שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


זיוה שמיר.
    שירה חדשה
: מה זאת אהבה על-פי הרומן  שירה מאת ש"י עגנון / זיוה שמיר. -- תל אביב : הוצאת ספרא בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2016.
    406 עמ'.
     The new era of Shira : Agnon's unfinished novel revisited / Ziva Shamir

    כל דמות ברומן שירה – "הסימפוניה הבלתי גמורה" של עגנון – היא "אוקסימורון מהלֵך": הנריאטה הרבּסט היא "עץ יבש" ו"גפן פורייה"; בעלה מנפרד הרבּסט  הוא איש משפחה אחראי ו"נער" השוכח את חובותיו למשפחתו בעבור לילה של שיכרון חושים. שירה היא דמות דֶמונית והרסנית, חסרת כל גבולות ומגבלות, ו"מלאך בלבן". 
    פרופ' זיוה שמיר מנסה להתמודד עם החידות האופפות את שירה: מדוע לא הצליח עגנון לסיים את הרומן? האם חיבּרוֹ  לפני השואה או אחריה? לפני הקמת המדינה או אחריה? מה הם מקורות ההשראה של הרומן? היא  מנסה  להתמודד גם  עם השאלה בה"א הידיעה המרחפת מעל הרומן  העגנוני: מדוע נמשך הרבּסט לשירה?  מה גרם לו לעזוב את אשתו ואֵם ילדיו, את צאצאיו ואת ביתו הנאה והמטופח, למען אישה גברית, נגועת חולי ולא יפה, שחדרי ביתה כחדרי שאוֹל ושחת? לפנינו פרק בלוח-חייו של אמן מזדקן העומד על פרשת דרכים ושאלת "לאן?" תלויה על שפתיו.
    הספר שירה חדשה מציע פרשנות פוליטית ופואטית לספרו של עגנון על רקע תמונותיה של אירופה המתרוקנת מיהודיה ועמידתו של דור מלחמת העצמאות ישראל מול אתגר הריבונות, תהליכי הפיכתה של אירופה מגן עדן פורח לגיהינום עלי אדמות והפיכתו של יעקב לישראל. עגנון העלה בספרו דיאגנוזות לגבי ההוֹוה המתהווה ואף השמיע בו פרוגנוזות אחדות לעתיד לבוא. 

תוכן העניינים:

 • פרק ראשון: "פיסת מציאות" או "כתב חידה"? : הסיפור על מנפרד הרבסט "האמתי" (עמ' 9־41)
  א. רומן חסר תקדים (עמ' 9־15)
  ב. אנדרטה לעולם של אתמול (עמ' 15־23)
  ג. רש"י ושי"ר – ר' ש"י עגנון וש"י רפפורט (עמ' 23־39)
 • פרק שני: עגנון ותבנית המעגלים הקונצֶנטריים : סיפור רב-רובדי (עמ' 42־66)
  א. שירה – יצירה אוקסימורונית (עמ' 42־51)
  ב. מובלעות סורֵאליסטיות בתוך סיפור רֵאליסטי (עמ' 51־61)
  ג. יסודות טרנסצֶנדנטיים הכרוכים באקטואליה (עמ' 61־65)
 • פרק שלישי: רומן שלא הושלם על ספר שלא הושלם ועל מחזה שלא הושלם : מדוע לא הצליח עגנון לסיים את כתיבת הרומן? (עמ' 67־81)
  א. מתי חוברו הפרקים הראשונים? (עמ' 67־71)
  ב. מתי לקתה שירה במחלת הצרעת? (עמ' 71־74)
  ג. שאלת ההתהוות של הרומן (עמ' 74־80)
 • פרק רביעי: הנריאטה – איילת הבית : דמות הרעיה במעגלים הולכים וגדלים (עמ' 82־114)
  א. הנריאטה "האֵם הגדולה" (עמ' 82־95)
  ב. הנריאטה אֵם הייסורים – Mater Dolorosa (עמ' 95־103)
  ג. הנריאטה אימא-אדמה (עמ' 103־113)
 • פרק חמישי: מנפרד הרבסט – דמות הלמדן וסמל הלמדנות : הדמות שמעֵבר לנִגלה ולמפורש (עמ' 115־168)
  א. מנפרד = Everyman (כָּלאָדָם) (עמ' 115־140)
  ב. מנפרד הרבסט כגילומו המודרני של יעקב "יושב האוהלים" (עמ' 140־153)
  ג. בין אֶרוֹס לתָנָטוֹס – גִלגולן העברי של דמויות פאוסטיאניות (עמ' 153־166)
 • פרק שישי: רומנסה של "יום סתיו" ו"ליל קיץ" : מדוע הולך מנפרד הרבסט שֶׁבי אחר מדוחיה של האחות שירה? (עמ' 169־224)
  א. שירה כמלאך מושיע וכרוח רפאים רעה ומזיקה (עמ' 169־191)
  ב. גבר בגוף אישה: טיבה האנדרוגני של שירה (עמ' 191־200)
  ג. דמות המיילדת ודמותה המקראית של מרים (עמ' 200־206)
  ד. בין שירה לדינה (עמ' 206־223)
 • פרק שביעי: דוקטור וולטפרמד נעשה "פרופסור גמור" : הסָטִירה על מלומדי האוניברסיטה (עמ' 225־275)
  א. רומן ארץ-ישראלי על גיבורים המתקשים להתאקלם בארץ (עמ' 225־246)
  ב. תמונה קבוצתית קריקטורית של סגל האוניברסיטה העברית (עמ' 246־267)
  ג. ביקורת על היושבים ב"מגדל השן" האקדמי בעת מלחמה (עמ' 267־273)
 • פרק שמיני: זוהרה ותמרה, שָׂרה ושי"ר-גבריאל : דור ההמשך של משפחת הרבסט (עמ' 276־318)
  א. סיפורו של היהודי החדש (עמ' 276־294)
  ב. סיפורה של המדינה (עמ' 294־299)
  ג. סיפור תחייתה של השפה העברית (עמ' 299־314)
 • פרק תשיעי: מעשי ידיי טובעים בים : "שירה" – דגם-אב לרומן הישראלי החדש (עמ' 319־339)
  א. התעלמות מן הנעשה מעֵבר לגבולות הארץ (עמ' 319־325)
  ב. על העיוורון של כותבי ההיסטוריה (עמ' 325־329)
  ג. עגנון וסוגיית ההשפעה הספרותית (עמ' 329־337)
 • פרק עשירי: והיה העקוב למישור : הרעיון המרכזי שעליו מושתת הרומן (עמ' 340־388)
  א. רומן המבוסס על שורשים אחים (שי"ר, שא"ר, יש"ר, שר"ה) (עמ' 340־355)
  ב. "אלף לילה ולילה" ומקורות השראה נוספים (עמ' 355־371)
  ג. שירה, מִשׂרה ושררה – אתגר הריבונות (עמ' 371־386)

 • רשימת המקורות (עמ' 389־397)
 • מפתח השמות והעניינים (עמ' 399־404)
 • חיבוריה של זיוה שמיר (עמ' 405־406)

עודכן לאחרונה: 5 באוגוסט 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף