שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


יובל שי : מאמרים לכבוד שמואל יוסף עגנון בהגיעו לשיבה ביום ט באב תשי"ח / ערוך בידי ברוך קורצווייל. – רמת גן : הוצאת אוניברסיטה בר-אילן, תשי"ח 1958.
    325 עמודים
    Yuval Shay : a Jubilee volume, dedicated to S. Y. Agnon on occasion of his seventieth birthday / edited by Prof. B. Kurzweil
 

מתוך ההקדמה:

    לפני למעלה משנה הגו כמה מידידי ר' ש"י עגנון ומעריצי מפעלו הגדול, החד-פעמי את הרעיון להוציא לאור ספר יובל לכבודו בהגיעו לשיבה. ועל אף שאין אני מנוסה בעריכת ספרים, אמרתי לנהוג לפי פתגם חז"ל: 'במקום שאין איש, השתדל להיות איש'.
    אבל עד להגשמת הרעיון לא קלה היתה הדרך. וכאן המקום להזכיר את האיש הדגול, בעל המעוף, שבהלהבות נענה לבקשתי לקבל את ספר-היובל תחת חסותו. זה היה נשיא האוניברסיטה בר-אילן, הפרופ' ד"ר פנחס חורגין ז"ל. ומאחר שעזרתו של האיש האציל היתה בטוחה, פניתי אל הקהל הרחב של מוקירי עגנון ומעריציו, אל חוקרים, משוררים וסופרים מכל המחנות כדי לשתף אותם בחגה של הספרות העברית. בטוח הייתי שכולם יקבלו בשמחה את הזמנתי, לפי שרק רעיון אחד היה נר לרגלי: לחלק כבוד למשורר הגדול ולספרותנו. ...
        ברוך קורצווייל

תוכן העניינים:

  על ש"י עגנון הסופר
 • מ' בובר: המספר בשעה זו (עמ' 11־12)
 • חיים רבין: הערות בלשניות לבעיית תרגום דברי ש"י עגנון ללועזית (עמ' 13־25)
 • דב סדן: לענין ספר המעשים : בנתיב הזכרון וההערכה (עמ' 27־33)
 • אברהם יעקב ברור: על הצורך במבואות היסטוריים וגיאוגרפיים לכתבי עגנון (עמ' 35־38)
 • אברהם יעקב ברור: 'בנערינו ובזקנינו' במסגרת חיי מחברו (עמ' 39־47)
 • י"א זיידמן: שירטוטים לסגנון עגנון (עמ' 49־59)
 • יהודה פרידלנדר: הכלל והפרט בסיפורי עגנון (עמ' 61־77)
 • משה שמיר: התרמיל הקרוע (עמ' 79־96)
 • משולם טוכנר: על 'הכנסת כלה' (עמ' 97־117)
 • ש' ביאלובלוצקי: בעלי תשובה בסיפורי עגנון (עמ' 119־129)
 • ברוך קורצווייל: על נושא היציאה בשילובו עם נושא השיבה בסיפורי עגנון (עמ' 131־157)
 • ענייני מחקר ודברי ספרות
 • אברהם שלונסקי: עלוי אחרון <מתוך ספר-השירים 'אבני גויל'> (עמ' 161)
 • ח' שירמן: שני שירים חדשים של שלמה אבן-גבירול (עמ' 163־166)
 • יעקב דוד וילהלם: מדרשי קינות (עמ' 167־181)
 • הרב ד"ר יעקב נכט: מדע (עמ' 183־184)
 • ד"ר מאיר ויס: "תהלה לדוד" <תהילים קמה> (עמ' 185־209)
 • קלמן שלזינגר: מחלוקת בעניין סתם יינם באיטליה בשנת שס"ח (עמ' 211־220)
 • ש' שלום: סוכת פולין <תמונה מחזיון-עם מיוסד על המקורות> (עמ' 221־227)
 • נחום גלאצר: הלשונות והעברית במיוחד במשנתו של רוזנצווייג (עמ' 229־236)
 • ע"א סימון: יהדות ויהודים בחייו ובמשנתו של יוהאן היינריך פסטאלוצי (עמ' 237־275)
 • צבי א' קורצווייל: משנתו החינוכית של א"ד גורדון (עמ' 277־284)
 • יעקב הורוביץ: סגנון אחד לשליחיו של מי שארוך מהם (עמ' 285־292)
 • א"ש רוזנטל: לשונות סופרים <עוד הערה אחת על כ"י 1 של בראשית רבא> (עמ' 293־324)
 • לאה גולדברג: ראית את הגשם? <שיר> (עמ' 325)

עודכן לאחרונה: 16 באוגוסט 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף