שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


אריה ויינמן.
     אגדה ואמנות : עיונים ביצירת עגנון / אריה ויינמן. -- ירושלים : הוצאת ראובן מס, תשמ"ב 1982.
    115 עמ'.
    Aggadah and art : studies in the writings of Agnon / Aryeh Wineman

מבוא:
    את שיא המשיכה והאתגר האינטלקטואלי בלימוד ממושך בספרות העברית מצאתי ביצירותיו של עגנון בעלות האופי האגדי ובבדיקת המשמעות של השימוש במקורות המסורתיים בסיפורים אלו.
    קובץ זה משקף עיון ממושך במשך יותר מעשר שנים, והוא מתייחס ליחס בין האגדה והאמנות ביצירתו, בין חמרי המסורת היהודית, בעיקר אגדת חז"ל והמורשה החסידית, ובין היד היוצרת של האמן בן המאה העשרים שנגעה באותם המקורות.
    העיונים בקובץ מתייחסים ליצירות מסוימות של עגנון בנסיון להעמיק בניתוח היצירה ולהאירה לאור המרכיב האגדי שבה. בחלק מהעיונים אנו פונים לסיפורים שבהם ישנן רמיזות לאגדות חז"ל, לעולם הקבלה והחסידות ולסיפורים יראיים, רמיזות המהוות מפתח לתפיסת היצירה. בעיונים אלו חתרתי לניתוח ולפרשנות של הסיפור בהתחשבות באסוציאציות העולות מהמקורות שמהם שאב עגנון. עיונים אחרים מנסים להבהיר סיפורים בעלי סגנון וניב אגדי שבהם ודרכם הסופר התייחס לתימטיקה של האמן והאמנות ולבעיתיות של נושא זה הכוללת את המתח הקשור בזהותו כאמן וכיהודי. נשים לב גם לסיפורים אחרים הממשיכים את קווי ההתפתחות של מוטיבים ויסודות עממיים יהודיים בתוך תחום הסיפור האמנותי.
    הגישה הספציפית משתנה מפרק לפרק בהתאם לאופיים של הסיפורים ושל החומרים האגדיים והמסורתיים ביצירה ושל שילובם בתוכה. כך הושם הדגש על היצירה היחידה שרק בדיקתה תורמת לתפיסת עולמו הסיפרותי והרוחני של עגנון, עולם המתבטא במדה ניכרת דרך האגדה היהודית ששימשה לסופר כשפה שהוא צרף והחיה את הקסם שלה ושבה הוא גם נאבק עם שאלות שהעסיקו אותו.
    כמה מהמאמרים כאן הופיעו בכתבי עת במשך השנים האחרונות בעברית או באנגלית ואני מודה למערכות "הספרות", AJS review, Hebrew Annual Review, וה-Hebrew Union College Annual שהירשו לי לכלול את אותם המאמרים בתוך קובץ זה.

תוכן העניינים:

 • מבוא (עמ' 5)
 • מקורות ורמיזות
 • הטיפול במוטיבים סיפוריים מתוך "ספר חסידים" ביצירת עגנון ("מעשה בעזריאל משה שומר ספרים", "יתום ואלמנה") (עמ' 7־14)
 • רמיזות ומשמעותן ("אורח נטה ללון") (עמ' 15־24)
 • הבריחה מגן עדן : הרגע הסוריאליסטי ב"מדירה לדירה" (עמ' 25־30)
 • האמן והאמנות
 • גלגול של לגנדה חסידית ב"על אבן אחת"  (עמ' 31־34)
 • פיטן ופארדוכס – "לפי הצער השכר" (עמ' 35־49)
 • האמנות כגלות וגאולה ("בית המועצות הגדול") (עמ' 50־57)
 • מוטיבים מסורתיים ועיבודם
 • הצדיק הנסתר : גלגולי מוטיב אגדי בסיפורי עגנון ("עינינו הרואות", "הצדיק הנסתר", "המבקשים להם רב") (עמ' 58־67)
 • הווצרות של חסיד ושל סיפור חסידי ("עד שיבוא אליהו") (עמ' 68־73)
 • ועוד
 • ראי אגדי לתולדות יהדות פולין ("קדומות", "מעשה המשולח מארץ הקדושה") (עמ' 74־80)
 • תחנות ב"יצירה החסידית" של עגנון ("הנדח", "הלבב אנוש", "מן השמים") (עמ' 81־94)
 • ספרים שאבדו ("ספר שאבד", "עד עולם") (עמ' 95־99)
 • מציאות מול מציאות ("בלתי לה' לבדו", "הסימן") (עמ' 100־105)
 • הערות (עמ' 106־109)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 110־111)
 • יצירות עגנון שהספר מתייחס אליהן (עמ' 112־113)
 • ביבליוגרפיה לועזית (עמ' 114־115)

עודכן לאחרונה: 7 ביולי 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף