שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


על "והיה העקוב למישור" : מסות על נובלה לש"י עגנון / מבוא ועריכה - יהודה פרידלנדר. -- רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, בשיתוף עם הוצאת קרן ישראל מץ וקרן ספרית יצחק קיוב, תשנ"ג 1993.
    224 עמ'. -- (סדרת אופקי מחקר)
    On "And the Crooked shal be made Straight" (Vehaya ha'Akov LeMishor) : essays on Agnon's Novella / edited with an introduction by Yehuda Friedlander

שלוש-עשרה המסות שכונסו באסופה זו נועדו לתת ביד הקורא מבחר מייצג של דברי ביקורת ופרשנות על אחד משיאיה של יצירת ש"י עגנון, "והיה העקוב למישור", המאירים את היצירה מבחינות רבות ומגוונות, ומעודדים את המעיין להוסיף ולהעמיק בה.
המאמרים משקפים בה-בעת את נקודת התצפית ומוקדי תשומת-הלב של מחבריהם בחקר יצירתו של עגנון, ואת התמורות וחילופי המשמרות שחלו בביקורת הספרות העברית במאה העשרים.

תוכן העניינים:

 • יהודה פרידלנדר: בפתח הקובץ (עמ' 7־11)
 • פישל לחובר: "והיה העקוב למישור" (עמ' 13־19)
 • אברהם יערי: מסיפור עממי לסיפור אמנותי : הקבלה ל"והיה העקוב למישור" (עמ' 21־27)
 • ברוך קורצווייל: הערות ל"והיה העקוב למישור" (עמ' 29־37)
 • ישראל רוזנצווייג: התלונה על הקאפיטאליזם או "והיה העקוב למישור" (עמ' 39־42)
 • יעקב בהט: "והיה העקוב למישור" (עמ' 43־64)
 • דב לנדאו: מובאות ומשמעויותיהן ב"והיה העקוב למישור" (עמ' 65־79)
 • הלל ויס: "והיה העקוב למישור" (עמ' 81־120)
 • אברהם קריב: המישור היה לעקוב : מיסתורין של זיווגים (עמ' 121־143)
 • לואיס לנדאו: מקורות ופסבדו-מקורות ב"והיה העקוב למישור" לש"י עגנון (עמ' 145־164)
 • גדליה נגאל: יסודות חסידיים באחת מיצירות עגנון (עמ' 165־176)
 • שרה הלפרין: לאופיה היהודי של הטראגדיה "והיה העקוב למישור" (עמ' 177־188)
 • זיוה שמיר: 'הלכה למעשה' : תשובתו של עגנון ליל"ג ב"והיה העקוב למישור" (עמ' 189־209)
 • יהודה פרידלנדר: שקיעי הלכה ותפקודם בתשתית הסיפור "והיה העקוב למישור" מאת ש"י עגנון (עמ' 211־219)
 • ביבליוגרפיה נבחרת  (עמ' 221־223)
 • מקורות המאמרים המופיעים בקובץ (עמ' 224)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף