שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


דן מירון.
     הסתכלות ברבנכר : על 'הכנסת כלה' מאת ש"י עגנון וסביביה / דן מירון. – תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד ,  1996.
    288 עמ'.

    "לא רק פירוש חדשני ומבריק של 'הכנסת כלה', יצירתו המוזרה והמופלאה ביותר של ש"י עגנון, מובא לפני הקורא במסת-מחקר זו של דן מירון, אלא גם דיון בשאלות היסוד הנוגעות לעצם מהותם של סיפור ושל ה'חוקים' או ה'דקדוק' המשמשים ביסודו.
    המסה מכילה יסודות של מחקר ספרותי היסטורי מדוקדק, של פרשנות טקסטואלית מפורטת, של פולמוס ביקורתי מקיף ושל מיפוי תרבותי. אולם היא מתיכה את כל היסודות האלה לרצף, שהוא בעצמו מעין סיפור מסתעף והולך, המגיע לשיאו, בסופו, במשהו מעין עיקוב בלשי אחרי שורשי זהותו של גיבור 'הכנסת כלה', רבי יודיל חסיד, והמניעים הנסתרים של מעשיו ומחדליו.
    בעוד המסה ממוקדת, בין השאר, בבעיית הז'אנר הרומאניסטי, בשאלת יחסו הבעייתי של עגנון אליו, ובנסיונותיו בהעמדת מעין אנטי-רומאן או רומאן-שכנגד, כותב החוקר-המבקר אותה עצמה כמין 'רומאן' דיוני-ביקורתי, שהוא, בהכרח, גם אנטי-רומאן.
    'בהסתכלות ברבנכר' מנסה דן מירון לחדש את קריאתנו בעגנון בעינים 'נוכריות'. תוך כך הוא מתעמת עם ביקורת עגנון בכללה, מרענן אותה בדרך ההזרה וקובע מחדש את 'סדר היום' שלה על בסיס עדכני."

תוכן העניינים:

 • א.  (עמ' 9־24)
 • ב.  (עמ' 25־43)
 • ג.  (עמ' 44־59)
 • ד.  (עמ' 60־77)
 • ה.  (עמ' 78־91)
 • ו.  (עמ' 92־108)
 • ז.  (עמ' 109־137)
 • ח. (עמ' 138־153)
 • ט. (עמ' 154־173)
 • י.   (עמ' 174־204)
 • יא. (עמ' 205־226)
 • יב. (עמ' 227־259)
 • יג. (עמ' 260־271)
 • מקורות (עמ' 272־275)
 • בשולי הספר (עמ' 276־280)
 • מפתח (עמ' 281־288)

עודכן לאחרונה: 12 באפריל 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף