שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


ש"י עגנון בביקורת העברית / עורך האנתולוגיה וכותב המבוא - אבינועם ברשאי (תל אביב : הוצאת שוקן : האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"א 1991-תשנ"ב 1992)
    2 כרכים.
    S. Y. Agnon : Critical essays of his writings / selected with an introduction by Avinoam Barshai

כרך א. סיכומים והערכות על יצירתו (תשנ"א 1991). 412 עמודים

תוכן העניינים:

 • פתח דבר
 • אבינועם ברשאי: מבוא - קווים בביקורת לדיוקן עגנון הסופר (עמ' 1־92)
  1. פיתוחי דיוקן (עמ' 5־38)
      א. שדה המחניים בביקורת (עמ' 5־7)
      ב. פורצי הדרך - ליפשיץ, סדן, קורצווייל (עמ' 8־15)
          א"מ ליפשיץ: עגנון - הסופר ה'תמים' של עולם המסורת (עמ' 8־9)
          דב סדן: עגנון - אמן בעל כפל ראייה וכפל פנים (עמ' 9־12)
          ברוך קורצווייל: עגנון - אמן חילוני מודרני (עמ' 12־15)
      ג. בעקבות הפורצים ולעומתם (עמ' 16־23)
          גוסטב קרויאנקר: עגנון - האמן כקרבן יצירתו (עמ' 16־18)
          שמעון הלקין: עגנון - אמן הנאבק על המשכיות החיים היהודיים (עמ' 18־19)
          לאה גולדברג: עגנון - אמן הקרוב לרומנטיקה הגרמנית (עמ' 19־20)
          דוד כנעני: עגנון - הכרוניקאי של החיים היהודיים (עמ' 20־21)
          משולם טוכנר: עגנון - סופר מודרני בעל אמונה (עמ' 21־23)
      ד. ביקורת עגנון בשנות החמישים (עמ' 24־30)
      ה. חיבורים על עגנון משנות השישים ואילך (עמ' 31־38)
  2. מוקדים בביקורת (עמ' 39־70)
      א. זיקתו של עגנון לעבר (עמ' 40)
      ב. זיקתו של עגנון למקורות (עמ' 41־45)
      ג. עגנון לעומת מנדלי (עמ' 45־47)
      ד. עגנון האפיקן (עמ' 47־50)
      ה. דמויות ביצירת עגנון (עמ' 51־56)
      ו. מוטיבים ביצירת עגנון (עמ' 56־60)
      ז. גלוי וסמוי בעגנון (עמ' 60־66)
      ח. העמדה האירונית של עגנון (עמ' 66־69)
      ט. מסר ביצירת עגנון (עמ' 69־70)
  הערות למבוא (עמ' 71־92)

 • סיכומים והערכות על יצירתו של ש"י עגנון
 • אליעזר מאיר ליפשיץ: ש"י עגנון (עמ' 95־104)
 • דב סדן: עם ארבעת כרכיו הראשונים (עמ' 105־116)
 • יעקב פיכמן: עם קריאת סיפורי עגנון (עמ' 117־120)
 • יעקב רבינוביץ: הסיפור הפולקלורי של שמואל יוסף עגנון (עמ' 121־122)
 • יעקב פיכמן: יצר הצורה : לבעיית סגנונו של עגנון (עמ' 123־126)
 • אברהם יערי: מסיפור עממי לסיפור אמנותי : ההקבלה ל"והיה העקוב למישור" (עמ' 127־131)
 • אשר ברש: איגרת ליובל (עמ' 132־136)
 • דב סדן: קונצפט למכתב ברכה (עמ' 137־141)
 • פ' לחובר: מספר העם (עמ' 142־146)
 • שמואל הוגו ברגמן: על עגנון ועל בעיית ספרותנו (עמ' 147־148)
 • עקיבא ארנסט סימון: עגנון ויהודי מערב-אירופה (עמ' 149־151)
 • מרטין בובר: הַמְסַפֵּר (עמ' 152־153)
 • אברהם קריב: הנוסח והאספקלריה (עמ' 154־155)
 • יצחק למדן: בעל האגדה (עמ' 156־157)
 • דב סדן: מעגל ובחינתו (עמ' 158־160)
 • גוסטב קרויאנקר: הבעיה המרכזית ביצירות עגנון (עמ' 161־167)
 • גוסטב קרויאנקר: [האמן בין האמנות והחיים] (עמ' 168־172)
 • גוסטב קרויאנקר: [מידות של אֶפִּיקָן] (עמ' 173־174)
 • שמעון הלקין: בסוד הכיסופים (עמ' 175־179)
 • לאה גולדברג: מוטיבים ביצירתו (עמ' 180־184)
 • דוד כנעני: הנגלות והנסתרות ביצירתו של ש"י עגנון (עמ' 185־200)
 • ברוך קורצווייל: האפיקה העגנונית כשלב חדש בתולדות הסיפור העברי (עמ' 201־205)
 • הלל ברזל: על הסימבוליקה של עגנון (עמ' 206־209)
 • אלי שביד: בין עגנון לבין הרבי מברצלב (עמ' 210־218)
 • ברוך קורצווייל: האפיקן במאבק עם הזמן בתקופה פגומה (עמ' 219־221)
 • י"א זיידמן: שרטוטים לסגנון עגנון (עמ' 222־229)
 • א"י ברוור: על הצורך במבואות היסטוריים וגיאוגרפיים לכתבי עגנון (עמ' 230־232)
 • ברוך קורצווייל: על נושא היציאה בשילובו עם נושא השיבה בסיפורי עגנון (עמ' 233־252)
 • ברוך קורצווייל: בחיפוש אחרי האחדוּת האבודה (עמ' 253־256)
 • לאה גולדברג: הסופר וגיבורו (עמ' 257־263)
 • שמעון הלקין: [ייחודו השלם של עגנון] (עמ' 264־266)
 • משה שמיר: סוד החיבור ביצירתו של עגנון (עמ' 267־275)
 • אלי שביד: הדיסונַנס הסגנוני בסיפורי עגנון (עמ' 276־283)
 • גרשם שלום: ש"י עגנון - אחרון הקלסיקאים העבריים? (עמ' 284־296)
 • שלום קרמר: בין שני עולמות (עמ' 297־304)
 • משולם טוכנר: זיהוי "האני האוטוביוגראפי" (עמ' 305־309)
 • משולם טוכנר: הוויית הילדות ההרמונית והתהוות המיתוס היהדותי-למדני בקרבה (עמ' 309־314)
 • גרשון שקד: הרגש והראייה : על אמנות הפיוט של ש"י עגנון (עמ' 315־324)
 • א' הראל פיש: המספר כחולם בכתבי עגנון - עיון השוואתי (עמ' 325־331)
 • עמוס עוז: הלב החלל והדרך חזרה (עמ' 332־337)
 • א"ב יהושע: עגנון והספרות הצעירה : עדות אישית (עמ' 338־343)
 • שמואל ורסס: תהליכי ההיגוד של סיפורי-עם ביצירת עגנון (עמ' 344־359)
 • נספח - דן מירון מראיין את גרשם שלום על ש"י עגנון
  א. ש"י עגנון - עולם של משלים ותמונות (עמ' 360־366)
  ב. המטאמורפוזות של ש"י עגנון (עמ' 366־372)
 • הערות למאמרים (עמ' 373־388)
 • מפתחות (עמ' 389־406)
 • ציונים ביוגרפיים וביבליוגרפיים (עמ' 407־412)

כרך ב. פרשנות לרומנים של עגנון : הכנסת כלה, סיפור פשוט, אורח נטה ללון, תמול שלשום, שירה (תשנ"ב 1992). 472 עמודים

תוכן העניינים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף