס אצ״ג וחבריו / יריביובצרון, כרך י״א (סידרה חדשה), חוב׳ 49–51 (379–381) (תשרי-סיון תשנ״ב, ספטמבר 1991–יוני 1992), עמ׳  94–124.
 • ליפסקר, אבידֹב.  הגלמודים הגדולים : אורי צבי גרינברג, וולט ויטמן והאקספרסיוניזם הגרמני.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 405–441.
 • ליפסקר, אבידֹב. מגילת הימים של אצ״ג – מהכרת הישות לפרויקט מיפוי הסבל היהודי.  בתוך: רגע של הולדת : מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון / עורך חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס״ז 2007), עמ׳ 341–355.
 • ליפסקר, אבידֹב. עגול, עמוד ואספקלר : סימבוליקה הגותית בשירתו המאוחרת של אורי צבי גרינברג. בתוך: ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג / בעריכת חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס״ט 2008), עמ׳ 78–120.
 • ליפשיץ, אריה.  בשירה העברית הצעירה: בין משמרת למשמרת.  מצודה, ספר ג-ד (סיון תש״ה, יוני 1945), עמ׳ 298–315.
 • ליפשיץ, אריה.  יופי ומכאוב בשירת אורי צבי גרינברג. בספרו: הווייתה של תקופה : יצירות ודיוקנאות בספרות העלייה השלישית (תל־אביב : יחדיו, תש״ם 1980), עמ׳ 2148.
 • ליפשיץ, אריה. שכול וכשלון ואימה גדולהדבר, משא, י״ב באלול תשמ״א, 11 בספטמבר 1981, עמ׳ 18.
 • מוקד, גבריאל.  היחיד האובד וחמדת אל אכזר : הערות לשתי פואמות של א. צ. גרינברג.  הארץ, תרבות וספרות, י״ד בתשרי תשל״ה, 30 בספטמבר 1974, עמ׳ 17.
 • מוקד, גבריאל.  יקום אורגאני וחמדת אל אכזר : הערות ל״מסכת המתכונת והדמות (פרקי חלקת הזיווגין)״ מאת אורי צבי גרינברג.  עכשיו, גל׳ 64 (1995–1996), עמ׳ 139–153) <נדפס לראשונה ב׳עכשיו׳ (1975)>
 • מיטל, אורית.  ״בוא במעבה חיי״ : על היחסים בין התשוקה לשפה במחזור שירים של אצ״גמכאן, כרך ו׳ (חורף תשס״ו, דצמבר 2005), עמ׳ 66–85.
 • מיטל, אורית.  הרך, הענוג והתקיף : גופניות, זהות ומגדר בשירת אורי צבי גרינברג. בתוך: ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג / בעריכת חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס״ט 2008), עמ׳ 121–147.
 • מיטל, אורית.  ״הַגַּבְרוּת העולר״, אצ״ג, א־פרופו מיכל נאמן. מטעם: כתב־עת לספרות ולמחשבה רדיקלית, גל׳ 21 (מארס 2010), עמ׳ 38–42 <על עבודתה של מיכל נאמן ״הגברות העולר״ כפרובוקציה נגד המשורר אורי צבי גרינברג>
 • מיטל, אורית. ״איך זה נקרא״ : על מכתבים המגיעים ליעדם בשירת אורי צבי גרינברג ובשירת אבות ישורון.  אות: כתב עת לספרות ולתיאוריה, גל׳ 1 (סתיו 2010), עמ׳ 133–162. *
 • מירון, דן.  עלי־ים. זמנים, כ׳ בניסן תשט״ו, 12 באפריל 1955, עמ׳ 4, 5 <על הים ביצירתו של אורי צבי גרינברג>
 • מירון, דן.  השכול בליל־כלולות : אורי צבי גרינברג בימי מלחמת העצמאות ושירו ״בזכות אם ובנה וירושלים״. מאזנים, כרך סג, גל׳ 5–6 (תמוז-אב תשמ״ט, יולי-אוגוסט 1989), עמ׳ 16–29 <חזר ונדפס בספרו מול האח השותק : עיונים בשירת מלחמת העצמאות, מחזור ראשון (תל־אביב : האוניברסיטה הפתוחה ; ירושלים : כתר, 1992), עמ׳ 123–155>
 • מירון, דן.  צעד ראשון בדרך ארוכה.  ידיעות אחרונות, כ״ט באדר תשנ״א, 15 במארס 1991, עמ׳ 22.
 • מירון, דן. הקשת הגדולה.  על המשמר, כ״ו באייר תשנ״א, 10 במאי 1991, עמ׳ 18–19 <על יצירת אורי צבי גרינברג, על יסוד שיחת רדיו ב׳קול ישראל׳>
 • מירון, דן. א.צ. גרינברג – רטרוספקטיבה.  הדואר, שנה 77, גל׳ י״ד (כ״ו באייר תשנ״ח, 22 במאי 1998) עמ׳ 13–15; גל׳ ט״ו (י״ח בסיון תשנ״ח, 12 ביוני 1998), עמ׳ 16–19.
 • מירון, דן.  טורא בטורא, אינש באינש : יחסי ביאליק-אצ״ג כמפגש היסטורי וכמודל פואטי.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 67–141 <חזר ונדפס בספרו: האדם אינו אלא ... : חולשת־הכוח, עוצמת־החולשה: עיונים בשירה (תל אביב : זמורה־ביתן, מוציאים לאור, תשנ״ט 1999), עמ׳ 87–196>
 • מירון, דן.  חלום בעשן על חוף ים המלח : על השירה הפוליטית של אצ״ג ועל ״חזון אחד הלגיונות״.  בתוך:  ספרות וחברה בתרבות העברית החדשה : מאמרים מוגשים לגרשון שקד / עורכים – יהודית בר־אל, יגאל שוורץ ותמר ס. הס  (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד ; ירושלים : כתר הוצאה לאור, 2000), עמ׳  189–227 <חזר ונדפס בספרו: האדם אינו אלא ... : חולשת־הכוח, עוצמת־החולשה: עיונים בשירה (תל אביב : זמורה־ביתן, מוציאים לאור, תשנ״ט 1999), עמ׳ 197–257>
 • מירון, דן.  התביעה להתגלות היבשה : על ״בקץ הדרכים עומד ר׳ לוי יצחק מברדיטשוב ודורש תשובת רם״ מאת אורי צבי גרינברג (בתוך ספרו רחובות הנהר).  דימוי, גל׳ 24 (חורף תשס״ה), עמ׳ 19–22, 48
 • מירון, דן.  להמציא מחדש את המוות : בעקבות פואמה נשכחת של אורי צבי גרינברג. בתוך: ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג / בעריכת חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס״ט 2008), עמ׳ 1–48 <על הפואמה ״זהו העצב זהו הנס זהו הנוגה״>
 • מירון, דן.  אורי צבי גרינברג – ׳נושא קינתו אל דמויות הטובעים׳. בתוך: שואה ממרחק תבוא : אישים ביישוב הארץ־ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה, 1933–1948 / עורכת, דינה פורת ; עורכת משנה, אביבה חלמיש (ירושלים : יד יצחק בן־צבי, תשס״ט 2009), עמ׳ 3–23.
 • מירון, דן.  ״אימה כמו רקמה״ : הפואמה ״אימה גדולה וירח״ כטקסט מכונן בשירת אורי צבי גרינברגאות: כתב עת לספרות ולתיאוריה, גל׳ 2 (אביב 2012), עמ׳ 91–147.
 • מירון, דן.  על שירתו של אורי צבי גרינברג עם תום השנה ה-120 להולדתו:
      א. אוכל אש שותה אש שר אש ואינו נוטשהארץ, תרבות וספרות, כ״ט באלול תשע״ז, 20 בספטמבר 2017, עמ׳ 6
      כיורשו העיקרי של ביאליק קיבל אורי צבי גרינברג את מורשתו, אך תוך כך גם שינה אותה עד מאוד, מתח והרחיב את המודל הביאליקאי ועשה בו את השימוש הרדיקלי ביותר שניתן היה לעשות בו בתנאי העידן הפרה־ישראלי. הוא הקצין את הדיאלוג עם הקולקטיב היהודי, דיאלוג צולפני, זועם, מנחם, אוהב ובעיקר מחויב התחייבות ללא הגבלה.
      ב. לא במרום האולימפוס המנוגן, אלא בעמק האדם. הארץ, תרבות וספרות, י״ד בתשרי תשע״ח, 4 באוקטובר 2017, עמ׳ 3
      בעוד שביאליק העיד על עצמו שהוא ״נזיר אחיו״ ושהאל משיח עמו בלשון בה ״יתוודע לבחירי רוחו״, אורי צבי גרינברג מעיד על עצמו שהיותו משורר הוא קללה ולא ברכה, או תוספת של פחד ורעדה המעיקה כחטוטרת על גב הקיום.
      ג. הנני דם מדמכם הזועק מבורות הדורות. הארץ, תרבות וספרות, ט״ז בתשרי תשע״ח, 6 באוקטובר 2017, עמ׳ 3
      לא היה באצ״ג קורט של זעם ציוני על היהודים החלשים שלא עמד בהם הכוח לקיים בחייהם את נורמת הגבורה שתבע מהם ביאליק החל ב״אכן חציר העם״ ובעיקר ב״בעיר ההריגה״. אדרבה, הוא הזדהה עם חולשתם, והעמיד את ההזדהות הזאת כבסיס לדיאלוג שלו עמהם.
      ד. אני רואה כבר סיעת–אווירוני במחוג על פני הר הבית. הארץ, תרבות וספרות, כ״א בתשרי תשע״ח, 11 באוקטובר 2017, עמ׳
      אורי צבי גרינברג הגדיר את עצמו לא אחת כ״רואה״, כלומר, מי שחוזה את העתיד בתמונות חיות, או לחילופין כ״איצטגנין״, הרואה בפועל את הנעשה במרחקי החלל שהעין הבלתי מזוינת אינה חודרת אליהם, או כ״אספקלר״, כראי המשקף בעקיפין, אך במלוא חיותה של התמונה הברורה, את הנסתר מן המבט הישיר.
 • מרגליות, בנימין א.  משורר בספירת האחדות הגבוההבעקבי השיר, חוב׳ ב (אדר תש״י),  עמ׳ ב-י.
 • נגב, אילת. אורי צבי גרינברג אמר לי: את אשה מסוכנת : ראיון עם עליזה טור־מלכא. ידיעות אחרונות, 7 ימים, כ״ח בניסן תשנ״א, 12 באפריל 1991, עמ׳ 44–46 <חזר ונדפס בספרה: שיחות אינטימיות (תל־אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 1995), עמ׳ 45–54 <שיחה עם עליזה טור־מלכא גרינברג על בעלה, אורי־צבי גרינברג>
 • נגיד, מ.  מחצית היובל להופעת ״ירושלים של מטה״בעקבי השיר, חוב׳ א (תמוז תש״ט), עמ׳ ב-ה.
 • נוברשטרן, אברהם. האור והאפר : הגברות העולה – מבנה ומשמעות. בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 171–210.
 • נויבורגר־טויטו, קארין.  התחייה מן העבר השני : התמודדותו של אצ״ג הצעיר עם הפואטיקה של ביאליק דפים למחקר בספרות, כרך 18 (תשע״ב 2012), עמ׳ 116–132.
 • נויבורגר־טויטו, קארין.  חָזִי כה תוסס, ועיני נכספה אל הדרת הקודש של שמש שוקעתהארץ, תרבות וספרות, י״ז בחשון תשע״ז, 18 בנובמבר 2016, עמ׳ 1, 4 <120 שנה להולדת אצ״ג, אבי המודרניזם העברי. מסה על המשורר אורי צבי גרינברג, מי שכל יצירתו הענקית עומדת בסימן חיפוש של דמות עצמיותו בתוך עולם המכיל את תרבות המערב ואת היהדות כאחד>
 • ניר, אלחנן.  מסע בארץ אצ״ג.  מקור ראשון, ספרות שבת, ז׳ באייר תשס״ו, 6 במאי 2006, עמ׳ 4–5.
 • נש, שלמה. עמדתו של אורי צבי גרינברג כ״נביא״ במבחן הביקורת ההיסטורית והספרותית. בתוך: CCAR Journal [Special Issue] (Spring 1998), pp. 92-118 <הופיע גם ב״הדואר״, שנה 78, גל׳ ה-ו (תשנ״ט)>
 • סדן, דב.  דברים במעלות שיר.  גזית, כרך כ״א, גל׳ א-ד (ניסן-תמוז תשכ״ג, אפריל-יולי 1963), עמ׳ 7–10 <על אורי צבי גרינברג בקבלו פרס מרים טלפיר ז״ל; חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל״ח 1977), עמ׳ 24–28, בשם: במעלות שיר: שליחות ותודעתה (נחתם: ה׳ בניסן תשכ״ג)>
 • סדן, דב.  סעיפים קטנים בלוח יוחסין גדול.  מעריב, י״ד בתשרי תשל״ז, 8 באוקטובר 1976, עמ׳ 26  <על יחוסו של אורי צבי גרינברג; חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל״ח 1977), עמ׳ 28–33, בשם: סעיפים במגילת יוחסין>
 • סדן, דב.  ליום גבורותיו.  זאת הארץ, גל׳ 214 (י״ד בתשרי תשל״ז, 8 באוקטובר 1976), עמ׳ 4 <על אורי צבי גרינברג במלאות לו שמונים; חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל״ח 1977), עמ׳ 33–36, בשם: עם גבורותיו>
 • סדן, דב.  על אורי צבי גרינברג וסביביו.  נתיב, שנה א, גל׳ 3 (תמוז-אב תשמ״ח, יולי 1988), עמ׳ 60–62.
 • סדן, צבי.  אורי צבי גרינברג – לפני INRI. בספרו: בשר מבשרנו : ישוע מנצרת בהגות הציונית (ירושלים : כרמל, תשס״ח 2008), עמ׳ 191–231 וכן, ראה במפתח.
 • עטרה, מרים.  התגלות נבואה. בעקבי השיר, חוב׳ ב (אדר תש״י),  עמ׳ ל-מו.
 • עציון, יהודה.  מלכות לעמו, ככתוב במיטב הנבואה.  מקור ראשון, שבת, ב׳ באייר תשע״א, 6 במאי 2011, עמ׳  <במלאות שלושים שנה לפטירת המשורר>
 • ערפלי, בעז. בין ״אימה גדולה וירח״ ל״מכאן ומכאן״ : על נוכחותו של י״ח ברנר בשירה הארץ־ישראלית המוקדמת של אורי צבי גרינברג. בתוך: וזאת ליהודה : מחקרים בתולדות ארץ ישראל ויישובה מוגשים ליהודה בן פורת / העורכים - יהושע בן־אריה, אלחנן ריינר (ירושלים: יד יצחק בן־צבי, תשס״ג 2003), עמ׳ 629–672 <חזר ונדפס בתוך: ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג / בעריכת חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס״ט 2008), עמ׳ 171–223>
 • פנואלי, ש״י. אורי צבי גרינברג. מאזנים, כרך ח׳, גל׳ 5–6 (ניסן-אייר תשי״ט, אפריל-מאי 1959), עמ׳ 401–407.
 • פרידלנדר, יהודה. למנצח על הגבורות באספקלר הזמר לנגוהות : קריאה בשיר ״עצים ששתלתי״ לאצ״ג. מעריב, י״ד בתשרי תשל״ז, 8 באוקטובר 1976, עמ׳ 29.
 • פרידלנדר, יהודהההוויה הסלעית־המתכתית בשירת אצ״ג : על מחזורי השירים ״לסעיף סלע עיטם״. בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 231–235.
 • פרידלנדר, יהודה.  לנוגה השיר ולנוגה האיור : על שירתו של אורי צבי גרינברג ועל אמנים שציירו בהשראתה.  האומה, חוב׳ 150 (חורף תשס״ג, נובמבר 2002), עמ׳ 190–194.
 • צורף, אבי־רם.  ברנר בעטו של אצ״ג: מושלכות, יתמות ו׳ספרות ייעודים׳.  עיונים : כתב־עת רב־תחומי לחקר ישראל, כרך 30 (תשע״ט 2018), עמ׳ 39–63.
 • קהתי, עמירם.  מקורותיו של א. צ. גרינברג.  חרות, כ״ג בכסלו תשי״ט, 5 בדצמבר 1958, עמ׳ 5, 6.
 • קורב, עליזה.  הנפש המכירה את האימה.  ארץ אחרת, גל׳ 50 (ניסן-אייר תשס״ט, מארס-אפריל 2009), עמ׳ 56–59 <על שירתו של אורי צבי גרינברג>
 • קורמן, נירית.  הגברוּת העולה על גדותיה בשירי אורי צבי גרינברג בשנות העשרים.  עיונים : כתב עת רב־תחומי לחקר ישראל, כרך 29 (תשע״ח 2018), עמ׳ 53–81.
 • קורצווייל, ברוך.   למהות שירתו של גרינברג.  הארץ, תרבות וספרות, כ״ט בכסלו תשט״ו, 24 בדצמבר 1954, עמ׳ 9.
 • קורצווייל, ברוך.  סיני - הנוכחות הנצחית בשירי אורי צבי גרינברג.  הארץ, תרבות וספרות, ה׳ בסיון תשכ״ג, 28 במאי 1963, עמ׳ 18 <פרק מתוך מסה> <חזר ונדפס בספרו בין חזון לבין האבסורדי : פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים (מהדורה שניה. ירושלים ותל אביב : שוקן, תשל״ג 1973), עמ׳ 54–63>
 • קורצווייל, ברוך.  הערות למהות הנופים בשירי א.צ. גרינברג.  הארץ, תרבות וספרות, ו׳ בסיון תשכ״ד, 15 במאי 1964, עמ׳ 10, 15 <חזר ונדפס בספרו בין חזון לבין האבסורדי : פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים (מהדורה שניה. ירושלים ותל אביב : שוקן, תשל״ג 1973), עמ׳ 64–76>
 • קורצווייל, ברוך.  על משמעות היפה בשירי אורי צבי גרינברג.  בתוך: חלוץ ומעש : קובץ מחקרים ומאמרים, מוגש לפרופ׳ א״י כץ ביובלו / עורך, יעקב בן־יוסף (תל אביב : אבוקה, תשל״ו 1975), עמ׳ 273276 <חזר ונדפס בספרו בין חזון לבין האבסורדי : פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים (מהדורה שניה. ירושלים ותל אביב : שוקן, תשל״ג 1973), עמ׳ 95–99>
 • קורצווייל, ברוך.  ההיסטוריה כמקור שירתו של אורי צבי גרינברג. מאזנים, כרך פ״ה, גל׳ 4 (אלול תשע״א, ספטמבר 2011), עמ׳ 29 <פרק ממאמר שפורסם ב׳מאזנים׳, כרך כ׳ תשכ״ה, גל׳ 5> <המאמר המלא נדפס בספרו בין חזון לבין האבסורדי : פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים (מהדורה שניה. ירושלים ותל אביב : שוקן, תשל״ג 1973), עמ׳ 77–94>
 • קמחי, רמי. אלוהי פחד אבא... עתון 77, גל׳ 254 (ניסן תשס״א, אפריל 2001), עמ׳ 16–17 <קונפליקטים אדיפליים ביצירתו של אורי צבי גרינברג בשנים 1920–1931>
 • קצנלסון, גדעון.  תוכחה ונסתרות בה : ״מעשה בסוס ורוכבו״. * מאזנים: ירחון לספרות, כרך כ״א, גל׳ 4–5 (1965), עמ׳ 307–314 <חזר ונדפס בספרו:  גולף הכלים של הכוסף : מסות על שירת אורי צבי גרינברג (תל אביב : ירון גולן, 1993), עמ׳ 219–231>
 • קצנלסון, גדעון.  מפתח נוסף לשירת א. צ. גרינברג : במלאת חמישים שנה לעלייתו לארץ ולהופעת ספרו העברי הראשון.  הארץ, תרבות וספרות, כ״ט באלול תשל״ד, 16 בספטמבר 1974, עמ׳ 25, 28 <חזר ונדפס בספרו: גולף הכלים של הכוסף : מסות על שירת אורי צבי גרינברג (תל אביב : ירון גולן, 1993), עמ׳ 179–186>
 • קצנלסון, גדעון.  שירתו של אצ״ג בשנותיו הראשונות בארץ.  מעריב, י״ד בתשרי תשל״ז, 8 באוקטובר 1976, עמ׳ 27, 31.
 • רבינוביץ, ראובן. האסתטיקה האכספרסיוניסטית בספרות העברית. דבר, לספרות ולאמנות, כ״ט באלול תשכ״ח, 22 בספטמבר 1968, עמ׳ 27.
 • רובינשטיין, בלהה.  אורי צבי גרינברג (אצ״ג) - ים גועש של דם ואש.  בספרה: שירים ומה שביניהם : על משוררים ושירים בתכנית הלימודים החדשה לבית הספר העל־יסודי (תל־אביב : עם עובד, תשס״ג 2003), חלק ב, עמ׳ 13–42.
 • רוזנבלום, דורון. אורי צבי גרינברג – בן שמונים.  הדואר, שנה 55, גל׳ ל״ז (כ״ב באלול תשל״ו, 17 בספטמבר 1976), עמ׳ 606–609 <״הארץ״>
 • רוזנבלום, נח ח.  האנטיתיטיות התיאולוגית־ההיסטורית שבנצרות בשירת אורי צבי גרינברג.  פרקים: בטאון האקדמיה העברית באמריקה, כרך ד׳ (תשכ״ו 1966), עמ׳ 263–320.
 • רון, משה.  מלכות ומכולת, כסף ואמת : אורי צבי גרינברג ועזרא פאונד. בתוך: ממתכת השכל חצוב : קובץ מחקרים ביצירת אורי צבי גרינברג / בעריכת חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס״ט 2008), עמ׳ 49–60.
 • שביט, יעקב.  אסכטולוגיה ופוליטיקה : בין ״נבואה גדולה״ ל״נבואה קטנה״ – המקרה של אורי צבי גרינברג.  בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 327–336.
 • שדה, פנחס.  חיים, אכזבה, ישועה. מעריב, ספרות, י״ד בניסן תשנ״א, 29 במארס 1991, חלק ד׳, עמ׳ 14.
 • שהם, חיים. שתיקת המשורר ושתיקת אלוהים : עיון בשיר ״פוגת המוות״ של פאול צלאן ושיר של אצ״ג. צפון: קובץ ספרותי, כרך א (תשמ״ט), עמ׳ 69–77. <דן בשירו של א״צ גרינברג ״אל גבעת הגויות בשלג״>
 • שהם, ראובן. ההתגלות והקריאה לנביא בשירת א״צ גרינברג.  טורא: אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל, כרך 3 (1994), עמ׳ 115–132.
 • שהם, ראובן. סיפור הלידה הארכיטיפי ומשמעותו הרטורית בספרות העברית החדשה : ביאליק, שלונסקי, גרינברג.  עלי שיח, חוב׳ 36 (1995), עמ׳ 19–31.
 • שהם, ראובן. דיוקן הדובר וקשריו אל דרכי עיצוב בשירת אורי צבי גרינברג. בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך – הלל ויס (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תש״ס 2000), עמ׳ 143–169.
 • שטהל, נטע.  ׳אחר ואמנם מנודה, אבל: אחד מאחי׳ - ישו ביצירתו של אורי צבי גרינברג.  בספרה: צֶלֶם יהודי : ייצוגיו של ישו בספרות העברית של המאה ה-20 (תל־אביב : רסלינג, 2008), עמ׳ 29–67.
 • שטיינר, משה.  אורי צבי גרינברג – פייטן הציונות המשיחיתבצרון, שנה ל״ח, כרך ס״ח, גל׳ 327 (כסלו-טבת תשל״ז, דצמבר 1976), עמ׳ 61–63, 73.
 • שטיינר, משה. אורי צבי גרינברג - המקטרג והמאמין. בארץ ישראל: מדיניות, חברה, כלכלה, אפריל-מאי 1982, עמ׳ 28–29.
 • שטיינר, משה.  אורי צבי גרינברג - המשורר המהפכן.  בספרו: התחיה הלאומית בספרותנו : מבחר מאמרים (תל אביב : צ׳ריקובר, 1982), עמ׳ 102–114 <פורסם לראשונה ב׳ביצרון׳>
 • שטיינר, משה. שני מכתבים משנת תרצ״ד מאת אצ״ג אל ד״ר משה שטיינר בוורשה. האומה, שנה 36, גל׳ 134 (1998), עמ׳ 225–229.
 • שטנגר, חיים.  אצ״ג של המשורר חיים שטנגר.  הבלוג של רן יגיל, nrg מעריב <מקוון>, 7 במאי 2013. *
 • שטרייט, שלום.  אורי צבי גרינברג : עם קריאת שיריו ב״הארץ״.  בתוך: מעט מהרבה : מאסף סופרי ארץ־ישראל / ערוך בידי ג. שופמן (תל אביב : בהוצאת החברה למפעלי הספרות העברית בארץ־ישראל, על־יד אגודת הסופרים העברים בארץ־ישראל, בהשתתפות קרן התרבות באמריקה, תש״ז 1946), עמ׳ 79–82 <נחתם: כ״ח אייר תש״ו>
 • שימל, הרולד. בשולי שיר (על שירת אורי צבי גרינברג) דבר, ד׳ בסיון תשנ״א, 17 במאי 1991, עמ׳ 18–19.
 • Abramson, Glenda. Uri Zevi Greenberg : Moonlight on the Wire.  In her: Hebrew writing of the First World War (London : Vallentine Mitchell, 2008), pp. 68-110.
 • Arnson, Curtis.  Uri Zvi Greenberg: the early years.  Modern Hebrew Literature, no. 1 (Spring 1975), pp. 4-7.
 • Goodblatt, Chanita.  Walt Whitman and Uri Zvi Greenberg : voice and dialogue, apostrophe and discourse.  Prooftexts, vol. 13, no. 3 (September 1993), pp. 237-251.
 • Miron, Dan.  Uri Zvi Grinberg׳s war poetry. in: The Jews of Poland between two world wars
 • Nash, Stanley L. The development of some key metaphors in Uri Zevi Greenberg׳s poetry. Hebrew Studies, vol. 24 (1983), pp. 121-135.
 • Negev, Eilat. Uri-Zvi Greenberg: Eyes that penetrate the abyss. In her: Close encounters with twenty Israel writers (London : Vallentine Mitchell, 2003), pp. 11-19.
 • Silberschlag, Eisig. The Avant-gardists: Avigdor Hameiri, Uri Zevi Gruenberg, Jacob Horowitz. In his From renaissance to renaissance : Hebrew literature from 1492-1970 (New York : Ktav Publishing House, 1973-1977), vol. 2, pp. 34-46.
 • Wolf-Monzon, Tamar and Zohar Livnat. The poetic codes of Rechovot ha-nahar (“Streets of the river”). Shofar, vol. 23, no. 2 (Winter 2005), pp. 19-33.
 • Yudkin, Leon.  The ״Mission״ of Uri Zvi Greenberg.  Modern Hebrew literature, vol. 2, no. 3 (Autumn 1976), pp. 3-11.
על ״אנקראון על קטב העצבון״
 • גרינברג טור־מלכא, עליזה.  על קוטב העצבון : שמונים שנה ל״אנקראון על קוטב העצבון״ מאת אורי צבי גרינברג, תרפ״ח-תשס״ח.  מקור ראשון, שבת, כ״ו באלול תשס״ח, 26 בספטמבר 2008, עמ׳ 28–29.
 • מירון, דן.  חדשות מאיזור הקוטב : פרקים במבוא ל׳אנקראון על קוטב העיצבון׳.  סימן קריאה, חוב׳ 22 (יולי 1991), עמ׳ 190–227 <נוסח מורחב חזר ונדפס בספרו חדשות מאזור הקוטב : עיונים בשירה העברית החדשה (תל אביב : זמורה־ביתן, תשנ״ד 1993), עמ׳ 165–326>
 • פרידמן, דוד אריה.  אורי צבי גרינברג בעצבונומאזנים, שנה ראשונה, גל׳ ד׳ (כ״ד באדר ב׳ תרפ״ט, 5 באפריל 1929), עמ׳ 11–12.
 • קצנלסון, גדעון.  שרוול הגידם כמושג ערכי בשירתו של אצ״ג.  האומה, שנה כ״ו, גל׳ 92 (סתיו תשמ״ט 1988), עמ׳ 72–76 <חזר ונדפס בספרו: גולף הכלים של הכוסף : מסות על שירת אורי צבי גרינברג (תל אביב : ירון גולן, 1993), עמ׳ 83–89>
 • קצנלסון, גדעון.  עננים בשמי ירושלים : על אחד הפנים במטפוריקה שבשירת אורי צבי גרינברג.  האומה, שנה כ״ד, גל׳ 82 (1986), עמ׳ 37–41 <חזר ונדפס בספרו:  גולף הכלים של הכוסף : מסות על שירת אורי צבי גרינברג (תל אביב : ירון גולן, 1993), עמ׳ 90–95>
על ״באמצע החיים״ בעריכת בנימין הרושובסקי על ״מבחר שירים״ בעריכת יהודה פרידלנדר
 • Band, Arnold. The ״Rehabilitation״ of Uri Zevi  Greenberg.  Prooftexts, vol. 1, no. 3 (September 1981), pp. 316-326.
על ״געזאַמלטע ווערק״
 • Band, Arnold. The ״Rehabilitation״ of Uri Zevi  Greenberg.  Prooftexts, vol. 1, no. 3 (September 1981), pp. 316-326.
על ״קורצווייל, עגנון, א.צ. גרינברג, חילופי איגרות״
 • בלאט, אברהם. סופרים ואיגרות. הצופה, כ״ח בחשון תשמ״ח, 20 בנובמבר 1987, עמ׳ 6, 10.
 • וולף־מונזון, תמר. שלשה תלמידי חכמים היו בעירנועתון 77, שנה י״א, גל׳ 93 (חשון תשמ״ח, אוקטובר 1987), עמ׳ 14.
 • יפה, אברהם ב. בדידותו של המבקר.  הארץ, ו׳ בתמוז תשמ״ז, 3 ביולי 1987, עמ׳ ב 6.
 • קפרא, מיכל.  קורצווייל.  מעריב, סופשבוע, כ״א בחשון תשמ״ח, 13 בנובמבר 1987, עמ׳ 24–26, 28.
 • רבי, יעקב. המבקר וסופרו הנערץ. על המשמר, מוסף, ו׳ בתמוז תשמ״ז, 3 ביולי 1987, עמ׳ 5.
 • רבי, יעקב. המבקר, המספר והמשורר.  על המשמר, י״ג בתמוז תשמ״ז, 10 ביולי 1987, עמ׳ 15.
על ״ביתו של אדם״
 • Glinert, Lewis.  Man׳s House.  in: Reading Hebrew literature : critical discussions of six modern texts / Alan Mintz, editor (Hanover and London : Brandeis University Press, 2003), pp. 138-145.
 • Hever, Hannan.  Man׳s House.  in: Reading Hebrew literature : critical discussions of six modern texts / Alan Mintz, editor (Hanover and London : Brandeis University Press, 2003), pp. 154-157.
 • Laor, Dan.  Man׳s House.  in: Reading Hebrew literature : critical discussions of six modern texts / Alan Mintz, editor (Hanover and London : Brandeis University Press, 2003), pp. 146-153.
על ״רחובות הנהר״
 • רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג : מחקרים ותעודות / עורכים, אבידב ליפסקר, תמר וולף־מונזון (רמת־גן : אוניברסיטת בר־אילן, תשס״ז 2007)
  תוכן הענינים:
  • בפתח הספר:
  • אבידב ליפסקר: - לוח במבוא – הערה לפתח הקובץ (עמ׳ 9–12)
  • תמר וולף־מונזון: - רחובות הנהר – שפה שירית חדשה (עמ׳ 12–14)
  • ממגילת הימים ההם:
  • אורי צבי גרינברג: - לצאת הספר רחובות הנהר (עמ׳ 17–23)
  • יהושע השל ייבין: - הזיכרון והכוסף בשירת אורי צבי גרינברג (עמ׳ 25–44)
  • ברוך קורצווייל: - שירי רחובות הנהר (עמ׳ 45–53)
  • גדעון קצנלסון: - ״שיר העוגבר״ – מפתח לשירתו של אצ״ג (עמ׳ 55–62)
  • מחקרים:
  • בנימין הרשב: - נהרות השיר : הזרימה הריתמית ברחובות הנהר (עמ׳ 65–85) <נדפס גם בספרו תולדות הצורות של השירה העברית מן התנ״ך עד המודרניזם (רמת גן : אוניברסיטת בר אילן, תשס״ח 2008), עמ׳ 203–226>
  • תמר וולף־מונזון וזהר לבנת: - רטוריקה ומוסיקה ברחובות הנהר (עמ׳ 87–104)
  • זיוה שמיר: - ״צלמי רודפיו צופים מתוך צלמו״: אלתרמן בעקבות א״צ גרינברג : בין רחובות הנהר לבין עיר היונה (עמ׳ 105–134)
  • אבידב ליפסקר: - פחד הקורות רודף... : עדות ועדים בשירים ״אל גבעת הגויות בשלג״ ו״הקבר ביער״ לאורי צבי גרינברג (עמ׳ 135–158)
  • חביבה פדיה: - נחל קדרון: פואטיקה של מקום : רחובות הנהר בתווך שבין אימה גדולה וירח לבין ״לסעיף סלע עיטם״ (עמ׳ 159–185)
  • הלל ויס: - בסוד כנרת וירדן (עמ׳ 187–200)
  • זאב (װעלװל) טשרנין: - נהרות אחרים (עמ׳ 201–212)
  • שמואל תומס הופרט: - מעמד התהום של המשורר : עיון בשירו של אורי צבי גרינברג ״שיר מחזה ממעמד תהום״ (עמ׳ 213–240)
  • חנן חבר: - ״כי מולדת המות יפה היא״ : הקינה הרדיקלית של אורי צבי גרינברג על שואת יהודי אירופה (עמ׳ 241–256)
  • אורית מיטל: - ״כי פניהם צל וצל – קולם״ : שירת האבל הקולקטיבית והדיבור בשם האם המתה בספר רחובות הנהר (עמ׳ 257–282)
  • תעודות
  • ביבליוגרפיה נבחרת

  • על הקובץ:
   • אלדד, אריה. כתב קודש : אורי־צבי מתייחס אל שירי ׳רחובות הנהר׳ כאל גווילי נבואה עתיקים, יותר מאשר כאל יצירה פיוטית חדשה.  הצופה, המוסף, ט׳ באייר תשס״ז, 27 באפריל 2007, עמ׳ 11, 14.
 • בראון, מנחם.  גדול השירה.  ידיעות אחרונות, ספרות ואמנות, כ״ד בשבט תשכ״ח, 23 בפברואר 1968, עמ׳ 16.
 • ברזל, הלל.  לנגן ברחבות, לנקוב בשם - מבט על הצירוף ׳רחובות הנהר׳ בשירת אצ״ג.  ידיעות אחרונות, י״ד בתשרי תשל״ז, 8 באוקטובר 1976, עמ׳    <חזר ונדפס בספרו משוררים בגדולתם : מסות מחקר על משוררים עבריים (תל אביב : הוצאת יחדיו, איגוד מוציאים לאור ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל״ט 1979), עמ׳ 114–122>
 • ברמור, יצחק. שרשים של קבלה ב״רחובות הנהר״ לאורי־צבי גרינברג.  הדואר, שנה 59, גל׳ כ׳ (י״א בניסן תש״ם, 28 במארס 1980), עמ׳ 325–326.
 • ברמור, יצחק. כ״ב אותיות ב״רחובות הנהר״ לאורי־צבי גרינברג לאור משמעותן הקבלית.  הדואר, שנה 59, גל׳ כ״ג (ט״ז באייר תש״ם, 2 במאי 1980), עמ׳ 380–381.
 • ברמור, יצחק. העקידה ב״רחובות הנהר״.  הדואר, שנה 60, גל׳ כ״ח (ג׳ בסיון תשמ״א, 5 ביוני 1981), עמ׳ 448–449.
 • לינק, ברוך.  מיתוסים, ארגונם ומשמעותם ב׳רחובות הנהר׳ לאורי צבי גרינברג.  הדואר, שנה 66, גל׳ 6 (י״ז בכסלו תשמ״ז, 19 בדצמבר 1986), עמ׳ 21–23.
 • מינץ, אלן.  התמוטטות המיתוס העצמי ב׳רחובות הנהר׳. מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך י״ד (תשנ״ג 1993), עמ׳ 335–341.
 • מירון, דן.  רחובות הנהר: הכותרת והמבנה הסדוק של שירת החורבן שבעים שנה להופעת ספרו של אורי צבי גרינברג. בתוך: ארצות הצבי : מחקרים על נוף ואדם בספרות העברית, מוגשים לצבי לוז / עורכים – זיוה שמיר, אבידב ליפסקר (ירושלים : כרמל, תשפ״ב 2021), עמ׳ 145–167.
 • קצנלסון, גדעון.  הדעת והדמיון בשירת ״רחובות הנהר״.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך ל״ז, גל׳ 5 (אוקטובר 1973), עמ׳ 350–354 <חזר ונדפס בספרו:  גולף הכלים של הכוסף : מסות על שירת אורי צבי גרינברג (תל אביב : ירון גולן, 1993), עמ׳ 140–146>
 • שטיינר, משה.  ״רחובות הנהר״ - אינטרוספקציה בשואה.  בספרו: התחיה הלאומית בספרותנו : מבחר מאמרים (תל אביב : צ׳ריקובר, 1982), עמ׳ 115–124 <פורסם לראשונה ב׳האומה׳>
על ״כל כתביו של אורי צבי גרינברג״ בעריכת דן מירון
 • אדלהייט, עמוס.  מות הנפש והחזון : מדוע אצ״ג לא כינס את שירי ספר העיגול?  עמדה, גל׳ 25 (2011), עמ׳ 3539 <חזר ונדפס בספרו על שירה : ביקורת ומניפסטים, 1991–2011 (ירושלים : כרמל, תשע״ג 2012), עמ׳ 193–197>
 • אלדד, אריה.  תפילה לנס של ״הארת מוחין״.  האומה, שנה נ״ג, גל׳ 201 (אביב תשע״ו, מארס 2016), עמ׳ 106–116 <על כרך יט של כתבי אצ״ג>
 • דבי־גורי, ליליאן. עם צאת ״ספר העגול״ (עיון בנושא העגול בשירת אצ״ג). מאזנים, כרך ס״ט, גל׳ 9–10 (תשנ״ה 1995), עמ׳ 7–12.
 • וולף־מונזון, תמר.  ׳תשובתי לאוכלי הציונות, לכל הסנבלטים׳.  קתדרה, גל׳ 141 (תשרי תשע״ב, ספטמבר 2011), עמ׳ 169–173 <על כרך יז של כתבי אצ״ג>
 • ויץ, יחיעם. שירה נהי וחורבן. הארץ, מוסף ספרים, גל׳ 3 (כ״ד באדר תשנ״ג, 17 במארס 1993), עמ׳ 5 <על כרך ה׳ וכרך ו׳>
 • לאור, יצחק.  היות אדון.  מעריב, מוסף שבת, כ״ד בַּאֲדָר א׳ תשנ״ה, 24 בפברואר 1995, עמ׳ 29 <על כרך ט של כתבי אצ״ג>
 • לאור, יצחק.  ליריקה שנכוותה בשואה.  מעריב, מוסף שבת, א׳ בַּאֲדָר ב׳ תשנ״ה, 3 במארס 1995, עמ׳ 31 <על כרך ט של כתבי אצ״ג>
 • צימרמן, עקיבא.  מיהו המשורר הפוליטי הראשון?  האומה, שנה מ״ז, גל׳ 177 (אביב תש״ע, מארס 2010), עמ׳ 119–122 <על כרך יז של כתבי אצ״ג>
 • שבתאי, אהרן. אצ״ג, גיזת הזהב. מעריב, השבוע, י״ח בסיון תשנ״א, 31 במאי 1991, עמ׳ 56–57.
 • שבתאי, אהרן. ספר האפוקליפסה עכשיו. מעריב, השבוע, כ״ז בטבת תשנ״ב, 3 בינואר 1992, עמ׳ 56.
על ״בעבי השיר״
 • אלפרוביץ׳, ליאור.  האדישות הקוסמית לסבל ולשכול.  TimeOut תל־אביב, גל׳ 250 (16 עד 23 באוגוסט 2007), עמ׳ 244.
 • בק, יורם.  תגר ותגרה.  נתיב, שנה 20, גל׳ 4–5 (117–118) (תשרי תשס״ח, ספטמבר 2007), עמ׳ 96–97.
 • הירשפלד, אריאל.  ספר הראי המנופץ : מסע אל כמה מפסגותיה הגבוהות ביותר של השירה העברית.  הארץ, מוסף הארץ, כ״ז בתמוז תשס״ז, 13 ביולי 2007, עמ׳ 16.
 • מיטל, אורית. המחיר שאצ״ג יצטרך לשלם כדי להיות ביאליק.  הארץ, מוסף ספרים, גל׳ 761 (י״ד בתשרי תשס״ח, 26 בספטמבר 2007), עמ׳ 18–19.
על כתב העת ״סדן״ מאת ובעריכת אורי צבי גרינברג
קישורים:

OpenLibrary – OL142282A Wikidata – Q162793 J9U – 987007262186405171 NLI – 000056407 LC – n 80013609 VIAF – 130128020
עודכן לאחרונה: 7 בינואר 2023

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף