שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


חקרי עגנון : עיונים ומחקרים ביצירת ש"י עגנון מוגש לפרופ' יהודה פרידלנדר / בעריכת הלל ויס והלל ברזל. -- רמת גן :  אוניברסיטת בר-אילן, בשיתוף עם הוצאת קרן ישראל מץ וקרן ספרית יצחק קיוב, תשנ"ד 1994.
    365 עמ'.
    Studies on Agnon - Hiqrei Agnon / edited by H. Weiss and H. Barzel


הספר " חקרי עגנון " כולל למעלה מעשרים מחקרים מקיפים ומקוריים פרי עטם של חוקרים מן השורה הראשונה בחקר יצירתו הבלתי נדלית של עגנון. המחקרים מייצגים את רוח התקופה ומגלים פנים אקטואליות ביצירת עגנון. מהם דנים במימד ההיסטורי וברקע החברתי ומניחים תשתית לעיון רב מימדי ביצירה. הללו עוסקים בעיבוד חמרי המציאות, המסע הגיאוגרפי ושילובו במרקם הטקסט. מהם דנים בתכונות פואטיות מיוחדות המייצגות את המימד הפוסט-מודרני. כמו-כן כלולים עיונים בשאלת הנוסחים, בעית המהדורה המדעית, חקרי לשון, דיונים פסיכו-פואטיים וגלגולי- מוטיבים. הספר מתמודד, בין השאר, עם יצירות פופולאריות ועם ז'אנרים מגוונים. הוא מיועד לחוקר, למורה, לסטודנט ולכל שוחר נאמן של יצירות עגנון.

תוכן העניינים:

 • הלל ויס: דברי הקדמה (עמ' 5־11)

  יצירה ופואטיקה: מקורות, נוסחים, תופעות
 • אברהם הולץ: מסעו של יצחק קומר באירופה: עיונים ב'ראשית הדברים' (עמ' 13־37)
 • גדליה נגאל: השימוש במקורות חסידיים בכתבי עגנון (עמ' 39־48)
 • שמואל ורסס: התפילה ביצירת ש"י עגנון (עמ' 49־80)
 • הלל ויס וראובן מירקין: מהדורה מדעית של "פת שלימה" לעגנון : חילופי גרסאות ומשמעותם (עמ' 81־130)
 • הלל ברזל: ש"י עגנון - גלוי ונעלם (עמ' 131־175)
 • יואב אלשטיין: משחק המחבואים של הפירוש הנדחה : עיון ביסוד הרמנויטי (עמ' 177־187)
 • א' הראל פיש: דימויים רפלקסיביים ב'ספר המעשים' (עמ' 189־196)
 • ריסה דומב: בעקבות האגדה והסופר : מבנה הסיפור העגנוני כאמצעי לפרשנותו (עמ' 197־203)
 • ז'ולייט חסין: בין עגנון לפרוסט : עיצובו של הזמן ביצירת עגנון (עמ' 205־213)
 • ניצה בן-דב: חלום כמציאות ב"דמי ימיה" : הדמות שמאחורי הקלעים  (עמ' 215־236)
 • אהרן קומם:  האשה הסוטה והבעל הקרנן : דבורה בארון, עגנון, באשביס-זינגר (עמ' 237־252)
 • מנוחה גלבוע: ספר המדינה : בין הומור לסאטירה (עמ' 253־260)

  חקרי 'אורח נטה ללון' וסביביו - בין מלחמות-עולם ושואה
 • דן לאור: מסע ושברו : פולין, קיץ 1930 (עמ' 261־281)
 • ראובן שהם: המספר הבלתי מהימן ב'אורח נטה ללון' (עמ' 283־294)
 • שמואל כץ: בן המלך כעני : למשמעות נושא האצולה ב'אורח נטה ללון'  (עמ' 295־312)
 • עודד מנדה-לוי: חברה במלחמה : עיון ב'עד הנה' (עמ' 313־320)
 • מלכה שקד: בעיית יום הכיפורים ופתרונה ביצירת עגנון  (עמ' 321־335)
 • חנה יעוז-קסט:  בין חילון למיסטיקה : גישה מקוטבת לנושא השואה ב'שירה' וב"הסימן"  (עמ' 337־340)

  חקרי לשון
 • מנחם צבי קדרי: ה"אני מאמין" של ש"י עגנון המחבר בענייני הלשון העברית  (עמ' 341־352)
 • יוסף בר-אל: מאפייני לשון יידיש אצל ש"י טשאטשקיס  (עמ' 353־360)
 • ידידיה יצחקי: על סגנונו של עגנון ועל לשון יצירתו (עמ' 361־365)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף