שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


רנה לי.
     מסע אל רגע החסד : עיונים ביצירותיהם של ש"י עגנון וחיים הזז / רנה לי. – תל אביב : הוצאת ספרים רשפים, 1978.
    174 עמ'.

    שני חלקים נפרדים חוברו בזה יחדיו. בחלק הראשון, המוקדש כולו לעיונים בימירת ש"י עגנון, מוארת יצירה זו מתוך אספקט של החסד. בניגוד למקובל בביקורת המודרנית מודגשות כאן, אף בסיפורים ה"מודרניים" ביותר, נקודות האור והחיוב. החלק השני עוסק במדרש שמות של הדמויות ביצירתו של חיים הזז. נידונים בו השמות כמשקפים קו המאפיין יצירה זו בדרך כלל. מצויין קשרם למוטיבים ולטיפוסים החוזרים ומופיעים במקומות שונים, וכמו כן בא ניתוח השמות לאור התאמתם למסכת הסיפור שבו שובצו.

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 9)

 • חלק ראשון:

  מסע אל רגע החסד ביצירת ש"י עגנון
 • מבוא (עמ' 13)
 • 1. בפרדס הביקורת
      א. פנים לכאן ולכאן (עמ' 14־15)
      ב. תנודות בהשקפות הביקורת: מן ההווי השלם אל ההווה הקרוע (עמ' 16־17)
      ג. קרוב חוקר אצל עצמו: דב סדן (עמ' 17־19)
      ד. קרוב חוקר אצל עצמו: ברוך קורצווייל (עמ' 19־21)
 • 2. בכיוון האור
      ה. אור שהיה לצנינים בעיני חוקרים מודרניים (עמ' 22־23)
      ו. העוקץ הניטל מן הקץ (עמ' 24־26)
      ז. אופטימיות בסיסית, חיוב העולם, אמונה בקב"ה (עמ' 26־30)
      ח. בעיית השואה בעיני מאמין וכוחה של תורה (עמ' 31־34)
      ט. עיון ב"עיר ומלואה" (עמ' 34־41)
 • 3. על החסד
      י. יסודותיו של החסד (עמ' 42־46)
      יא. פניו השונות של החסד (עמ' 46)
          1. החסד שבין אדם לקונו (עמ' 46־48)
          2. חסד השלום שבין אדם לחברו (עמ' 48־57)
          3. חסד השלום שבין אדם לעצמו (עמ' 57־65)
          4. מוטיב הילד והציפייה המשיחית (עמ' 65־71)
      יב. עיון נוסף ב"עם כניסת היום" (עמ' 71־76)
      יג. נעילה (עמ' 76־78)
 • הערות ומראי מקומות (עמ' 79־82)

 • על הזמן ב"ספר המעשים" לש"י עגנון
 • 1. הזמן לסוגיו (עמ' 83־86)
 • 2. הזמן ב"ספר המעשים" (עמ' 87־92)
 • 3. על שני מאמרים (עמ' 93־96)
 • 4. על רגע החסד ב"ספר המעשים" (עמ' 97־99)
 • 5. משהו על הזמן ביצירת עגנון (עמ' 100־104)
 • הערות ומראי מקומות (עמ' 105־106)

 • חלק שני:
  על שמות ביצירת הזז
 • 1. על השם בדרך-כלל (עמ' 109־113)
 • 2. הערות הביקורת הספרותית לגבי שמות
      א. על שמות אצל עגנון (עמ' 114־116)
      ב. על שמות אצל הנרי ג'יימס (עמ' 116־119)
      ג. על שמות אצל דיקנס (עמ' 119־121)
      ד. על שמות אצל בלזק (עמ' 121־122)
      ה. על שמות אצל גוגול (עמ' 122־125)
 • 3.  השמות כמשקפים קווי-יסוד אופייניים להזז
      א. התאמת השמות למציאות המתוארת (עמ' 126־128)
      ב. השמות כאמצעי עזר לגרוטסקה (עמ' 128־132)
      ג. השמות כאמצעי איפיון (עמ' 132־136)
      ד. שמות המשקפים את עניין הכפיל (עמ' 136־139)
 • 4. מוטיבים המקשרים שמות שונים ביצירות שונות
      א.  על ציפורים (עמ' 140־146)
      ב. מוטיב רחל ולאה (עמ' 146־150)
      ג. קרבת-השמות אשר לטיפוסים דומים (עמ' 150־152)
      ד. לעניין העדר השם ושכחתו (עמ' 152־154)
 • 5. על שמות לאור התאמתם למסכת הסיפור
      א. "יעיש" ו"היושבת בגנים" (עמ' 155־156)
      ב. "שמואל פרנקפורטר" ו"נהר שוטף" (עמ' 157)
      ג. "עיר ובהלות" (עמ' 158)
      ד. "שלולית גנוזה" (עמ' 159)
      ה. "ירחם השם" (עמ' 159־160)
      ו. דרבקין" (עמ' 160)
      ז. "החשבון" (עמ' 160־161)
      ח. "בקץ הימים" (עמ' 161־162)
      ט. "זהירות" ו-Curriculum vitae (עמ' 162־163)
      י. שורות סיכום (עמ' 163)
 • הערות ומראי מקומות (עמ' 164־167)
 • מפתח למראי מקומות (עמ' 169־174)

עודכן לאחרונה: 14 בנובמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף