שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


קובץ עגנון / בעריכת אמונה ירון, רפאל וייזר, דן לאור, ראובן מירקין -- ירושלים :  הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשנ"ד 1994.
    344 עמ'.
    Kovéts Agnon : an Agnon miscellany / edited by Emuna Yaron, Rafael Weiser, Dan Laor, Reuven Merkin

    בקובץ מבחר טקסטים, חלקם משל עגנון וחלקם על עגנון. מובאים בו שישה עשר פרקים מתוך הרומן 'שירה' שלא נכללו בנוסח הסופי של הספר ומכתבים ששיגר עגנון לידידו מרטין בובר - כולם נותרו בעיזבונו. כמו כן מובאים בו תשעה מאמרים המשקפים מגוון רחב של מתודות ודרכי התבוננות בעגנון וביצירתו: מאמר על הרומן 'שירה', דיון על מקורותיו ההיסטוריים של הרומן 'תמול שלשום', ניתוח מערכת היחסים בין עגנון לבובר, סקירה על תולדות יחסיו של עגנון עם בית הספר 'בצלאל', מאמר על עגנון והמחשב ועוד.

תוכן העניינים:

 • פתח דבר (עמ' 7־8)
 • ש"י עגנוןשירה, פרקים מן העזבון (עמ' 9־54)
 • מכתבי ש"י טשאטשקיס (עגנון) אל מרטין בובר, תרס"ט-תרפ"ד (1909-1924) (עמ' 55־99)
 • דן לאור:  עגנון-בובר: אנטומיה של יחסים, או: עלייתו ונפילתו של ה'קורפוס חסידיקום' (עמ' 100־131)
 • אריאל הירשפלד:  "את  שירה לא אראה לך" : על סיומו של  שירה (עמ' 132־177)
 • אברהם הולץ:  התבוננות בפרטי  תמול שלשום (עמ' 178־221)
 • שמואל ורסס:  עגנון בעולמו של "בצלאל" - בין בדיון למציאות (עמ' 222־260)
 • אהרן בר-אדון:  כנגן המנגן כמקור לחקר לשון וחברה בתקופת העלייה השנייה : ספרות יפה כאספקלריה ליחסי חברה ולשון (עמ' 261־285)
 • אברהם בנד:  מחמדת לד"ר רכניץ (עמ' 286־294)
 • מלכה שקד:  לסוגיית יצר יוצר ויצירה בסיפורי עגנון (עמ' 295־307)
 • גרשון שקד:  שמואל יוסף עגנון המהפכן המסורתי (עמ' 308־318)
 • ראובן מירקין:  עגנון במחשב (עמ' 319־344)

קובץ עגנון ב / בעריכת אמונה ירון, רפאל וייזר, דן לאור, ראובן מירקין -- ירושלים :  הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תש"ס 2000.
    372 עמ'.
    Kovéts Agnon : an Agnon miscellany II / edited by Emuna Yaron, Rafael Weiser, Dan Laor, Reuven Merkin

    קובץ עגנון, כרך ב, כולל בתוכו מבחר עשיר ומגוון של טקסטים – חלקם משל עגנון, וחלקם על עגנון.
    כרך זה פותח בהדפסה חדשה ומאירת עיניים של הסיפור המוקדם בארה של מרים (1909), שהיה גנוז במשך עשרות שנים בגיליונות 'הפועל הצעיר'. לצד סיפור זה מופיעים פרקי המשך ל'ספר תכלית המעשים' – יצירה מאוחרת ובלתי גמורה של עגנון – שאותרו בעיזבונו של הסופר והועתקו מכתב-היד בידי אמונה ירון. ברכה פישלר מביאה את חלופת המכתבים המסועפת והמרתקת בין שמואל יוסף עגנון לבין הבלשן חנוך ילון, ואילו ראובן מירקין מציג את הנוסחאות השונות של כמה מסיפורי 'ספר המעשים' שהופיעו בראשית שנות השלושים ואשר שוכתבו בידי הסופר פעמים אחדות. החלק הפרשני של כרך זה כולל שתי עבודות מקיפות ומקוריות על האומן 'תמול שלשום' – פרי עטם של דן מירון ובעז ערפלי – וכן מובא בו מאמר של שמואל ורסס על הסיפור בשעה אחת, הנכלל בקובץ 'עיר ומלואה'. ביבליוגרפיה של פרסומי עגנון שהופיעו לאחר מותו (בעריכת חיים ירון) חותמת את הכרך.
    קובץ עגנון הוא במה קבועה המוקדשת לחקר יצירת עגנון ולפרסום חומר מעיזבונו.

תוכן העניינים:

 • ש"י עגנוןבארה של מרים, או, קטעים מחיי אנוש (עמ' 11־42)
 • אמונה ירון:  הקדמה ל'ספר תכלית המעשים' (עמ' 43־49)
 • ש"י עגנון: ספר תכלית המעשים <פרקים מן העיזבון> (עמ' 50־86)
 • דן מירון: ממשל לסיפור תולדי : פתיחה לדיון ב'תמול שלשום' (עמ' 87־159)
 • בעז ערפלי: בלק כפשוטו וכמדרשו: צומת עלילתי, סימבולי, אלגורי וגרוטסקי ברומן 'תמול שלשום' (עמ' 160־212)
 • שמואל ורסס:  תבניות בין-טקסטואליות בסיפור "בשעה אחת" ודרכי תפקודן (עמ' 213־224)
 • ברכה פישלר: "והאר עיני בהערותיך היקרות" : חליפת המכתבים בין ש"י עגנון לחנוך ילון (תר"ץ-תשכ"ח) <הערות ומבוא> (עמ' 225־290)
 • ראובן מירקין:  לקראת מהדורה מדעית של עגנון : חמשת סיפוריו הראשונים של 'ספר המעשים' (עמ' 291־347)
 • חיים יהודה ירון:  שמואל יוסף עגנון: ביבליוגרפיה, תש"ל-תשנ"ח : ספרים, סיפורים, רשימות ומכתבים שנתפרסמו לאחר פטירתו (עמ' 349־372)

[03VIII2016]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף