שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


שמואל ורסס.
     ש"י עגנון כפשוטו : קריאה בכתביו / שמואל ורסס. – ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ס 2000.
    446 עמודים
    S. Y. Agnon Literally : Studies of his Writings / Shmuel Werses
 

    בספר רב-היקף זה קורא המחבר ביצירתו של ש"י עגנון מהיבטים שלא יוחדה להם עד כה תשומת הלב הראויה בספרות הפרשנית הענפה של עגנון. הורחבה כאן הרבה התשתית הטקסטואלית להתבוננות זו, על ידי ששולבו בדיון יצירות של עגנון שהיו זנוחות עד כה. עיונים אלה עניינם הסגולות המבניות של יצירותיו, שיטת הסיפור שבעל-פה הנקוטה בהן לעתים, רצף דמויותיו הפועל בהקשרים נרטיביים שונים. תשומת לב מיוחדת ניתנה לסוגיית האינטרטקסטואליות בזיקתו של עגנון לספרות שקדמה לו, לרבדיה ולדורותיה. כמה נושאים ומוטיבים – כגון התפילה, השירה, תולדות יהודי פולין באספקלריה של הבדיון הסיפורי – נבדקים כאן בקפידה לאחר מעקב טקסטואלי מדוקדק ביצירתו כולה. עיונים אלה, המתלכדים בספר לכדי מסכת אחת, יש בהם להעיד על עגנון המספר הסגולי והייחודי, ואף להאיר את דיוקנו הרוחני באור חדש.
    חטיבה בפני עצמה בספר מעמידים הדיונים על עגנון ויצירתו בביקורת ובמחקר, ובהם סקירות ביבליוגרפיות מפורטות המציעות למעיין מידע מאלף ומועיל על שיטות הדיון רבות-הפנים בפרשנות עגנון השופעת בדורנו.

תוכן העניינים:

 • פתחי דברים (עמ' ז-ט)

 • שער ראשון: דרכי הסיפור של עגנון
 • תהליכי ההיגוד של סיפורי עם ביצירת עגנון (עמ' 3־22)
 • על המבנה של 'הכנסת כלה' (עמ' 23־35)
 • דמויות ונושאים חוזרים בכתבי ש"י עגנון (עמ' 36־54)

 • שער שני: סוגיות ביצירתו של ש"י עגנון
 • התפילה ביצירת ש"י עגנון (עמ' 57־84)
 • שירה ומשוררים בסיפורי עגנון (עמ' 85־105)
 • משקעי יידיש בכתביו העבריים של ש"י עגנון (עמ' 106־119)

 • שער שלישי: זיקתו של עגנון למורשת ספרותנו
 • דברים בשם אומרם ב'הכנסת כלה' (עמ' 123־136)
 • תבניות אינטרטקסטואליות בסיפור 'בשעה אחת' ודרכי תפקודן (עמ' 137־145)
 • במאבק לחיים : עיון ב'מלאך המות והשוחט' (עמ' 146־152)
 • 'בלבב ימים' לש"י עגנון : המקורות לסיפור ושיטות עיצובם (עמ' 153־188)
 • בין אדם לבעחי חיים : מוטיבים וגלגוליהם ב'עיר ומלואה' (עמ' 189־212)

 • שער רביעי: בין בדיון למציאות
 • בין מציאות היסטורית לתיאור סיפורי: בין יהודים לפולנים בכתבי ש"י עגנון (עמ' 215־263)
 • עגנון בעולמו של 'בצלאל' – בין בדיון למציאות (עמ' 264־290)
 • ירושלים של עגנון (עמ' 291־300)

 • שער חמישי: ארחות ושבילים בחקר עגנון
 • להיות חופשי לי ולסיפורי (עמ' 303־310)
 • דב סדן – הפרשן והחוקר של יצירת עגנון (עמ' 311־319)
 • מגמות ושיטות בחקר יצירתו של ש"י עגנון (עמ' 320־351)
 • מחקרים חדשים גם ישנים על ש"י עגנון ויצירתו (מאזן השנים 1990־1997) (עמ' 352־367)

 • פרקי הספר בגרסאותיהם הראשונות שבדפוס (עמ' 368)
 • הערות (עמ' 369־429)

 • מפתחות
 • מפתח שמות יצירותיו של ש"י עגנון (עמ' 433־437)
 • מפתח שמות האישים (עמ' 438־446)

עודכן לאחרונה: 3 ביולי 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף