שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


חיים באר.
     חדרים מלאים ספרים : "רפובליקת הספר" בעד הנה בין בדיה למציאות / חיים באר. -- ירושלים : מִנֶּגֶד הוצאה לאור , תשע"ו 2016.
    115 עמ'.
    Rooms full of books : S. Y. Agnon's Republic of Letters in his novella 'Until Now' between fact and fiction / Haim Be'er

תוכן העניינים:

  • פתח דבר (עמ' 7־13)
  • המספר בעל "ספר המלבושים" וחברו בעל "הביאולוגיה של המאורעות" (עמ' 15־27)
  • מאספי ספרים וספרייתו של הדוקטור לוי (עמ' 29־54)
  • מיטל הביבליוגרף והירזמן האנטיקוואר  (עמ' 55־76)
  • ארבעת תגרי הספרים ובוחשים נוספים (עמ' 77־85)
  • מעצב גופן עברי חדש ויוצק אותיות (עמ' 87־94)
  • הקורא מן השורה (עמ' 95־99)
  • חוקר הביבלייה בעל המגבעת האדירה (עמ' 101־105)
  • אחרית דבר (עמ' 107־113)
  • תודות (עמ' 115)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף