שמואל יוסף עגנון (1887־1970)

<בהכנה>

Shmuel Yosef Agnon

סיפורים, שירים, מאמרים ורשימות

  1903

 1. [שיר הקדשה לכבוד ר' יהודה צבי געלברד]. בתוך:  ספר מנחת יהודה : ביאור אגדות רבה בר בר-חנה. חלק ראשון / אשר חברתי ... המחבר יהודה צבי געלבארד (מונקאטש : בדפוס קאהן עט פריעד, [תרס"ג], עמ' [ד].
  נחתם: בוטשאטש, סיון תרס"ג.
  חתום: שמואל יוסף טשאטשקיס.
 2.  

  1904

 3. גבור קטן.   המצפה, שנה 1, גל' 4 (כ"א באייר תרס"ד, 6 במאי 1904), עמ' 6.
  שיר.
  חתום: ש"י טשאטשקיס.
  השיר נדפס גם ב'דבר', בי"ח באייר תשי"ד, 21 במאי 1954, עמ' 5, במלאות חמישים שנה ליצירתו הספרותית של הסופר.
 4.  

 5. בוטשאטש.   המצפה, שנה 1, גל' 9 (כ"ז בסיון תרס"ד, 10 ביוני 1904), עמ' 4.
  במדור: מכתבים מערי המדינה.
  חתום: ש. י. ט.
 6.  

 7. דום.   המצפה, שנה 1, גל' 12 (י"ח בתמוז תרס"ד, 1 ביולי 1904), עמ' 1.
  שיר.
  חתום: ש. י. טשאטשקיס.
 8.  

 9. מתוך שנאה.   המצפה, שנה 1, גל' 12 (י"ח בתמוז תרס"ד, 1 ביולי 1904), עמ' 6.
  מכתם.
  חתום: ש. י. טש.
 10.  

 11. ירושלים.   המצפה, שנה 1, גל' 14 (ג' באב תרס"ד, 15 ביולי 1904), עמ' 1.
  שיר.
  חתום: ש. י. טשאטשקיס.
  השיר נדפס גם ב'דבר', בט' באב תשכ"ג, 30 ביולי 1963, עמ' 3, בליווי הערות מאת ג. קרסל.
  השיר שולב בתוך הרומן 'אורח נטה ללון'.
 12.  

 13. בוטשאטש.   המצפה, שנה 1, גל' 15 (י' באב תרס"ד, 22 ביולי 1904), עמ' 5.
  במדור: מכתבים מערי המדינה. על ציון האבל בבוטשאטש על מותו של בנימין זאב הרצל.
  חתום: ש"י טש.
 14.  

 15. לאור הנר של חנכה.   המצפה, שנה 1, גל' 35 (א' בטבת תרס"ה, 9 בדצמבר 1904), עמ' 1.
  שיר.
  חתום: ש"י טשאטשקיס.
 16.  

  1905

 17. קודם הפסח.   המצפה, שנה 2, גל' 15־16 (ט' בניסן תרס"ה, 14 באפריל 1905), עמ' 9.
  שיר.
  לא חתום.
 18.  

 19. בליל פסח.   המצפה, שנה 2, גל' 15־16 (ט' בניסן תרס"ה, 14 באפריל 1905), עמ' 9.
  שיר.
  לא חתום.
 20.  

 21. שאלות.   המצפה, שנה 2, גל' 15־16 (ט' בניסן תרס"ה, 14 באפריל 1905), עמ' 9.
  שיר.
  לא חתום.
 22.  

 23. הרהורים.   המצפה, שנה 2, גל' 34 (כ"ד באב תרס"ה, 25 באוגוסט 1905), עמ' 3.
  סיפור.
  חתום: ש. י. טשאטשקיס.
 24.  

 25. הסרסור לעריות.   המצפה, שנה 2, גל' 39 (כ"ט באלול תרס"ה, 29 בספטמבר 1905), עמ' 3.
  סיפור.
  חתום: ש. י. טשאטשקיס.
 26.  

 27. אברם ליבוש ובניו.   המצפה, שנה 2, גל' 41־42 (י"ד בתשרי תרס"ו, 13 באוקטובר 1905), עמ' 5.
  סיפור.
  חתום: ש"י טשאטשקיס.
 28.  

 29. סכתי.   המצפה, שנה 2, גל' 41־42 (י"ד בתשרי תרס"ו, 13 באוקטובר 1905), עמ' 7.
  שיר.
  חתום: ש"י טשאטשקעס.
 30.  

 31. האגרת.   המצפה, שנה 2, גל' 50 (י"ז בכסלו תרס"ו, 15 בדצמבר 1905), עמ' 2.
  סיפור. "מקדש להציר קרסטין".
  חתום: ש"י טשאטשקיס.
 32.  

  1906

 33. מזג טוב.   המצפה, שנה 3, גל' 5 (ז' בשבט תרס"ו, 2 בפברואר 1906), עמ' 2־3.
  סיפור.
  חתום: ש. י. טשאטשקיס
 34.  

 35. בשביל הגביר.   המצפה, שנה 3, גל' 5 (ז' בשבט תרס"ו, 2 בפברואר 1906), עמ' 3.
  סיפור.
  חתום: ש. י. טשאטשקיס.
 36.  

 37. צרת הבת : מהימים הראשונים הטובים.   המצפה, שנה 3, גל' 46 (כ"ח בחשון תרס"ז, 16 בנובמבר 1906), עמ' 2.
  סיפור.
  חתום: ש"י טשאטשקיס.
 38.  

 39. טפוסים.   המצפה, שנה 3, גל' 49 (כ' בכסלו תרס"ז, 7 בדצמבר 1906), עמ' 1־3.
  שלושה סיפורים.
  חתום: ש"י טשאטשקיס
  • א. בעל בית.
  • ב. אור-תורה
  • ג. הפנכא השבורה
 40.  

  1907

 41. אחרי מות.   המצפה, שנה 4, גל' 31 (כ"ב באב תרס"ז, 2 באוגוסט 1907), עמ' 1־3.
  סיפור.
  "מקדש למר עזריאל".
  חתום: ש"י טשאטשקיס.
 42.  

  1908

 43. מבני אדם, שכל ימיהם הם טועים ומבן אדם, שלא טעה כלום : מעשיה לכבוד פורים.   המצפה, שנה 5, גל' 11 (י' באדר ב' תרס"ח, 13 במארס 1908), עמ' 4־5.
  חתום: מזל טוב.
  במדור היתולי לכבוד פורים בשם 'החצפה'.
 44.  

 45. ביבליוגרפיה.   הפועל הצעיר, גל' 10־11 (תמוז-אב תרס"ח, יולי 1908), עמ' 27.
  ביקורת על  "ירושלם", ירחון ספרותי-ביבליוגרפי, חוברות א-ב (קראקא, תרס"ח)
  חתום: אדונדון.
 46.  

 47. עגונות
 48.  

  1909

 49. בארה של מרים, או, קטעים מחיי אנוש.   הפועל הצעיר, שנה 2 , גל' 14 (א' בסיון תרס"ט, 21 במאי 1909), עמ' 5־10;  גל' 15 (י"ד בסיון תרס"ט, 3 ביוני 1909), עמ' 6־11; גל' 16 (כ"ח בסיון תרס"ט, 17 ביוני 1909), עמ' 4־6; גל' 17 (י"ב בתמוז תרס"ט, 1 ביולי 1909), עמ' 8־13; גל' 18 (כ"ז בתמוז תרס"ט, 16 ביולי 1909), עמ' 4־9.
  סיפור. הסיפור שולב בחלקו בסיפור "אגדת הסופר" (1919).
 50.  

 51. עלית נשמה.  השילוח, כרך כ"א, חוב' קכ"א-קכ"ו (אב תרס"ט-טבת תר"ע), עמ' 443־445.
  סיפור. הסיפור שולב כפרק תשיעי בסיפור "הנידח" (תרע"ט).
 52.  

  1910

 53. גֵר צֶדֶק.   הצעיר, ירחון לספרות יפה ולעניני החיים / ערוך ע"י י. פרנהוף, גל' א. (זלוטשוב : בדפוס א. סאלאט, תר"ע, פברואר 1910), עמ' 30־33.
  סיפור.
  נוסח שונה נדפס ב'דבר', מוסף לשבתות ולמועדים, כרך ו', גל' כ"ד (י"ד בניסן תרצ"א, 1 באפריל 1931), עמ' 1 – ראה להלן
 54. .

   

 55. ש. בן-ציון : קו ודברים.   הפועל הצעיר, שנה 3, גל' 11 (כ"א באדר ב' תר"ע, 1 באפריל 1910), עמ' 7־9; גל' 12 (ג' בניסן תר"ע, 12 באפריל 1910), עמ' 8־9.
 56.  

 57. משפתיים.   הפועל הצעיר, שנה 3, גל' 18 (כ"ט בסיון תר"ע, 6 ביולי 1910), עמ' 9־10.
  סיפור.
  חתום: ע-ן.
 58.  

 59. אחות.   הפועל הצעיר, שנה 4, גל' 2 (ט' בחשון תרע"א, 11 בנובמבר 1910), עמ' 12־14.
  סיפור.
  כונס בתוך: 'על כפות המנעול' (בערלין : יודישער פערלאג, תרפ"ג 1922), עמ' 124; בתוך: 'סיפורי אהבים', כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון, כרך רביעי (ברלין : שוקן, תרצ"א 1931), עמ' 186 ובתוך: 'על כפות המנעול', כל סיפוריו של יוסף שמואל עגנון, כרך שלישי (ירושלים-תל אביב : שוקן, תשי"ג 1952), עמ' 491.
 60.  

  1911

 61. תשרי.   הפועל הצעיר, שנה 5, גל' 1 (ל' בתשרי תרע"ב, 22 באוקטובר 1911), עמ' 9־12; גל' 2 (ט"ז בחשון תרע"ב, 7 בנובמבר 1911), עמ' 9־11; גל' 3־4 (י' בכסלו תרע"ב, 1 בדצמבר 1911) , עמ' 10־13; גל' 5 (כ"ה בכסלו תרע"ב, 16 בדצמבר 1911), עמ' 9־12.
 62.  

  1912

 63. חוטב עצים : מעשה. בתוך  יזכור : מצבת זכרון לחללי הפועלים העברים בא"י / נערך ע"י א. ז. רבינוביץ (יפו, א"י : דפוס א. אתין, התרע"ב), עמ' 27־31.
 64.  

 65. והיה העקוב למישור.   הפועל הצעיר, שנה ה', גל' 7 (י"ט בטבת תרע"ב, 9 בינואר 1912), עמ' 11־13; גל' 8 (ה' בשבט תרע"ב, 24 בינואר 1912), עמ' 9־12; גל' 9־10 (כ"ג בשבט תרע"ב, 11 בפברואר 1912), עמ' 16־20; גל' 12 (ר"ח ניסן תרע"ב, 19 במארס 1912), עמ' 12־13; גל' 13 (י"ג בניסן תרע"ב, 31 במארס 1912), עמ' 11־12; גל' 14־15 (ט"ו באייר תרע"ב, 2 במאי 1912), עמ' 16־17; גל' 16 (ג' בסיון תרע"ב, 19 במאי 1912), עמ' 12־13.
  פורסם גם כפרסום עצמאי בשם: 'והיה העקוב למישור' : מעשה באדם אחד ושמו מנשה חיים ... שירד מנכסיו ... (יפו : בהוצאת י"ח ברנר, תרע"ב); וכן 'והיה העקוב למישור', עם ציורים מאת יוסף בודקו (ברלין : יודישער פערלאג, 1919).
  כונס בתוך: 'מאז ומעתה' כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון, כרך שלישי (ברלין : שוקן, תרצ"א 1931), עמ'    ובתוך: 'אלו ואלו', כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון, כרך שני (תל אביב : שוקן, תשי"ג 1953), עמ'
 66.  

 67. תורה וגדולה : ספור אהבים.   הפועל הצעיר, שנה ה', גל' 24 (כ' באלול תרע"ב, 2 בספטמבר 1912), עמ' 8־11.
 68.  

 69. חלומו של יעקב נחום.   יזרעאל : קבץ ספרותי / ערוך ע"י א. ז. רבינוביץ (יפו : דפוס א. אתין, ה'תרע"ג), עמ' 8־16.
 70.  

 71. שיחות מני עם: א. זבחי מתים.   הפועל הצעיר, שנה ו', גל' 7 (כ"ח בחשון תרע"ג, 8 בנובמבר 1912), עמ' 7־8.
 72.  

  1913

 73. העגונה (שיחות מני עם).   הפועל הצעיר, שנה ו', גל' 38־39 (י"ג בתמוז תרע"ג, 18 ביולי 1913), עמ' 10־11.
 74.  

  1917

 75. במצולות (ספור).   הצפירה, גל' 14 (י' בסיון תרע"ז, 31 במאי 1917), עמ' 6־7; גל' 15 (י"ז בסיון תרע"ז, 7 ביוני 1917), עמ' 6־7.
 76.  

  1919

 77. אגדת הסופר.  בתוך   ערכים : קבצים לשאלות-החיים ולספרות. א. / ערוכים על-ידי פ. לחובר (ורשה : הוצאת ערכים, תרע"ט 1919), עמ' 13־23
 78. .

   

 79. הנדח : ספור.   התקופה, ספר רביעי (תרע"ט), עמ' 1־54.
 80.  

  1923

 81. ש"ס של בית זקני ז"ל.   בתוך  ניר דוד : לכבוד הרב החכם ר' דוד סימאָנסען במלאת לו שבעים שנה  =   Festskrift Simonsen : Festkrift i anledning af Professor David Simonsens 70-aarige fødselsdag (פרנקפורט ע"נ מין : בית הדפוס "דפוס" תרפ"ג København : Hertz's bogtrykkeri, 1923), החלק העברי, עמ' 17־20.
  סיפור.
  נדפס גם ב'הד ליטא' (קובנה), גל' 4 (1924), עמ' 8־9.
  נדפס גם בשבועון 'מאזנים', שנה א', גל' 7 (י"ד בניסן תרפ"ט, 24 באפריל 1929), עמ' 10־11.
  כונס בתוך: 'מאז ומעתה', כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון, כרך שלישי (ברלין : שוקן, תרצ"א 1931), עמ' 184 ובתוך: 'אלו ואלו', כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון, כרך שני (תל אביב : שוקן, תשי"ג 1953), עמ' 489.
  תורגם לגרמנית: Das Schass meines Grossvaters (Berlin : Soncino-Gesellschaft, 1925)
 82.  

 83. יתום ואלמנה.  רמון: מאסף עתי לאמנות ולספרות, חוב' 3 (תרפ"ג 1923), עמ' לח-לט.
 84.  

 85. מעשה עזריאל משה שומר הספרים.   רמון: מאסף עתי לאמנות ולספרות, חוב' 4 (תרפ"ג 1923), עמ' לה-לו.
 86.  

  1925

 87. מעשה המשולח מארץ הקדושה ת"ו.   הפועל הצעיר, שנה 18, גל' 26־27 (י"ד בניסן תרפ"ה, 8 באפריל 1925), עמ' 4־8.
 88.  

 89. בית הכנסת הגדול.   הפועל הצעיר, שנה 18, גל' 38־39 (י"ח בתמוז תרפ"ה, 10 ביולי 1925), עמ' 15.
 90.  

 91. יקירי ירושלים (ספורי מעשיות מעיה"ק ירושלים ת"ו). א. מעשה רבי יוסף, או, תורה לשמה.  דבר, י"ח בתמוז תרפ"ה, 10 ביולי 1925, עמ' 3.
 92.  

 93. מעשה שני סוחרי בראָד, אחד חכם ואחד נוח לבריות שנסעו ליריד לייפציג לקנות סחורה ומה שאירע להם בדרך למען דעת כל עמי ארץ, כיצד מתנהגים באורחים.  דבר, א' באלול תרפ"ה, 21 באוגוסט 1925, עמ' 3.
 94.  

  1926

 95. במוצאי מנוחה. בתוך:   מענית : קובץ סופרי ארץ-ישראל (ירושלים : תרומת אגודת הסופרים והספרות העברית לקרן הקימת, ל"ג בעומר תרפ"ו), עמ' 67־68.
  "מתוך סיפור "הנדח" שהתקינו המחבר בשביל הוצאה חדשה".
 96.  

  1928

 97. על בובר.  דבר, מוסף לשבתות ומועדים, כרך ג', גל' י"ט (י"ט בשבט תרפ"ח, 10 בפברואר 1928), עמ' 2.
 98.  

  1929

 99. לדתו של יעקב שמשון בעל העגלה : מספורי נָטע בעל עגלה.  מאזנים, שנה ראשונה, גל' ט"ז (כ"ז בסיון תרפ"ט, 5 ביולי 1929), עמ' 4־6.
 100.  

 101. כנף רננים : מספורי יעקב שמשון בעל עגלה.  מאזנים, שנה ראשונה, גל' ט"ז (כ"ז בסיון תרפ"ט, 5 ביולי 1929), עמ' 6־8.
 102.  

 103. שמעון שוקן זכרונו לברכה.   דבר, כ"ז בתשרי תר"ץ, 31 באוקטובר 1929, עמ' 2.
 104.  

  1930

 105.  

  1931

 106. גר צדק.   דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך ו', גל' כ"ד (י"ד בניסן תרצ"א, 1 באפריל 1931), עמ' 1.
  סיפור.
  נוסח שונה נדפס לראשונה בכתב העת 'הצעיר' : ירחון לספרות יפה ולעניני החיים, חוב' א / בעריכת יצחק פרנהוף (זלוטשוב, תר"ע, פברואר 1910) – ראה לעיל.
 107.  

 108. שני סיפורי מעשיות.   דבר, מוסף לשבתות ומועדים, כרך ז', גל' ב' (י"ד בתשרי תרצ"ב, 25 בספטמבר 1931), עמ' 2.
  • א.  מעשה קדירה
  • ב.  בעל מלאכות הרבה
 109.  

  1932

 110. פנים אחרות.   דבר, מוסף לשבתות ומועדים, כרך ח', גל' ח' (כ"ד בכסלו תרצ"ג, 23 בדצמבר 1932), עמ' 1־4.
 111.  

  1933

 112. פת שלמה.   מאזנים, שנה ד', גל' כ"ח-כ"ט (קע"ח-קע"ט) (י' בטבת תרצ"ג, 8 בינואר 1933), עמ' 50־53.
 113.  

 114.  

  1934

 115. בסוכה.   דבר, מוסף לשבתות ומועדים, כרך י', גל' ב' (י"ד בתשרי תרצ"ה, 23 בספטמבר 1934), עמ' 1־2.
 116.  

  1935

   

   

  1936

 117.  

  1937

 118. סופרים וספרים : פרקים של ספר.  אֹמֶר, כ"ד בחשון תרצ"ח, 29 באוקטובר 1937, עמ' 9, 15.
 119.  

  1938

 120. שיר ברכה של ש"י עגנון.   דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 13, גל' 40 (כ"ט באב תרצ"ח, 26 באוגוסט 1938), עמ' 6.
  לא. מ. ליפשיץ למלאות לו חמשים שנה.
  נחתם: בת-גלים, ערב שבת שובה, תר"ץ.
 121.  

  1941

 122. הרופא וגרושתו.   בתוך  בכור : מאסף בן-זמנו (תל-אביב : חוג אבנים, תש"א), עמ' 181־192.
 123.  

 124. עורו של בלק.  בתוך  קובץ הוצאת שוקן לדברי ספרות : עם רשימת הספרים של בית ההוצאה (תל אביב : הוצאת שוקן, חנוכה תש"א 1941), עמ' 14־66.
 125.  

  1951

 126. בְּעִיר דְּלָתַיִם וּבְרִיחַ.   לוח הארץ, כרך 11 (1951), עמ' 149־182.
  הסיפור שולב בתוך הסיפור 'עד הנה'
 127.  

 128. עניני ספרים.   בתוך: עלי עי"ן : מנחת דברים לשלמה זלמן שוקן, אחרי מלאות לו שבעים שנה (תל-אביב : דפוס 'הארץ', י"ט כסלו תשי"ב [18 בדצמבר 1951]), עמ' 371־383.
  כולל ארבעה סיפורים:
  • ספר הביאור על חידושי מהר"ם שיף (עמ' 371־374)
  • דבר המלך (עמ' 374־379)
  • בנו של אותו גאון (עמ' 380)
  • יד יוסף (עמ' 381־383)
 129.  

  1952

 130. יודע ספר.  הארץ, י"ד בניסן תשי"ב, 9 באפריל 1952, עמ'
  הסיפור שולב בתוך הסיפור 'עד הנה'.
 131.  

  1966

 132. עם קבלת פרס נובלבצרון, שנה כ"ח, כרך נ"ה, חוב' ב (262) (כסלו-טבת תשכ"ז, נובמבר-דצמבר 1966), עמ' 68־70.
  נאומו המלא של ש"י עגנון שנשא בטקס הענקת פרס נובל לספרות למספר ולמשוררת נלי זק"ש בשטוקהולם במוצאי-שבת, כ"ז בכסלו תשכ"ז, 10 בדצמבר 1966.
 133.  

 134.  

  1978

 135. הגלילה.  הדואר, שנה 57, גל' ל"ח (כ"ז באלול תשל"ח, 29 בספטמבר 1978), עמ' 642־644; גל' ל"ט (י"ב בתשרי תשל"ט, 13 באוקטובר 1978), עמ' 688־689; גל' מ' (כ"ו בתשרי תשל"ט, 27 באוקטובר 1978), עמ' 701־702.
  "הגלילה" נלקח מתוך "פתחי דברים" לש"י עגנון והובא לדפוס על-ידי אמונה ירון בהוצאת שוקן.

[עודכן לאחרונה: 19 באפריל 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף