שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


שמואל כץ.
    הגיבור בעיני רוחו : אמנות הסיפר של עגנון באורח נטה ללון  / שמואל כץ. -- תל אביב : עקד, תשמ"ה 1985.
    197 עמ'.
    The Hero in his own eyes :  a study of the narrative techniques in Oreaḥ nata lalun  by S. Y. Agnon

 

תוכן העניינים:

  • מבוא (עמ' 7־10)
  • פרק ראשון: המקום והזמן: איתור הסיטואציה-האפית של  אורח נטה ללון (עמ' 11־23)
  • פרק שני: קול ובת-קול: נאום המספר באורח נטה ללון (עמ' 24־47)
  • פרק שלישי: אמצעי-מיקוד: תפקידי המסירה הפנימית באורח נטה ללון (עמ' 48־79)
  • פרק רביעי: תבניותיו ותפקידיו של הדיבור הישיר באורח נטה ללון (עמ' 80־134)
  • פרק חמישי: תבניות הדיבור המתווך למיניהן ותפקידיהן באורח נטה ללון (עמ' 135־180)
  • פרק שישי: סיכומים ומסקנות (עמ' 181־189)
  • ביבליוגראפיה (עמ' 191־197)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף