שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


 

יאיר קורן-מיימון.
    יחסי מטפלים-מטופלים ביצירותיו של ש"י עגנון / יאיר קורן-מיימון ; עורך הספר - יהונתן דיין. -- תל אביב : רסלינג, 2015.
279 עמ'. – (הסדרה לביקורת הספרות)
    Therapists–Patients relations in the work of Shmuel Yosef Agnon / Yair Maimon

    ספרו של יאיר קורן-מיימון מציע פרשנות חדשה לכמה מסיפוריו הידועים של שמואל יוסף עגנון ("תהילה", "הרופא וגרושתו", "פנים אחרות", "בדמי ימיה", "עד עולם", "סיפור פשוט", "מדירה לדירה, "התזמורת", "לפנים מן החומה" ועוד), תוך כדי זיקה לטכניקה פרשנית-פסיכואנליטית שעיקרה יחסי מטפלים-מטופלים. כלומר שיצירת הספרות נבחנת כאן כחוויה טיפולית על סוגיה השונים. הספר מציב את סיפוריו של עגנון בהקשר פסיכואנליטי, כל זאת ברוח אסכולת "תגובת הקורא" (Reader Response), כמו גם בהשפעת האסכולה הפוסט-סטרוקטורליסטית.
    דבר אחד מאחד את כל התחומים, הגישות והתיאורטיקנים בפסיכולוגיה – הניסיון לצייר תמונה שלמה לעולם הנסתר של נפש האדם, לחקר אישיותו ולהתנהגותו. ספר זה מתייחס להיבטים שונים מחקר הפסיכולוגיה ומתמקד בעיקר בתחומי הפסיכופתולוגיה והפסיכותרפיה בהקשרם הספרותי. ברוח אסכולת "תגובת הקורא" ולאור גישת הדקונסטרוקציה, הקריאה המוצעת כאן תקרא את הטקסט העגנוני כנגד עצמו, על מנת לחשוף את "הלא-מודע הטקסטואלי" אשר משמעויותיו שונות מאלה הנגלות על פניו. הקריאה הדקונסטרוקטיביסטית מבקשת לחשוף את הסיפור הטיפולי המסתתר בקפליו של הטקסט הספרותי הגלוי. באופן הזה נוצר טקסט חדש שהוא מיזוג של היצירה הספרותית המקורית ושל אופן קריאת הטקסט על ידי הפרשן, ואפשר שזו תכליתה המרכזית של פרשנות הספרות.

תוכן העניינים:

 • מבוא (עמ' 11־20)

 • חלק א.
 • בין ספרות לפסיכולוגיה (עמ' 23־65)
  מה בין תהליך סיפורי לתהליך טיפולי?
  יחסו של עגנון אל הפסיכואנליזה ואל הביבליותרפיה

 • חלק ב.
 • 1. 'מנוחת השקט' – על יחסי מטפל-מטופל ב'תהילה' (עמ' 69־109)
  'תהילה' כחוויה טיפולית
  דמותה של תהילה כמטופלת
  'אוצר של דיבורים' – השתיקה כדיבור והדיבור כשתיקה
  הרבנית כצלה של תהילה
  המספר כמטפל
  דמות החכם כצלו של המספר
  הפגישות בין המספר לתהילה כחוויה טיפולית

 • 2. 'שאין כל מחיצה מפרדת ביניהם' – על הטיול-טיפול ב'פנים אחרות' (עמ' 111־136)
  היציאה מבית הדין אל הדרך
  הקשר הטיפולי
  הרטמן כמטופל
  טוני כמטפלת
  האור והחושך כמטפורה לתהליך הטיפול
  חלומו של הרטמן
  מעשה התלולית

 • 3. 'על אשר אמצא מרגוע בכתבי' – כתיבת סיפור חיים כתהליך טיפולי בנובלה 'בדמי ימיה' (עמ' 137־160)
  הכתיבה כעיבוד האבל
  הכתיבה כצורך במילוים של חסכים הוריים
  הכתיבה כדרך להתמודד עם אמת טראומטית
  הכתיבה ככלי להתמודד עם הדיכאון
  הכתיבה כתהליך של חיפוש אחר זהות

 • 4. 'בתוך שהניגון מתנגן' – הניגון כטיפול הוליסטי ב'סיפור פשוט' (עמ' 161־196)
  הירשל כמטופל
  הקשר הטיפולי – הטיפול ההוליסטי
  פנחס הרטלבן, רבי זנוויל ופייבוש וינקלר  – המטופלים ה'מטפלים'
  חלומותיו של הירשל
  סיום הרומן – האומנם סיום הטיפול?

 • 5. 'והעולם התחיל מתרפא והולך' – על העמדה הטיפולית של המספר בסיפור 'מדירה לדירה' (עמ' 197־215)
  הילד והמספר – טיפול לא מילולי
  הזקן והמספר – טיפול מילולי

 • 6. הכשלים האמפתיים בסיפורים 'לילה מן הלילות' ו'עם כניסת היום' לתיקונם ב'הסימן' ו'בדרך' (עמ' 217־230)

 • 7. 'הרופא וגרושתו', 'עד עולם', 'התזמורת' ו'לפנים מן החומה' (עמ' 231־250)

 • חלק ג.
 • סיפור-טיפול (עמ' 253־263)

 • ביבליוגרפיה (עמ' 265־279)

[עודכן לאחרונה: 27 בינואר 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף